כפרוור

פירוש
יישוב כפרי שהופך לפרוור בשל פיתוח מהיר של יישוב עירוני סמוך. יש שהיישוב הכפרי הוקם סמוך לעיר, ויש שהיישוב הכפרי הוקם במרחק ממנה, אבל בשל התרחבותּה והתפשטותּה הצטמצם המרחק ביניהם, והכפר הפך לכפרוור
exurb

כפרוור דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך כפרוור

כפרוור ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך כפרוור

כפרוור אטימולוגיה

הלחם של ּכְפָר ושל פַּרְוָר.(מחידושי האקדמיה ללשון)

כפרוור נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך כפרוור

כפרוור חריזה

אֶחבור, אֶעבור, גָבור, יָבור, יַחבור, יַעבור, חָבור, חָוור, לָבור, לַחבור, לַחוור, לַעבור, כָבור, נָבור, נַחבור, נַעבור, סָבור, צָבור, קָבור, תַחבור, תַעבור, בַעבור, דָבור, דִיוור, חבור, חִיוור, סִנְוור, עבור, עִיוור, שָבור, אִוור, אַוור, דַוור, איוור, דיוור, דִוור, בולוור, בְרָוור, חיוור, יִחוור, יִתחַוור, יִתעַוור, כוור, כפרוור, להִתחַוור, להִתעַוור, מוחוור, מִסתַנוור, מִתחַוור, מִתעַוור, מסונוור, לסַנוור, מסַנוור, מעַוור, סִיוור, סִנוור, סַוור, פְלֵיְיוור, פרוור, שִוור, שיוור, הור דֵוְור


כפרוור פרוש | כפרוור פירוש | כפרוור מילון | כפרוור הגדרה מילונית | כפרוור מילון עברי | כפרוור מילון אנציקלופדי | כפרוור אנציקלופדיה | כפרוור תרגום
כפרוור פירוש השם | כפרוור פירוש המילה | כפרוור משמעות המילה | כפרוור ביטויים | כפרוור דקדוק | כפרוור לשון | כפרוור ניבים | כפרוור אטימולוגיה
כפרוור מילים נרדפות | כפרוור ניגודים | כפרוור חריזה | כפרוור חרוזים | כפרוור צירופים | כפרוור פתגמים | כפרוור ניבים | כפרוור תחביר
כפרוור ביטויים | כפרוור ציטוטים | כפרוור ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי