בתורת הלשון סמנטיקה עניינה תיאור משמעותן של המילים ושל הצירופים. בהרבה מילים שבמילון שבאתר מצויין השדה הסמנטי שלהן. שדות סמנטיים נועדו לעזור למעיין במציאת מילה שהוא מכיר את התחום שלו היא משתייכת, אך היא עצמה נשמטה מזיכרונו. כלומר, שדה סמנטי הוא קבוצה של מילים שיש להן מכנה משותף. מי שרוצה להיזכר במילה קלעים או לחשן יודע שהמילה שייכת לתחום התאטרון ; המילים אדאג'ו או טנור שייכות לתחום המוזיקה, לכן אם יחפש את המילה הנשכחת בשדה הסמנטי שלה – במקרה זה תאטרון או מוזיקה – הוא ימצא בדרך כלל את מבוקשו.

השדות הן משני סוגים: האחד, שדות הבנויים על קשר מהותי, כגון בשדה צבע מופיעים כל הצבעים האפשריים, בשדה נייר כל סוגי הנייר הקיימים וכדומה. השני שדות הבנויים על קשר אסוציאטיבי – הדברים העולים על הדעת כאשר מושמעת מילה מסויימת, כגון: דואר – מכתב. השדות נמצאות בכל תחום כגון במילים היכללויות, כגון; ירק; במילים נרדפות, ובניגודים.

בשל המהות האסוציאטיבית לא נעשתה בשדות הסמנטיים הבחנה בין שמות עצם, תואר, פועל או ניב.
דפדוף במילון
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי