X
היפוכי משמעות

(בבלשנות) מילה או ניב שקיבלו בעת החדשה משמעות הפוכה לזו שהייתה להם בעבר. לדוגמה: אות קיין, עצת אחיתופל, חבל על הזמן וכדומה. הסיבות להיפוך משמעות הן רבות ושונות, החל מאי-הבנה, השקפת הקורא או האומר, היגררות אחרי ניב דומה וכדומה. יש ניבים שהן ניגוד פנימי, יש כאלה שבהם השורש משמש למילים מנוגדות ועוד

במדור זה נביא ניגודים כאלה ונעקוב אחרי ההשתלשלות שלהם

הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אות קיִין, אוֹת קַיִן

1. [תנ] במקור: האות "ה'" שהאל חרַת לקין על מצחו, לבלתי הַכּות אותו כל מוצאו (בגלל הריגתו את אחיו) (על יסוד בראשית ד 15)
2. [עח] (כיום) אות קָלוֹן שמוּטבָּע בפושע לבל ישכחו לו את פשעו, סטיגמה.
mark of Cain
הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עצַת אחיתופֶל [תנ]
עֵצה מַכשילה (על פי שמואל ב' טז) ושם כדוגמה לעצה טובה, אלא שהיא לרעת הצד אחר, הנבגד

עצת אחיתופל – הכול בעיני המתבונן

רבים תמהים איך קרה שהעצה שנתן אחיתופל לאבשלום נחשבת לעצה רעה, עצה מכשילה,  והרי המקרא עצמו מעיד שהייתה זו עצה טובה, כאמור: וַיהוָה צִוָּה, לְהָפֵר אֶת-עֲצַת אֲחִיתֹפֶל הַטּוֹבָה, לְבַעֲבוּר הָבִיא יְהוָה אֶל-אַבְשָׁלוֹם, אֶת-הָרָעָה (שמואל ב , יז, 14). אלא שכאן באה לידי ביטוי התפיסה: "הכל בעיני המתבונן" והמסתכל, העם במקרה זה, תמך בדוד ומבחינתו העצה הייתה רעה וכך השימוש העכשווי בביטוי הוא היפוך המשמעות המקורית