מילון עברי-עברי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

ז

| ז'
1. (בדקדוק) זָכָר 2. תעתיק האות הצרפתית ,j כגון במילה זָ'ק..

ז

| ז
האות השביעית באלף-בית העברי; שמה זַיִ"ן; ערכה המספרי 7; ז' ת..

ז באדר

| ז' בַּאדָר
יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו, על-פי המסורת

ז טובי העיר

| ז טובֵי הָעיר
שבעה אנשים שעמדו בראש הקהילות היהודיות בגולה

זא

| ז"א
[ר"ת] .1 זאת אומרת 2.זכוּת אבות

זאב

| זְאֵב
[ש"ע; זאֵבה, זאֵבים, זאֵבות] <זאב> .1 [תנ] בעל חיים לילי טו..

זאב

| זאב
שורש של הערכים: זאֵב, זאֵבי, זאֵבִיוּת, זאֵבָן, זאֵבָנִיִים,..

זאב אדם

| זאֵב אָדָם [עח]
כינוי לאכזר: השופט כינה את הנאשם זאב אדם בשל פשעיו החמוּרים ..

זאב בודד

| זאֵב בּודֵד [עח]
1. כינוי לאדם תקיף ובעל דעות עצמאיות שאינן מקובלות על רוב חב..

זאב בעור כבש

| זאֵב בּעור כֶּבֶשׂ [עח]
משל לאדם צבוּע: נוכל זה נראֶה צדיק תמים, אך הכל יודעים כי הו..

זאב הים

| זְאֵב היָם [עח]
[ש"ע; ז'] .1 סוּג דג מאכל יַמי טורף ממשפחת השיבוטיים. גַבּו..

זאב הכיס

| זאב הכיס [עח]
(דרושה השלמה)

זאב המים

| זְאֵב הַמַיִם [עח]
[ש"ע; ז'] דג מאכל טורף ממשפחת הסַלמונָאים מסדרת הסרדינאים. ח..

זאב ערב

| זאֵב עֶרֶב, זאֵב ערָבות [תנ]
ראו: זאב ערבות

זאב ערבות

| זאֵב ערָבות [תנ]
זאב החי בַּערבה היוצא לטֶרף בָּערב (גם: קויוט) על כן הִכָּם ..

זאבה

| זאֵבה
ראה: זְאֵב

זאבונית הנחלים

| זְאֵבוֹנִית הַנְּחָלִים [עח]
[ש"ע; נ'] עכביש ממשפחת העכבישים־זאביים. צבעו חוּם־אפרפּר. מצ..

זאבות

| זאֵבות
ראה: זְאֵב

זאבי

| זְאֵבִי [יב]
[ת'; זאֵבית, זאֵבִיִים, זאֵבִיות] <זאב> כּמו זאֵב, שֶיֵש בּו..

זאביות

| זְאֵבִיּוּת [עח]
[ש"ע; נ'; זאֵבִיוּת-, זאֵבִיוּתו] <זאב> טבע הזאֵב: אַכזָריוּ..

זאביותו

| זאֵבִיותו
ראה: זְאֵבִיות

זאביים

| זאֵבִיִים
ראה: זְאֵבִי

זאבים

| זאֵבים
ראה: זְאֵב

זאבית

| זאֵבית
ראה: זְאֵבִי

זאבן

| זְאֵבָן [עח]
[ש"ע; ז'; זאֵבָנים] <זאב> סוג של דג ממשפחת הזאֵבָנִיִים

זאבניים

| זְאֵבָנִיִּים [עח]
[ש"ע; ז"ר] <זאב> משפחת דגים מסדרת הצלופחָאים. גופם ארוך. תפו..

זאבנים

| זאֵבָנים
ראה: זְאֵבָן

זאבת

| זָאֶֿבֶת [עח]
[ש"ע; נ'; זָאֶבֶת-] <זאב> שַחֶפֶת של העור הגורֶמֶת עיווּת הפ..

זאוגמה

| זֵאוּגְמָה [מש]
[ש"ע; נ'] (בדקדוק) צימוּד מסוּלף, הצמדת תואר או פועל לשתי מי..

זאוגמתי

| זֵאוּגְמָתִי [מש]
[ת'; זֵאוּגמָתית, זֵאוּגמָתִיִים, זֵאוּגמָתִיות] של צימוד מס..

זאוגמתיות

| זֵאוגמָתִיות
ראה: זֵאוגְמָתִי

זאוגמתיים

| זֵאוגמָתִיִים
ראה: זֵאוגְמָתִי

זאוגמתית

| זֵאוגמָתית
ראה: זֵאוגְמָתִי

זאולוגיה

| זֵאוֹלוֹגְיָה
(צוּרה לא-תקנית) ראה: זואולוגיה

זאוליט

| זֵאוֹלִיט [מש]
[ש"ע; ז'] .1 סיליקאט מימי של אלומיניום, של סידן, של נתרן וש..

זאוס פבר

| זֵאוּס פַבֵּר [מש]
[ש"ע; ז'] מוריג; דג טורף המגיע לחצי מ', צבעו כסוף. מאופיין ב..

זאורידה

| זָאוּרִידָה [מש]
[ש"ע; נ'] זאב הים, חומט הים, פוטית; דג מאכל ממשפחת הסינודיים..

זאז

| זא"ז
[ר"ת] .1 זה אל זה 2. זה את זה 3. זה אצל זה

זאטוט

| זַאטוּט [עח]
[ש"ע; זַאטוּטה, זַאטוּטים, זַאטוּטות] <זאט> 1.יֶלֶד קטן, נַ..

זאטוטה

| זַאטוטה
ראה: זַאטוט

זאטוטות

| זַאטוטות
ראה: זַאטוט

זאטוטים

| זַאטוטים
ראה: זַאטוט

זאין

| זֵאִין [מש]
[ש"ע; ז'] חֶלבּון המופיע בצמחים

זאיר

| זָאִיר
[נ'] רֶפּוּבּליקה בּאַפריקה, ששטחהּ 345,397,2 קמ"ר, ומספר תו..

זאנר

| זָ'אנֵר
ראה: זָ'נֵר

זאקסנתין

| זֵאַקְסַנְתִין [מש]
[ש"ע; ז'] פיגמנט קרוטנואידי בגוון צהוב אשר מצוי בתירס ובחלמו..

זאת

| זֹאת, זֹה, זוֹ [תנ]
[מ"ג; (נקבה של זֶה)] .1 כּינוּי רֶמֶז לציון נקבה: האישה הזא..

זאת אומרת

| זֹאת אומֶרֶת [תמ]
היינו, כלומר, מכאן יוצא: אמר ר' הושעיה: זאת אומרת, המנהג מבט..

זאת ועוד

| זֹאת ועוד [עח]
לא זו בלבד אלא גם, נוסף על הקודם יש עוד לומר

זאת חנוכה

| זֹאת חנוּכּה [תנ]
היום האחרון של חנוכה. נקרא "זאת חנוכה" מפני שבאותו היום מסיי..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי