מילון עברי-עברי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

פ

| פּ'
[בקיצור] .1 פלוני 2. פסיק 3. פִּסקה 4. פּרק 5. פּרשה 6. פ..

פ

| פ
האות השבע עשרה באלף-בית העברי; שמה פֵּ"א; עֶרכה המִספָּרי 80..

פ הפועל

| פ הפּועל [יב]
(בדקדוק) האות הראשונה בשורש בן שלוש אותיות, כגון: כ' ב-כ.ת.ב..

פ כפופה

| פ כּפוּפה
פ שרַגלהּ כּפוּפה כלפי שׂמאל (נכתֶבת בתחילת המילה או בתוכה) ..

פ סופית

| פ' סופית
ראה: פ' פשוטה

פ פשוטה

| פ' פּשוּטה, פ' סופית
ף, פ שרגלהּ ישרה וארוּכּה (נכתֶבת בסוף המילה), לפי שיטה שאינ..

פ.ה.

| פ.ה.
ראה: פ"א-ה"א

פּאנק רוק

| פּאנק רוק [מש]
סוגה מוזיקלית שהתפתחה בשנות השבעים של המאה ה-20 בארצות הברית..

פא

| פֵּ"א [תמ]
[ש"ע; נ'; פּ"אים, פֵּ"אין] שֵם האות פ

פא

| פ"א
[ר"ת] .1 פעם אחת 2. פה אחד 3. פרק א' 4. פסוק א 5. פרשה א'..

פא הא

| פ"א-ה"א, פ.ה.
סימן המראֶה את מידת חוּמציוּתה של תמיסה. סימנו בכימיה: PH

פאגי

| פאג"י [עח]
[ר"ת] פּועלֵי אגוּדַת יִשְׂרָאֵל

פאד

| פא"ד [עח]
[ר"ת; (של) פלווין אדנין דינוקלאוֹטִיד] קו-אֶנזים (חֵלק מאנז..

פאה

| פֵּאָה
[ש"ע; נ'; פּאַת-, פֵּאות, פּאות- (בספרות גם: פַּאתֵי-), פּאָ..

פאה נוכרית

| פאה נוכרית, פֵּאה נָכרית [תמ]
קַפלֵט; כּיסוּי ראש הדומה לשֵׂעָר טִבעי, ונועד להסתרת שׂעַר ..

פאה צדית

| פֵּאה צִדית [עח]
פּאת פֵּאון בּלי הבּסיס

פאואר

| פָּאוּאֶר [מש]
ראו: פאוור

פאוד

| פֵאוֹד, פֵאוֹדוּם [מש]
[ש"ע; ז'] אדמה שבִּרשוּת הפֵאודָל

פאודה

| פֵאוֹדָה [מש]
[ש"ע; נ'] אחוזה פאודלית

פאודום

| פֵאודום
ראה: פֵאוד

פאודל

| פֵאוֹדָל [מש]
[ש"ע; פֵאודָלית, פֵאודָלים, פֵאודָלִיות] .1 בעל אחוזה בימי ..

פאודלי

| פֵאוֹדָלִי [מש]
[ת'; פֵאודָלית, פֵאודָלִיִים, פֵאודָלִיות] של פֵאודָל, הבָּנ..

פאודליות

| פֵאוֹדָלִיּוּת, פֵאוֹדָלִיזם [מש]
[ש"ע; נ'; פֵאודָלִיוּת-] 1. שִלטון אצילים בַּעלֵי אחוּזות שר..

פאודליות

| פֵאודָלִיות
ראה: פֵאודָלִי

פאודליזם

| פאודליזם
ראה: פֵאודָלִיות

פאודליים

| פֵאודָלִיִים
ראה: פֵאודָלִי

פאודלים

| פֵאודָלים
ראה: פֵאודָל

פאודלית

| פֵאודָלית
ראה: פֵאודָל

פאודלית

| פֵאודָלית
ראה: פֵאודָלִי

פאוזה

| פָּאוּזָה [מש]
[ש"ע; נ'] 1. הֶפסֵק; דמימה, אתנחתא; הפסקת הנגינה או השירה לז..

פאוזור

| פָּאוּזוֹר [מש]
[ש"ע; ז'] .1 וֶקטור סובב המתָאֵר כמות משתנה סינוסואידית (כג..

פאוכרום

| פֵאוֹכְרוֹם [מש]
[ש"ע; ז'] כל דבר הנצבָּע במלח ומקבל צבע חום־צהוב

פאוכרומוציט

| פֵאוֹכְרוֹמוֹצִיט [מש]
[ש"ע; ז'] תא כרומפין היוצר את ליבּת בַּלוּטת האַדרֵנָל (יותר..

פאוכרומוציטומה

| פֵאוֹכְרוֹמוֹצִיטוֹמָה [מש]
[ש"ע; נ'] שׂאֵת הכרומפין. גידול של תאי כרומפין, בּדרך־כּלל ב..

פאול

| פָאוּל, פַאוּאֶל [מש]
[פ"א רפה] 1. לא-כּשר; משובש; 2. עבֵרה, מעשה לא-הוגן; 3. משׂח..

פאולובנייה

| פָּאוּלוֹבְנִייָה
[מש] [ש"ע; נ'] עץ נוי נָשיר ממשפחת הלועניתיים. עליו שׂעירים ..

פאולי

| פָּאוּלִי [מש]
[ש"ע; ז';] (בפיזיקה גרעינית ואטומית) בהתייחס לעֶקרון האיסוּר..

פאומלנין

| פֵאוֹמֵלָנִין [מש]
[ש"ע; ז'] מֵלָנין בּעל גוון חום או צהוב-חום

פאון

| פֵּאוֹן [עח] 1
[ש"ע; ז'; פּאון-, פּאונים, פּאונֵי-, פּאונו] <פאי/ה> (בּגאומ..

פאון משוכלל

| פֵּאון משוּכלָל [עח]
פּאון שכּל פּאותיו מצוּלעים משוּכללים ושזוויותיו המרחביות שו..

פאון קמור

| פֵּאון קָמוּר [עח]
פּאון הנמצא כּוּלו בּצד אחד של מישור המכיל את אחת מפּאותיו ..

פאון קעור

| פֵּאון קָעוּר [עח]
פּאון שאינו קמוּר

פאונד

| פָּאוּנְד [מש]
[ש"ע; ז'] .1 יחידת משקל שווה ל-0.454 ק"ג הנהוגה בּארצות דוב..

פאונו

| פאונו
ראה: פֵאון

פאוני

| פאונֵי
ראה: פֵאון

פאוניה

| פָאוֹנְיָה [מש]
[ש"ע; נ'] סוג של זבובים ממשפחת הזבוביים Phaonia

פאונים

| פאונים
ראה: פֵאון

פאוסית טורקית

| פָּאוּסִית טוּרְקִית [מש]
[ש"ע; נ'] חיפּושית מסִדרת הפאוסיתיים. צבעה חום והיא מצוּיה ..

פאוסיתיים

| פָּאוּסִיתִיִּים
[ש"ע; ז"ר] משפּחה מסִדרת החיפּוּשיות, המונה כּ-000,5 מינים. ..

פאופיטה

| פָאוֹפִיטָה
[ש"ע; נ'] אצה חוּמה Phaeophyta
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי