מעות - אגרון כלכלה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

חאן

| חאן
1. פונדק דרכים לחנייה ולהחלפת סוסים; 2. חצר פתוחה או מקורה, ..

חבור

| חבור
חלקו של מסמך הנשאר בידי מוסר התלוש ובו נרשמם כל הדברים שבתלו..

חבור

| חָבוּר
חלקו של מסמך הנשאר בידי מוסר התלוש, ובו נרשמים בדרך כלל דבר..

חבות

| חבות
ראו אחריות liability

חבות

| חָבוּת
1. בחוק פשיטת רגל: התקשרות, התחייבות, הסכמה או הבטחה - מפורש..

חבות במס

| חבות במס
הקביעה שלפיה יחיד או חברה חייבים במס על פי אחד מחוקי המס החל..

חבות הונית

| חבוּת הוֹנִית
התחייבות קבועה, כגון איגרת חוב של חברה, שנוצרה כדי לרכוש נכ..

חבות כוללת

| חָבוּת כּוֹלֶלֶת
1. אשראי כולל. כלל האשראי הבנקאי או אשראי ממקור אחר שניתן למ..

חבות לפי הסכם

| חבות לפי הסכם
התחייבות שנוטלים עליהם אדם או חבר, מעל לאחריות שהם חייבים בה..

חבות מס נדחית

| חבות מס נדחית
אומדן של סכום שיהיה צורך לשלם בעתיד למס הכנסה, משום שההכנסה ..

חבות מעבידים

| חבות מעבידים
חבות הנוצרת מכוח זיקת מעביד - עובד ולפיה עלול המעביד להתחייב..

חבילה

| חבִילָה
קיצור של חבילת ניירות ערך (ע"ע). block

חבילה

| חבילה
סך כל התשלומים, כולל הטבות שוליות, הנובעים מהסכם קיבוצי. p..

חבילה

| חבִילָה
הקבצה של פריטים שונים מסוגים שונים. package

חבילה

| חבילה, שיטת
ראו שיטת חבילה block method

חבילות תגמולים

| חבִילוֹת תַּגְמוּלִים
סוגי ההטבות השונות שמקבל מנהל המורכבת, בדרך כלל, משכר ישיר..

חבילת אשראי

| חבילת אשראי
בסחר הבינלאומי, תערובת של עזרה ומימון מסחרי שנותנות מדינות מ..

חבילת יישום

| חבילַת יישׂוּם
תכנית או קבוצת תכניות מחשב שמטרתן ביצוע סוג מסוים של עבודה...

חבילת ניירות ערך

| חבִילַת נְייָרוֹת עֵרֶךְ
1. כמות גדולה של ניירות ערך המוצעת למכירה מטעם מציע אחד הנמכ..

חבילת נקודה צפה

| חבילַת נקוּדה צָפה
יחידת חומרה או תוכנה המסופקת ביחד עם המחשב כדי לאפשר לו לבצ..

חבילת נתוני משתמש

| חבילַת נתוּנֵי מִשתַמֵש
יחידת מידע שהיא חלק ממסר המשודר בין שני משתמשים בשירות מית..

חבילת פרסומת

| חבילת פרסומת
רכישת כל שירותי הפירסומת ממשרד פרסום אחד, כולל מחקר שווקים, ..

חבילת תגמולים

| חבִילַת תַּגְמוּלִים
סוגי ההטבות השונות שמקבל מנהל המורכבת, בדרך כלל, משכר ישיר,..

חבילת תוכנה

| חבילַת תוכנה
תוכנה הנמכרת כשהיא מוכנה לפעולה והמספקת פתרון לבעיות מוגדרו..

חבית

| חבית
יחידת מדידה לנפח. יש חבות מסוגים שונים ולכן גם הנפח שלהן שונ..

חבית בירה

| חבית בירה
יחידת מדידה לנפח שבשיטה הבריטית היא 163.7 ליטר (או 36 גלון א..

חבית משקה

| חבית משקה
יחידת מידה לנפח הנהוגה בארה"ב לנוזלים שאינם בירה. נפח היחידה..

חבית נפח יבש

| חבית נפח יבש
יחידת מדידה של נפח הנהוגה בארה"ב, השווה ל-115.6 ליטר dry ca..

חבית נפט

| חבית נפט
יחידת מדידה לנפח השווה ל-42 גלון אמריקאי שהם כ-159 ליטר או כ..

חבל

| חבל
מידת אורך תלמודית המשמשת למדידת תחום שבת. החבל הוא 50 אמות ה..

חבל

| חבל
אזור של ארץ; כברת ארץ הנתפסת כשטח מאיזו בחינה שהיא, גאוגרפית..

חבלה

| חַבָּלָה
מאמץ מכוון להאט את קצב התפוקה על ידי עובדים שיש להם תלונות ..

חבלי תילוי ואבטחה

| חבלי תילוי ואבטחה
חבלים המשמשים לביצוע עבודות גלישה. חבלים כאלה צריכים לעמוד ב..

חבק צינור

| חבק צינור
1. פס או כיפה, בדרך כלל ממתכת או מחומר אחר, העוטים צינור וכד..

חבר

| חַבָּר
התקן חומרה ביחידה המרכזית של המחשב המבצע פעולות חיבור של מס..

חבר אנלוגי

| חַבָּר אָנָלוגי
התקן המספק משתנה פלט אחד שערכו שווה לסכומם של שני משתני קלט..

חבר בורסה

| חבֵר בּוּרְסָה
מי שנתקבל לבורסה פעילה לניירות ערך ויכול לקנות ולמכור ניירו..

חבר בחברה

| חָבֵר בְּחֶבְרָה
בפקודת החברות: מי שהסכים להיות חבר בחברה ושמו רשום בפנקס הח..

חבר בטור

| חַבָּר בּטוּר
חבר ספרתי שבו מתבצע החיבור של ספרות הנפעלים ספרה אחר ספרה. ..

חבר במקביל

| חַבָּר בּמַקבּיל
חבר ספרתי שבו מתבצע החיבור של ספרות הנפעלים במקביל. parall..

חבר בני אדם

| חֶבֵר בְּנֵי אָדָם
1. בפקודת מס הכנסה: כל גוף ציבורי, מאוגד או מאוחד, וכל חברה,..

חבר דיון

| חבר דיון
ראו: פנל pannel

חבר לא מקומי

| חַבֵר לֹא מְקוֹמִי
חבר מועצת מנהלים שמקום מושבו הקבוע הוא מחוץ לישראל. remote..

חבר למחצה

| חַבָּר למְחֶצה
רכיב בחבר הקולט שתי סיבית - אחת של מחבר ואחת של מחובר - והו..

חבר מאמץ

| חָבֵר מְאַמֵּץ
בתהליך הכשרת עובדים: עובד שלוקח תחת חסותו עובד חדש, כדי לסי..

חבר מביא חבר

| חבר מביא חבר
שיטת שיווק ישיר לגיוס לקוחות לפירמה (או חברים לארגון כלשהו),..

חבר מוביל לסליקה כספית

| חבֵר מוֹבִיל לִסְלִיקָה כַּסְפִּית
במסלקת מעו"ף: חבר־בנק אשר על פי הסכם בינו לבין חבר נלווה, א..

חבר מוביל לסליקת מלאי

| חבֵר מוֹבִיל לִסְלִיקַת מְלָאי
במסלקת מעו"ף: חבר בנק אשר על פי הסכם בינו לבין חבר בורסה שא..

חבר מוגבל

| חָבֵר מוּגְבָּל
במסלקת מעו"ף: חבר שאינו רשאי ליצור אופציה. limited member

חבר מוכר

| חָבֵר מוֹכֵר
במסלקת מעו"ף: חבר הפועל בעבור עצמו או בעבור לקוחו כמוכר אופ..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי