מילון המקרא

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

אב

| אָב
[ז'] 1. מי שהוליד בן או בת, והעומד בראש המשפחה, כאמור בפסו..

אב

| אֹב
ראה: אוֹב

אב

| אֵב
[ז'] כינוי לצמח בעודו רטוב ורענן, רעננוּת, כאמור בפסוק: "יר..

אבגתא

| אבַגְתָּא
[שפ"ז] הסריס החמישי משבעת סריסי המלך אחשוורוש, ששירתו אותו ב..

אבד

| אֹבֵד, אָבַד
ראה: אוֹבֵד

אבדה

| אבַדֹּה, אבַדּוֹ
[ז'] קֶבֶר, שאול, כאמור בפסוק: "שְאוֹל ואבַדֹה לא תִשׂבּענה..

אבדה

| אבֵדָה
[נ'] כל מה שאבד ונעלם, בין שהוא חפץ ובין שהוא בעל חיים, כאמ..

אבדון

| אבַדּוֹן
[ז'] 1. קֶבֶר, שאול, כאמור בפסוק: "הַיְסֻפַּר בַקבר חסדך, ..

אבדן

| אַבְדָן
[ז'] חיסוּל, כּילָיון, חורבן, כאמור בפסוק: "מַכַּת חרב והרג..

אבדן

| אָבְדָן
[ז'] כּילָיון, הֵיעָלמוּת, הרס, כאמור בפסוק: "איככה... וראי..

אבה

| אֵבֶה
[ז'] מילה יחידאית במקרא, כאמור בפסוק: "חלפוּ עם אֳנִיוֹת אֵב..

אבה

| אָבָה
ראה: אוֹבֶה

אבוי

| אבוֹי
[מ"ק] לכאב או לצער, אוי, אַי, כאמור בפסוק: "ולמי אוי למי אבו..

אבוס

| אֵבוּס
[ז'] כלי שהיה עשׂוּי מעץ או מאבן ובו ניתן המספוא לבהמות, כא..

אבוס

| אָבוּס
[ת'] מפוטם, מולעט, כאמור בפסוק: "טוב... משור אָבוּס ושִׂנאה..

אבות

| אָבוֹת
[ז"ר] 1. כינוי לאברהם, יצחק ויעקב מייסדי האוּמה הישׂראלית,..

אבות

| אֹבוֹת
ראה: אוב

אבחה

| אִבְחָה
[נ'] מילה יחידאית במקרא, כאמור בפסוק: "על כל שעריהם נתתי אִ..

אבטיח

| אבַטִּיחַ
[ז'] <בטח> פּרי הגָדֵל בּמִקשה ושייך למשפחת הדלועיים, היה יד..

אבי

| אבִי
[שפ"נ] אִמו של המלך חִזְקִייָהוּ, כאמור בפסוק: "ושם אִמּוֹ א..

אבי

| אָבִי
[מ"ק] מילה יחידאית במקרא, כאמור בפסוק: "אָבִי יִבָּחֵן אִיוֹ..

אבי גדור

| אבִי גְּדוֹר
[שפ"ז] מכינוּיָו של משה רבנו על-פי דברי חז"ל במדרש, מכונה גם..

אבי העזרי

| אבִי הָעֶזְרִי
[ת'] המתייחס למשפחת אביעזר שהייתה אחת המשפחות החשובות בשבט מ..

אבי זנוח

| אבִי זָנוֹחַ
ראה: אבִי גְּדוֹר

אבי עלבון

| אבִי עַלְבוֹן
[שפ"ז] משערים שהוא אבִיאֵל, אחד משלושים גיבּוריו של דויד, כא..

אבי שוכו

| אבִי שׂוֹכוֹ
ראה: אבִי גְּדוֹר

אביאל

| אבִיאֵל
[שפ"ז] 1. אבי קיש ואבנר וסבו של שאול המלך, כאמור בפסוק: "קי..

אביאסף

| אבִיאָסָף, אֶבְיָסָף
[שפ"ז] מבני קורַח בן יצהר, כאמור בפסוק: "ובני קֹרח... ואלקָנ..

אביב

| אָבִיב
[ז'] 1. שיבּולי התבואה באִבֶּיהָ, בתחילת הבשלתה כשגרעיניה ..

אביגיל

| אבִיגַֿיִל, אבִיגָיִל, אבִיגַל
[שפ"נ] 1. אשתו של נבל, כאמור בפסוק: "ואביגַיִל אשת נבל הכרמ..

אבידן

| אבִידָן
[שפ"ז] נשׂיאו של שבט בִּניָימין בימיו של מֹשה. הוא הביא קָרב..

אבידע

| אבִידָע
[שפ"ז] בן מִדיָין ונכדו של אברהם מאשתו קטורה, כאמור בפסוק: "..

אביה

| אבִיָּה
ראה: אבִייה

אביהוא

| אבִיהוּא
[שפ"ז] בנו השני של אהרון הכּוהן, כאמור בפסוק: "את נדב ואת אב..

אביהוד

| אבִיהוּד
[שפ"ז] בן בֶּלַע בן בִּניָימין בן יעקוב, כאמור בפסוק: "אַדָּ..

אביהיל

| אבִיהַֿיִל
[שפ"נ] 1. אשתו של אבישוּר מבני יהודה, כאמור בפסוק: "ושם אֵש..

אביון

| אֶבְיוֹן
[ז'] עני, מסכן, רש, כאמור בפסוק: "אפס כי לא יהיה<טט> בךָ אֶ..

אביונה

| אבִיּוֹנָה
[נ'] 1. פרי הצָלָף שייחסו לו סגולה לעורר תאווה מינית, כאמו..

אביחיל

| אבִיחַֿיִל
[שפ"ז] 1. לווי, אבי נשׂיא בית אב למשפחת מְרָרִי, כאמור בפסו..

אביטוב

| אבִיטוּב
[שפ"ז] מבני בִּניָימין, כאמור בפסוק: "ומֵחֻשִים הוֹלִיד את א..

אביטל

| אבִיטָל
[שפ"נ] אחת משש נשותיו של דויד המלך שכל אחת מהן ילדה לו בן בע..

אבייה

| אבייה2, אבִיָּה
[שפ"נ] 1. אשת חֶצרון בן פרץ, כאמור בפסוק: "ואשת חֶצְרוֹן אב..

אבייה

| אבייה1, אבִיָּה
[שפ"ז] 1. בן בֶּכֶר, בן בִּניָימין, כאמור בפסוק: "וְעָמרי ו..

אבייהו

| אבייהוּ, אבִיָּהוּ
ראה: אבייה1(5)

אבייתר

| אבייתר, אֶבְיָתָר
[שפ"ז] בן אחימלך הכּוהן הגדול, כאמור בפסוק: "בן אחד לַאחִימֶ..

אבילה

| אָבִילָה
ראה: אָבֵל בֵּית מַעכָה

אבים

| אבִיָם
ראה: אבייה1(5)

אבים

| אִבִּים
ראה: אֵב

אבימאל

| אבִימָאֵל
[שפ"ז] בן יָקְטָן מבני עֵבר, כאמור בפסוק: "ואת אבימָאֵל" (בר..

אבימלך

| אבִימֶֿלֶךְ
[שפ"ז] 1.שֵם כינוי למלכי פּלִשתים, כגון מלך גרר בימיהם של א..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי