מעות - אגרון כלכלה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

עבד

| עֶבֶד
תחנה הפועלת תחת שליטתה של תחנה אחרת ברשת מחשבים. (גם: תחנה ..

עבדות

| עבדות
בהיסטוריה הכלכלית, השימוש ביצורי אנוש כצורה מסוימת של רכוש, ..

עבודה

| עבוֹדָה, כְּלָלֵי
ראה: כללי עבודה. work rulles

עבודה

| עבוֹדָה
1.אחד מגורמי הייצור, הכולל את כל סוגי העבודה - ידנית, רוחני..

עבודה

| עבוֹדָה
1. אחד מגורמי הייצור, הכולל את כל סוגי העבודה - ידנית, רוחני..

עבודה

| עבודה
משימה מוגדרת המיועדת לביצוע על־ידי המחשב. (בלועזית: ג'וב). ..

עבודה חוקים

| עבודה - חוקים
ע"ע חוקי עבודה. labor laws

עבודה אחרת

| עבוֹדָה אַחֶרֶת
עבודה שלפי חוק הביטוח לאומי אפשר להציע אותה לדורש עבודה, אם..

עבודה אסינכרונית

| עבודה אָסינכרונית
מצב פעולה במכונה שבו עם סיומה של עבודה אחת נטענת העבודה הבא..

עבודה אקראית

| עבוֹדָה אַקְרָאִית
ראה: עבודה זמנית. temporary work

עבודה באורך משולש

| עבודה בּאורֶך משוּלָש
פעולה חשבונית על מספרים הצורכת שלוש מילים כדי להגיע לדיוק ..

עבודה בלתי גמורה

| עבודה בלתי גמורה
ע"ע תוצרת בתהליך. work in progress

עבודה בקבלנות

| עבודה בקבלנות
ע"ע שכר קבלני. piecework

עבודה בקבלנות

| עבוֹדָה בְּקַבְּלָנוּת
עבודה המבוצעת בעבור שכר המבוסס על יחידות תפוקה. piece work..

עבודה בשכר

| עבוֹדָה בְּשָׂכָר
עבודה הנעשית בתמורה לתשלום, כנגד עבודה הנעשית בהתנדבות. em..

עבודה בשעת חירום

| עבוֹדָה בִּשְעַת חֵירוּם
נהלי העבודה בשעת חירום, שנקבעו על פי חוק משנת 1967 (התשכ"ז)..

עבודה בתהליך

| עבוֹדָה בְּתַהלִיךְ
חלקים ורכיבים שיוצרו באופן חלקי וממתינים לשלב הבא בתהליך. ..

עבודה בתנאים מיוחדים

| עבוֹדָה בִּתְנָאִים מְיוּחָדִים
ביצוע עבודה בתנאים החורגים מהתנאים הרגילים, כגון בערבה, בג..

עבודה זמנית

| עבוֹדָה זְמַנִּית
עבודה במשרה חלקית או מלאה שהיא מוגבלת לתקופת זמן (גם: עבודה..

עבודה חוזרת

| עבוֹדָה חוֹזֶרֶת
עבודה הנדרשת כדי לתקן מוצר פגום. rework

עבודה חיצונית

| עבוֹדָה חִיצוֹנִית
מסירת עבודה בקבלנות משנה. לשון אחר: לקבל עבודה שנעשתה כולה, ..

עבודה חלקית

| עבוֹדָה חֶלְקִית
עבודה שבה מועסק עובד בחלק מיום העבודה או משבוע העבודה בלבד ..

עבודה חלקית

| עבודה חלקית
עבודה שאיננה עבודה מלאה. לעיתים הדבר נעשה מרצון ולעיתים כדי ..

עבודה ידנית

| עבוֹדָה יְדָנִית
ראה: עבודת ידיים.

עבודה יזומה

| עבוֹדָה יְזוּמָּה
1. עבודה המוצעת בדרך כלל למובטלים שהמערכת הרגילה של ביקוש ו..

עבודה ישירה

| עבוֹדָה יְשִירָה
1. חלק כוח העבודה בפירמה העוסק ישירות בייצור או במתן שירות...

עבודה ישירה

| עבודה ישירה
חלק כוח העבודה בפירמה העוסק ישירות בייצור או במתן שירות. עלו..

עבודה לבלרית

| עבוֹדָה לַבְלָרִית
עבודה פקידותית ברמה נמוכה. (גם: לבלרות). clerical work

עבודה להשכרה

| עבוֹדָה לְהַשְׂכָּרָה
עבודה הנעשית בעבור מזמין על ידי אדם שאינו עובד מן השורה באר..

עבודה לסירוגין

| עבוֹדָה לְסֵירוּגִין
עבודה בצורה לא סדירה לפיה יש תקופות של תעסוקה ותקופות של א..

עבודה לפי יחידה

| עבוֹדָה לְפִי יְחִידָה
עבודה הנמדדת ביחידות, ובהתאם לכך גם משתלמת התמורה. piecewo..

עבודה מאורגנת

| עבוֹדָה מְאוּרְגֶּנֶת
מקום עבודה בו מועסקים חברים המאוגדים באיגוד מקצועי. organi..

עבודה מבצעית

| עבוֹדָה מִבְצָעִית
פעילויות שעניינן שינוע חומרי גלם, טיפול בתיקים, ייצור, הרכב..

עבודה מועדפת

| עבוֹדָה מוּעֳדֶפֶת
עבודה שקבע שר העבודה והרווחה על פי חוק ביטוח לאומי, בתקנות ..

עבודה מעשית

| עבוֹדָה מַעשִית
ביצוע פיסי של עבודה, כנגד עבודת תכנון, מחקר עיוני וכד'. fi..

עבודה מתאימה

| עבוֹדָה מַתְאִימָה
בחוק הביטוח הלאומי, עבודה המוצעת למובטל על ידי שירות התעסוק..

עבודה נוספת

| עבודה נוספת (2)
עבודה הנעשית על ידי עובד המועסק ביותר מאשר מקום עבודה אחד. ה..

עבודה נוספת

| עבוֹדָה נוֹסֶפֶת
משרה שהיא בנוסף או במקביל לעבודה הרגילה של העובד אצל מעביד...

עבודה נוספת

| עבוֹדָה נוֹסֶפֶת
עבודה הנעשית על־ידי עובד המועסק ביותר מאשר מקום עבודה אחד. ..

עבודה עקיפה

| עבודה עקיפה
עבודה הנעשית על ידי אותם עובדים בארגון העוסקים במינהל, מכירה..

עבודה עקיפה

| עבוֹדָה עקִיפָה
עבודה הנעשית על־ידי אותם עובדים בארגון העוסקים במנהל, מכירה..

עבודה שחורה

| עבוֹדָה שְחוֹרָה
עבודה שגרתית שאין בה סיפוק. בכל עיסוק יש פעילויות המוגדרות ..

עבודות גימור

| עבודות גימור
ראו: עבודות גמר finish works

עבודות גמר

| עבודות גמר
כל העבודות המבוצעות לאחר סיום הקמתו של שלד הבניין. השלמות לא..

עבודות דחק

| עבוֹדוֹת דְּחָק
עבודות שנועדו להעסיק עובדים בעלי כושר גופני שאחרת היו הופכי..

עבודות יזומות

| עבודות יזומות
פעולות סיוע של הממשלה בתקופה של מיתון או שפל כלכלי במגמה למנ..

עבודות עפר

| עבודות עפר
1. פעולות הכרוכות בחפירה או בבניית סוללות עפר; 2. עבודות חפי..

עבודות ציבוריות

| עבודות ציבוריות
עבודות הנעשות על ידי הממשלה או על ידי רשויות מקומיות ושנועדו..

עבודת אצווה הידברותית

| עבודַת אַצווה הידַבּרוּתית
עבודת עורף המתבצעת תחת פיקוחה של מערכת ההפעלה במצב אצווה, כ..

עבודת אצוות

| עבודַת אַצוות
במחשב: הגדרות עיסוק המושמות ברציפות כדי ליצור אצווה, המעובדי..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי