שדות סמנטיים

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
>>

עבדות

| עבדות
ראה: שעבוד

עבודה

| עבודה
אגודה שיתופית, אגף לאיגוד מקצועי, אדריכל, אוטומציה, אומן, או..

עבר

| עָבָר
אָנַכרוניזם, אַרכֵאולוגיה, אַרכָאִיוּת, אַרכָאיזם, אַרכִיון,..

עדות

| עֵדוּת
אחיזה, אישור, אָליבּי, אמֶת, אַסמַכתָא, אפידביט, אִשרוּר, גב..

עוגה

| עוּגה
אוזני המן, בלינצֵ'ס, בַּקלָווה, הצימוק שבעוגה, טורט, מאפה, מ..

עוול

| עָוֶול
אונֵס, אונס, אוסר, אימתָנוּת, אלימות, אמָנַת ג'נבה, אמנת הָא..

עולם

| עולָם
1. אדון עולם, אדמה, אומות העולם, אוניבֶרסָלִיוּת, אַטמוספֵרה..

עומק

| עומֶק
באר, בור, בור ללא תחתית, בטן האדמה, בעמקי לבו, גודֶל, גלישה,..

עונה

| עונה
אָביב, אַסטרונומיה, בינתיים, בעת ובעונה אחת, גשם, דַקה, זמַן..

עוני

| עוני
אַבטָלה, אֶביון, אביונות, אכזבה, אסון, בעוניי, גֵירָעון, דוח..

עונש

| עונֶש
אשמה, בא על עונשו, בושת, בר עונשין, גזֵרה, גיהינום, גירוש, ג..

עוף

| עוף
אברה, אברות אמה, אֶברות זנב, אברות יד, אברות שלישוניות, אווז..

עוקצנות

| עוקצָנוּת
ראה: לעג

עור

| עור
אדומי עור, אדם, אֵריתרסמה, בועית, בועת כפור, בורסקאות, בעל ח..

עורמה

| עורמה
דו-פרצופיות, דו-צדדיות, דיפלומטיה, הולכה שולל, התחכמות, זדונ..

עושר

| עושר
און, אופיר, אוצר, אֵיל הון, אמיד, אמידות, אמצעים, אצולה, אצו..

עזיבה

| עזיבה
אלמנות, אֵמיגרַציה, אֶקסודוּס, בדידות, בַּיי, בריחה, גלות, ד..

עזרה

| עזרה
אָסיסטֵנט, אַפּוטרופּסוּת, בא לעזרתו של-, בהסתמך על, בזכות, ..

עזרה ראשונה

| עֶזרה רִאשונה
אֶגֶד מידַבֵּק, אַספּירין, גָזה, גליל אגד מידבק, כדורי צמר ג..

עידוד

| עידוּד
אימפולס, אתגר, בּיס, דחיפה, דחיקה, דחף, דחק, דִרבּוּן, האצה,..

עידן

| עידָן
אבן, אבניות, ארוזיה, גאולוגיה, גיל, הסתלעות, הרבדה, התאבנות,..

עיוורון

| עיוָורון
אהבה עיוורת, אנופסיה, בּרַייל, היסָגרות, היעָלמות, היעָצמות,..

עיטור

| עיטור
אות, אות גיבור ישראל, אות כבוד, אות מערכה, אירוע ממלכתי, גיל..

עייפות

| עיֵיפוּת
אפיסַת כוחות, בלוי, השתטחות, התמוטטות, התמוטטות עצבים, התעיי..

עיכול

| עיכול
אכילה, גַסטְריטיס, גוף, גיהוק, דיאטה, דיזינטֵריה, דימום במעי..

עין

| עַיִן
אורו עיניו, אורתאופטיקה, אחיזת עיניים, איבר הראייה, אינו נות..

עיר

| עיר
אגד ערים, אגרת רישיון, אוכלוסייה, אורבַּניזַציה, איגוד ערים,..

עישון

| עישוּן
אביכוּת, אוויר, אידוי, איוד, ארוּבּה, אש, בדל סיגריה, גז, הס..

עיתון

| עיתון
איגרת, איל עיתונות, אינפורמַציה, בּוּלֵטין, בּיטָאון, ביקורת..

עלה

| עָלֶה
אמיר, בַּצלית, בצק עלים, גבבה, גזם, גזע, גרופית, דור עלים, ד..

עליונות

| עֶליונוּת, יִתרון
אדם עליון, אופטימום, אוצר, אליפויות, אני עליון, בחסד עליון, ..

עלייה

| עלִייה
אל-על, בית, במעלה, גבוה, גבעה, גובַה, גרם מדרגות, הזדקרות, ה..

עם

| עַם
אגדת עם, אוטונומיה, אוכלוסייה, אורח חיים, אזרחים, אחד העם, א..

ענן

| עָנָן
אֵד, אֶלטוסטרָטוס, אֶלטוקוּמולוס, גשם, גשם תלוי, דמוי סטרטוּ..

עסק

| עֶסֶק
איש עסקים, ארוחה עסקית, בורסה, בּיזנֵס, בית עסק, בנקאי, בעל ..

עץ

| עץ
אֵזור היונקות, אילן סרק, אמיר, בד, בוטניקה, בול עץ, בורא פרי..

עצב

| עצב
ראה: צער

עצבים

| עצַבּים
אטאכסיה, אין לו עצבים ל-, אֶנצֵפָליטיס, אֶפּילֶפּסְיה, בליעת..

עצה

| עצה
אובד עצות, אזהרה, אין עצה כנגדו, בעצה אחת, גיל העצה, דבר, דע..

עצמיות

| עצמיות
ראה: אופי

עקביות

| עִקבִיוּת
אַבּסוּלוּטי, אבסולוטיות, אופי, אידֵאולוגיה, אֵיתָנוּת, בורר..

עקיפה

| עקיפה
אופף, איגוף, בלי עקיפים, דיבור עקיף, דרך עקיפין, חג, חוזר, כ..

עקירה

| עקירה
גירוש, דלייה, הוצאה, הינתשות, היסחטות, היעקרות, היעתקות, היק..

עקשנות

| עַקשָנוּת
אַמבּיציה, גַחַם, גַחמָנוּת, דווקנות, דעתנות, הֶפצֵר, התעקשו..

ערבוביה

| עִרבּוּביה
אי-סדר, אי-תקינות, אנדרלמוסיה, אָנַרכְיה, אָסימילַציה, בוהו,..

עריצות

| עריצוּת
1. אַבּסוּלוּטיזם, אגרוף, אוטוקרַטיה, אוטריטריות, אונֶס, אימ..

ערך

| עֵרֶך
אוצר, איכות, אפס, אפסיות, בעל ערך, דברי ערך, דרגה, הבאי, הבל..

ערמה

| עָרמה
ראה: עורמה

עשייה

| עשִׂייה
ראה: פּעילוּת

עתיד

| עָתיד
אחרית הימים, אין לו עתיד, בעתיד הנראה לעין, הבָּאות, הורוסקו..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי