נכסי צאן ברזל

פירוש

1. [תמ] (בּדיני אישוּת) רכוּש שאישה נותֶנת לבעלהּ בשעת הנישׂוּאים, והיא רַשאית לקַבּלו בחזרה אִם הם יִתגָרשוּ או לאחר פטירת הבעל (בניגוד לנכסי מלוג). הדימוי הורחב לנכסי האישה בכלל
2. [עח] (בּהשאלה) נִכסֵי רוּחַ נצחיים, ערכים הקַיימים לעולם: היושר והצדק הם נכסי צאן ברזל של צדיק זה; התנ"ך הוא מנכסי צאן הברזל של עם ישראל
3. [תמ] נכסים של אדם שניתנוּ לאַחֵר כּדֵי שישתמש בהם, והוא אחראי להחזירם לבַעלֵיהם בִּשלֵמוּתם וּבִמלוא עֶרכּם: אין מקבלין צאן-ברזל מישראל מפני שהוא ריבית (בבא מציעא ה, ו)

נכסי צאן ברזל דקדוק


1. [תמ]

נכסי צאן ברזל ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך נכסי צאן ברזל

נכסי צאן ברזל אטימולוגיה

הביטוי נובע מהעובדה שחלק מהנכסים הללו היו ראשי צאן ועל פי ההלכה מותר היה ליהנות מגזיהם וולדותיהם אך יש לשמור עליהם כשלעצמם. רש"י מפרש: "צאן שהוא קשה ומתקיים לה כברזל לפי שקיבל עליו (הבעל) אחריות".

נכסי צאן ברזל נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך נכסי צאן ברזל

נכסי צאן ברזל חריזה

אוזֵל, בַרְזֶל, גוזֵל, גָזֵל, הִזדַלזֵל, הִתמַזֵל, הִתקַרזֵל, זִלזֵל, יִזדַלזֵל, יזַלזֵל, יִיגָזֵל, יפַרזֵל, יקַרזֵל, להיגָזֵל, מַדְמואָזֵל, מִזְדַלְזֵל, מְזַלְזֵל, מְפַרְזֵל, מְקַרְזֵל, מִתְמַזֵל, מִתְקַרְזֵל, נוזֵל, עזָאזֵל, פוזֵל, אֵיל בַרזֶל, איש בַרזֶל, באֶגרוף בַרזֶל, הֶגיון בַרזֶל, גֶשר שֶל בַרזֶל, חוט בַרזֶל, חוק בַרזֶל, חָרַש בַרזֶל, חתונַת בַרזֶל, חריצֵי בַרזֶל, כוח בַרזֶל, יֵש לו עצַבֵי בַרזֶל, יַד בַרזֶל, כור בַרְזֶל, כַדור בַרזֶל, כָתוב בעֵט בַרזֶל, לֵב בַרזֶל, מֵימַת הַבַרזֶל, מִשמַעַת בַרזֶל, מָסַך הבַרזֶל, מסילַת בַרזֶל, מנַת בַרזֶל, סורְקִים בְשָׂרו בְמַסְרְקות שֶל בַרְזֶל, צאן בַרְזֶל, תקופַת הבַרזֶל, נִכסֵי צאן בַרזֶל, רֵיאַת בַרזֶל, ראש בַרזֶל, רצון בַרזֶל


נכסי צאן ברזל פרוש | נכסי צאן ברזל פירוש | נכסי צאן ברזל מילון | נכסי צאן ברזל הגדרה מילונית | נכסי צאן ברזל מילון עברי | נכסי צאן ברזל מילון אנציקלופדי | נכסי צאן ברזל אנציקלופדיה | נכסי צאן ברזל תרגום
נכסי צאן ברזל פירוש השם | נכסי צאן ברזל פירוש המילה | נכסי צאן ברזל משמעות המילה | נכסי צאן ברזל ביטויים | נכסי צאן ברזל דקדוק | נכסי צאן ברזל לשון | נכסי צאן ברזל ניבים | נכסי צאן ברזל אטימולוגיה
נכסי צאן ברזל מילים נרדפות | נכסי צאן ברזל ניגודים | נכסי צאן ברזל חריזה | נכסי צאן ברזל חרוזים | נכסי צאן ברזל צירופים | נכסי צאן ברזל פתגמים | נכסי צאן ברזל ניבים | נכסי צאן ברזל תחביר
נכסי צאן ברזל ביטויים | נכסי צאן ברזל ציטוטים | נכסי צאן ברזל ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי