גומא

פירוש
גֿומֶא, גֹּמֶא [תנ]
סוג צמחים עֶשׂבּוניים בַּעלי פּרחים ירוקים, חד־שנתיים או רב־שנתיים, הגדלים במים או בקרבתם. ביניהם גם עשבים רָעים (אחד ממיניו שימש בעבר להכנת ניַיר הפּפּירוּס) Cyperus: היִגאֶה גמא בלא בִּצָה (איוב ח 11) (ראו: פפירוס)

גומא דקדוק


[ש"ע; ז'; גומֶא, גמָאים, גומאֵי-] <גמא>

גומא ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך גומא

גומא אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך גומא

גומא נרדפות וניגודים


גומא חריזה

גומֵא, גימֵא, דומֶה, הומֶה, היטַמֵא, הִסתַמֵא, טִימֵא, טָמֵא, יגַמֵא, ידַמֶה, יֶהמֶה, יִידמֶה, יִידַמֶה, יידָמֶה, יִיטַמֵא, ייטָמֵא, יכַמֶה, יסַמֵא, ירומֶה, מְגַמֵא, מְדומֶה, מְדַמֶה, מְהַמֶה, מְטַמֵא, מִידַמֶה, מִיטַמֵא, מְכַמֶה, מְסַמֵא, מִסְתַמֵא, מְרומֶה, מְרַמֶה, מִתְדַמֶה, מִתְכַמֶה, סומֵא, צָמֵא, רומֶה, גומֶא, דֶמֶה, הִיאָקומֶה, וכַדומֶה, ידומֶה, כִמדומֶה, מדומֶה, לומֶה, מרומֶה, פומֶה, רֶזומֶה, קונְסומֶה, אחיגומֶא, סַן טומֶה, עולָם לְסלָם הוא דומֶה, פילֶה מדומֶה, פועֵל מדומֶה, פיגור מדומֶה, שֶבֶר מדומֶה

להרחבה ראה:
בוהה, הא, ארבה, אבה, גבא, גא, הגה, בודה, איזה, בוכה, בוטה, בלבוסטה, אטליֶה, לוקה, אילולא, ביאנלה, גומֵא, גומֶא, בונה, טנא, חוסה, כסה. אפעה, מחופה, אופה, חוצא, בודקה, אורה, דה-יורה, דושא


גמא פרוש | גמא פירוש | גמא מילון | גמא הגדרה מילונית | גמא מילון עברי | גמא מילון אנציקלופדי | גמא אנציקלופדיה | גמא תרגום
גמא פירוש השם | גמא פירוש המילה | גמא משמעות המילה | גמא ביטויים | גמא דקדוק | גמא לשון | גמא ניבים | גמא אטימולוגיה
גמא מילים נרדפות | גמא ניגודים | גמא חריזה | גמא חרוזים | גמא צירופים | גמא פתגמים | גמא ניבים | גמא תחביר
גמא ביטויים | גמא ציטוטים | גמא ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי