מילון עברי-עברי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

ל

| ל'
קיצור של: .1 לשון 2. ליטר 3. לירה 4. לימוד (שלט הזהרה מאח..

ל

| לְ- [תנ]
[בנטייה: לי, לו, לָנו, וכו'] .1 לכיווּן, אֶל: בא לציון גואל..

ל

| ל
האות השתים עשרה באלף-בית העברי; שמה לָמֶ"ד; עֶרכָּהּ המִספָּ..

לא

| ל"א
[ר"ת] .1 לשון אחר 2. לשון אשכנז 3. לשון ארמית 4. לישָנָא ..

לא

| לָא [תמ]
לֹא, אין

לא מוצא ידיו ורגליו

| לֹא מוֹצֵא יָדָיו (וְרַגְלָיו), אֵינו מוֹצֵא יָדָיו (וְרַגְלָיו)[תמ]
מתבלבל, חסַר התמצאות, חסַר יכולת לפתור בעיות (על יסוד יבמות ..

לא נותן שנה לעיניו

| לֹא נוֹתֵן שֵׁנָה לְעֵינָיו, אֵינוֹ נוֹתֵן שֵׁנָה לְעֵינָיו [תנ]
1. לא נרדם 2. (גם בהוראה) לא נח (על יסוד משלי ו 4)

לא אחת

| לא אַחַת [עח]
פּעָמים רבּות: לא אחת ביקשתי שקט, אך אתה עדיין מרעיש

לא אחת ולא שתיים

| לֹא אַחַת ולֹא שתַיִים [עח]
פעמים רבות

לא איברי ליליא אלא לשינתא

| לָא אִיבְּרִי לֵילְיָא אֶלָּא לְשֵׁינְתָא [תמ]
מילולית: לא נברא הלילה אלא לשֵינה (על יסוד עירובין סה.)

לא אכפת לו

| לֹא אִכפַּת לו [תמ]
אין זה נוגע לו כלל

לא אליכם

| לֹא אלֵיכֶם [תנ]
שלא תבוא אליכם צרה זו (על יסוד איכה א 12)

לא אלמן ישראל

| לא אַלמָן יִשׂרָאֵל [תנ]
(בּהשאלה) המצב עדיין אֵינו נואש, יש מקום לתקווה, לגאולה: כִּ..

לא אמר כלום

| לֹא אָמַר כְּלוּם [תמ]
כאילו לא אמר, אין אמירתו שווה מאומה, אין כל תוקֶף לדבריו (על..

לא אסתייעא מילתא

| לָא אִסתַייעָא מילתָא [תמ]
[תמ] מילולית: לא נסתייע הדבר, לא הצליח, לא עלתה בידו, הדבר ..

לא בא בחשבון

| לֹא בָּא בּחֶשבּון [עח]
בשום פנים ואופן לא: העניין לא בא בחשבון לחלוטין

לא בא כבושם הזה

| לֹא בָּא כַּבּושֶׂם הַזֶה [תנ]
אין כמוהו טוב ומשובח: לא כבֹשם ההוא עוד לרוב אשר נתנה מלכת ש..

לא באלף

| לֹא בּאָלֶ"ף [עח]
ראו: לא באלף רבתי

לא באלף רבתי

| לא באל"ף רבתי, לׂא בְּאָלֶף רַבָּתִי [עח]
בהחלט לא, לא ולא! ביטוי המבטא שלילה גורפת ("לא" באלף גדולה ל..

לא בדרדקי עצה

| לָא בְּדַרְדַּקֵּי עֵצָה [תמ]
עצַת תינוקות, או כאלה המשולים לתינוקות, מאַכזבת (על יסוד שבת..

לא בוחל בשום אמצעי

| לא בוחל בשום אמצעי [עח]
פועל בדרכים פסולות כדי להשיג את מטרתו, מוכן לעשות כל דבר כדי..

לא בוף העולם

| לא סוף העולם [עח]
לא אסון גדול, אפשר לסבול (עממי): מדוע אתה כועס? איחור של חמש..

לא בחיל ולא בכוח

| לֹא בחַיִל ולֹא בכוחַ [תנ]
לא הכוח החומרי הוא המנצח אלא הרוח; האיכות עדיפה מן הכמות: לא..

לא בחרוץ יודש קצח

| לֹא בֶּחָרוּץ יוּדַשׁ קֶצַח [תנ]
1. מילולית: לא במורַג משוּנן ניתן לדוּש תבלינים (על יסוד ישע..

לא ביותר

| לֹא בּיותֵר [עח]
לא כל-כך

לא ביקש חשבונות רבים

| לֹא בּיקֵש חֶשבּונות רַבּים [תנ]
לא הרבה לשקול את התועלת האישית והכדאיות שבדבר (על-פי קוהלת ז..

לא בכדי

| לָא בִּכדי [תמ]
לא לחינם. יש לדבר סיבה ראוייה

לא בכיוון

| לא בַּכּיווּן [עח]
אינו מתקרב להבנת העניין (עממי)

לא בכל יום מתרחש נס

| לֹא בְּכָל יוֹם מִתְרַחֵשׁ נֵס [תמ]
מעשי ניסים הם מאורעות נדירים (על יסוד פסחים נ:)

לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש נסא

| לָא בְּכָל שָׁעתָא וְשָׁעתָא מִתְרְחִישׁ נִסָּא [תמ]
(מילולית: לא בכל שעה ושעה מתרחש נס) נִסים אינם מעשים שבכל יו..

לא בכסף תגאלו

| לֹא בְכֶסֶף תִּגָּאֵלוּ [תנ]
נמכרתם לאויב חינם, ללא כסף, ולכן גם גאולתכם תהיה ללא כסף אלא..

לא במקומו

| (לֹא) בִּמקומו [עח]
(אינו) מתאים לעִניָין

לא במשמרת שלי

| לא בַּמִשמֶרֶת שֶלי [עח]
ביטוי הבא לציין כי בעל תפקיד מסוים מתחייב, או מצהיר, כי אירו..

לא בראש שלו

| לא בָּראש שֶלו [עח]
לא חושב על, לא מתעניין ב (עממי): הוא לא לבית הספר כי הלימודי..

לא ברעש אדוני

| לֹא בָּרַעַשׁ אדוני [תנ]
(בהשאלה) העָצמה נמצאת לא במהומה ובעָריצוּת (על יסוד מלכים א ..

לא בשמים היא

| לֹא בַּשָמַיִם היא!
1. [תנ](בּהשאלה) לא קשה להַשׂיגו, לא קשה לַהבינו, הוא בר־השג..

לא גורע ממנו עין

| לא גורֵע מִמֶנוּ עַיִן [תנ]
מַבּיט בו בלי הֶפסק: לא יגרע מצדיק עיניו (איוב לו 7)

לא דא ולא הא

| לָא דָא ולָא הָא [עח]
לא זו ולא זו: איני רוצה דָבָר מכאן, לָא דָא ולָא הָא

לא דבר ריק הוא

| לא דָבָר רֵיק הוּא [תנ]
אין זה קל, אין הדבר חסר חשיבות יש דברים בגו, אין זה עניין שו..

לא דובים ולא יער

| לֹא דוּבּים ולֹא יַעַר
(בהשאלה) לא היו דברים מעולם, כל העניין בדוי: (על-פי סוטה מז..

לא דופק חשבון

| לא דופֵק חֶשבּון [עח]
לא מתחשב (במוסכמות וכד') (עממי): הוא לא דפק חשבון ובא לחתונת..

לא די ש אלא

| לֹא דַי שֶ-... אֶלָא
לא זו בלבד.. . אלא גם

לא דיבר הכתוב אלא בהווה

| לֹא דיבֵּר הכָּתוּב אֶלָא בּהווֶה
כשנאמרת בתורה הלָכה עם דוּגמה - אין הכוונה שההלכה תקֵפה רק ל..

לא דק פורתא

| לָא דָק פּוּרְתָּא [תמ]
1.(מילולית: לא דייק קצת). דבר שבעיקרו נכון אך שובּש במקצת: ה..

לא הא ולא הא

| לָא הָא ולָא הָא [אר]
לא זה ולא זה

לא הביט בצורת מטבע מימיו

| לֹא הִבִּיט בְּצוּרַת מַטְבֵּעַ מִיָּמָיו
(על יסוד ירושלמי, עבודה זרה פ"א ה"א) (בהשאלה) אינו מתמצא בהו..

לא הבישן למד

| לֹא הַבַּיְשָׁן לָמֵד
(על יסוד אבות ב ה) מי שמתבייש לשאול פן ילגעו לו לא ילמד ולא ..

לא הוה פסק פומיה מגרסא

| לָא הוָה פָּסֵק פּוּמֵיהּ מִגִּרְסָא
(על יסוד שבת ל:) (מילולית: לא פָּסַק פיו מלימוד) הִתמיד בתלמ..

לא הולך בעצת רשעים

| לֹא הוֹלךְ בַּעצַת רְשָׁעִים
(על יסוד תהילים א 1) לא מִתפתה לדרך הרעה

לא הולך ברגל

| לא הולֵך בָּרֶגֶל [עח]
1. לא מוּשג בנקל (עממי): השכלה גבוהה הוא דבר שלא הולֵך ברגל ..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי