מעות - אגרון כלכלה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

פאונד

| פאונד
1. יחידת מידה למסה ולמשקל הנהוגה בארצות דוברות אנגלית שווה ב..

פאושלי

| פאושלי
כינוי לחוזה בין יזם לקבלן שבו נקבע המחיר הסופי על יסוד אמות ..

פאי לו

| פַּאִי לוּ
בעיצוב מבנים, קֶשת סינית מקושטת בעלת פתח אחד, שלושה או חמישה..

פאנטום

| פַאנְטוֹם
אדם הנמצא בגיליון התשלומים של ארגון בשם מושאל (עממי). phan..

פאניקה

| פאניקה
1. פחד פתאומי של הציבור מפני התמוטטות של עסקים, או מפני התמו..

פאס

| פא"ס
ר"ת אנגליים שפירושם free alongside the vessel כלומר חופ..

פאס

| פא"ס
ר"ת אנגליים של free alongside ship שתרגומם הוא "חופשי סמוך ל..

פאקס

| פַאקְס
באמרכלות: קיצור המילה פקסימיליה המציינת שיטת תקשורת אלקטרונ..

פאקס

| פַאקְס
ע"ע פקסימיליה. fax

פארטו

| פארטו, חוק
חוק פארטו. Pareto's law

פארי

| פָּארִי
1. מונח שפירושו 'שווה' והוא מתייחס לערך הנקוב או הנומינלי של..

פארי פסו

| פארי פסו
בדרגה שווה. שיעבוד מקרקעין למספר נושים בזכויות שוות, לעומת ש..

פאריפאסו

| פָּארִי־פָּאסוּ
מונח לטיני, שפירושו: בדרגה שווה; או באותו אופן, באותה צורה. ..

פגודה

| פָּגוֹדָה
מִקדש בַּמזרח הרחוק בַּעל קומות ההולכות וצָרות כּלַפֵּי מעלה..

פגיון

| פִּגְיוֹן
בעיצוב מבנים, מוטיב קישוטי בצורת אִזמֵל dagger

פגימת הון

| פְּגִימַת הוֹן
מצב שבו סכום ההון של חברה ונכסיה יורד אל מתחת לסכום הכולל ש..

פגיעה

| פּגיעה
1. בחומרה: תקלה. 2. בתוכנה: מציאת פריט נתונים בעל ערך מזהה ..

פגיעה אישית

| פגיעה אישית
בביטוחי אחריות פגיעה שפוגע אדם בצד שלישי, כגון על ידי הוצאת ..

פגיעה בזדון

| פגיעה בזדון
ראו נזק בזדון willful injury

פגיעה תיכנונית

| פגיעה תיכנונית
ירידה של ערך נכס בשל אישור תוכנית על ידי רשות מוסמכת. על פי ..

פגיעות

| פגיעות, רמת
ראו רמת פגיעות. vulnerability level

פגם

| פְּגָם
חסרונו של דבר מה המונע השלמה או שלמות. לדוגמה: ליקוי כלשהו ..

פגם

| פגם
חסרונו של דבר-מה המונע השלמה או שלמות (לדוגמה: אי התאמה של מ..

פגם בבעלות

| פגם בבעלות
בביטוחי רכוש, חזקה שאינה תואמת את זכותו של הבעלים האמיתי שמס..

פגם בקנין

| פגם בקנין
בנכסי דלא ניידי, כל תביעה או זכות תלויה או מכשול, אשר אם יש ..

פגם גלוי

| פגם גלוי
פגם שיכול להתגלות בבדיקה סבירה של טובין או ציוד, או שניתן לג..

פגם מטבע

| פגם מטבע
תכונה או אופי של חומר מסוים המביאה לידי הינזקותו או השמדתו ל..

פגם סמוי

| פגם סמוי
פגם ברכוש או בסחורה שנמכרו שהקונה אינו יכול להבחין בו אפילו ..

פגם פורמלי

| פגם פורמלי
פגם שהוא צורתי במהותו. לעתים אין פגם כזה משפיע על תקופתו של ..

פגם פורמלי

| פְּגָם פוֹרְמָלִי
פגם שהוא צורתי במהותו. formal defect

פגמים בניהול

| פְּגָמִים בְּנִיהוּל
התנהגות של מנהלי בנק העלולה לגרום לפגיעה בלקוחותיו או בבעלי..

פגמים סמויים

| פגמים סמויים, סעיף
בפוליסה לביטוח גופי אוניות, סעיף הדן בפגמים סמויים ובסכנות נ..

פגע וברח

| פגע וברח
נוהג ברכב שגרם לפגיעה באדם אחר, הולך רגל או נוסע במכונית אחר..

פגע וברח

| פגע וברח
ע"ע כניסת פגע וברח. hit and run

פגרה בשכר

| פַּגְרָה בְּשָׂכָר
תקופה שבה אין העובד חייב לעבוד אך מגיע לו שכר בשל אותה תקופ..

פגרה שלא בשכר

| פַּגְרָה שֶׁלֹּא בְּשָׂכָר
תקופה שבה אין העובד עובד על פי חוק או בהסכמת המעביד, ואף שא..

פגרת בנקים

| פַּגְרַת בַּנְקִים
כל יום שבו הבנקים מורשים, באופן חוקי, לא לפתוח את שעריהם לצ..

פד

| פד
קיצור מקובל של פדרל-רזרב - הבנק המרכזי של ארה"ב. (ראו מערך ..

פדום

| פדום
ראו: פתום fathom

פדיום

| פִּדְיוֹם
מונח (על פי ההצעה של האקדמיה) להלוואה או אשראי שניתן לדרוש ..

פדיון

| פדיון
מונח אחר להפדייה. surrender

פדיון

| פִּדְיוֹן
לוותר מרצון על זכות או על חזקה. (גם: הפדיה). surrender

פדיון

| פִּדְיוֹן (2)
התהליך לפיו מחוסלת ההתחייבות באמצעות רכישה חוזרת של המסמך ע..

פדיון

| פִּדְיוֹן (3)
סך כל התקבולים מעסקות בתקופה מסוימת בטרם נוכו מהם הוצאות אך..

פדיון איגרת חוב

| פִּדְיוֹן אִיגֶרֶת חוֹב
החזרת איגרת חוב ללווה שהנפיק אותה בהתאם לתנאים שנקבעו מראש ..

פדיון באמצעות קנייה בשוק

| פִּדְיוֹן בְּאֶמְצָעוּת קְנִיָּיה בַּשּׁוּק
פדיון איגרות חוב מידי בעליהן על־ידי כך כשהחברה שהנפיקה אותן..

פדיון בהגרלה

| פדיון בהגרלה
שיטת פדיון של אגרות חוב, שהונפקו במספר קבוצות, ולפיה נקבעים ..

פדיון בחלקים

| פדיון בחלקים
שיטת פדיון אגרות חוב במספר תשלומים חלקיים, במועדים שנקבעו מר..

פדיון בערכים קבועים

| פִּדְיוֹן בַּערָכִים קְבוּעִים
שיטת פדיון איגרות חוב במספר תשלומים חלקיים במועדים שנקבעו מ..

פדיון הלוואה

| פדיון הלוואה
ע"ע פרעון חוב. loan redemption
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי