מעות - אגרון כלכלה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

מאבטח תקליטון

| מאַבטֵחַ תַקליטון
חריץ או נקב בטחון המצוי בצידה של מעטפת תקליטון, וכיסויו מונ..

מאבק מקצועי

| מַאבָק מִקְצוֹעִי
פעולה שנוקט ארגון עובדים שכירים לשמור או לשפר את תנאי עבודת..

מאבקי שליטה

| מַאבָקֵי שְׁלִיטָה
מאבק שמנהלים שני פלגים או יותר של בעלי מניות של חברה הרשומה..

מאבקים פנימיים

| מַאבָקִים פְּנִימִיִּים
סכסוכי כוח ויוקרה המתרחשים בתוך הארגון. לגבי עמדות השפעה, ..

מאגד

| מַאֲגָד
קבוצה של ארגונים הנוטלים חלק בעניין פיננסי משותף או בעסקה מש..

מאגד

| מאַגֵד
רכיב חומרה המשלב מספר ערוצי תקשורת איטיים לערוץ מהיר אחד. (..

מאגד חתמים

| מַאגָד חתָמִים
קבוצה של בנקים ו/או מוסדות פיננסיים אחרים החוברים יחד תמורת..

מאגר

| מאגר
1. כל ריכוז של אמצעים (כגון עובדים בשירות אחד או בתהליך עבוד..

מאגר

| מאגר
1. כל ריכוז של אמצעים או כספים, כדי שישמשו למטרה או לטובת הנ..

מאגר

| מאגר
בעסקים, התאגדות של מספר עסקים, משווקים או צרכנים בתחום מסוים..

מאגר

| מַאגָר
1. ראה: חוצץ (מִכלא) 2. קטע זיכרון שמור, בו מאחסן המחשב נתונ..

מאגר

| מַאגָר
המקום או יחידת המשנה שבהם מרוכזים עובדים בשירות אחד או בתהל..

מאגר גמיש

| מַאגָר גָמיש
מאגר שגודלו אינו קבוע, והוא מסוגל לאחסן כמות משתנה של נתוני..

מאגר דינמי

| מַאגָר דינָמי
שיטת טיפול במסרים שבה המסרים אינם בהכרח בעלי אורכים ותדירוי..

מאגר הדפסה

| מאגר הדפסה
מקטע זיכרון, אליו ניתן לשלוח לאחסון זמני פלט להדפסה, עד שהמ..

מאגר הטבות

| מאגר הטבות
סכום שנקבע על פי החלטה מנהלית או של מועצת המנהלים ושיחולק על..

מאגר זהב בינלאומי

| מאגר זהב בינלאומי
התאגדות שהוקמה בשעתה על ידי מספר בנקים מרכזיים, שנועדה לייצב..

מאגר כפול

| מַאגָר כָּפול
טכניקה לחסכון בזמן בעת קלט או פלט נתונים שבה משתמשים בשני מ..

מאגר לביטוח בניינים

| מאגר לביטוח בניינים
מאגר המנוהל על ידי חברות ביטוח כדי לתת כיסוי לקבלנים במסגרת ..

מאגר לביטוח חובה

| מאגר לביטוח חובה
ראה: מאגר לביטוח רכב. compulsory insurance pool

מאגר לביטוח רכב

| מאגר לביטוח רכב
גוף של מבטחים שנועד לבטח ביטוחי חובה נהגים שחברות הביטוח מסר..

מאגר מודלים

| מאגר מודלים
חלק ממאגר מידע כללי של פירמה שבו אגורים מודלים שונים, בהם מו..

מאגר מטענים

| מאגר מטענים
בהובלה, התארגנות של יצרנים שונים כדי להעביר מטענים, שאין בהם..

מאגר מידע

| מַאגָר מֵידָע
מאגר הכולל נתונים פיננסיים של כל החברות שמניותיהן רשומות למ..

מאגר מידע

| מאגר מידע
אוסף של אינפורמציה העומד לשימושם של מנויים על נושאים שונים. ..

מאגר מימון

| מאגר מימון
בתִקצוב הון, תפיסה האומרת שהשקעה בפרויקטים צריכה להיות ממומנ..

מאגר מימון

| מַאגַר מִימּוּן
בתקצוב הון: תפיסה האומרת שהשקעה בפרוייקטים צריכה להיות ממומ..

מאגר מסגרת

| מאגר מסגרת
חלק מזיכרון התצוגה של המחשב, המכיל את תוכנה של תמונת מסך יח..

מאגר משכנתאות

| מאגר משכנתאות
מאגר בו נאספו משכנתאות שניתנו על ידי גורמים שונים, בעיקר בנק..

מאגר נתונים

| מאגר נתונים
1. בסטטיסטיקה, ריכוז שיטתי של נתונים שנאספו באופן ישיר או עק..

מאגר נתונים

| מַאגָר נתוּנים
1. בסטטיסטיקה, ריכוז שיטתי של נתונים שנאספו באופן ישיר או עק..

מאגר סטטיסטי

| מאגר סטטיסטי
חלק ממאגר מידע כללי של ארגון או נושא, שבו אגורים נתונים סטטי..

מאגר סטטיסטי

| מַאגָר סְטָטִיסְטִי
חלק ממאגר כללי של ארגון, שבו אגורים נתונים סטטיסטיים המאפש..

מאגר ספקים

| מַאגָר סַפָּקִים
קבוצת הספקים שמהם שואבת הפירמה את החומרים והמוצרים הנדרשים..

מאגר עלות

| מאגר עלות
קבוצת חשבונות המשרתת, כקבוצה, כדי לבטא את העלות של מוצרים וש..

מאגר עלות

| מַאגָר עלוּת
קבוצת חשבונות המשרתת, כקבוצה, כדי לבטא את העלות של מוצרים ..

מאגר ערך

| מאגר ערך
ציון אחד מתפקידי הכסף, שפירושו היכולת של כסף להוות מלאי כוח ..

מאגר קלטפלט

| מַאגָר קֶלֶט/פֶּלֶט
ראה: מאגר.

מאגר שמע

| מאגר שמע
קטע זיכרון המשמש לאחסון תמונת הסיביות של רצף צלילים, האמור ..

מאגרהטבות

| מַאגָר־הטָבוֹת
סכום שנקבע על־ידי החלטה מִנהלית או של מועצת המנהלים ושיחולק..

מאגרים היקפיים

| מַאגָרים הֶיקֵפיים
רכיבי אחסון קטנים שהם חלק מיחידה היקפית, המשמשים לאחסון נתו..

מאגרעובדים

| מַאגַר־עוֹבְדִים
יצירת מקור של עובדים מיומנים שמתוכו מגייסים מועמדים לעבודה...

מאה אחוזים

| מאה אחוזים
ע"ע תוכנית מאה אחוזים. hundred percent

מאוחד

| מאוחד
מונח הבא לציין כי נעשתה פעולה לצירוף חשבונות של ישויות עסקיו..

מאוחד אנכית

| מְאוּחָד אנָכִית
ארגון המבצע את כל השלבים השונים של ייצור מוצר מוגמר אחד. v..

מאוכלס

| מאוכלס
מיושב על ידי אנשים במקום מסוים אם באופן כללי ואם לגבי בניין ..

מאון מאית

| מאון / מאית
בהתפלגות תדירויות סטטיסטית, ערך המחלק את האוכלוסייה למאה קבו..

מאורה

| מְאוּרָה
הזירה בבורסה לסחורות בסיסיות (קומודיטיס) שבה נעשה המסחר משו..

מאורע

| מְאוֹרָע
1. בניתוח רשת: שלב שהושג בפרוייקט שהושלמו בו כל הפעילויות ו..

מאורע

| מאורָע
ראה: אירוע event
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי