מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

עודף

פירוש
עֿודֶף, עֹֿדֶף

1. [תנ] כמוּת עודֶפת, דָבר עודֵף, שארית: ואת כֹּל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבֹקר (שמות טז, 23); קיבלתי עודף משטר של עשרים ש"ח
2. [עח] (בפוליטיקה) כינוי ליִתרת הקולות שנשארו לאחר קביעת ה"מודֵד" - לאחר חלוקת המַנדטים לרשימות לפי המודד, יינתן העודף לרשימה שקיבלה את "מודד הרשימה" הגדול. ראו: הסכם עודפים
3. [תמ] כּיסוּי, מִכסה רחב ששוּליו עוברים על פּי הכּלי: נֶסֶר שהוא נתון... על גבי הכלים שכנגד העודף מכאן ומכאן טמאין (תוספתא אהילות יב, ז)
4. [עח] יתרה חיובית, הנוצרת מניכוי שני נתונים או תזרימים (למשל: עודף נכסים על התחייבויות, שבחברה יוצרים את השווי הנקי של בעלי המניות; או עודף הכנסות על הוצאות, שכללית, יוצרים את הרווח וכדומה). היפוכו של עודף הוא גירעון
5. [עח] יִתרה הנוצרת מתוספת שווי (לדוגמה: עודף משיערוך וכו')
6. [עח] סכום כסף שמקבלים חזרה עבור שירות או סחורה כאשר משלמים מעל הדרוש
7. [עח] מונח המשמש לעתים במקום המונח קרן לגבי סכומים הניתנים לשימוש או לחלוקה כדיבידנד
אנגלית: change, surplus

עודף דקדוק


[ש"ע; ז'; עודֶף-, עודָפים, עודפֵי-, עודפּו] <עדף>

עודף ניבים וצירופים


עודף אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך עודף

עודף נרדפות וניגודים


עודף חריזה

גֶדֶף, הֶדֶף, עוֹדֶף, צֶדֶף


עדף פרוש | עדף פירוש | עדף מילון | עדף הגדרה מילונית | עדף מילון עברי | עדף מילון אנציקלופדי | עדף אנציקלופדיה | עדף תרגום
עדף פירוש השם | עדף פירוש המילה | עדף משמעות המילה | עדף ביטויים | עדף דקדוק | עדף לשון | עדף ניבים | עדף אטימולוגיה
עדף מילים נרדפות | עדף ניגודים | עדף חריזה | עדף חרוזים | עדף צירופים | עדף פתגמים | עדף ניבים | עדף תחביר
עדף ביטויים | עדף ציטוטים | עדף ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications