צאלון

פירוש
עץ נוי טרופּי ממשפּחת הקִטנִיות. העץ גָבוהַּ בַּעל נוף דמוּי סוכֵך. עליו ארוכּים מרוּבֵּי עַלעַלים הנושרים בחורף, פרחיו גדולים ואדוּמים וערוּכים בּאֶשכּולות Delonix Regia

צאלון דקדוק


[ש"ע; ז'; צֶאלון-, צֶאלונים, צֶאלונֵי-] <צאל>

צאלון ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך צאלון

צאלון אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך צאלון

צאלון נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך צאלון

צאלון חריזה

אַלון, בָלון, בַרְזִילון, גָלון, גַמְלון, דִגְלון, וִילון, חִידָלון, חלִילון, חַלון, חסִילון, טִלְלון, יִילון, כיחָלון, כִישָלון, מִילון, מֵלון, מָלון, מְעִילון, סִבְלון, סִילון, סַלון, עֶגְלון, עָלון, פִלְפְלון, פִסְלון, צֶאלון, צִיפלון, צִיקְלון, צִקְלון, קולון, קִילון, קִיקָלון, קָלון, שְאֵלון, שִיכָלון, תַרְמִילון, כִילון, פִילון, פְתִילון, בַרְזִלון, תִלון, גַלְגִלון, חֲסִילון, טִילון, מֵילון, מִלון, סִלון, נִלון, אֵילון, תִילון, תַרְגִילון, כפְלון, נִמְלון, טֶפְלון, מַקְלון, סִמְלון, סִפְלון, זְבולון, חִילון, יְהַלְלון, יָלון, לָלון, שִׂכְלון, נאון, בונבון, ארנבון, אפיגון, פנטגון, אבדון, אוזון, אקרוסטיכון, אזבסטון, מרתון, אביון, אוסטרקון, אורלון, אגמון, גנון, אלכסון, אצבעון, פצפון, אלפון, טלפון, חיצון, לקסיקון, אווירון, אמפיתאטרון, אידשון, ועוד..כִפְלון, בולון, אוהֳלון, אודֵקולון, אִיפְסִילון, אורְלון, וִלון, אִזְמֵלון, אַבוטִילון, אַיְדולון, אַיידולון, אַשְקְלון, אָהֳלון, וילון, גִדְלון, גִבְעולון, דולִיכוקולון, גלון, גְלִילון, דִקְלון, דֵקַתְלון, גַחָלון, גַלְגִילון, בַלון, בַנְלון, בַרזילון, אֶפְסִילון, חִדָלון, חבַצָלון, חִלון, חידָלון, חילון, חֶדלון, כִסָלון, טְרִיאַתְלון, כַחלון, טָלון, יילון, כִחָלון, כִפְלון, כִשָלון, כיסָלון, כישָלון, להילון, לון, מופְלון, מַקְבִילון, מילון, סִגָלון, סִימְפְלון, סִפלון, סיגָלון, סָלון, צֵיילון, צִילון, צִיפְלון, עִמְלון, צִלון, פִזָלון, עִקָלון, עיקָלון, עלִילון, פְרֶגְנָנולון, פיזָלון, פֶרְלון, שַבְלולון, שיכָלון, תִבְלון, שִכָלון, שועָלון, שַרְוולון, שִׂכְלון, זִבלון, נַיְלון, נַיילון, נילון, קְוַדְרִילון, קִמָלון, קַנְלון, קימָלון, ב ולון, חרוז עובד ראה: און, ובְשָלום תובָלון, אות קָלון, בֵית הקילון, בֵית מָלון, בֵית קָלון, אֶדֶן חַלון, חולון 1, חולון 2, חוג הסילון, מֵי קולון, לַענָה וְקָלון, מטוס סילון, מעמידו ליַד עַמוד הקָלון, מנועַ סילון, תצוגַת חַלון, תקופַת הסילון, נוטֶה לָלון, נָפַל הַבַיִת אוי לַחַלון, קורֵעַ חַלון

להרחבה ראה:
און, נאון, בונבון, ארנבון, אפיגון, פנטגון, אבדון, אוזון, אקרוסטיכון, אזבסטון, מרתון, אביון, אוסטרקון, אגמון, גנון, אלכסון, אצבעון, פצפון, אלפון, טלפון, חיצון, לקסיקון, אווירון, אמפיתאטרון, אידשון


צאלון פרוש | צאלון פירוש | צאלון מילון | צאלון הגדרה מילונית | צאלון מילון עברי | צאלון מילון אנציקלופדי | צאלון אנציקלופדיה | צאלון תרגום
צאלון פירוש השם | צאלון פירוש המילה | צאלון משמעות המילה | צאלון ביטויים | צאלון דקדוק | צאלון לשון | צאלון ניבים | צאלון אטימולוגיה
צאלון מילים נרדפות | צאלון ניגודים | צאלון חריזה | צאלון חרוזים | צאלון צירופים | צאלון פתגמים | צאלון ניבים | צאלון תחביר
צאלון ביטויים | צאלון ציטוטים | צאלון ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי