מעות - אגרון כלכלה

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
<<
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>

תא

| תא
1. יחידת האחסון הקטנה ביותר, סיבית אחת. 2. שטח ביחידת האחס..

תא

| תָּא
1. חֶדר קטן, לשכּה 2. מָדור קטן בשֶטח גדול, מוּבדל בִּמְחיצו..

תא בינרי

| תא בּיָנרי
יחידת אחסון בעלת שני מצבים אפשריים. היא משמשת לאחסון סיבית ..

תא זיכרון

| תא זיכָּרון
יחידת אחסון המשמשת לאחסון בית אחד או סיבית אחת בזיכרון הראש..

תא מגנטי

| תא מַגנֵטי
תא אחסון שבו שתי הספרות הבינריות - אפס ואחת - מיוצגות בתבני..

תא נתונים

| תא נתוּנים
1. היחידה הקטנה ביותר של מידע שאינה יכולה להיות מחולקת, כגו..

תא פעיל

| תא פעיל
מכונה גם תא נוכחי או תא נבחר. בגיליון נתונים זהו התא (תוצר ..

תאג

| תא"ג
ר"ת: תדירות אולטרה גבוהה (ראו)

תאגיד

| תאגיד
שם כולל להתאגדות של אנשים לגוף משפטי, המוכר על פי החוק. תאגי..

תאגיד

| תַּאגִיד
1. שם כולל להתאגדות של אנשים לגוף משפטי, המוכר על פי החוק, כ..

תאגיד אחזקה בנקאית

| תַּאגִיד אַחְזָקָה בַּנְקָאִית
תאגיד שמתקיימים בו שני אלה: א. הוא שולט בתאגיד בנקאי; ב. יו..

תאגיד בינלאומי

| תַּאגִיד בֵּינְלְאוּמִּי
תאגיד שיש לו ענין עסקי במדינות שונות. international corpora..

תאגיד בינלאומי למימון

| תאגיד בינלאומי למימון
תאגיד שהוקם בשנת 1956 כסוכנות מיוחדת של האו"ם הקשורה לבנק הע..

תאגיד בנקאי

| תַּאגִיד בַּנְקָאִי
בנק, בנק חוץ, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום ..

תאגיד חוץ

| תַּאגִיד חוּץ
חברה הרשומה מחוץ לישראל, וכן כל התאגדות או שותפות שיש בהּ י..

תאגיד ישראלי

| תַּאגִיד יִשְׂרָאֵלִי
תאגיד שנרכש בישראל או שהוקם מכוח דין בישראל. Israeli corpo..

תאגיד מדומה

| תַאגִיד מְדוּמֶה
רשת זמנית של חברות שחברו יחד כדי לנצל הזדמנות ספציפית, בלי..

תאגיד מוגבל

| תַּאגִיד מוּגְּבָּל
תאגיד שחשבון הבנק שלו הפך לחשבון מוגבל. ההגבלה היא לגבי התא..

תאגיד ממלכתי

| תַּאגִיד מַמְלַכְתִּי
רשות שהוקמה על פי חוק ושהכספים הדרושים להפעלתה באים ממקורות..

תאגיד ממלכתי

| תאגיד ממלכתי
רשות שהוקמה על פי חוק ושהכספים הדרושים להפעלתה באים ממקורות ..

תאגיד מסחרי

| תַּאגִיד מִסְחָרִי
תאגיד שהוקם לשם עשיית עסקים נושאי רווח. אלה כוללים חברות, ש..

תאגיד מסחרי

| תאגיד מסחרי
תאגיד שהוקם לשם עשיית עסקים נושאי רווח. אלה כוללים: חברות, ש..

תאגיד נשלט

| תַּאגִיד נִשְלָט
תאגיד שתאגיד אחר הוא בעל השליטה בו. controlled corporation

תאגיד עזר

| תַּאגִיד עֵזֶר
תאגיד שהוא עצמו אינו תאגיד בנקאי ושעיסוקיו הם רק בתחום הפעו..

תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות

| תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות
תאגיד אמריקני הנותן ביטוח פיקדונות של לקוחות הבנקים בסכומים ..

תאגיד ראלי

| תַּאגִיד רֵאָלִי
תאגיד שאינו מוסד פיננסי שעל פי הוראות הבנקאות אסור לתאגיד ב..

תאגיד רשום

| תַּאגִיד רָשוּם
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית או עמותה הרשומו..

תאונה

| תאונה
אירוע בלתי מתוכנן, בלתי צפוי, ישיר, הקורית בפתאומיות במקום מ..

תאונה משותפת

| תאונה משותפת
תאונת דרכים שבה נפגעו שני אנשים או יותר. common accident

תאונה עצמית

| תאונה עצמית
בביטוח רכב פגיעה שגורם המבוטח לעצמו, כגון נוהג הנפגע בהיתהפך..

תאונות אישיות

| תאונות אישיות
ראו: ביטוח תאונות. personal accident

תאונת דרכים

| תאונת דרכים
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מגדיר תאונת דרכים כמאורע שבו..

תאונת מקצוע

| תְּאוּנַת מִקְצוֹעַ
פגיעה שגורמת לאבדן כושר עבודה לתקופה מסוימת שאירעה במקום הע..

תאונת עבודה

| תאונת עבודה
תאונה שאירעה בעבודה, בדרך אל העבודה או ממנה, או עקב העבודה. ..

תאונת עבודה

| תאונת עבודה (2)
פגיעה שגרמה אובדן כושר עבודה לשלושה ימים לפחות או שעובד חלה ..

תאונת עבודה

| תְּאוּנַת עבוֹדָה
פגיעה שגורמת לאבדן כושר עבודה לתקופה מסוימת שאירעה במקום הע..

תאוריה

| תֵּאוֹרְיָה
ראה: תורה. theory

תאוריה

| תאוריה
ראו: תיאוריה theory

תאוריית הסיכוי

| תאוריית הסיכוי
ראו: תאורית הערך prospect theory

תאוריית התיקנים

| תאוריית התיקָנים
ביטוי בעגה האמריקנית הבא לציין כי "צרות באות בצרורות&qu..

תאורית תעתפס

| תאורית תעתפ'ס
ראו שלבי תהליך קנייה aidas theory

תאורמת קוז

| תאורמת קוז
ראו: השפעה חיצונית. Coase theorem

תאורת רקע

| תאורת רקע
במדיה האלקטרונית, הארה של הנושא או החומר המצולם, מאחור, מתחת..

תאחוז

| תאחוז
שיעור האחוזים, או ביטוי חלקו המספרי של דבר בחלקים למאה. (ראה..

תאחוז בינוי

| תאחוז בינוי
חלק שטח קרקע, המבוטא באחוזים, המכוסה בניינים coverage

תאימות

| תאימוּת
יחס הקיים בין מחשבים, כאשר הם מסוגלים להריץ אותן תכניות בלא..

תאימות לאסדרה

| תאימות לאסדרה
מונח המציין קביעת הסדרים פנימיים וחיצוניים על ידי גופים מוסד..

תאימות תוכניות

| תאימוּת תוכניות
מצב שבו שני מחשבים שונים יכולים לקבל ולהריץ אותה תכנית או ת..

תאימות תמריץ

| תאימוּת תמריץ
ההנחה במודלים כלכליים שיחידים ופירמות אינם פועלים בדרכים הנו..

תאריך

| תַּארִיךְ
תקופת הזמן הנקבעת על ידי השנה, החודש והיום שבו נעשה דבר מה ..
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי