מעות - אגרון כלכלה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
>>

צאצא ישיר

| צֵאצָא יָשִיר
מי שנמצא בקו ישר של יוצאי חלציו של אדם, כגון ילד, נכד, נין ..

צבא מובטלים בעתודה

| צבא מובטלים בעתודה
מונח שבו השתמש קרל מרכס כדי לתאר את עתודת כוח העבודה הגדול ש..

צבור

| צָבוּר
נייר ערך, דיבידנד, פחת וכדומה שהתווסף להם במשך הזמן ערך נוס..

צביעת סרט

| צְבִיעַת סֶרֶט
מניפולציה לא חוקית בבורסה לניירות ערך שלפיה מניפולטורים קונ..

צביר

| צָבִיר
ניירות ערך, ריבית או דיבידנד שאם לא שולמו במועד שבו היו צרי..

צבירה

| צְבִירָה
1. איסוף דברים בצורה שהם הופכים גדולים יותר בכמות, במספר או ..

צבירה

| צבירה
צירוף של סוגי מלאי שונים לשם יצירת היצע הומוגני וסגירת פער ..

צבירה

| צבירה
כללית, איסוף דברים בצורה שהם הופכים גדולים יותר בכמות, מספר ..

צבירה מלאה

| צבירה מלאה
ע"ע פנסיה מצטברת. fully funded

צבירה מפוצלת

| צְבִירָה מְפוּצֶּלֶת
שיטה שבה דמי גמולים של מעביד ו/או עובד מתחלקים בין שתי תוכני..

צבירה מפוצלת

| צבירה מפוצלת
שיטה שבה דמי גמולים של מעביד ו/או עובד מתחלקים בין שתי תוכני..

צבירה מראש

| צבירה מראש
בתוכנית פנסיה, השיטה שבה נצברים דמי גמולים בתוכנית לפני שצרי..

צבירות

| צְבִירוּת
תהליך, או דבר, ההולך ומתווסף או מצטבר (כגון: ריבית המצטברת ע..

צבירות

| צבירות, בסיס
ראו בסיס צבירות. accrual basis

צבירת חופשה

| צְבִירַת חוּפְשָה
בחוק חופשה שנתית: חופשה אינה ניתנת לצבירה, אולם ניתן לחלקה ..

צבירת ימי מחלה

| צבירת ימי מחלה
סעיף 4(א) לחוק דמי מחלה קובע את המספר המרבי של ימי חופשת מחל..

צבירת פיצויים

| צְבִירַת פִּיצּוּיִים
מותר שהסכם קיבוצי יקבע את הדרכים והשיטות לתשלום פיצויי פיטו..

צבירת ריבית

| צְבִירַת רִיבִּית
ריבית שאינה משולמת על הלוואה אלא נצברת אל הקרן וצוברת בעצמה..

צבעוניות

| צבעוניות
שלל צבעי התאורה בהפקה לאפיק פירסום אלקטרוני, כפי שהם מתוארים..

צבר

| צֶבֶר
הזמנות שנתקבלו בפירמה ע"י לקוחות ולא מולאו. מבחינים, בדרך כל..

צבר אקטיווי

| צֶבֶר אַקְטִיווי
הזמנות הכוללות את הוראות הלקוח שבתהליך הביצוע או שלגביהם ק..

צבר הזמנות

| צֶבֶר הַזְמָנוֹת
פרק הזמן העובר מהגעת הזמנה לספק, הכנסתה לעבודה, ייצור והכנה..

צבר כולל

| צֶבֶר כּוֹלֵל
כל ההוראות שנתקבלו ולא מולאו עד לאותו מועד. total backlog

צבר כולל

| צבר כולל
ראו צבר. total backlog

צבר פחת

| צבר פחת
עודף פחת, בשל שנים קודמות, שיש להפרישו בפירמה כאשר משנים את ..

צבר פחת

| צבר פחת
עודף פחת, בשל שנים קודמות, שיש להפרישו בפירמה כאשר משנים את ..

צבר שוטף

| צֶבֶר שוֹטֵף
ראה: צבר אקטיווי. current backlog

צבר שוטף

| צבר שוטף
ראו צבר. current backlog

צג

| צָג
יחידת פלט חזותית של המחשב שעליה מוצג פלט המחשב באופן זמני. ..

צג איכ

| צג אי"כ
ר"ת: אדום, ירוק, כחול. ראה: מצג אר־ ג'י-בי RGB monitor

צג אנלוגי

| צג אנלוגי
צג, המסוגל לקלוט ברצף אותות משתנים או אנלוגיים ממתאם הווידי..

צג ארגיבי

| צג אַר־גֶ'י־בּי
ר"ת אנגליים: אדום, ירוק, כחול. מצג צבעוני המבוסס על שפופרת ..

צג גרפי

| צג גרָפי
מצג המסוגל להציג מידע חזותי גרפי, שרטוטים שונים ותווים בשיט..

צג וקטורי

| צג וקטורי
מכונה גם צג Y-X. שפופרת קרן קתודית (TRC), המאפשרת לקרן האלק..

צג חדגוני

| צג חַד־גוני
כינוי למצג המאפשר ייצוג תווים וצורות גרפיות בגוונים של צבע ..

צג חצוי

| צג חָצוּי
ראה: צג מפוצל.

צג מגע

| צָג מַגָע
ראה: צג רגיש למגע.

צג מפוצל

| צָג מפוּצָל
מצג המסוגל לייצג באותו זמן סוגים שונים של מידע, ביחידות עצמ..

צג מרוחק

| צָג מרוּחָק
יחידת תצוגה הממוקמת הרחק מהעמדה המפעילה אותו, אשר מטרתה לסי..

צג ספרתי

| צג ספרתי
צג, המקבל אותות ספרתיים ממתאם התצוגה וממיר אותם לאותות אנלו..

צג רגיש למגע

| צָג רָגיש למַגָע
מצג מחשב שהוא רגיש למגע ידו של אדם. touch sensitive screen

צג רחב

| צג רחב
צג שרוחבו גדול מגובהו landscape monitor

צג שטוח

| צג שטוח (2)
צג וידיאו בעל עומק פיזי קטן, המבוסס על טכנולוגיה שונה מטכנו..

צג שטוח

| צָג שָטוּח
מצג מחשב דק ושטוח, התופס מקום קטן יותר מהמצגים הרגילים, ובנ..

צד ימין

| צַד יָמִין
השער שבו יקנה בנק מטבע חוץ. (עגה, ארה"ב). right-hand side

צד להסכם

| צַד לַהֶסְכֵּם
הסדרים בין שני אנשים או יותר הפועלים בתיאום כשלכל אחד מהם מ..

צד לחוזה

| צד לחוזה
כל אחד מאלה שחתמו על חוזה, כשכל אחד הוא 'צד שכנגד' (OPPOSING..

צד לחוזה

| צַד לְחוֹזֶה
אחד מהצדדים שנטלו על עצמם חובות וזכויות על פי חוזה, ושניתן ..

צד לרכישה

| צד לרכישה
בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, צו שהשר הממונה רשאי להוציא ו..

צד מובטח

| צד מובטח
צד לחוזה שיש לו זיקת בטחון או שיעבוד על נכס מסוים (כגון: מקב..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי