כ כפופה

פירוש
שרַגלה כּפוּפה כּלפּי שׂמֹאל וצוּרתה כ (נכתֶבת בּראש המילה וּבאמצעה)

כ כפופה דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך כ כפופה

כ כפופה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך כ כפופה

כ כפופה אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך כ כפופה

כ כפופה נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך כ כפופה

כ כפופה חריזה

אִלְפָה, אסופָה, אַסְקופָה, אַשְפָה, גַפָה, הוקפָא, הושפַע, הִרפָה, הִשתפָה, הִתיַיפָה, הִתנַפָה, הִתרַפָה, זִקְפָה, חופָה, חוצְפָה, חִיפה, חנופָה, חֶרְפָה, טִיפָה, יוקפָא, יושפַע, יִיפָה, יִקפָא, יִרפָא, יִשפַע, כִיפָה, כַפָה, מוקְפָא, מושְפָע, מִיפָה, מַפָה, מִקְפָא, מִקְפָה, מְשופָע, ניפָה, נִספָה, נִצפָה, נשפָה, סְעִיפָה, סְעַפָה, סַפָה, סַרְעַפָה, צִדְפָה, ציפָה, קופָה, קִיפָה, קְלִיפָה, ריפָה, רִכְפָה, רִצְפָה, שופָה, שיפָה, תורְפָה, גדופה, הדופה, דחופה, אַלופה, אַסקופה, גידופה, אכופה, אטופה, דלופה, גלופה, אסופה, דפופה, גרופה, חופה, חטופה, חפופה, חצופה, חשׂופה, חנופה, חרופה, יופה, טחופה, יַפיופה, כסופה, טפופה, כפופה, כתופה, כנופה, טרופה, מופה, לטופה, לפופה, סגופה, סחופה, סטופה, סכופה, סלופה, סנופה, עדופה, עטופה, עלופה, צלופה, צעופה, צפופה, ענופה, צנופה, פרופה, צרופה, ערופה, שדופה, שופה, שחופה, שטופה, תכופה, שיתופה, שלופה, שסופה, שפופה, שׂרופה, שזופה, תקופה, שקופה, זלופה, זעופה, זקופה, נגופה, נופה, נפופה, נזופה, נקופה, רדופה, רופה, רעופה, רצופה, רפופה, רשופה, קופה, קטופה, קילופה, קלופה, קצופה, כסופא, קופא, גביעַ אֵירופה, אות כפופה, הַכנָסה זקופה, אָביב שֶל תקופה, אָמֵן חטופה, בֵיצה טרופה, בקומה זקופה, בני חופה, כ' כפופה, כופֶה עָלָיו חופה, כָף כפופה, מִזרַח אֵירופה, מַכניס לחופה, מיטַת חופה, מיתה חטופה, מכניס לחופה, לֶחֶם תנופה, פ כפופה, צ כפופה, עומר התנופה, עָשׂה אותו כאַסקופה, פה ופה, עֶגלה ערופה, שובֵר את הקופה, שֵינה חטופה, שִפחה חרופה, שָעה חצופה, שׂדֵה תעופה, תנועה חטופה, נִכנָס לחופה, נון כפופה, נמַל תעופה, ראִייה חטופה, קריאה שטופה


כ כפופה פרוש | כ כפופה פירוש | כ כפופה מילון | כ כפופה הגדרה מילונית | כ כפופה מילון עברי | כ כפופה מילון אנציקלופדי | כ כפופה אנציקלופדיה | כ כפופה תרגום
כ כפופה פירוש השם | כ כפופה פירוש המילה | כ כפופה משמעות המילה | כ כפופה ביטויים | כ כפופה דקדוק | כ כפופה לשון | כ כפופה ניבים | כ כפופה אטימולוגיה
כ כפופה מילים נרדפות | כ כפופה ניגודים | כ כפופה חריזה | כ כפופה חרוזים | כ כפופה צירופים | כ כפופה פתגמים | כ כפופה ניבים | כ כפופה תחביר
כ כפופה ביטויים | כ כפופה ציטוטים | כ כפופה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי