שדות סמנטיים

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
>>

תא

| תָא
1. גוּפיפֵי גולג'י, גרעין, גרעין התא, גרעינון, דופן התא, כרו..

תאווה

| תאווה
ראה: תשוקה

תאורה

| תאוּרה
אבוּקה, אָהיל, אור, אורים, אש, גוף תאורה, דונג, דלֵקה, דלק, ..

תאטרון

| תֵאַטרון
אודיטוריום, אודישֵן, אולם, אולם הצופים, אולם התֵאטרון, אולם ..

תבואה

| תבוּאה
אַמבָּר, אָסָם, בָּצֵק, גרעינים, זריעה, חקלאות, חריש, טוחן, ..

תביעה

| תביעה
אוּלטימָטוּם, איום, אי-שביעות רצון, אישום, בית משפט לתביעות ..

תבלין

| תַבלין
אוכל, אורֵגָנו, אֵזוב, אזובית, בורָג, בָּזיליקום, בּיסוּם, ב..

תגובה

| תגוּבה
אין תגובה, אֶסטֶריפיקַציה, גרייה, דיאָזוטַציה, היפוך תגובה, ..

תדירות

| תדירוּת
באופן קבוע, בתדירות גבוהה, הימשכות, הרגל, זמן, חוזר חלילה, ח..

תו

| תָו
אוניסון, אוקטָבה, אָקורד, אַרפָּג'ו, בֵּמול, דו, דיאֵז, היתק..

תואנה

| תואנה
אַמתָלה, דחייה, המלצה, הסבר, הצדק, הצטדקות, השתמטות, התחכמות..

תודה

| תודה
אלפי תודות, אסיר תודה, ברכה, ברכה והודאה, בתודה, בתודה מראש,..

תוכחה

| תוכֵחה
אָלה, אמֶת, ביקורת, גועֵר, גידוף, דרשה, הבטחה, הטפה, הַתפָּס..

תוכן

| תוכֶן
איכות, טיב, יֵשוּת, כתיבה, מהות, מטען, מילוי, מילת תוכן, נפח..

תוכנית

| תָוכנית
ראה: תכנית

תולדה

| תולדה
ראה: תוצאה

תועלת

| תועֶלֶת
אופורטוניזם, אָנוכִיוּת, אֵפֶקטיביות, בצע, גמישוּת, הטעיה, ה..

תוף

| תוף
אוקטובָּס, בתופים ובמחולות, גונג, גלוקנשפיל, טימפָני, טם־טם,..

תוצאה

| תוצָאה
אחרית, גורל, הד, הוכחה, הולדה, החלטה, הימשכות, המשך, הנחה, ה..

תוקפנות

| תוקפנות
ראה: אלימות

תורה

| תורה
ראה: יהדות

תורשה

| תורָשה
אלביניזם, הֵמופיליה, הסתיידות עורקים, חירשות, חנגת, טרשת האו..

תזונה

| תזוּנה
אכילה, בישול, בריאות, ברי-ברי, גַרעֶנֶת, דֵזינטֶריה, דיאטה, ..

תזמורת

| תִזמורֶת
אַבּוּב, אבובים, אורגָן, אקורדיון, בטנון, בטנוניות, בטנונים,..

תחבורה

| תַחבּוּרה
אוניית נוסעים, אופַנועַ, אופניים, ברקה ארבע- תורנית, בָּתיסק..

תחום

| תחוּם
אגף, אי, בין-תחומי, בירה, גורֶן, גוש, גֵטו, גָליל, התיישבות,..

תחושה

| תחוּשה
אהבה, אהדה, אווירה, אופי, אושר, אימפּוּלס, אימפולסיביות, אינ..

תחלואה

| תחלואה
ראה: מחלה

תחליף

| תַחליף
בירור, בּרֵרה, דילֵמה, דימוי, החלטה, החלפה, הכרעה, המרה, העד..

תחרות

| תַחרוּת
אוליגופול, אוליגופסין, אולימפְּיאדה, אִצטַדיון, בּוּלָאוּת, ..

תחתית

| תַחתית
בור בלי תחתית, בסיס, זוטו של עולם, חבית בלי תחתית, יסוד, למט..

תיאום

| תיאום
ראה: התאמה

תיאור

| תֵיאוּר
אגדה, אוטוביוגרפיה, ביוגרפיה, דיוּקָן, הדגמה, הדרכה, היסטורי..

תיאטרון

| תיאטרון
ראה: תאטרון

תיווך

| תיווּך
אופן, אמצעות, אמצעי, אמצעיות, בעקיפין, דמי תיווך, השפעה, התע..

תימהון

| תימָהון
אי-תקינות, בהייה, הדהמה, הפתעה, השתאות, חריגות, לתמהוני, מוז..

תינוק

| תינוק
אביב, אבעבועות רוח, אדמת, אומנת, אימא, אינפַנטילִיוּת, בגד ט..

תיק

| תיק
ארנק, ילקוט, מוצרי עור אישיים, מזוודה, מזוודת מסמכים, מפיל ע..

תיקון

| תיקון
אחזקה, בימים כתיקונם, בר-תיקון, גאולה, הגהה, הטבה, הינחמות, ..

תכלית

| תַכלית
אובייקט, אידֵאָל, דו-תכליתי, כוונה, כיווּן, מוּשָׂא, קביעה, ..

תכנית

| תָכנית, תָוכנית
אֶסטְרַטֶגיה, ארגון, ביצוע, גיוס, דבר, דריכות, הזמנה, הכוונה..

תכשיט

| תכשיט
ראה: קישוּט

תלונה

| תלוּנה
אי-שביעות רצון, ביקורת, בכיינות, דאגה, התמרמרות, התנהגות, הת..

תמימות

| תמימוּת
אידיליה, באמת ובתמים, בתוליות, דַרדָקות, הולך תמים, טבעיות, ..

תמרוקים

| תַמרוּקים
אביב, אַהֳלות, אהלים, אַיילַיינר, אף, אפרסמון, בושׂם, בזיק, ..

תמרור

| תַמרוּר
אין כניסה לאופנועים, אין כניסה לאופנועים ולאופניים מנועיים, ..

תנאי

| תנַאי
אירוע, אם, אם כך, אקראי, ארעי, בגלל, בהתאם, בחינה, במקרה כזה..

תנועה

| תנוּעה
אי תנועה, גודש תנועה, גמישות, דוח תנועה, היעתקות, הליכה, הנע..

תנופה

| תנוּפה
בחישה, גלגל תנופה, הינף, הנעה, הנפה, הֶרֶף, השתכשכות, התמוטט..

תסבוכת

| תִסבּוכֶת
אי-אפשרות, הכבדה, הסתעפות, הפרעה, טשטוש, מאבק, מאמץ, מבוך, מ..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי