גאואיד

פירוש

1. צורת כדור הארץ הדומה לכדור פחוס;
2. צורת הארץ ללא התחשבות בהרים, בבקעות ובימים;
3. גוף דמוי כדור-הארץ

גאואיד דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך גאואיד

גאואיד ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך גאואיד

גאואיד אטימולוגיה

יוונית: geo + oidos שפירושם: דומה לארץ

גאואיד נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך גאואיד

גאואיד חריזה

אַלקָלואיד, אַסטְרואיד, טַבלואיד, טִיפואִיד, סטֵרואיד, צֵלולואִיד, גֵאואִיד, הִמאיד, אֵלִיפְסואִיד, הֵמורואִיד, הֵלִיקואִיד, הֵמָטואִיד, אַלְקָלואִיד, אַסְטְרואִיד, אַנְדְרואִיד, אַנְתְרופואִיד, איד, אָדֵנואִיד, גְלובואִיד, בַקְטֵרואִיד, דֶנְדְרואִיד, דֶרְמָטואִיד, טוקְסואִיד, טובֶרְקולואִיד, טֵנואִיד, טְרוכואִיד, טְרַפֵזואִיד, טַבְלואִיד, יַמאיד, להַמאיד, מֵטָלואִיד, מונְגולואִיד, מַמְאִיד, סִיאָלואִיד, סְכִיזואִיד, סולֵנואִיד, סְפֵנואִיד, סְקִיפואִיד, פִיבְרואִיד, פִיטואִיד, פְלואִיד, צְלולואִיד, פונְגואִיד, פורונְקולואִיד, פְרִיסְמָטואִיד, פְיואִיד, פִיגמואיד, פולִיפואִיד, פולִיפְלואִיד, פולָרואִיד, פִיתֶקואִיד, פִירֵנואִיד, פְלָטִינואִיד, פְלָנֵטואִיד, פְרִיזְמָטואִיד, פָלַגְרואִיד, פָרַבולואִיד, פָרָנואִיד, צֶנְטְרואִיד, תִירואִיד, תֵרואִיד, תָנָטואִיד, זואואִיד, זֶבְרואִיד, נוקְטואִיד, נֶגְרואִיד, נֶפְרואִיד, רִיזואִיד, רָבְדואִיד, מַצלֵמת פולָרואיד


גאואיד פרוש | גאואיד פירוש | גאואיד מילון | גאואיד הגדרה מילונית | גאואיד מילון עברי | גאואיד מילון אנציקלופדי | גאואיד אנציקלופדיה | גאואיד תרגום
גאואיד פירוש השם | גאואיד פירוש המילה | גאואיד משמעות המילה | גאואיד ביטויים | גאואיד דקדוק | גאואיד לשון | גאואיד ניבים | גאואיד אטימולוגיה
גאואיד מילים נרדפות | גאואיד ניגודים | גאואיד חריזה | גאואיד חרוזים | גאואיד צירופים | גאואיד פתגמים | גאואיד ניבים | גאואיד תחביר
גאואיד ביטויים | גאואיד ציטוטים | גאואיד ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי