מטבעות לשון

ביטוי, ניב, צירוף מילים היוצר משמעות שונה מזו של כל אחד ממרכיביו. בפירוקו למילים הניב מאבד את משמעותו. כלומר, המובן של מטבע לשון שונה מזה שמתקבל באופן מילולי מהמילים המרכיבות אותו. לדוגמה: מי שמכיר את המילה "מעמיד" ואת המילה "פנים", לא יוכל להבין מכך את משמעות הביטוי "מעמיד פנים"

לכל  שפה יש אוסף הביטויים שלה, שמקורם רחב ומגוון שמקורו ברקע התרבותי והסביבתי של דוברי אותה שפה והמטבעות נשאבות מההיסטוריה שלהם, מהשכלתם הכללית, מהמיתולוגיה שלהם ושל אחרים, ממשלים, מדימויים שונים. וכן מצירוף שאחת או יותר מהמילים שבו אינה משמשת עוד בלשוננו ונשמרה בתוך מטבע הלשון ועוד.

במסגרת מדור זה נביא מטבעות לשון מכל הסוגים אבל בעיקר מאלה שמקורם בתרבות שלנו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ימים רגילים, ימים תקינים, זמנים שהעניינים בהם מתנהלים ללא אירועים מיוחדים (הביטוי 'ימים כתיקוּנָם' הוא שיבוש)

ביטוי שמקורו בתלמוד: אמר רבי יהודה אימתי, בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרוין על אדמתן (תענית יד:) (בעת החדשה הוחלפה הסופית הארמית נו"ן בסופית מ"ם)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גּוֹרֵד שְׁחָקִים [עח]

1. כינוי לבניין רב-קומות שגובהו חורג מבניינים גבוהים רגילים. מקובל להגדיר גורד שחקים בניין שיש לו יותר משלושים קומות או מאה מטר ומעלה.
2. בעגת הפרסום, כינוי למודעה צרה וארוכה. באינטרנט, למשל, יהיה זה כרַזון אנכי מאוד, העולה באורכו על מודעות רגילות, אפילו גדולות.
skycraper

 

 

תרגום שאילה מאנגלית. מקור המונח בארצות-הברית מ-1880 ולראשונה התייחס לבניין בן 12 קומות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ](בּהשאלה) לא קשה להַשׂיגו, לא קשה לַהבינו, הוא בר־השגה, אפשר לבצעו: לא בשמים היא ולא מעבר לים (דברים ל 12). נממש את הרעיון, כי לא בשמים היא!
2. [תמ] אין ההכרעה בענייני הלכה תלויה בבת-קול הבאה מן השמים (בבא מציעא נט). אמנם ניתנה התורה משמים, אך מעת שניתנה, מסורה ההלכה ביד חכמים להכריע בה על פי אמות מידה אנושיות, הלכות התורה נקבעות ע"י חכמים ולא על פי מופתים (ראו: תנורו של עכנאי)

 

 

במחלוקת חכמים ור' אליעזר בעניין תנורו של עכנאי, ביקש ר' אליעזר להוכיח באמצעות מעשי ניסים, שהלכה כמותו. המעשים אמנם התרחשו, ואף על פי כן לא הסכימו חכמים, שיש מכאן ראיה שהלכה כמותו. זאת מפני שנאמר במקרא: "לא בשמים היא" (דברים ל, יב).

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוּס טרויָיני

1. כּינוּי לאָדָם או לדָבָר המשַמשים הסָחה לִפלישה למַחנֵה האויֵב (על-שֵם סוּס עֵץ גדול שהִניחוּ היוונים בּשַער העיר טרויָה, והכניסוּ אותו אנשי העיר בלי לדעת שחַיילי האויב מִסתַתרים בתוכו)
2. כּינוּי לִפעוּלַת חתירה מוּסוֵוית נֶגֶד אִרגוּן או שִלטון עויֵן, מזימה נֶגֶד מישהוּ הנֶעזֶרֶת בִּבגידה פּנימית מוּסוֵוית;
3. במחשבים ומערכות מידע: תוכנה הרסנית (וירוס), המוסווית כמשחק, כתוכנת שירות או כיישום כלשהו. זוהי תוכנה שלכאורה מבצעת פעולה רצויָה אבל למעשה מסתתרת בה פעולה זדונית (ראו גם: זומבי)
Trojan horse
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (במקור) בריאת האדם בדמות האל (על יסוד בראשית א 26)
2. (בהשאלה) עשוי כמוהו בדיוק, בצורתו ובמהותו
3. בעל יכולות כמו של האל, כגון באומנות לברוא יש מאין

1. (במקור) בריאת האדם בדמות האל
2. (בהשאלה) עשוי כמוהו בדיוק, בצורתו ובמהותו (על יסוד בראשית א 26)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קוֹרֵא דָּגַר וְלֹא יָלַד
קורא
(קוֹרֵא = עוף ממשפחת התרנגולים הדוגר על ביצים שאינן שלו); (בהשאלה) עושה עושר, שלא במשפט, מרכוש שאינו שלו (על יסוד ירמיה יז 11)

(קוֹרֵא = עוף ממשפחת התרנגולים הדוגר על ביצים שאינן שלו);
(בהשאלה) עושה עושר, שלא במשפט, מרכוש שאינו שלו (על יסוד ירמיה יז, 11 )

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עקֵב אָכילֵס
נקודת תוּרפּה, נקודה רגישה, מקום פגיע

נקודת תוּרפּה, נקודה רגישה, מקום פגיע. על-שֵם גיבּור במיתולוגיה היוונית שכל גוּפו היה מחוּסן בִּפנֵי פּגיעה חוּץ מֵעקֵבו

דפדוף במילון
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
תוספת נופך:
ארץ התנ"ך
שדות סמנטיים
פתגמים
תחדישים
הלחם, תצליל ומצלול
חידודי לשון
היפוכי משמעות
מטבעות לשון
ניחוח קלאסי
מילה בחדשות
מילים יחידאיות
מילים שכדאי לדעת
דומה אבל שונה
קבוצות
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי