מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
מטבעות לשון

מטבע לשון היא ביטוי, ניב או צירוף מילים היוצרים משמעות שונה מזו של כל אחד ממרכיביהם. בפירוקו למילים הניב מאבד את משמעותו. כלומר, המובן של מטבע לשון שונה מזה שמתקבל באופן מילולי מהמילים המרכיבות אותה. לדוגמה: מי שמכיר את המילה "מעמיד" ואת המילה "פנים", לא יוכל להבין מכך את משמעות הביטוי "מעמיד פנים".

לכל  שפה יש אוסף הביטויים שלה, שמקורו ברקע התרבותי והסביבתי של דוברי אותה שפה. המטבעות נשאבות מההיסטוריה שלהם, מהשכלתם הכללית, מהמיתולוגיה שלהם ושל אחרים, ממשלים, מדימויים שונים, ומצירוף, שאחת או יותר מהמילים שבו אינה משמשת עוד בלשוננו ונשמרה רק בתוך מטבע הלשון.

במסגרת מדור זה נביא מטבעות לשון מסוגים שונים, אבל בעיקר אלה שמקורן בתרבות שלנו.


פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ימים רגילים, ימים תקינים, זמנים שהעניינים בהם מתנהלים ללא אירועים מיוחדים (הביטוי 'ימים כתיקוּנָם' הוא שיבוש בהקשר זה. ראו אטימולוגיה)
אנגלית: normal days

ביטוי שמקורו בתלמוד: אמר רבי יהודה אימתי, בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרוין על אדמתן (תענית יד:) (בעת החדשה הוחלפה הסופית הארמית נו"ן בסופית מ"ם)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גּוֹרֵד שְׁחָקִים [עח]

1. כינוי לבניין רב-קומות שגובהו חורג מבניינים גבוהים רגילים. מקובל להגדיר גורד שחקים בניין שיש לו יותר משלושים קומות או מאה מטר ומעלה.
2. בעגת הפרסום, כינוי למודעה צרה וארוכה. באינטרנט, למשל, יהיה זה כרַזון אנכי מאוד, העולה באורכו על מודעות רגילות, אפילו גדולות.

באנגלית: skycraper

 תרגום שאילה מאנגלית. מקור המונח בארצות-הברית מ-1880 ולראשונה התייחס לבניין בן 12 קומות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] (בּהשאלה) לא קשה להַשׂיגו, לא קשה לַהבינו, הוא בר־השגה, אפשר לבצעו: לא בשמים היא ולא מעבר לים (דברים ל, 12). נממש את הרעיון, כי לא בשמים היא!
2. [תמ] (ביהדות) אין ההכרעה בענייני הלכה תלויה בבת-קול הבאה מן השמים (בבא מציעא נט). אמנם ניתנה התורה משמים, אך מעת שניתנה, מסורה ההלכה ביד חכמים להכריע בה על פי אמות מידה אנושיות, הלכות התורה נקבעות ע"י חכמים ולא על פי מופתים (ראו גם: תנורו של עכנאי)

באנגלית: it's reachable, it's possible

במחלוקת חכמים ור' אליעזר בעניין תנורו של עכנאי, ביקש ר' אליעזר להוכיח באמצעות מעשי ניסים, שהלכה כמותו. המעשים אמנם התרחשו, ואף על פי כן לא הסכימו חכמים, שיש מכאן ראיה שהלכה כמותו. זאת מפני שנאמר במקרא: "לא בשמים היא" (דברים ל, יב).

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוס טרויאני, סוּס טְרוֹיָיני  [עח]

1. כּינוּי לאָדָם או לדָבָר המשַמשים הסָחה לִפלישה למַחנֵה האויֵב
2. כּינוּי לִפעוּלַת חתירה מוּסוֵוית נֶגֶד אִרגוּן או שִלטון עויֵן, מזימה נֶגֶד מישהוּ הנֶעזֶרֶת בִּבגידה פּנימית מוּסוֵוית;
3. במחשבים ומערכות מידע: תוכנה הרסנית (וירוס), המוסווית כמשחק, כתוכנת שירות או כיישום כלשהו. זוהי תוכנה שלכאורה מבצעת פעולה רצויָה אבל למעשה מסתתרת בה פעולה זדונית (ראו גם: זומבי)
אנגלית: Trojan horse
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (במקור) בריאת האדם בדמות האל (על יסוד בראשית א, 26)
2. (בהשאלה) עשוי כמוהו בדיוק, בצורתו ובמהותו
3. בעל יכולות כמו של האל, כגון באומנות לברוא יש מאין

1. (במקור) בריאת האדם בדמות האל
2. (בהשאלה) עשוי כמוהו בדיוק, בצורתו ובמהותו (על יסוד בראשית א, 26)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קוֹרֵא דָּגַר וְלֹא יָלַד [תנ]
קורא

(קוֹרֵא = עוף ממשפחת התרנגולים הדוגר על ביצים שאינן שלו); (בהשאלה) עושה עושר, שלא במשפט, מתעשר מרכוש שאינו שלו (על יסוד ירמיה יז, 11)

(קוֹרֵא = עוף ממשפחת התרנגולים הדוגר על ביצים שאינן שלו);
(בהשאלה) עושה עושר, שלא במשפט, מרכוש שאינו שלו (על יסוד ירמיה יז, 11 )

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֲקֵב אָכִילֵס

נקודת תוּרפּה, נקודה רגישה, מקום פגיע

באנגלית: Achilles heel

נקודת תוּרפּה, נקודה רגישה, מקום פגיע. על-שֵם גיבּור במיתולוגיה היוונית שכל גוּפו היה מחוּסן בִּפנֵי פּגיעה חוּץ מֵעקֵבו

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications