מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
מילים בחדשות

"חדשות" מוגדרות במילון אבניאון כדיווּחַ על אֵירוּעַ או על אֵירוּעַ לכאורה, שיש לו מאפיינים הגורמים לו להיות בּעל עניין כּללי וּמיידי. בימינו, הן החדשות עצמן והן קהל היעד הם רחבים מאוד ומגוונים. האפיקים שבהם מועברות החדשות הם כלל האמצעים התקשורתיים המשמשים להעברת מסרי מכירה של מפרסמים, מידע, הצעות בידור, חדשות פוליטיות וחברתיות וכיוצ"ב, מהמקור (שהוא הגורם היוזם את תהליך התקשורת) ליעד. אלה הם בעיקר אפיקים המוניים, כגון רדיו, טלוויזיה, כתבי עת, פרסום חוצות וכולי. ההבדל בין האפיקים אינו רק בצד הטכנולוגי ובעלויות ההפקה, אלא בעיקר במספר ובסוג הנמענים - הקוראים, השומעים או הצופים, וכן בדימוי התקשורתי של האפיק. כל אפיק מורכב מסוגי צינור שונים. בחירת האפיק נעשית תוך ניסיון להשיג את החשיפה האפקטיבית המרבית של אוכלוסיית המטרה.

עם התפתחות הטכנולוגיה הולכים ונוצרים אפיקי פרסום חדשים ונוספים, כגון טלפונים חכמים, אתרי אינטרנט וכדומה.

הקהל המגוון והנושאים המרובים יוצרים לא פעם מושגים שחלק מהאנשים אינם מכירים אותם, או שאינם מכירים אותם במדויק. במדור זה ננסה להביא מונחים ומושגים כאלה.


פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] הֶסכֵּם מתוך ויתוּרים הדדיים (בּלועזית: קוֹמְפּרוֹמִיס): יפה כוח פשרה מכוח הדין (סנהדרין ה); לאחר סכסוך ממושך בעניין חלוקת הנכסים הגיעו השניים לפשרה
2. [עח] (ביחסי עבודה) הסדר בסכסוך בין איגוד מקצועי או עובד לבין הנהלה על ידי ויתורים הדדיים בלי צורך להזדקק לגורם חיצוני. פשרה לעניין פיצויי פיטורים יש לערוך בכתב ולציין במפורש שהיא לגבי פיצויי הפיטורים
3. [עח] (בביטוח) הסכם מתוך ויתורים הדדיים. במסגרת משא ומתן על תביעה שהוגשה נגד מבטח, המשא ומתן המתנהל אינו עוצר באופן אוטומטי את תקופת ההתיישנות, ואפילו הצעת פשרה שמציע מבטח אינה יכולה להיחשב כהודאה המפסיקה את מירוץ ההתיישנות
4. [עח] כללית, הסכם המושג לאחר משא ומתן בין שני צדדים או יותר למחלוקת, כדי להסדיר את חילוקי הדעות שביניהם על־ידי ויתורים הדדיים
5. [עח] הסכם בין לווה הנמצא בקשיים כספיים, לבין נושה, או קבוצת נושים, לפיו יבוטל חובו של הלווה על־ידי תשלום של חלק מהחוב בלבד המגיע לנושה, או לנושים
6. [עח] בפשיטת רגל: מונח אחר להסדר נושים

אנגלית: compromise, mediation, intermediation

שר הבריאות הגיע לפשרה מוסכמת עם המתמחים במחלוקת על אורך המשמרות שלהם בבתי החולים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. כּתישה, טחינָה גַסה: גריסת מסמכים סודיים במגרסת הנייר
2. לעיסה
3. תַבשיל שֶל גריסים
ראו גם: מגרסה

אנגלית: grinding, shredding, chewing

ראש אכ"א לשעבר, אלעזר שטרן, הודה שגרס מסמכים ובהם תלונות אנונימיות של הטרדה מינית

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הצגה של אֵירוּעים אפשריים ובחינתם על ידי פּעוּלות הנַעשׂות בידי בני אדם או בּציוּד קיָים; שיטת הדרכה המיועדת לשנות התנהגות ועמדות באמצעות למידה פעילה שבה מחקים את העולם האמיתי, והלומד נדרש לקבל החלטות ולהתנהג כפי שהוא אמור להתנהג במצבי עבודה וניהול (בלועזית: סימוּלַציה): בתוכנית הטלוויזיה נעשתה הדמיה של תאונת דרכים באמצעות מחשב
2. ייצוּג התנהגוּת מערכת על-ידי מערכת אחרת
3. בּדיקת בּעיה שאינהּ ניתֶנֶת לניסוּי ישיר על-ידי מַדמֶה (סימוּלָטור)
4. חיקוּי, דימוּי, התחזוּת: האח והאחות שיחקו בהדמיית הוריהם
5. חיקוי התנאים של מצב אמיתי לשם תִרגול או הדגמה
6. (בקבלת החלטות) שיטה של תכנון וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות במערכת שבה פועלים משתנים רבים, בחלקם משתנים אקראיים
7. (במחשבים) שיטת הפעלה שבה מערכת מחשב אחת יכולה לבצע תכניות שנכתבו עבור סוג מחשב שונה ולהשיג אותן תוצאות כמו במערכת המחשב המקורית, לרוב עם התאמת חומרה או תוכנה
(ראו גם: חיקוי, מודל הדמיה)

אנגלית: simulation

שישה אסטרונאוטים ישהו במצפה רמון בבידוד מוחלט, בהדמיה של תחנת חלל על מאדים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חֲטִיפָה
פריס חוטף את הלנה

1. [יב] שבייה, התנפלות ותפיסה: שנתן ליהודה גבורת ארי ולבנימין חטיפָתו של זאב (רש"י בראשית מט, 28)
2. [עח] תפיסה במהירות או בכוח, לקיחה בּמהירוּת: חטיפת הממתקים בידי הילדים היתה מכוערת
3. [יב] (בדקדוק) הגייה בתנועה חטופה
4. [תמ] אטימה, סתימה: המחוסר חטיפָה - טמא והמחוסר לטישה - טהור (כלים יד, א)

אנגלית: kidnapping, abducting, snatching, grabbing

לפי דיווחים, המוסד חטף גנרל אירני בסוריה בניסיון לאסוף מידע על גורלו של רון ארד

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נֶשֶׁק

1. [תנ] כּלי להתקפה או להגנה: ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנֶשֶק (מלכים ב' י, 2); מחסן נֶשֶק (להרחבה ראה מילון המקרא)
2. [עח] (בהשאלה) אמצעי במאבקים עִניינִיִים ובוויכּוּחים מוּפשטים: הידע שלו היה נשקו למול טיעוניהם
3. [יב] נשיקה: ומכוח נִשקי צעקה "אהה" (ספרות ימי הביניים)

אנגלית: weapon, kiss

השב"כ ייקח חלק במאבק לתפיסת כלי הנשק הבלתי חוקיים ביישובים הערביים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מי שסיים את לימודיו בּמִקצועַ מסוּיָם ורוכש ניסיון מַעשׂי בּמִקצועַ זה לפי דרישות החוק (בלועזית: סְטָזֵ'ר): המתמחים עובדים בבית החולים
2. עובד המופנה לתוכנית הדרכה מוגדרת, שנועדה להכשירו לבצע פעולות רגילות של מטלה מסוימת

צרפתית: stagiaire
אנגלית: intern, trainee

משרד הבריאות הכריז על קיצור משמרות המתמחים בבתי החולים ל-18 שעות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] דברים המוּשמעים לפני ציבּוּר כּדֵי להצהיר על עֶמדה או כּדֵי לשכנע בעניין חברתי או מדיני או לברך על הֶישׂג וכד': נאומו היה נרגש ורב-עצמה
2. [תנ] דיבּוּר - בעיקר דָבָר חָזון, דיבּוּר חגיגי: בי נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה... ברך אברכך (בראשית כב, 17-16); צוּר ישראל, קומה בעזרת ישראל ופדה כנאוּמךָ יהודה וישראל (מלשון התפילה); באירועים חגיגיים נושאים נאום
3. [יב] נוסַח מקובל בסופם של פסקי דין: נאום הקטן יואל סירקיש (ספרות ימי הביניים)
4. [יב] נוסַח מקובל בסופם של מכתבי ידידות בין אדם לחברו: נאום דורש שלומכם נאמן אהבתכם יצחק בר ששת (ספרות ימי הביניים)

אנגלית: speech

נאומו של ראש הממשלה באו"ם עורר מחלוקת בהקשר למידת יעילותו. תמונה: Patrick Gruban

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חָלָב
מכל חלב ישן

1. [תנ] נוזל המוּפרש מבלוטות החָלב אצל הנקבה שביונקים להנקת הוולדות, מכיל: חלבון, סוכר, מינרלים ויטמינים וגם נוגדנים: חלֵב עִזִים (משלי כז, 27); אין לך רפואה אלא חָלָב רותח (ירושלמי סוטה מד.); וטוב מכל חלָבים לוֹ חלָבָה של אמוֹ (ספרות ימי הביניים)
2. [תנ] נוזל שנוטף מפירות שמראהו כחלב, או השמן המופק מן הפירות השונים. יש פרשנים הסבורים שזה החלב בביטוי: ארץ זבת חלב ודבש
3. [עח] נוזל לבנבן הדומה במראהו לחלב, כגון חלב-קוקוס, תחליב של מספר תחמוצות מתכתיות דוגמת מגנזיה, אבץ חמצני ועוד
4. [תנ] (בהשאלה) לבן מאוד, סמל לדבָר שצִבעו לבן: זכּוּ נזִירֶיהָ משֶלֶג, צָחוּ מחלב (איכה ד, 7)
ראו גם: לא בוכים על חלב שנשפך

אנגלית: milk

ימי החג הרבים, שחלים השנה באמצע השבוע, גרמו לחוסר זמני בחלב במרכולים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוּכּה, סֻכָּה

1. [תנ] מָקום לִמגוּרים ארָעיים או לצֵל, המכוּסֶה מלמַעלה עַנפֵי עֵצים: כסֻכה בַכֶרֶם (ישעיה א, 8); סוּכַּת צל מכוסה מטפסים; סוּכּות קש
2. [תנ] מִבנֶה שֶיהוּדים בּונים בּעֶרֶב חַג הסוּכּות וּמכַסֶים אותו בִסכָך כּדֵי לָשֶבֶת בּו שִבעה יָמים, כַּמצוּוֶה בַּתורה: בסֻכּות תשבו שבעת ימים (ויקרא כג, 42); סוכה המדובלֶלת ושצִלָתה מרוּבּה מחמתהּ - כּשֵרה (סוכה ב, ב)
3. [תמ] מַסֶכֶת בַּמִשנה, בַּתוסֶפתא וּבַתַלמוּד בּסֵדֶר מועֵד, העוסֶקֶת בּהִלכות בִּניין הסוּכּה וּבמִנהגֵי חַג הסוּכּות
4. [עח] קיוסק, מִבנֶה קָטָן למִמכַּר עיתונים, שתִייה וכד'
5. [תנ] מקום צָפוּף, סֹךְ (למסתור ולמארב), כאמור בפסוק: "יֵשבוּ בַסֻכָּה לְמוֹ אָרֶב" (איוב לח, 40)
אנגלית: sukkah, hut; gazebo; crowded place

ישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים הן בין מצוות חג הסוכות. ראו כאן אוסף מונחים לחגי תשרי

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] ויתוּר עַל עונֶש או עַל נקָמה, כַּפָּרה, מחילה: לה' אלוהינו הרחמים והסליחות (דניאל ט, 9); יום הכיפורים צְאית בֵיה (שיש בו) סליחה ומחילה (תענית ל:); בקשת סליחה
2. [עח] [בּצוּרַת היָחיד] משַמֶשֶת מילַת נימוּס עַל פּגיעה קַלה שֶלא בּמִתכַּוֵון או עַל הַטרָדה כָּלשֶהי וכד': סליחה, אני רוצה לעבור; סליחה, לא זיהיתי אותך
3. [יב] כּינוּי לקובֶץ שֶל תפילות סליחות (ראו: סליחות)

אנגלית: forgiveness, atonement

בימים שלפני יום כיפור אנשים נוהגים לבקש סליחה זה מזה כדי שלא יישארו עוונות ביניהם   

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] התמוטטוּת בגלל מַאמַצֵי לחיצה: קריסת הבית התרחשה כהרף עין
2. [יב] כּריעה, הִתכּופפוּת חזקה מֵחוּלשה או מכּובֶד מַשׂא: קָרסוּ כָרעוּ יַחדָיו - הַקריסה עם הכּריעה (רש"י ישעיה מו, 2)
3. [עח] תנוּחה של ישיבה על כַּפּות הרגליים בּבִרכַּיים כּפוּפות
4. [עח] (על-פי ליינג) התמוטטות פנימה המלוּוה בפחד מפני הרס הזהות העצמית
5. [עח] בבורסה לניירות ערך, תיאור של מצב שוק בו יש מפולת גדולה במחירי המניות

אנגלית: crash, collapse

בית דירות בחולון קרס והתמוטט, שעות ספורות לאחר שדייריו פונו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מִבצָע מַקיף של המִשטָרה ללכּוד אדם חָשוּד בעבֵרה: לאחר מצוד של שבועיים נלכד הפושע
2. [תנ] מַלכּודֶת, פּח: ומצוּדו עלַי הִקיץ (איוב יט, 6); אבל כי מעדו רגליי ולא אראה פַחים והִנם במצודים (מלשון הפיוט)
3. [תנ] צַיִד, בּיזה: חָמָד רָשָע מצוד רַעים (משלי יב, 12)
אנגלית: hunt

אחרי מצוד נרחב נתפסו ששת האסירים שנמלטו מכלא גלבוע

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בְּרִיחָה

1. [תמ] הִתרַחקוּת - בדרך-כלל בחיפּזון וכד', מנוּסה, הימָלטוּת: כמה נאה בריחה שברחת (מדרש רבה שמות כז); בריחה אל החופש
2. [יב] הסתלקוּת, התרחקוּת מִדָבר מסוּים או מִדֵעה מסוּימת: מזה היו בורחים בתכלית הבריחה (ספרות ימי הביניים); בריחה מן המציאות
3. [עח] "תנועת הבריחה" - תנועה לבריחת היהודים מארצות הדמים במשטר הנאצי. היא קמה ב-1944, ומטרתה לאחר השואה הייתה להגיע לארץ ישראל. בין חבריה היו הפַּרטיזָנים ולוחמי הגֵטאות ששׂרדו

אנגלית: escape, flight

שישה אסירים ברחו מכלא גלבוע דרך מנהרה תת קרקעית וגרמו לסערה במדינה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שׁוֹפָר

1. [תנ] כּלי נשיפה מקֶרן אַיִל: וְהַעבַרְתָּ שופַר תרוּעה בַּחֹדֶש הַשְבִעִי בֶּעָשור לַחֹדֶש ביוֹם הַכִּפּוּרים תַעבִירוּ שופָר בּכָל אַרצְכֶם (ויקרא כה, 9)
2. [עח] (בּהשאלה) אדם או כּתַב עת וכד' הנותנים בּיטוּי להַשקָפות של מפלגה וכד': עיתון זה הוא השופר של המפלגה
3. [תמ] כּלי להטיל בו גורלות או נדבות: שלֹשה עשר שופָרות... היו במקדש (שקלים ו, א)
4. [יב] שמָם של כַּמה מִטַעמי הנגינה המחבּרים במקרא: "שופר הָפוּך"; "שופר מיֻשָב"; "שופָר מוּרָם" (הורית פקורא)

אנגלית: horn, shofar

עם מנהגי ראש השנה נמנים אכילת תפוח בדבש ותקיעה בשופר. שנה טובה מצוות מילון אבניאון!

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוּפָה

1. [תנ] סעָרה, רוּחַ חזָקה מאוד: ה' בסוּפה ובִשׂערה דרכו וענן אבק לרגליו (נחום א, 4); זלעפות צפון סוּפה וסערה (בן סירא מג, יט); סוּפַת גשם וּברד; סוּפַת שֶלג
2. [עח] במטאורולוגיה, שינוי קיצוני באטמוספרה ובעיקר שינוי שיש בו סכנה, מצב שבו מהירות הרוח 52 קשר (95–100 קמ"ש), וגובה הגלים 9 מטר. במקצוע זה, סופה חזקה יותר מסערה, כלומר מהירות הרוח גדולה בה יותר

אנגלית: storm, tempest

הסופה שפגעה בלואיזיאנה, הוריקן "איידה", זרעה הרס ומוות במדינה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בְּרֵכָה

1. [תמ] מִקוֵוה מים מוּתקָן בידי אדם לרחצה או לשׂחייה: ותענוגות בני אדם - אלו ברכות ומרחצאות (גיטין סח.); האיש שוחה בברכה מדי יום
2. [תנ] מתקן משוכלל לאגירת מים, שנחצב בסלע או נבנה על־ידי סכירת בור בקיר. במקרא נזכרות הברכות בחברון, בגבעון, בשומרון ובחשבון: ואשר עשה את הברֵכה ואת התעלה ויבא את המים העירה (מלכים ב' כ, 20); והברכות שנתמלאו מים (מועד קטן ד.)

אנגלית: pool, swimming pool

השחיינים הישראלים זכו בארבע מדליות בבּרֵכַת האולימפיאדה הפראלימפית, שתיים מהן זהב

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פְּגִישָׁה

1. [עח] הימָצאוּת עִם אדם אַחֵר - בעיקר אַחרֵי קביעה מראש: קבעתי פגישה עם עורך הדין כדי להתייעץ עמו
2. [עח] דֵייט; פגישת היכרות למטרות רומנטיות
3. [יב] הימָצאוּת עִם אַחֵר במָקום אחד, כגון שני קווים בִּמקום הִצטַלבוּתם: פגישת יסוד ביסוד (כוזרי ה, ד); יותר טובה פגישת דוב שכול מפגישת כסיל בעת איוולתו וכעסו (ספרות ימי הביניים)
4. [עח] כּינוּס, ועידה, הִתוַועדוּת: פגישת בוגרי מחזור י"א תתקיים בחג השבועות

אנגלית: meeting, appointment, date

ראש הממשלה בנט ייפגש היום בוושינגטון לראשונה עם נשיא ארצות הברית ביידן

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] ביקורת, חיפּוּשׂ זהיר, בחינה: שאור הנר יפה לבדיקה (פסחים ח.); כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה (פסחים ב)
2. [עח] גביית עדוּת לפני העמדה לדין, חקירה: יושב ראש הוועדה עוסק בבדיקת העובדות
3. [תמ] בֵּירור שאלה בפעולות קיום מצוות עשֵׂה או לא תעשֶׂה. בדיקת חמץ, בדיקת כשרותם של עדים ועוד: בדיקת חמץ (פסחים ד:)
4. [עח] בחינת פריטים או חומר שהתקבל והתאמתם להזמנה, לתֶקן או למִפרט: החומר אושר לשימוש לאחר בדיקה
5. [עח] בחינה של עובדות או אירועים. כל נהלי הביקורת הם תהליך ביצוע של בדיקות.
6. [עח] בחינת פריט נתונים או אות סימון כדי לוודא את קיומו של מצב מסוים (ראו גם: ניסוי)

אנגלית: test, examination

הבדיקות הסרולוגיות לילדי ישראל, לבירור רמת הנוגדנים לקורונה בדמם, יצאו לדרך

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (על) תפיסת השלטון, הִשׂתררוּת: הִשתַלטוּת הצבא על המדינה נעשתה בִּן-לילה
2. הִתגַבּרוּת על בּעָיה, על קושי, על אויֵב, ניצחון: להִשתַלטוּת הכבאים על האש נדרשו שעות רבות
3. (בכלכלה) קניית שליטה של תאגיד אחד על תאגיד שני על ידי רכישה, החלפת מניות, מיזוג או כל דרך אחרת, בין אם הדבר נעשה בהסכמה הדדית ובין שלא ברצון החברה שנרכשה או בעלי מניותיה

אנגלית: takeover

ארגון הטליבאן השתלט שוב על אפגניסטן וגרם למבוכה גדולה לממשל האמריקני

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אֵשׁ<sup>1</sup>

1. [תנ] תופעת אור וחום בּגוּף בּועֵר, שַלהֶבֶת, נוּר, לֶהבה: באפס עצים תכבה אש (משלי כו, 2); ואין הקטרה ללא אש (רש"י יומא מה:); כיבוי אש במים
2. [יב] אחד מארבעת יסודות האלכימיה (העתיקים): אש, רוח, מים עפר (חובות הלבבות)
3. [תמ] אחד מאבות נזיקין: אש של אדם שהזיקה את ממונו או את גופו של חברו (בבא קמא ב.)
4. [עח] הוראה לירי של כּלֵי נֶשֶק הפועלים בּכוחַ אבק שׂרֵפה: המפקד צעק: "אש!" והחיילים ירו
5. [תנ] כּינוּי לרֶגֶש עַז, כגון כעס, קנאה, תשוקה: באש עֶברתי כִּליתים (יחזקאל כב, 31); אש האהבה שורפת את לבו
6. [תמ] קדחת: אש של עצמות (גיטין ע, עא)
7. [עח] בביטוח אש מוגדרת כגורם המייצר חום, להבה או בערה (מונח שהתייחד, בדרך כלל, לבערה של אונייה). האש היא תרכובת של ניצוצות או להבה אך לא התפוצצות, הגורמת להתלקחות. כיסוי ביטוח אש הוא לסיכון אש

אנגלית: fire, flame, heat

השרֵפה בהרי ירושלים כילתה 20 אלף דונמים של חורש, בתים עלו באש וחיות בר רבות מתו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. קְלָסִיפִיקַצְיָה; חלוּקה של דברים לפי מינָם, או סימנים מיוחדים או לפי תכונות מסוּיָמות, סיווג: מיוּן הביצים נעשה על-פי גודלן
2. (בבוטניקה) סידוּר שיטתי של הצומח והחי לקטגוריות המבוססות על תָכנית מסוימת, המבוססת על יוחסות התפתחותיות, פיזיולוגיות וכו'
3. חלוקת טובין למשלוח בדואר או באמצעי תובלה
4. סידור של פריטי נתונים בסדר שנקבע על פי קריטריון מוגדר מראש
5. בניהול ארכיונים: סידור זמני של תעודות לפי צורכי העבודה המשרדית, כגון מכתבים יוצאים ומכתבים נכנסים, או מכתבים לטיפול מיוחד או לטיפול דחוף
6. ארגון מחדש של מידע בסדר שונה
7. בארגון עבודה, סידור זמני של תעודות לפי צורכי העבודה המשרדית, כגון: חשבונות חייבים וחשבונות זכאים; הזמנות וכדומה
8. פירוק עסקות, חשבונות או נתונים אחרים למרכיביהם השונים, בירור תוכנם, תרכובתם ומהותם. (ראו: ניתוח)
9. בניהול משאבי אנוש, בדיקת התאמה בין מאפייניו האישיים של מועמד לבין מאפייני העיסוק שבו הוא אמור להשתלב. זהו אחד מתפקידי ניהול משאבי אנוש העושה זאת באמצעים שונים, כגון מבחני כניסה לעובדים חדשים
10. בניהול משאבי אנוש, אומדן הכישורים ו/או הפוטנציאל של העובד לרכישת כישורים

אנגלית: classification, sorting, breakdown, sort

אחרי עשרות שנים, צה"ל משנה את שיטת המיון והשיבוץ של המתגייסים, ומבטל את מדד הקב"א

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נפילה לאורך שטח משופע, התגלגלות למטה: הידַרדְרוּת האבנים מהמורד הבהילה את המטיילים
2. (בהשאלה) החמרה: התקרית הדיפלומטית גרמה להידַרדרוּת בַּיחסים בין שתי המדידנות
3. ירידה מוּסָרִית: הידַרדְרוּת התלמידים בבית הספר מתבטאת ביחסם כלפי מוריהם
4. (ברפואה) אבדן מתקדם של תִפקוד (גם: הִתדַרדְרוּת): הידַרדְרוּת במצבו של החולה גרמה לירידת המורל של בנו
5. (בכלכלה) ירידה באיכותו או במהותו של נכס, הנובעת בדרך כלל מבלייה וכלייה טבעיות במסגרת השימוש בו

אנגלית: deterioration, rolling down

ההידרדרות המהירה במצב התחלואה של מגפת הקורונה מעלה דאגה לקראת החזרה ללימודים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דִּמְעָה [תנ]
טיפה הנוטפת מעין בוכה, נוזל המרטיב את פּנים העַיִן. מֵי העֵינַיִים, כאמור בפסוק: "מי יתֵּן... ועֵינִי מקור דמעה" (ירמיה ח, 23)
אנגלית: teardrop

ליאו מסי הודיע בדמעות על עזיבתו את קבוצתו ברצלונה ומעבר לפריז. תמונה: Agência Brasil

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. שנמצא בַּקָצֶה: הקיצוני מימין במשחק הכדורגל האחרון שיחק היטב
2. רחוק מהנורמות המקובלות, בַּעל הדֵעה המרוּחֶקת ביותר מן הדֵעה שכּנֶגד, חריג, מרחיק לֶכת: ידידי קיצוני בדעותיו; הטמפרטורות בחורף שעבר היו נמוכות באופן קיצוני

אנגלית: last, farthest, extremist, radical

דוח מקיף של האו"ם קובע כי התחממות כדור הארץ היא שגורמת למזג האוויר הקיצוני בעולם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הִתְעַמְּלוּת [יב]

אימוּן הגוף לפיתוּח הכושֶר על-ידי תרגילים מיוּחָדים, ספּורט: אשר יעשה פעולות ההִתעַמלוּת להתמיד בו הבריאות כשׂחוק בכדור או ההתאבקות או משיכת הידיים או עצירת הנשימה (מורה נבוכים); היא פותחת את היום בכמה תרגילי התעמלות

אנגלית: gymnastics

לינוי אשרם זכתה במדליית זהב בהתעמלות אומנותית בטוקיו. צילום: Ayelet Zussman

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מַתן תוקֶף רִשמי, הסכמה: אישור הדיינין (ירושלמי בבא מציעא ח, א); הטייס קיבל אישור נחיתה על המסלול
2. [עח] הודאה, הודעה שהדבר נכון: לידיעה טרם ניתן אישור מן המשטרה
3. [עח] תעוּדה, כּתָב מאַשֵר: החולה ביקש מהרופא אישור מחלה
4. [עח] (בפסיכולוגיה) מוּשג של א"צ טולמן המציין חיזוק בסיסי להתנהגות
5. [עח] בפִרסום, אישור בכתב שנותן מוכר זמן לאפיק פירסום אלקטרוני (רדיו, טלוויזיה) או שטח לאפיק פרסום כתוב, על הסכמתו לתנאי ההזמנה
6. [עח] שידור תווים המאשרים קבלת נתונים מיחידה קולטת ליחידה משדרת
7. [עח] מסמך פורמלי הנשלח על־ידי בנק ללקוח המאשר קבלת דבר מה (כגון: הזמנה, כספים וכו') ובו הוא מודיע לו כי הם נתקבלו
8. [עח] הודעה המציינת כי מסמך מתאים אכן סופק
9. [עח] חתימה על מסמך שאומת על־ידי אדם מוסמך

אנגלית: acceptance, acknowledgement, confirmation

הממשלה אישרה את תקציב המדינה אחרי שלוש שנים ללא תקציב

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זָהָב
מטיל זהב

1. [תנ] מתכת צהוּבּה, רכה ומבריקה, הנחשבת יקרה מאוד. משמשת בעיקר לקישוטים ולמטבְּעות. נמצאת בטֶבע בצוּרה נקִייה. עיבודהּ נעשֶׂה על-ידי הלחמה, יציקה, רקיעה והברקה: זהב טהור (שמות כה, 17); ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? (בראשית מד, 8); היא ענדה לצווארה שרשרת זהב (להרחבה ראו מעות)
2. [תנ] מטבע זהב או מטבְּעות זהב
3. [עח] צֶבע צהוב עמוק
4. [עח] דָבר הדומה לזהב או יקר כזהב
5. [עח] סֵמל לטיב או לטוּב: בעל ידי זהב
6. [תנ] יחידת משקל בימי קדם: ושני צמידים על ידיה, עשׂרה זהב משקלם (בראשית כד, 22)
7. [עח] (קיצור של מדליית זהב) מקום ראשון: הוא זכה בזהב בהתעמלות הקרקע (ראו גם: מדליית זהב)
אנגלית: gold

ארטיום דולגופיאט ולינוי אשרם זכו במדליות זהב אולימפיות בהתעמלות בטוקיו

 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַזְלָ
פיוניר

מטוס זָעיר ללא טַיָיס (למטרות צילום בשטח האויב, איסוף מידע מודיעיני וכדומה)
ראו גם: מטוס ללא טייס, כטב"ם

אנגלית: drone

מזל"ט, שנשלח כנראה בהוראת אירן, ריסק את עצמו על אונייה בבעלות ישראלי והרג שני בני אדם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נכונוּת לעשות מעשים קשים או מסוּכנים, חוזק, כוח, רוח גבוּרה: ויאחֵז צדיק דרכו וטֳהָר ידיִם יוסיף אֹמץ (איוב יז, 9); אשר אימתך באראלי אומן באבירי אומץ (מלשון הפיוט); הצנחן צריך אומץ כדי להעז לקפוץ מהמטוס
2. חוזק, כּוחַ

אנגלית: bravery

המתעמלת סימון ביילס סיפרה באומץ על הקושי הנפשי שלה. תמונה: Fernando Frazão

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אָרָד [עח]

1. קבוצת סגסוגות של נחושת ובדיל. הסגסוגות קשות, חזקות ועמידות בפני בליה. קיימות סגסוגות שאינן מכילות בדיל, למשל: ברונזת אלומיניום או ברונזה בתוספת זרחן, צורן וצֶריוּם (בלועזית: בְּרוֹנְזָה): השחיין שהגיע שלישי בתחרות קיבל מדליית ארד
2. חומר (כגון: צבען, אבקה, מרח) להענקת מראה ארד מתכתי מבריק

אנגלית: bronze‏‏‏‏

לוחמת הטקוואנדו אבישג סמברג, ונבחרת הג'ודו, זכו במדליות ארד במשחקים האולימפיים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יָצִיעַ <sup>1</sup>

1. [עח] קומה שנִייה באוּלם של תֵאטרון וכד' - מול בּימה או לצִדֶיהָ, גָלֶריה: אפשר לשמוע היטב מהיָציעַ, אבל קשה לראות
2. [תנ] אגף צדדי בבניין: וַיִבֶן על קיר הבית יָציע סביב (מלכים א' ו, 5); המוכר את הבית לא מכר את היָציע, ואף-על-פי שהיא פתוחה לתוכו (בבא בתרא ד, א); דירתם היא ביציע הבניין
3. [תנ] כעין גזוזטרה בַּקִיר, כאמור בפסוק: "על קיר הבית יָּצִיעַ (כתיב - יודע) סביב" (מלכים א ו, 5)
אנגלית: balcony, gallery

בגלל מגפת הקורונה, המשחקים האולימפיים בטוקיו ייערכו בלי קהל ועם יציעים ריקים  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רוֹגלה, רָגְלָה [עח]

1. באינטרנט: תוכנת ריגול שמטרתה לעקוב אחרי גולשים והרגליהם, בדרך כלל לשם ביצוע מחקר של התנהגות צרכנים. התוכנה מעבירה את הנתונים שאספה לאתרים או לאנשים ששתלו אותה, כדי שאפשר יהיה להציג לצרכנים מודעות פרסום ממוקדות. התוכנה יכולה, כמובן, לשמש גם למטרות אחרות: החברה השתמשה ברוגלה כדי לשווק לצרכנים את מוצריה
2. תוכנה שמותקנת על מחשב ללא הרשאה ולא מאפשרת למשתמש למחוק אותה

אנגלית: spyware

נחשף כי רוֹגלה של NSO הישראלית עקבה אחרי עיתונאים ומנהיגים בעולם, החברה כופרת בדבר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גְּלִידָה [עח]

מאכל מתוק מוּקפָּא עַל בָּסיס שֶל חלב, של מיצים או של פירות בּתוספת חומרים נותני טעם בִּטעָמים שונים. מִסוּגָיו: גלידת חלב, גלידת שמנת, שִלגון, קַסָטה וכד': ליקקתי גלידה טעימה
ערך קרוב: פעם שלישית גלידה

אנגלית: ice cream

המילה הזאת חודשה בתקופת "תחיית הלשון". בואו להכיר עוד מילים שחודשו אז

יצרנית הגלידות בן אנד ג'ריס הודיעה כי תפסיק למכור את מוצריה בשטחי יהודה ושומרון

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שיטָפון, שִׁטָּפוֹן

1. [יב] שֶטֶף, הצָפה, כּיסוּי שֶטח גדול במי גשמים או במי גֵאוּת וכד': ונִשארָה אַדְמָתו שְמָמָה... ונֶהרַס גדֵרה ונָשָא השִטָפון את אילָנֶיהָ (ספרות ימי הביניים)
2. [עח] (בּהשאלה) שֶפַע רב של סחורות או של אנשים וכד': שיטָפון של סחורות מהמזרח הרחוק מציף את השוָוקים

אנגלית: flood

שיטפונות כבדים בגרמניה ובבלגיה הציפו בתים וגרמו נזקים עצומים לרכוש ואובדן חיי אדם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִשְׁפָּט<sup>1</sup>

1. [תנ] בֵּירוּר טעָנות של יריבים לשֵם הוצאת פּסק דין
2. [תנ] עִניָין שנָדון על-ידי שופט או שופטים: לא תעשו עול במשפט (ויקרא יט, 15); משפט דור המבול שנים-עשר חודש (עדויות ב, י); משפטם של המחבלים החל בשמיעת עדויות
3. [תנ] פּסַק דין: וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך (מלכים א' ג, 28)
4. [תנ] דין צדק, ללא עיווּת ועָוֶול: ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת (ישעיהו כח, 17), צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה (ישעיהו א, כז).
5. [תנ] רשוּת חוּקית: לו משפט הבכרה (דברים כא, 17)
6. [תנ] חוק, מִצווה, בּעיקר בין אדם לַחבֵרו: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כא, 1)
7. [תנ] מִנהָג, הִתנַהגוּת: כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים (שמואל א' כז, 11)
8. [עח] מערכת של כללי התנהגות, שהשלטונות כופים, הנוגעים לפעולותיהם של האנשים במדינה או ליחסים שבין מדינה למדינות אחרות (ראו גם: חוק)

אנגלית: law, justice, trial

פרקליט המדינה החליט: משפט חוזר לרומן זדורוב, שהורשע ברצח תאיר ראדה. תמונה: טליה הפטקה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שָלָל, רכוּש שנלקח במלחמה או בחסות מהומות, בַּז: בִּזָה ושָלָל וּרְכוּש להם יִבְזוֹר (דניאל יא, 24); יבֹזו בִּזה רבה (דברי הימים ב' כה, 13); כמה ביזות נתתי לכם, ביזת מצרים וביזת הים (מדרש רבה איכה ב); מקצת הביזה שנלקחה מהיהודים בידי הנאצים נמצאת בבנקים בשווייץ

אנגלית: looting

מהומות, ביזה ומקרי מוות רבים בדרום אפריקה, בתגובה למעצרו של נשיא המדינה לשעבר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ניצָחון, נִצָּחוֹן

1. [תמ] התגַבּרוּת על היָריב במלחמה, במשחק, בוויכוּח או בתַחרוּת וכד': הן בָּאין בניצחונו של בשר ודם ואתם באים בניצחונו של מקום (סוטה ח, א); ואין שִׂמחה כמו הניצָחון (ספרות ימי הביניים); ניצחונו את אלוף הארץ בשחמט שימח אותו מאוד
2. [עח] זכייה, הצלחה גדולה, התגבּרוּת על מִכשולים: בהגיעם לפסגת ההר הריעו תרועת ניצָחון

אנגלית: victory, win

נבחרת איטליה ניצחה את נבחרת אנגליה בגמר טורניר היורו. תמונה: Joern Fehrmann

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קריאת ברכה ועידוד; הידד! הלוואי שיחיה; קריאה שגורה בפי המונים: וַיֹּאמֶר חוּשַׁי אֶל-אַבְשָׁלוֹם, יְחִי הַמֶּלֶךְ יְחִי הַמֶּלֶךְ (שמואל ב' טז, 16)

אנגלית: !Long Live

יצחק הרצוג, הנשיא ה-11, הושבע בכנסת בקריאות יחי, יחי, יחי! תמונה: ניר סטולו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] נתינוּת, מַעמד האֶזרח, הזיקה בֵּין אָדם לִמדינה המעניקה לו את הזכוּת לשֶבת בּתוכהּ ישיבת קֶבע וּמַקנה לו את הגָנתה כּשהוּא מִחוּץ לִגבוּלותיה: היורד הגיש בקשה לאזרחות אמריקנית
2. [עח] לימוּד חובותיו של האֶזרח כּלפֵּי המדינה וּזכויותיו בּהּ: בחינת בגרות באזרחות
3. [עח] היות מעורֶה וּמוּשרש
4. [תנ] השתייכות לאחד משבטי ישראל, אשר מקנה זכות נחלה - שלא כמו גֵר או גֵר תושב
5. [עח] האיכות של הסתגלות, אחריות או תרומה של הפרט לחברה או לקהילה שלו: אות לשבח על אזרחות טובה
6. (בצבא) החיים שמחוץ לשירות הצבאי (עממי): אני מתה כבר להשתחרר ולצאת לאֶזרָחוּת

אנגלית: citizenship, civilian life

החוק לאיחוד משפחות – חוק האזרחות – נפל לאחר שוויון קולות בהצבעה בכנסת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הדפָּסה והוצאה של שטָרות או של ניָירות עֵרך וכד' על ידי מוסד רשמי: שנת ההַנפָּקה הוטבעה במטבעות החדשים
2. הוצאה במנות קבוּעות: הנפָּקת חבילות שי לחיילים לכבוד החג
3. הוצאת ניירות ערך על־ידי חברה ומכירתם במטרה לגייס כסף למימון פעילות החברה. הנפקה יכולה להיות הנפקה לציבור או הנפקה פרטית: חברת הטכנולוגיה ביצעה הנפקה בבורסת תל אביב

אנגלית: issue, offering, floatation

רשימת ההנפקות של חברות טכנולוגיה ישראליות בוול סטריט מתארכת, ושוויין מרקיע שחקים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַאֲחָז [עח]

1. עֶמדה צבאית
2. מקום אחיזה למשהו
3. התקן להחזקת דבר במקומו, כגון: וו, לולב, עוגן, ידית על דלת
4. שטח קטן שנכבש במערך ההגנה של האויב (כגון: כפתיחה לכיבוש ראש גשר)
5. מוט ברזל קצר בעל קצוות חדים וכפוף בזווית ישרה הנתקע לתוך שני איברים מעץ כדי לחברם
6. חלק של כלי נשק המשמש לתפיסה ביד בעת ירייה
7. מנגנון כורך התופס ודוחק ספר לתוך מכונה
8. החלק המשוקע בגב בית טלפון שבאמצעותו מרימים את הטלפון (ראו גם: מתפס)
9. יישוב קטן שהוקם בחופזה וללא אישורים מתאימים מהמדינה. בדרך כלל מתייחס להתיישבות בשטחי הגדה המערבית, ובעבר גם ברצועת עזה

אנגלית: stronghold, handhold, outpost, clasp

הממשלה הגיעה לפשרה עם מתיישבי מאחז אביתר, לפיה הם יתפנו מרצון ובתיהם לא ייהרסו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַזְגָּן [עח]

1. מִתקָן חַשמַלי לצינוּן האוויר בחֶדר או לחימומו
2. מוזֵג, מוכר משקאות (מיושן)

אנגלית: air conditioner

שרת התחבורה, מרב מיכאלי, מבקשת להנמיך את עוצמת המזגן ברכבות, בטענה שלנוסעות קר יותר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] בּצָרה, בִּמצוּקה: כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים (איכה א, 3); המפעל נמצא בין המצרים וייתכן שייסגר
2. [יב] כּינוּי לַיָמים שבין י"ז בתַמוּז לבין ט' באָב, שלושה שבועות שנוהגים בהם מנהגי אבלות לזכר חורבן בית המקדש: שיש להיזהר מלברך שהחיינו בין המצרים (ספרות ימי הביניים)
3. (במקור) בין הגבולות; מקום צר שאי-אפשר להימלט ממנו (מֶצֶר = גבול)

אנגלית: at bay, The Three Weeks

בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לבין ט' באב, נוהגים מנהגי אבלות לזכר חורבן בית המקדש

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] מהזמַן העתיק, עתיק, יָשן מאוד: אתה חכם וקדמון לכל קדמון (מלשון הפיוט); האדם הקדמון
2. [תנ] מזרחי: יוצאים אל הגלילה הַקַדמונה (יחזקאל מז, 8)

אנגלית: ancient

שרידים של אדם קדמון מסוג חדש, שלא היה מוכר למדע, התגלו באתר חפירות ליד רמלה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. יהירוּת, הִתנַשׂאוּת, הִתרַברְבוּת, החשבה עצמית, התהללות: גאות אדם תשפילנו (משלי כט, 23); הגאווה מרכבת הרשע (ספרות ימי הביניים); גאווה אינה יאה לך אלא הצניעות
2. כבוד ויקר: חרב גאותך (דברים לג, 29)
3. השתבחות, תפארת, גדלות: על ישראל גאותו (תהילים סח, 35); מפני גאוותך יחילו (רבי יהודה הלוי)
4. התרוממוּת, גאון, כאמור בפסוק: "קראתי גבוֹרַי לְאַפִּי עַלִּיזֵי גַּאוָתִי" (ישעיה יג, 3)

אנגלית: pride, vanity

יוני הוא חודש הגאווה העולמי, ובישראל הוא מצוין באירועים שונים, לרבות מצעדים בכמה ערים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מַעבָר פתאומי החוּצה מתוך אנרגיה פנימית: הִתפָּרצוּת הלבה מלוע הר הגעש הייתה מרהיבת עין
2. חוסֶר שליטה ברגשות וכד', אי-יכולת להתאפק, גילוי התרגשות יתרה: הִתפָּרצוּתה עליו הייתה תוצאה של תִסכול מתמשך
3. כניסה או יציאה בכוח, חדירה למקום בכוח או בלי רשות, למשל כדי לבצע מעשה גנֵבה או פגיעה גופנית ונזק (גם: פּריצה): הִתפָּרצוּתם נכשלה בגלל האזעקה שהופעלה והזעיקה את השכנים
4. הופעת סימני מחלה ראשונים: הִתפָּרצוּת המחלה הייתה מפתיעה בגוף כה בריא; התפרצות המגפה סיכנה את חיי התושבים
5. התקוממות, התמרדות: לאחר שנות סבל הייתה הִתפָּרצוּת העם נגד הממשל המדכא צפויה ומובנת

אנגלית: outbreak, outburst

התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בישראל מביאה לעלייה במספר הנדבקים, רובם ילדים ונוער

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קַיִץ

1. [תנ] עונת החַמה (העונה ההפכית לחורף): וקֹר וָחֹם וקַיִץ וָחֹרף (בראשית ח, 22); חצי סיוון, תמוז וחצי אב - קיץ (בבא מציעא קו:); עונת הקיץ היא האהובה עליה ביותר
2. [תנ] כּינוּי לפֵרות שהבשילו - בעיקר תאֵנים: אִספוּ יַיִן וקַיִץ ושֶמֶן ושִימוּ בִּכלֵיכֶם (ירמיה מ, 10); הנודר מן הקיץ אין אסור אלא מן תאנים בלבד (תוספתא נדרים ד, א)
3. [יב] יקיצה מִשֵינה: וקַיִץ יַעטֶה שֵש על פּנימה ונוּמָה תַעדֶה גוּפה כבֵדה (מלשון הפיוט)
4. [תמ] פעולת איסוף התאנים, בדומה לשמות פעולה אחרים במשקל זה, כגון דַּיִשׁ, צַיִד: עָבַר קָצִיר כָּלָה קָיִץ" (ירמיהו ח, 20)
אנגלית: summer

היום הארוך בשנה, שחל ב-21 ביוני, מכונה "יום נקודת ההיפוך", והוא גם היום הראשון של הקיץ

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] חֵירות, רווחה, זכות להחליט מה לעשוֹת, דרור: דְּדָן רֹכַלְתֵּךְ בְבִגְדֵי חֹפֶשׁ לְרִכְבָּה (יחזקאל כז, 20); חופֶש הבחירה בשלטון הוא בסיס הדמוקרטיה
2. [עח] (ביחסי עבודה) רווֵחַ בהוראת חוּפשה, פַּגרה, תקופה קצובה של הפסקה בעבודה או בלימודים: העובד יצא לחופֶש

אנגלית: freedom, holiday

תלמידי חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים יוצאים לחופש הגדול, שיימשך יותר מחודשיים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] שמירת סודיוּת (של מסמכים וכד'): השדכן הבטיח לשמור על חיסָיון של כל פרטי הבחור
2. [עח] הגָנה: הבחורה ביקשה מידידה חיסָיון מפני בריונים
3. [יב] מחסה, מסתור: טוב לחסות בה' - חיסָיון זה אינוֹ אלא לשון חביון דל (רש"י תהילים קיח 8)
4. [עח] שטח מוסתר באזור לחימה לריכּוּז שריון, רכב וכד' כהכרח להמשך הפעולות
5. [עח] (בתקשורת) זכותו של עיתונאי שלא לגלות את מקור המידע של דבר שהוא מפרסם: העיתונאי שמר על חיסָיון ולא גילה מאין השיג את המידע. ראו: חיסיון עיתונאי
6. [עח] (במשפט) פטור מן החובה להעיד בבית המשפט, המוקנה לאדם בנסיבות מסוימות

אנגלית: confidentiality, immunity

שר הביטחון דורש מראש הממשלה להסיר את החיסיון מדיוני "פרלמנט הקורונה"

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַסֵּכָה

1. [עח] כּיסוּי על הפָּנים לשֵם תחפּושֶׂת או להַעלָמת הזֶהוּת או למטרות בריאות, להימנע מהעברת נגיפים מאדם חולה לאדם בריא, וכן לשם הופעות אָמָנוּתִיוּת ופוּלחָנִיוּת: הבחורה עטתה מסכה על פניה בפורים
2. [תנ] דָבָר יָצוּק, תבנית יצוקה ממתכת - בעיקר תַבנית פֶּסֶל
3. [תנ] כּיסוּי, מִכסֶה: הלוט על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגוים (ישעיה כה, 7)
4. [עח] קרם שמורחים ומשהים על הפנים לשיפור המראה, לטיפוח
5. [תנ] (בהשאלה) מזימה, מחשבה: לַעשׂות עֵצָה ולֹא מִני ולִנְסֹך מַסֵכָה ולא רוּחי (ישעיה ל, 1)
6. [עח] תִלבּושת שֶיֵש בּהּ חיקוּי או סֵמֶל למַשהוּ או למישהוּ, או שהוא מַבּיעה נושֵׂא או רעיון כּלשהם
7. [עח] תבליט גֶבֶס הנַעשֶׂה מִפּניו של אדם שנפטר
8. [עח] במחשבים, תבנית של סיביות או של תווים, המשמשת לקביעת הסיביות או התווים שישארו או יסולקו בתבנית אחרת
אגלית: mask, masque

בוטלה החובה לעטות מסכות נגד קורונה במקומות סגורים, למעט בטיסות ובמוסדות מסוימים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] טֶקס שבוּעת אמוּנִים (של נשׂיא המדינה או של חיָילים וכד'): טקס הַשבָּעת חברי הממשלה נערך בכנסת
2. [עח] טקס חניכה; קבלת פנים שעושים ותיקים לבאים מקרוב
3. [תמ] פקוּדה המלוּוָה אִיוּם של עונֶש מן השמים: ההַשבָּעה הפחידה אותו
4. [יב] לַחש לגֵירוּש שֵדים, לחש שגורם לשדים ולרוחות להפסיק לעשׂות דבר-מה: עד שיבהילו השומעים בסיפור הבלי ההַשבָּעות ומיני הכשפים והקסמים הקדומים (ספרות ימי הביניים)
5. [יב] הטלת חובה להישבע, חיוּב להישבע: בכל זה לא אמרה כי אם אחרי השבעתו אותו (ספרות ימי הביניים); הַשבָּעת העד כי ידבר רק אמת נעשית באמצעות שבועה על ספר התנ"ך

אנגלית: swearing in

בתום טקס ההשבעה בכנסת, ממשלת ישראל ה-36, בראשות נפתלי בנט, יוצאת לדרך  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הדלקת אש: אני מצית את הסיגריה אף שידוע שעישון מזיק לבריאות
2. הבערה בזדון, במטרה לגרום לשרפה. בביטוח רכוש הצתה היא סיכון מכוסה על פי הפוליסה והמבוטח מקבל שיפוי על פיה תנאיה, כאילו פרצה האש בגלל תאונה, אלא אם כן המבוטח עצמו או מי מבני ביתו הציתו את הרכוש המבוטח, ואז לא ישא המבטח בכל תשלום או אם יש סייג בפוליסה לגבי מי שגרם להצתה כגון פרעות וכדומה
3. מערכת חשמלית שנועדה להתנעה או להפעלה של מנוע שרפה פנימית: מערכת הצתה

אנגלית: arson, inflaming, igniting

סדרה של שרפות ענק ליד ירושלים. חשד שמדובר בהצתה מכוונת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תחרות, תחרוּיות ספּורט שונות הנערכות ברציפות והמשתתפים משַׂחקים זה עִם זה לפי סדר מסוים, עד לתחרות האחרונה שבה נקבע המנצח הסופי
2. (באירופה בימי הביניים) פֶסטיבָל שֶבּו התחרו אבירים במגוון מיומנויות צבאיות ובכושר גבוה

אנגלית: tournament, competition

"טורניר היורו 2020" (UEFA Euro 2020 מתחיל היום לאחר שנדחה בשנה בשל מגפת הקורונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַּמּוּז <sup>1</sup>

[תמ] שֵם החודֶש הרביעי מניסן בלוח העברי, העשׂירי מתִשרֵי. מקביל ליוני-יולי בלוח הכללי. מזלו סרטן: חצי סיוון, תמוז וחצי אב-קיץ (בבא מציעא קו:)

אנגלית: Tammuz‏‏‏‏

בואו להכיר את מקור שמות החודשים העבריים

תמוז הוא החודש העשירי בלוח השנה העברי, ומזלו סרטן. ומהו מקור שמו של החודש?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סֵפֶר

1. [עח] חיבּוּר כָּתוּב (בּימֵינוּ מוּדפָּס) בּדַפּים כּרוּכים יַחַד: אני קוראת עכשיו סֵפֶר טוב; חנות ספָרים; סִפרי שירה וסִפרי אמנות
2. [עח] דַפּים כּרוּכים יַחַד לרישוּם חֶשבונות ולִרשימות מִשׂרָדיות שונות: סֵפֶר הזמנות; סִפרי חשבונות (ראו: ספרים)
3. [תנ] מגילה: לקֹחַ את סֵפֶר התורה הזה (דברים לא, 21); שתי זרועותיו... שהן כשני סִפרֵי תורה שנגללין (סנהדרין סח.)
4. [תנ] מִכתָב, שטָר, איגֶרֶת: וַיִכתֹב דָוִד סֵפר אל יואב (שמואל ב' יא, 14); וַתִכתֹב ספָרים בשם אחאב ותחתֹם בחֹתָמוֹ (מלכים א' כא, 8)
5. [עח] כֶּרֶך, חֵלֶק מתוך יצירה שלֵמה: הספר השני בטרילוגיה; קראתי את הסֵפר הראשון של הרומן
6. [תנ] לוּחַ שֶל חומֶר, מגילַת קלָף או חומֶר אַחֵר שֶנִכתְבוּ עלֵיהֶם דבָרים לזיכָּרון: כתֹב זאת זִכָּרון בַסֵפֶר (שמות יז 14); הלֹא הם כתֻבים על סֵפֶר דברי שלמה (מלכים א' יא, 41)
7. [תמ] כּינוּי לכָל אֶחָד מֵחֶלקֵי התורָה: אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד (מועד קטן ג, ד)
8. [עח] שֵם כּולֵל ליצירה סִפרוּתית או לקובֶץ יצירות המוּקדָש לנושֵׂא מֶרכָּזי: סִפרֵי חשמונאים; סֵפֶר הפּלמ"ח
9. [תנ] החומֶר שעליו כותבים, כאמור בפסוק: "וכתב לו.. על סֵפֶר" (דברים, יז, 18)
10. [תנ] סיפּוּר, פּרשה, כאמור בפסוק: "וזה סֵפֶר תוֹלדות אָדָם" (בראשית ה, 1)
11. [תנ] קיצור של ספר התורה

אנגלית: book

לאחר שבוטל אשתקד בגלל מגפת הקורונה, שבוע הספר נפתח השנה במתכונתו המוכרת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תְּרוּפָה

1. [תנ] חומר רפואי, רפואה, מַשקֶה או גלוּלה וכד' לריפּוּי מחלה או להַשכָּכת כּאֵב: והיה פִּריו למאכל ועלהו לתרופה (יחזקאל מז, 12); ולתַחלוּאים יש תרוּפה, אך לחוליִי מהזמן המר והרע אין תרוּפה (מלשון הפיוט); התרופה שרקח הרוקח מנעה כאבים מהחולה וריפאה אותו (ראו גם: רפואה)
2. [עח] אמצעי ריפּוּי (כלשהו): התרופה הטובה ביותר בעבורו היא לעשות פעילות גוּפנית
3. [עח] (בּהרחבה) פִּתרון לִבעָיה חברתית וכד': התרוּפה לקיפוח העדתי היא נתינת הזדמנות שווה בכל תחום
4. [עח] (במשפט) סעד, התוצאה המבוקשת בתביעה, הבקשה הספציפית המלווה כל פנייה לבית המשפט: תרוּפות בשל הפרת חוזה
5. פתרון לבעיה שנבחרת מתוך חלופות שונות, בהנחה שזו היא הטובה ביותר מתוך האפשרויות
6. האמצעים בהם זכות מוגנת או עוולה מתוקנת (גם: תקנה)

אנגלית: medication, medicine ,remedy

מינהל המזון והתרופות האמריקאי אישר תרופה לאלצהיימר, לראשונה זה קרוב לשני עשורים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

תשלוּם חובה לשלטונות, לממשלה ולעירייה כדי שיהיה אפשר לממן פעולות ושירותים כלליים, כגון: שירותי ניקיון (להרחבה ראו מעות): כל אזרח חייב לשלם מס

אנגלית: tax

שבע המדינות העשירות בעולם החליטו על מס חברות עולמי אחיד של חמישה עשר אחוז לפחות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] הוראה להיזהר (מסַכָּנה, מעונֶש וכד'), הסבת תשׂוּמת הלב לסכנה צפויה (גם: הזהרה, כדין שמות הפעולה מבניין הִפעיל): תמרור אַזהָרה; הילד לא שמע לאַזהָרַת אִמו וסופו שמעד בריצתו
2. [תמ] איסור לעשות דָבר, אתראה: אזהרה לבית דין (כתובות מו); הבית רשום בַּטַבּוּ בהערת אזהרה ואי־אפשר למָכרו
3. (בניהול משאבי אנוש) התראה שנותן מנהל לכפיף שעבר עבֵירת משמעת שלא בפעם הראשונה ולא תיקן את התנהגותו לאחר שיחת הבהרה קודמת. אזהרה יכול שתהיה בעל פה או בכתב

אנגלית: warning, caution

ראש השב"כ פרסם אזהרה מפני "הקצנה בשיח האלים והמסית... עלול להגיע לפגיעה בנפש"

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] הרשות המבצעת במדינה שבראשה עומד ראש הממשלה, ועוזרים לו שרים שכל אחד מהם ממונה על משרד ממשלתי בתחום מסוים
2. [תנ] שליטה, שלטון: ויעש...את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה (בראשית א 16); והוא ברא אנוש לממשלות תבל (מגילת הסרכים ג, 17)
3. [תנ] אנשי השִלטון, כאמור בפסוק: "והוא... וכל מֶמְשלתוֹ עִמּוֹ" (דברי הימים ב' לב, 9)
4. ממלכה, כאמור בפסוק: "היתה יהודה לקֹדשו ישראל ממשלותיו" (תהילים קיד, 2) וכן בפסוק: "כל ארץ ממשלתו" (ירמיה נא, 28) (ראו: מלוכה)

אנגלית: government

סמוך לפקיעת המנדט, יאיר לפיד הודיע לריבלין: עלה בידי להקים ממשלה. צילום: מטה יש עתיד

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נָשִׂיא
נשיא המדינה הראשון

1. [עח] יושב ראש, מנהיג: נשׂיא בית המשפט; נשיא התאגיד
2. [עח] מי שעומד בראש המדינה; נשׂיא המדינה: חיים וייצמן היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל
3. [תנ] ראש שֵבט, ראש עֵדה, ראש עַם, שליט: ולישמעאל שמעתיך... שנים־עשר נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול (בראשית יז, 20); נשיאים במלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה (ספרי פרשת נושא); שמינהו משה נָשׂיא על בני קהת, על פי הדיבור (רש"י במדבר טז, 1)
4. [תמ] כּינוּי לֶחכם שעמד בראש הסַנהֶדרין: הראשונים היו נשׂיאים והשניים להם אבות בית־דין (חגיגה ב, ב); סנהדרין גדולה ומניינים שבעים ואחד... הגדול בחכמה שבכולן מושיבין אותו ראש עליהן והוא ראש הישיבה והוא שקוראין אותו החכמים נָשׂיא (רמב"ם הלכות סנהדרין א, ג)
5. [עח] ראשי קהילות או ארגונים
6. [עח] המקביל בארצות הברית ליושב ראש מועצת מנהלים
השוו, ראו גם: נשיאים

באנגלית: president

יצחק הרצוג הוא הנשיא ה-11 של מדינת ישראל. צילום: The Israel Project

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. חוסר תעסוּקה: בזמן שלא עבדתי קיבלתי דמי אבטלה מן המוסד לביטוח לאומי
2. מצב בּשוּק העבודה, שבּו ההֶיצֵע של כּוח אדם גדול מן הבּיקוּש: השנה נרשמה עלייה מדאיגה בשיעור האבטלה
3. (בהרחבה) מצב שבו חלק מגורמי הייצור במשק אינו מועסק, כגון: אבטלת הון (להרחבה ראו מעות)

אנגלית: unemployment

המשק הישראלי מתאושש ממשבר הקורונה, שיעור האבטלה יורד, ותוכניות הסיוע נבחנות מחדש

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] צבע שהוא הספֶּקטרוּם שבֵּין כחול לצהוב, באורך גל 577-492 נ"מ
2. [עח] צֶבַע העָלים והעֵשׂב: העירייה שומרת על שטחים ירוּקים בתוך העיר
3. [עח] (בהשאלה) חָדָש בּמָקום, חסַר ניסיון (עממי): הייתי ירוק בעיר ולא הכרתי איש
4. [תמ] (במקור) צָהוב: פניו ירוּקין - סימן רע לו (כתובות קג:)
5. [עח] כל שהוא, מינימלי: אין לי מושג ירוק מאיפה זה בא (עממי)
אנגלית: green

קבוצת הכדורגל מכבי חיפה, "הירוקה", זכתה באליפות הליגה אחרי משחק דרמטי

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. המרה, התמרה כגון: שינוי המתח בזרם חשמלי באמצעות שנאי, טְרַנְסְפוֹרְמַצְיָה
2. גרימה או היוָוצרוּת של הֶבדֵל בּדָבר (לעוּמָת מצבו הקודֵם), חילוּף, תמוּרה: כל שיש בו שִנוּי חַיָיב להַכריז (בבא מציעא ב, א); לאחר שקוּדמתי בעבודה חל שינוי ביחסו של המעביד כלפיי;
3. פעולה שנועדה להמיר מצב קיים במצב חדש.
4. (בבנקאות) שינוי שיק או מסמך סחיר אחר
5. (בחשבונאות) שינוי בספרים או ברישומים של פירמה.
6. (במחשבים) טכניקה לשינוי הוראות או מענים בתכנית על־ידי טיפול בהם כבנתונים, ויישום פעולות אריתמטיות ולוגיות עליהם.
modification, transformation, alteration, change, Modifying

לאחר הודעתו של בנט שיצטרף לקואליציה של לפיד, הקמת "ממשלת השינוי" נראית קרובה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. עלייה במחיר או בערך, היעשׂות יקר מִשֶהָיה, הַאמָרה: בשנים האחרונות הייתה הִתיַיקרוּת הדירות עצומה
2. שמירת יוקרתו, מתן כבוד ויקר לעצמו: העני המשיך בהִתיַיקרוּתו למרות מצבו הקשה, ולא קיבץ נדבות

אנגלית: price increase

גל של התייקרויות שנרשם בענפים שונים במשק הישראלי יגרום לעלייה של יוקר המחיה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] הַטָלת גורָל לִזכייה בִּפרָס: מביא חברו שלא בהַגרָלה (יומא מ); שאין הגרלה מעכבת (רש"י, יומא לט); האיש זכה בהגרלת הלוטו
2. [עח] בחוק: כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת (ראו גם: פיס)
3. בניירות ערך: הפלת גורל כדי לקבוע אילו איגרות חוב ייפדו או ישולמו עליהן פרסים

אנגלית: lottery, draw

אדם אחד שזכה לבדו בהגרלת הלוטו גרף את הפרס הגדול ביותר שחולק אי פעם בישראל

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] שיר חגיגי של אוּמה או של תנוּעה וכד' המבַטא נאמנוּת לַערכים ומוּשָר בִּטקסים רשמיים, שיר לאוּמי: "התקווה" היא ההִמנון של מדינת ישראל
2. [תמ] שיר שֶבח והודָיה (לאֵל, לטֶבע וכד'): והיו מלאכי השרת באין לומר הִמנון לפניו (מדרש רבה שמות מה)

אנגלית: anthem

הזמרים נועה קירל ועומר אדם הוציאו דואט שמשלב את מילות המנון "התקווה" ועוררו סערה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

ההשקפה המקובלת של האוכלוסייה על נושא מסוים, כגון על מדיניות הממשלה, או על אירוע מסוים, או על מוצר או שירות מסוימים וכיו"ב: דעת הקהל על האירוע נחלקה בין תומכים למתנגדים

אנגלית: public opinion

בעקבות מבצע "שומר החומות" מתנהלת בעולם וברשתות החברתיות מערכה על דעת הקהל

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פְּסִיקָה

1. [עח] מַתן פּסַק דין, הכרעה: הוגש ערעור על פסיקת השופט
2. [עח] כּלַל פִּסקֵי הדין של המדינה: הוגשה הצעת חוק לשינוי הפסיקה
3. [יב] הקצבה, סכוּם כסף שפּסקוּ למישהוּ: מתורגמנין הדרשנין שדורשין בשבת לציבור ועושׂין להן פסיקה (ספרות ימי הביניים)
4. [תמ] ניתוּק, קטיעה, הפרדה: פסיקתן זו היא עשייתן (סוכה יא)
5. [תמ] חוּט שהוּפרד ופוּסַק מִפּקַעַת: היתה פסיקות - אינה מטמאה בנגעים... אפילו פסיקה אחת וקשרה אינה מטמאה (נגעים יא, ח)
6. [עח] דָבָר קטוּע, דבר שנַעשֶׂה בהפסקות
7. [עח] היפָּסקוּת, שביתה: בפסיקתו של הגשם השתררה דממה

אנגלית: ruling, budgeting, separation

בג"ץ פסק לראשונה כי בסמכותו לפסול חוקי יסוד, כשביטל תיקונים שחוקקה הכנסת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. סִיוּם, סוף: קבוצת הכדורגל העפילה לגמר; האיזהו גמר מלאכתו - משיסיקנו לאפות בו סופגנין (שבת קכה, א)
2. [תמ] גמרא: המחלוקת הדחויה היא שלא נעתקה מגמר מקווים (הנגיד, מבוא התלמוד)

אנגלית: end, completion, finals

הזמרת עדן אלנה, שמייצגת את ישראל, העפילה לגמר תחרות האירוויזיון ברוטרדם, הולנד

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הַפְסָקָה
הקרנת סרט קולנוע

1. [תמ] עצירה של התפַּתחוּת פּעוּלה, חדילה, הפסק: סיוון שהוא שביעי להַפסָקת גשמים (מדרש רבה בראשית לג); ההַפסָקה בהתפתחות הילד העידה על מחלתו
2. [עח] השבָּתה זמַנית של העבודה במִפעל וכד' או של הלימוּדים בּבית הספר (לִמנוּחה או לַארוּחה וכד'): אחרי השיעור השני יצאו התלמידים להַפסָקה הגדולה
3. [תמ] כּינוּי לַשַבָּת המַפסֶקֶת שבין ארבּע שבּתות הפָּרָשִיות - שקלים, זכור, פרה והחודש (מגילה ל)
4. [עח] רווח בזמן בין שני דברים: הסטודנט עשה הַפסָקה בין לימודיו לתואר ראשון ללימודיו לתואר שני
5. [עח] פתיחת מעגל חשמלי
6. [עח] (בפסיכולוגיה) הפרעה בהתרחשותו של תהליך, הפוגה בתגובה האופרנטית של אדם: בדיבור מבחינים בהַפסָקה ממולאת, בהפסקת היסוס ובהפסקה שקטה
7. [עח] בחוק שעות עבודה ומנוחה: שבירת רצף העבודה לאחר מספר שעות הקבועות בחוק, בין יום עבודה למשנהו, משמרות לילה וכד’. החוק קובע מהו משך ההפסקה בכל מקרה (סעיפים 22-20)

אנגלית: break, recess, intermission

החלו דיונים לקראת הפסקת אש בלחימה בין הפלסטינים בעזה לבין ישראל

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בִּיכּוּרִים

1. [תנ] רֵאשית פרי האדמה שהיוּ מביאים בחג השבועות לבית המִקדש: ביכורי קציר חטים (שמות לד, 22) במקביל לבכורות כשמדובר בתוצרת מן החי
2. [תמ] שם מַסֶכֶת העוסקת בהִלכות הביכורים שהיו מביאים לירושלים
3. [עח] שם הטקס המסורתי של חג השבועות ביישובים החקלאיים, שבו מציגים את יבולי החקלאות, התינוקות שנולדו וכולי

טקסי הביכורים המסורתיים של חג השבועות ייערכו היום, בצל הלחימה. תמונה: PAMATAS, ויקיפדיה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. יריות מכלֵי ירייה שונים בבת-אחת, ברציפות: מטח קטיושות נורה על יישובי הספר (הניגוד: טפטוף)
2. (בהשאלה) התפרצות של דברים בכמות גדולה: מטח של מחיאות כפיים נשמע בקהל (תנו דעתכם להבדל בין מַטָּח לבין מַתָּךְ)
אנגלית: salvo, barrage

מטחים כבדים של רקטות נורו מרצועת עזה אל עבר דרום הארץ, חיל האוויר תקף יעדים של חמאס   

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. השתוללות, התנַהגוּת פרוּעה: הִתפָּרעוּתו נבעה מכעסו הרב
2. הפרעה: התפרצותו לדברי הנואם הייתה הִתפָּרעוּת שלא במקומה
3. היות פָּרוּעַ: הִתפָּרעוּת שערו ברוח שיוותה לו מראה שובב (תנו דעתכם להבדל בין הִתְפָּרְאוּת לבין הִתְפָּרְעוּת)

אנגלית: unruliness, rampaging

התפרעויות ועימותים בין פלסטינים לכוחות משטרה בשער שכם גרמו לנפגעים בשני הצדדים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תָּו

1. [תנ] סימן כתוב, אות
2. [עח] יחידה בכתיבת מוזיקה (ראו גם הערך: תווים)
3. [עח] קו (באופי, בהבעת הפנים וכדומה)
4. [תמ] שם האות האחרונה באל"ף-בי"ת העברי (ראו גם הערך: תי"ו)

אנגלית: musical note, score, brand, mark, sign, character

תוקף תעודות התו הירוק, המאשרות שהנושאים אותן מחוסנים נגד קורונה, הוארך עד לסוף 2021

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. יִיפּוּי כוח, הרשאה: השגריר קיבל מנדט לייצג את מדינתו
2. מינוּי שניתן למדינה לשלוט באֶרץ כּבוּשה כדי להשליט בה סדרים: המנדט הבריטי על ארץ ישראל פג עם קום מדינת ישראל
3. קול בבית הנבחרים או בוועידה: יש לו מנדט בוועידה, ועליו להשתמש בו ולהצביע
4. הסמכות הניתנת על־ידי צד אחד לצד שני לפעול בשמו של האדם שנתן את ייפוי הכוח (גם: ייפוי כוח)

אנגלית: mandate

לאחר 28 יום פקע המנדט של נתניהו להרכבת ממשלה חדשה, והוא החזיר אותו לנשיא ריבלין

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חֲקִירָה

1. [תמ] בדיקה ולימוד לגילוי פרטים לא-ידועים (במדע, במקרי פשע בפשיטת רגל וכד'), דרישה, גביית עֵדוּת: היו בודקין אותן בשבע חקירות: באיזה שבוע, באיזו שנה וכד' (סנהדרין ה, א); דקדוק חקירות בדיני ממונות ודיני נפשות (מלשון הפיוט); המשטרה מנהלת חקירה בפרשת הרֶצח
2. [יב] מֶחקר, עיוּן מדעי או שיטתי בבירוּר עניינים סתוּמים: אני לא הגעתי אל החכמה הזאת כי אם בהתמדת החקירה והעיון ובטורח תמיד (ספר הרקמה)
3. [יב] אינקְוִויזיציה, בֵית משפט של הכנסייה הקתולית בספרד ובפורטוגל בימי־הביניים, ששפט את הכּופרים בנצרוּת: מהיום ההוא והלאה רבוּ האנוסים בכל ארץ ספרד וישימוּ עליהם חקִירָה עד היום הזה (ספרות ימי הביניים)
4. [עח] בחשבונאות וביקורת, בחינה של ספרים ורישומים של העסק בצורה מקיפה, לשם מטרה מסוימת, כגון: מתן מימון, רכישה וכדומה
5. [עח] בפשיטת רגל, פעולה שעושה כונס הנכסים לבדיקת ענייניו ועסקיו של החייב

אנגלית: investigation

לאחר האסון בהר מירון, גוברות הקריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבירור נסיבות האירוע  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] אֲסוּנָּה; מאורע פתאומי הגורם נזקים גדולים לאָדם ולרכוש, כּמו צרה גדולה (כגון תאונה) או כישלון גמור (בלועזית: קָטַסְטְרוֹפָה): הטיול הסתיים באסון נורא - שני מטיילים נפלו מצוק גבוה
2. [תנ] מקרה רע, פֶּגע, מקרה טרגי: כי אמר פן יקרָאֶנּוּ אסון (בראשית מב, 4)
אנגלית: disaster, tragedy, catastrophe

45 בני אדם נספו באסון ל"ג בעומר, בקבר רשב"י שבהר מירון. תמונה: Netanel h - ויקיפדיה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מְדוּרָה

1. [תנ] ערֵמה של עצים בוערים, מוקֵד, עצים נשרפים: אגדיל המדורה, הרבה העצים, הַדלֵק האש (יחזקאל כד, 10-9); עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה (ביצה ב, ה)
2. [עח] אש המוּדלקת בחוץ (כגון בפיקניק) לבישול, לחימוּם או לתאוּרה, במיוחד לקיום מפגש חברתי: הקמנו מדורה לכבוד ל"ג בעומר

אנגלית: bonfire, campfire

פחות מדורות יובערו בל"ג בעומר, הן בשל איסור בחוק והן בשל הרצון לצמצם פגיעה בסביבה  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. חוסר יכולת לבצע או לממש דבר מה, כגון למלא תפקיד מסוים: ראש הממשלה יצא לנבצרות בשל מחלתו
2. היעדרות, נמנעות
3. מצבו של הנבצר, מצבו של חסר היכולת לקיים את התחייבויותיו או חובותיו, או לעשות מעשה

אנגלית: incapacity

קריאה למנדלבליט להוציא את ראש הממשלה לנבצרות בשל הכאוס הפוליטי. תמונה: לע"מ

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תָּקוּעַ

1. [תנ] נעוּץ, תחוּב: היָתֵד התקוּעה במקום נאמן (ישעיה כב, 25); והסכין תקועה בלבו (ירושלמי סוטה כג, ג); (בהשאלה) וייכנס המורא והאהבה תקועים בנפשו כל הימים (הכוזרי); המסמר תקוע בקיר
2. [תמ] יושב בִּקביעוּת, שקוּע: אצל מי אתה תָקוּעַ? אמר לי: אצל ר' יוחנן (בבא מציעא פב); שהיה קיני תקוע אצל עמלק (רש"י במדבר כד, 21)
3. [עח] נמצא במקום שקשה לצאת ממנוּ (עממי): האיש תקוע בפקק תנועה ארוך

אנגלית: stuck

פקקי התנועה ארוכים מאי פעם, הנהגים התקועים חסרי אונים והמשק משלם את המחיר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מצב של מתח, כּוננוּת: אנו בדריכות לקראת הדיון בפרשה

באנגלית: tension

דריכות ומתח ביישובי הדרום בעקבות ירי הטילים על יישובי עוטף עזה. חשש להידרדרות במצב

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זיקוּק, זִקּוּק
מזקקת ויסקי

1. [יב] הַפרָדַת נוזֵל מֵחומָרים המעורָבים בּו, כּגון: זיקוּק נֵפְט, זיקוּק מַיִם; המַתיך בּזיקוּק מה שמזַקֵק (ספרות ימי הביניים)
2. [תמ] זיק, ניצוץ: זיקוּקֵי אור של מעלה (תנחומא פרשת בהעלותך); כמן שני זיקוּקין של אש יוצאין מבין שני בדי הארון (מדרש רבה שיר השירים ג מי זאת)
3. [עח] קָליעַ הנורֶה בָּאוויר. בּהִתפּוצצו מִתפַּזרים ניצוצות רַבגונִיִים - משַמֵש לחגיגות או למַתַן אותות
4. [יב] ניקוּי, טיהוּר, צֵירוּף מן הפּסולֶת: וזיקוּק הכֶּסֶף בּעופֶרֶת (חובות הלבבות) (ראו גם: זיקוקין)

אנגלית: distillation, purifying

ועדה ממשלתית ממליצה לסגור את מפעלי הזיקוק שבמפרץ חיפה בתוך עשור

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. ניצול, בּורֵחַ, שנמלט מאויֵב או מִמקום סַכָּנה: לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט (עמוס ט, 1); פליטים רבים נדדו בדרכים לאחר המלחמה
2. אדם שברח, שנמלט משדה קרב, מעיר נצורה: אַל יֵצֵא פָּלִיט מן הָעִיר (מלכים ב' ט, 15)
3. שָׂריד: ולא יהיה פָּלִיט וְשָׂרִיד (ירמיה מד, 14)

אנגלית: refugee

בג"ץ קבע כי אם המדינה לא תטפל בבקשות פליטי דארפור הם יזכו לתושבות זמנית

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קוֹלְנוֹעַ [עח]
הקרנת סרט קולנוע

1. אוּלם שמציגים בו סִרטֵי קולנועַ (קיצוּר של בית קולנועַ): הקולנוע קטן וממוזג ונעים לבקר בו
2. אָמָנוּת או תעשיית הקולנוע
3. סרט תמוּנות נע וּמדַבֵּר שמציגים על מִרקָע באולם חשוך בעבוּר צופים הרואים בו דרך לבילוי ויציאה מהבית

אנגלית: cinema

אחרי שנה קשה שעברה על תעשיית הקולנוע, טקס האוסקר ה-93 מתקיים פיזית בלוס אנג'לס

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. אֶסְקֶלַצְיָה; הַחמָרה במצב, החרפה, גידול הדרגתי בעוצמתו של סכסוּך: בשל ההַסלָמה בגבול הצפון הזיז הצבא את כוחותיו לאזור
2. עלייה בתמורות החלות בפרק זמן של קיום חוזה או התאמה להן
3. עלייה במידה, בנפח, במספר, בכמות או בהיקף

אנגלית: escalation

הסלמה מסתמנת בדרום לאחר שעשרות רקטות נורו מעזה אל ישראל. צילום: NatanFlayer

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. חֶבר אנשים, איגוּד; אנשים, ארגונים או מדינות ששאיפותיהם דומות: הליגה למלחמה בּסַרטָן ערכה אתמול את יום ההתרמה
2. (בּספורט) איגוּד קבוּצות בּעלות רָמה מסוּיֶמת בּדֵירוּג: קבוצת הכדורגל הפועל ירושלים משחקת בליגה הלאומית
3. (קיצור של: ליגה לאומית): מעולה, מצוין (עממי): ההמבורגר הזה, ליגה!

אנגלית: league

בואו להכיר עוד ביטויים "ספורטיביים" בעברית

מיזם הכדורגל הענק של הקבוצות הגדולות באירופה, ה"סוּפֶּר-לִיגָה", נגנז לפני שיצא לפועל

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] סכוּם כסף שאדם או תאגיד חייב לשלם או להחזיר, התחייבות לשלם: חבילתו חוב ישיב (יחזקאל יח, 7); יש לי חוב של מאות שקלים לחבר שלי
2. [תמ] חובה, אשמה (כנגד: זכות) (תנו דעתכם שהצורה חובות היא גם ריבוי של חובה): וראה זכות לעני וחוב לעשיר (שבועות לא) (להרחבה ראו מעות)
3. משפטית, כל חיוב המוטל על אדם הן לעשיית מעשה והן למחדל; הצורך לעשות משהו למישהו בתמורה לדבר שנתקבל על ידו

אנגלית: debt

החוב של מדינת ישראל הגיע לטריליון שקל, ובמשרד האוצר רומזים כי תיתכן העלאת מסים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תְּקִיפָה
תחריט של אריה תוקף שור

1. [עח] התקפה, פתיחה (של שודד, אויב וכד') בִּפעוּלה אַלימה, התנפּלוּת
2. [תמ] תפיסה בּכוחַ: שינך בתקיפה אחת - לא הניח טיפה מלוכלכת על פי הדד (כריתות יג); תקיפַת הכוחות הייתה לשֵם השתלטות על העמדה
3. [עח] הַבָּעת בּיקורֶת קשה: תקיפת הנואם שהופנתה לפעולות הממשלה זיכתה אותו בתשואות הקהל
4. [עח] הֶתקף: תקיפת הקַצֶרת האחרונה כמעט שקיפדה את חייו
5. [עח] פעולת מדינה הפוגעת בזכויות מדינה אחרת: תקיפת מדינה בתוך גבולותיה היא פגיעה בריבונותה
6. [עח] (בטלפונאות) שידור זרמים חַשמַליים מהירים ופתאומיים (אימפּוּלסים)
7. [עח] תקיפה פיזית או שימוש בשיטה רפואית פולשנית שלא כחוק בלא קבלת רשות תחילה מהמנותח

אנגלית: assault, attack, battery

תקיפות הדדיות של חבורות יהודים וערבים ביפו ובירושלים, לאחר אירועי אלימות קשים ביפו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פָּצוּעַ
נשיאת פצוע קונבנציונלית

1. [תנ] שנִפגע בגופו עֵקב נפילה, מכה, תאונה, ירייה וכד': לא יבֹא פְצוּע דַכָּה ( = אשכים)... בקהל ה'" (דברים כג, 2); פצועי הקרב טופלו במהירות על-ידי החובש
2. [תמ] מבוּקָע, מרוּסָק: היה אוכל זיתים פצועים (טבול יום ג, ו)

אנגלית: injured, wounded

פצועי המלחמות מפגינים בצמתים בתביעה להכיר בזכותם לקבלת פיצויים ראויים ממשרד הביטחון

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. אי-תלוּת בַּאחֵרים, עמידה בִּרשוּת עצמו: לאחר האירוּע המוחי הוא איבֵּד את העצמאות והיה זקוק לעזרתם של אחרים
2. שִלטון עצמי, אוטונומיה: המדינה זכתה בעצמאות לאחר שנים רבות של שעבּוּד
אנגלית: independence, sovereignty

מדינת ישראל הוקמה ביום ה' באייר תש"ח. יום העצמאות ה-73 נחגג בפיקניקים המסורתיים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] הכּישרון לִשמור בַּתודָעה דבָרים מן העָבר הקרוב והרחוק: התלמיד הצליח במבחן הודות לזיכָּרון המעוּלֶה שלו
2. [עח] (בּהרחבה) דָבר השמוּר בַּתודָעה של פרט: ריח הבּוּבּה מעלה בי זיכרונות מימי ילדותי
3. [תנ] זֵכֶר, מַזכֶּרת נֶצח לאוּמית: והיה היום הזה לכם לזיכָּרון, וחַגותֶם אותו חג לה' (שמות יב, 14)
4. [תנ] אות או עֵדוּת למאורע שהיה, כאמור בפסוק: "כְּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן בַּסֵפֶר" (שמות יז, 14)
5. (במחשבים) יחידה בתוך המחשב או מחוצה לו, אשר בתוכה ניתן לאחסן מידע כדי לקבלו חזרה בעתיד. כולל הזיכרון הראשי או יחידה היקפית, כגון תקליט או סרט (ראו גם: החסן, יחידת אחסון, מוח אלקטרוני)

אנגלית: storage ,memory

ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה תשפ"א, ישראל מתייחדת עם 23,928 נופלים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שם החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמי. מקיימים בו את מצוות הצום - שהיא אחת מחמשת עמודי האסלאם - ונמנעים מאכילה מזריחת השמש ועד שקיעתה. לפי המסורת בחודש זה הורד לראשונה הקוראן אל מוחמד

אנגלית: Ramadan

בחודש רמדאן המוסלמים צמים מעלות החמה עד השקיעה, בהתאם לאחד מחמשת עמודי האסלאם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אַלִּימוּת [עח]

1. תוקפנוּת, שימוּש בּכוחַ, בִּריונוּת: האונֶס הוא מעשה אלימות
2. (הרחבה) שימוש בכל סוג של כוח ותוקפנות, גם לא פיזית, כגון אלימות מילולית, כלכלית, נפשית וכדומה
3. יכולתם של חיידק או של נגיף לחולל מחלה

באנגלית: violence, aggression

גם חפים מפשע נפגעים בגל העכור של מקרי אלימות ורצח, בעיקר בין עבריינים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. קִלקוּל, הפרעה בַּפּעוּלה התַקינה, מכשול: אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי (ברכות ד, ב); הקֶצר החַשמַלי בבית היה תוצאה של תַקָלה באחד המכשירים החַשמַליים
2. כישלון של מכונה או ציוד לבצע את ייעודם
3. במחשב: כישלון שנגרם במכוון, כנגד טעות או שגיאה
אנגלית: fault, problem, malfunction

איראן דיווחה על תקלה במתקן גרעין שלה, יום לאחר שהכריזה על שדרוג יכולותיה בתחום

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מְחִיקָה

1. [תמ] העלָמת הכּתָב על-ידי גֵירוּד או על-ידי שִפשוּף במכשיר רַך וכד', מחִייה: וזו (המגילה) למחיקה ניתנה (ירושלמי סוטה יח, א)
2. [עח] ביטול רישוּם או פּעוּלה: הבנק דאג למחיקת חובותיו; בסוף השנה מחק רואה החשבון את כל הנכסים שערכם אפס
3. [עח] העברת קו על הכתוב כדי לבטלו: מחיקת השורה נעשתה בשוגג
4. [עח] סילוק מהזיכרון של מחשב
5. [עח] לבטל או לשחרר מתמורה. למחוק באופן מוחלט נכס המופיע בספרים של פירמה, לאחר שמוכח כי ערכו האמיתי הוא אפס, כגון: חוב רע שהוכח כי לא ניתן לגבותו. המחיקה נעשית בדרך כלל לחשבון הוצאות ברווח והפסד או להפרשות מתאימות, במידה שכלולות בספרים (ראו גם: סילוק)
6. [עח] באופן כללי, רכוש שאיבד את ערכו ואין לו תקנה
7. [עח] פינוי שטח ביחידת אחסון ששימש לאחסון נתונים או קובץ לצרכים אחרים
8. [עח] סילוק באופן מוחלט של נכס המופיע בספרים של פירמה לאחר שמוכח כי ערכו האמיתי הוא אפס
9. [עח] אִתחול מחדש של משתנה או מצרף
10. [עח] המרת הנתונים ביחידת האחסון בקודים המייצגים תווים ריקים או אפסים

אנגלית: erase, scratch, write off, clear

לפי עדותו של אילן ישועה, הוא נדרש למחוק תכתובות מרשיעות ולתאם גרסאות עם נתניהו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. חוּרבּן, הֶרס, כּילָיון, אסון כָּבֵד: יוֹם שֹׁאָה וּמְשוֹאָה (צפניה א, 15); ומה תַעשוּ ליום פְּקֻדה וּלשואָה מִמֶרחָק תָבוֹא (ישעיה י, 3); שואַת יהדות אירופה
2. רעש חזק: בְּבֹא כשאוה [כשׁוֹאָה] פַּחְדְּכֶם וְאֵידְכֶם כְּסוּפָה יֶאֱתֶה בְּבֹא עֲלֵיכֶם צָרָה וְצוּקָה (משלי א, 27)

אנגלית: holocaust, disaster

יום הזיכרון לשואה ולגבורה מצוין לזכר ששת מיליוני היהודים שנספו ולזכר פעולות המרד נגד הנאצים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הוראת סיכום של ראש ארגון או בעל סמכות אחר על בקשה שהוגשה לו, או נושא שהובא בפניו
2. פעולה, או הצעה לפעולה, שמתקבלת על-ידי מועצת מנהלים, או אספה כללית, בתחומים הנתונים לסמכותם, לאחר שנתקיים דיון בהצעה שהובאה בפניהם וזו זכתה ברוב קולות
3. בתהליך קבלת החלטות: בחירת אחת מחלופות, לתת לה עדיפות, ולפעול על-פי הבחירה שנעשתה
4. הגעה למסקנה לאחר בדיקה ושיקול
5. גיבוש דֵעה, גמירת אומֶר: לאחר הַחלָטת הוועד התקבל האיש לעבודה
6. (בפסיכולוגיה) מגוון תאוריות וחקירות בעניין קבלת החלטות בין חלופות
7. באספת נושים: החלטה שנתקבלה בה ברוב ערך של תביעותיהם של הנושים הנוכחים בה, בעצמם או על־ידי שליח ומשתתפים בהצבעה על אותה החלטה
8. הכרעה סופית של בית המשפט או של בורר
9. הכרעה של בעל סמכות בויכוח בין צדדים שונים
10. פעולה המתבצעת במחשב כדי לבחור פעולה מתוך מגוון אפשרויות של פעולות בהתאם לתנאי מסוים שהוצב (ראו גם: הוראת החלטה)

אנגלית: decision, resolution

הנשיא החליט להטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו. תמונה: David Shankbone

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] ראָיה, (הבאת) עוּבדה שֶיֵש בָּהּ כדי לאַשֵר סבָרה, עדוּת: ואם יש הוכָחה שזה חבל בו (שולחן ערוך חושן משפט ד); התובע הביא הוכָחות לטענותיו
2. [עח] נזיפה, הטפת מוּסר: הוכָחה על התנהגות רעה חייבת להיעשות בבית הספר
3. [עח] במשפט: שכנוע בית המשפט בעניין עובדתי
4. (בחשבונאות) ראיה לאישור של דבר, כגון פעולת בחינת הדיוק של פעולות קודמות (למשל, רישום מחדש של שיקים וסכומיהם כדי לקבוע את דיוק הסכום המופיע בשובר הפקדה)

אנגלית: proof, evidence

שלב ההוכחות במשפט נתניהו מתחיל במקביל למצעד ההמלצות של המפלגות לנשיא המדינה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מְתִיחָה

1. [יב] משיכה של דבר – גוף, חלק ממנו או חפץ – לצדָדים כדי שיהיה מתוח: מתיחת הקשת בכל כוחו לירות החץ (רד"ק זכריה ט, 13); היא עברה מתיחת פנים כדי להיראות צעירה יותר
2. [עח] הַכשָלת אדם לשֵם בּידוּר כשכולם יודעים את האמת פרט לקורבן המתיחה (עממי): סיפרו לו שהוא זכה במקום הראשון אבל זאת היתה מתיחה של אחד באפריל

אנגלית: stretching, practical joke

אחד באפריל, "יום השוטים הבינלאומי", ידוע בעולם כיום שבו נהוג לבצע מתיחות משעשעות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טִיּוּל

1. [תמ] הליכה או נסיעה לשֵם בּילוּי או הַכָּרת מקומות וכד': יצאנו לטיול בשבת בבוקר
2. [יב] שעשוּע עַם: והיו מבּיטים בכל מלאכות הטִיוּל שהיו עושים לפני הקֵיסָר (ספרות ימי הביניים)

אנגלית: trip, journey

רבים מנצלים את ימי חול המועד פסח לטיולים אביביים בשמורות הטבע ברחבי הארץ  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] דבר נכון ונאמן, הֶתאם של משפט אל עוּבדה בַּמציאוּת (ההפך: שֶקֶר): ואמת לא ידברו לִמדו לשונם דַבֶּר שקר (ירמיה ט, 4); העד נשבע להגיד את האמת
2. [עח] (בפילוסופיה) יחס של התאמה בין טענות
3. [תנ] מוסריוּת, צֶדק, יושר: אמת מארץ תצמח (תהלים פה, 12)
4. [עח] בדיוק, כך הדבר (עממי)
5. [עח] מתייחס לחומר, למצב או לפעולה, ממשיים או מבצעיים, בניגוד למצב או לפעולה בשעת תרגיל או אימונים, כגון: נתוני אמת, אזעקת אמת, תוצאות אמת
(תנו דעתכם שבכתיב חסר הניקוד מבחינים בין אמִתות בלי יו"ד - ריבוי של אֱמֶת, לבין אמיתות - ביו"ד - ריבוי של אמיתה)
אנגלית: truth, righteousness, justice

לפי תוצאות האמת נותרה מפת הגושים הפוליטיים בעינה, ללא הכרעה ברורה. צילום: איציק אדרי

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] מצוות סיפור יציאת מצרים בליל ראשון של פסח: סוּמָא פטוּר מלומר הַגָדה וקריאתה (ספרות ימי הביניים); בליל הסדר כל אחד קורא את ההַגָדה
2. [יב] אמירה, סיפור: הגדת עתידות (ספרות ימי הביניים)
3. [עח] רוֹמָן של משפחה במֶשך דורות אחדים (בלועזית: סָגה)
4. [תמ] אגדה, אמרי חכמה, שיחות ודרשות של חז"ל המפרשים או מרחיבים את האמור בתנ"ך (ההפך: הלכה): הגדות שמושכות לב אדם כיין (ספרי קלה)
5. [תמ] דרשה, סיפור או דבר חכמה שנאמרים כדי לפרש או להרחיב את דברי התורה שבכתב או את דברי הנביאים והכתובים
6. [עח] סיפור בדוי: קראתי ספר הגדות לילדים
אנגלית: legend, fairy tale, haggadah, saga

בערב פסח הזה נסב לשולחן הסדר ונקרא כולנו בהגדה. ראו את מקבץ מונחי החג כאן. חג שמח!

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פְּקַק תְּנוּעָה [עח]

1. חסימה בַּתנוּעה בכביש או בנתיב תחבורה אחר בִּגלַל עומס וריבּוּי כּלֵי תחבורה: איחרנו להרצאה בגלל פקק התנועה (נמצא בשימוש גם בגרסה המקוצרת - פקק)
2. בעגה, עסק פרטי או ממשלתי שאינם יכולים לפעול באופן רצוי ונורמלי אם בשל הליכים פרוצדורליים מסובכים, אם בשל קיום ניגודים במערכת ואם בשל שינויים בכלכלה או בארגון הממשמשים ובאים
אנגלית: traffic jam, gridlock

ספינת משא נתקעה בדרכה בתוך תעלת סואץ וגרמה לפקק תנועה של עשרות כלי שיט  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זמַן המקדים את הזמַן התִקני כּדֵי שעה או שעָתיים, המשַמֵש בִּתקוּפת הקַיִץ כּדֵי לנצל את כּל שעות אור היום לִפעילוּת: באביב ישראל עוברת לשעון קיץ
אנגלית: daylight saving time

המחוגים זזים שעה קדימה: ישראל עוברת לשעון קיץ למשך שבעת החודשים הקרובים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

תהליך מדיני דמוקרטי של הצבעת האוכלוסייה בעד מועמדים שאמורים לייצג אותה בעניינים מדיניים וחברתיים במוסד העליון במדינה (בארץ - הכנסת): יום הבחירות; תשדירי בחירות

אנגלית: election

בפעם הרביעית בשנתיים, אזרחי ישראל הולכים להצביע. כאן תמצאו את מילון הבחירות השלם  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

(ל-) הִתנַגדוּת לָתֵת או לקַבֵּל או לַעשוֹת מַשהוּ, אי-הַסכָּמָה, מיאון לקבל הצעה או בקשה, כגון סירוב לבקשת הלוואה (ראו גם: דחייה): שלושה דברים רובן ומיעוטן רע ובינוניתן יפה: השׂאור והמלח והסֵירוּב (ירושלמי ברכות מ, ב); השובתים ענו בסֵירוּב מוחלט להצעות הפשרה; ההורים מודאגים בגלל סֵירוּבו של הילד לאכול

אנגלית: declination, refusal, rejection

עתירתה של סייעת שסירבה להתחסן לחזור לעבודתה נדחתה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] פּיתוּי כַּספּי להַשָׂגת טובת הנאה שלא כַּחוק או שניתן כדי להטות דעתו של אדם לטובת הנותן. שלמונים: ושֹחַד לא תִקַח כי השֹחַד יעַוֵר פִּקחים וִיסַלֵף דִברֵי צַדיקים (שמות כג, ח) לֹא יִשָא פָנִים ולא יִקַּח שֹחַד (דברים י, 17)
2. [עח] תשלומים, הבטחות או הצעות, הניתנות לבעל סמכות, או איש ציבור, כדי להשפיע עליו לחרוג מדרך הפעולה שהוא מצווה עליה, בצורה לא הוגנת, ובמטרה לקבל הטבות שללא השוחד לא היו מוענקות לאותו אדם
3. [עח] על פי החוק, כל טובת הנאה שמקבל איש ציבור או אדם קרוב אליו יכולה להיחשב כשוחד אם איש הציבור לוקח את טובת ההנאה מתוך הבנה שהוא יצטרך לעשות או לא לעשות משהו בתמורה, גם אם הדבר המסוים הזה לא נקבע מפורשות

אנגלית: bribe, graft

תיק השוחד המיני נגד אפי נוה והשופטת אתי כרייף נסגר על ידי הפרקליטות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רַחֲצָה, רַחְצָה

1. [יב] רחיצה, ניקוּי בּמַיִם: וכיור לרחצת יד ורגל (מלשון הפיוט); מגיד רחצה, מוציא מצה (הגדה של פסח); חדר רחצה
2. [עח] בּילוי בּמַיִם של בּרֵכה, ים וכד' (לשֵם ספּורט, נופֶש וכד'): עונת הרחצה נפתחה
3. [תנ] מקום שרוחצים בו, מֶרחץ: כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה (שיר השירים ו, 6)

אנגלית: bathing

מים, שמיים, חול ומטקות: עונת הרחצה בים נפתחה עם 157 חופים מוכרזים ברחבי ישראל

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] דִמיון בַּכּול, דִמיון מוחלט, הֵיעָדר כל הֶבדל: לא ייתכן שוויון משכורות בין כל העובדים
2. [עח] (בּמָתֵמָטיקה) קביעה כי גודל אחד שָוֶוה לגודל אַחֵר
3. [יב] שווי, ערך, מחיר: מְשִימים על הַמַכָּה קְנָס ועֹנֶש כּשִוְיון האיש או הָעֶבֶד כַּמה שיִשְוֶה מוּמו בּכֹחו וּגבוּרָתו וּמלַאכְתו (ספרות ימי הביניים)
4. [עח] מצב או איכות, הדומים זה לזה בדיוק או שהם בני חליפין. לשון אחר: אם פריט אחד יכול להיות מומר לאחר, כי אז יש שוויון בשיעור ההמרה שלהם. (לדוגמה: שערי חליפין הם בשוויון אם הם מתרגמים בדייקנות רמת מחירים בין שתי מדינות)
5. (בכלכלה) תפיסה שכמות הסמכות שמצויה אצל יחיד צריכה להיות שווה לאחריות של אותו יחיד.
6. (בניהול) גורם הנעה הקשור בצורך לקבל יחס הוגן ותמורה שווה לאלה העושים ומשיגים תוצאות דומות

אנגלית: equality ,parity

ביום השוויון מספר שעות היום שווה למספר שעות הלילה, וזה קורה בתחילת האביב ובתחילת הסתיו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עוּבָּר, עֻבָּר [תמ]
עובר בן 40 יום

1. [תמ] יצוּר המִתפַּתח ברֶחם אִמו או בבֵיצה מרֶגע ההַפרָיה עד שהוא נולד: עובר שבמעי אמו (סנהדרין נז:); חוששת שמא מת עוּבּרהּ (ספרות ימי הביניים)
2. [עח] (בבוטניקה) צמח צעיר הטמוּן בתוך הזֶרע: בזרע השעועית חבוי העובר בין שני הפסיגים
3. [עח] אורגניזם חי; בעל חיים
4. [תמ] בֵּיצת דגים: קרבי דגים ועוּבָּרָן, אין ניקחין אל אמן המומחה (עבודה זרה מ.)
אנגלית: fetus; embryo

חוקרים במכון ויצמן למדע הצליחו לראשונה לגדל עוברים של עכברים מחוץ לרחם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שָׁבוּעַ

1. [עח] שִבעת הימים מיום ראשון ועַד שַבּת: המקום פתוח בכל ימות השבוע
2. [תנ] שִבעה ימים רצוּפים: שִבְעָה שָבֻעֹת תִסְפָּר לך מֵהָחֵל חֶרמֵש בַּקָמַה תָּחֵל לִסְפֹּר שִבְעה שָבֻעות (דברים טז, 9)
3. [תנ] שבע שנים רצוּפות (סִפרוּתי): להָשִיב ולבנות ירושלים עד משיח נָגיד שָבֻעים שִבְעה ושָבֻעים שִשים וּשְנַיִם... והִגְבּיר בּרית לרַבּים שָבוּעַ אחד וַחצי הַשָבוּע יַשבּית זֶבַח וּמִנְחָה (דניאל ט, 27-25)
4. יחידת זמן טבעית המהווה קרוב לרבע ממחזור ירח או שבע יממות

אנגלית: week

שבוע אחד נותר לפני הבחירות בישראל. בקיאים בכל המונחים? כאן מופיע מילון הבחירות השלם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] עבֵרה, מעשׂה שאינו ישר בעיני האלוהים או שאסור לפי ההלכה או המוּסָר: חֵטא חטאה ירושלים (איכה א, 8)
2. [עח] (בחוק הישראלי) הדרגה הקלה ביותר בהפרת איסור, עבֵרה שהעונש המרבי עליה הוא מאסר לא יותר מחודש או קנס קטן שסכומו נקבע מפעם לפעם בתקנות: הנער קיבל קנס על חֵטא חציית הכביש באור אדום
3. [תמ] מעשה שיש בו משום עבֵרה על מצוַות "עָשׂה" או "לא תעשׂה" שבתורה, בשגגה או בזדון, בין אדם לחברו או בין אדם למקום
4. עבֵרה על מצווה, עוון, כאמור בפסוק: "בחטָאֵינוּ ובעוֹנוֹת אבותינו" (דניאל ט, 16)
5. אשְמה, כאמור בפסוק: "והיה בְך חֵטא" (דברים טו, 9)
6. עונש על עבֵרה, כאמור בפסוק: "ולא יִשְאוּ עליו חֵטא" (ויקרא כב, 9)

אנגלית: contravention

צו של הוותיקן שולל נישואי להט"ב כי "אין לברך על חטא"

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חַד-קֶרֶן, חַדְקֶרֶן [עח]

1. יוניקורן; בעל חיים מיתולוגי - דומה לסוס לבן ועל מצחו קרן יחידה, ארוכה וישרה. נזכר בתלמוד כתַחַש. נזכר אצל אריסטו ומשמש כסמל לישו אצל הנוצרים. שִבעים המתרגמים תרגמו אותו לראם, והווּלגטה - לקרנף שהקדמונים השחילו את שתי קרניו לאחת
2. (בהייטק) חברת הזנק ששווייה מוערך ביותר ממיליארד דולר
אנגלית: unicorn

שיא בישראל במספרן ובערכן של החברות ששוויין יותר ממיליארד דולר, המכונות חדי-קרן

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נִיסָן [תנ]
החודֶש הראשון בַּלוח העברי הקדוּם, החודש השביעי מתִשרֵי (מקבּיל לחודש מַרס־אפריל):
בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן, הוּא־חֹדֶשׁ נִיסָן (אסתר ג, 7); על שישה חודשים השלוחין יוצאין: על ניסָן, מפני הפסח, על אב, מפני התענית (ראש השנה א, ג); חודש ניסָן האהוב (רבי יהודה חריזי תחכמוני ה); חודש ניסן נקרא גם חודש האביב
אנגלית: Nissan

בואו להכיר את מקור שמות החודשים העבריים

אביב, פריחה, מצה ומרור: ניסן הוא החודש שבו חוגגים את חג הפסח. ומה מקור השם?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] נכונוּת שלא לעמוד על דֵעה או על זכות - בדרך־כלל לטובת אַחֵר, מחילה על זכות: ויתוּרו של הילד על הממתק הפתיע את הוריו
2. [עח] נכונות לוותר על זכויות המגיעות על פי חוק
3. [תמ] הנחה, הקלה: אפילו ויתוּר אסור בּמוּצר הנאה (נדרים לב:); כדאי לעשׂות עוד ויתוּר למענו
4. [עח](בכלכלה) כמות הסחורות והשירותים מסוג אחד שיש לוותר עליהם כאשר בוחרים בהרכב ייצור או צריכה מסוג אחר
5. התפשרות
6. נטישת שאיפות או פעולות מתוך ייאוש
7. הסתלקות מרצון ובאופן חד צדדי מזכות בנכס, או מתביעה לנכס של אחר, שלאדם חזקה בו, ואשר ניתנת למימוש ולאכיפה מבחינה חוקית
8. מחילה על זכות לפעול או לתבוע כנגד אחר, על ידי בעלים או על ידי נושה

אנגלית: cession, give up, concession, renunciation

יהודה משי זהב, יו"ר ארגון זק"א, ויתר על זכייתו בפרס ישראל בשל האשמות פליליות חמורות נגדו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] דיכּוּי, הצָקה, נגישׂה: ראיתי את הלַחַץ אשר מצרים לוחצים אותם (שמות ג, 9); התוכל לעטות בושה ולשכב בבית קלון עלי ערש לחָצים (מלשון הפיוט)
2. [יב] (בהשאלה) כּפִייה, הַשפָּעה חזקה על אַחֵר בעזרת אִיוּמים וכד': ידמה שלחצנו התורה בזה העניין לַחַץ רב (ספרות ימי הביניים); הלַחַץ שהופעל על חברי ההנהלה היה רב, והם נכנעו לדרישות העובדים
3 [עח] הכבדה, כוח המוּפעל על גוף: המשקולת הפעילה לחץ על הקופסה ומחָצה אותה
4. [עח] דחיפוּת עניין הדורש תשומת לב: לחץ העבודה היה גדול ועל כן עבדתי שעות נוספות
5. [עח] מאמץ אחיד בכל הכיוונים, יחידותיו: פַּסקָל, בָּר, אַטמוספֵרה, מילימטר כספית, קג"כ לסמ"ר ופָאוּנד לאינץ' רָבוּעַ
אנגלית: pressure

לא התחסנת, לא נכנסת: חברות וגופים מפעילים לחץ על עובדיהם לקבל את החיסון לקורונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] שיחה עִם אַחֵר כּדֵי לשאול את דעתו בנושׂא בַּעל עִניָין ציבּוּרי או כּדֵי להכּיר אותו מקָרוב (לִפנֵי שיחליט לקַבּלוֹ לעבודה וכד'): ריאיון עיתונאי; המועמד למשרה מוזמן לריאיון
2. [עח] שיחה רִשמית על-ידי אדם בתפקיד ציבורי בדרך-כלל לכלי התקשורת או למי שמבקש אותה
3. [תמ] (בַּהלָכה) מצוַות העלייה לרֶגל (להיראות את פּנֵי ה'): אלו דברים שאין להם שיעור - הפאה והביכורים והריאיון וגמילות חסדים (פאה א, א); מאי הריאיון?... ראיית פנים בקרבן (חגיגה ז)
4. שיחה (בדרך כלל פנים אל פנים) של אדם אחד (מרואיין) עם אדם אחר ( מראיין) או בני אדם אחרים (מראיינים) המעוניינים לעמוד על טיבו או על כושרו או על גישותיו, או להשיג ממנו ידיעות
אנגלית: interview

הריאיון של מייגן מרקל והנסיך הארי לאופרה ווינפרי עורר סערה בבריטניה. צילום: Mark Jones

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מצב שבו לאנשים מכל המינים יש זכויות, חובות והזדמנויות שוות. המונח נמצא בשימוש תדיר בהקשרים של אפליית נשים: צריך לסגור פערי שכר כדי להשיג שוויון מגדרי

אנגלית: Gender equality

יום האישה הבינל' הוא הזדמנות לבדוק עד כמה השאיפה לשוויון מגדרי מתקיימת בישראל ובעולם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] הרגֵל, רהיטוּת, רגילוּת: שִגרַת הַלָשון הָעַרְבי בפִינוּ וּברַעיונֵנוּ (הקדמה לספר הרקמה)
2. [עח] רוּטִינָה; נוהַג קבוּע, דרך פעולה מקובלת, נוסַח מסוּיָם: השגרה המשרדית אינה מותירה מקום ליוזמה אישית
3. [עח] (במחשב) מערכת הוראות לפי סדר מסוים שיכול שיהיה לו שימוש כללי, או לפחות שימוש לעתים קרובות
4. [עח] בתוכנה, רצף משפטים בעל שם (בדרך כלל בעל קבועים, טיפוסי נתונים ומשתנים, המקושרים אליו), המבצע משימה אחרת

אנגלית: procedure, routine

בתי הקפה והמסעדות נפתחו, התלמידים חזרו לבתי הספר, וישראל מתנהלת בסוג של שגרה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] הפּעוּלה, התהליך או התוצאה של הבָאה למצב מאוּחד, הִתאַחדוּת, הִצטָרפוּת יַחד: איחוד בני הזוג בברית הנישואים
2. [יב] אַחדוּת, יִיחוּד: אין מראֶה וגב לאיחודֶך ואין גוף לעוצם ייחודך (ספרות ימי הביניים)
3. [עח] צירוף שתי ישויות עסקיות או יותר שהיו נפרדות למסגרת חדשה אחת
4. צירוף שניים או יותר מלוות למלווה אחד בשיעור ריבית ותנאי פירעון אחידים
5. במתמטיקה: איחוד של שתי קבוצות מהווה הקבוצה המכילה את כל האיברים הנמצאים בכל אחת מהן
6. בלוגיקה: תנאי לוגי בוּליָיני המקשר בין שני ביטויים לוגיים. ערכו אמת כאשר לפחות אחד מהביטויים הוא אמיתי, וערכו שקר רק כאשר שני הביטויים הם שקריים. (גם: או, אור)
אנגלית: inclusive ,union ,alteration ,coalescing, consolidation, unification

צילומי האיחוד בין כוכבי הסדרה המיתולוגית "חברים" יוצאים לדרך, אחרי שנדחו בגלל הקורונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אָזִיק

1. [תנ] (בדרך כלל ברבים: אֲזִיקים) כבלים, שלשְלאות או אביזר בצורת שתי טבעות, לקשירת ידיהם או רגליהם של פושעים או של שבויים כדי למנוע את בריחתם: וְהוּא אָסוּר בָּאזִקִּים בְּתוֹךְ כָּל-גָּלוּת יְרוּשָׁלִַם וִיהוּדָה (ירמיה מ, 1); השוטר כבל את החשוד באזיקים והובילו לתחנת המשטרה
2. [עח] (בהשאלה) שלילת החופש בביטוי נָתוּן בַּאזיקים
3. [עח] טבעת יחידה, הננעלת על היד או על הרגל, ומשדרת את מיקומו של העונד אותו. ראו גם: אזיק אלקטרוני

אנגלית: handcuffs

לתקופת ניסיון - החלופה למלוניות הקורונה לבאים מחו"ל: בידוד בית עם אזיק אלקטרוני

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נוּרִית [עח] <sup>1</sup>
סוג של צמחים עֶשׂבּוֹניים בעלי פרחים אדוּמים או צהוּבּים או לבנים וּפֵרות מקוּבּצים עשׂוּיים פּרוּדות. הפרי רעיל לבעלי חיים. גדל בבתי גידול יבשים, לחים או צפים במים. במשפחה כ-300 מינים הנפוצים בכל העולם (גם: אַרְזָף)
אנגלית: buttercup

נורית זרחי היא כלת פרס ישראל לספרות ושירה תשפ"א. צילום: Li Gavriel

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

הבָאת נָכרי בּדַת ישראל, ייהוּד. תנאי הגיור הם שלושה: קבלת עול מצוות, ברית מילה וטבילה

אנגלית: Conversion

בג"ץ פסק כי מי שעברו גיור רפורמי או קונסרבטיבי בישראל ייחשבו ליהודים, ועורר סערה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. יוצא מן הכלל, לא כמו האחרים, סוטֶה מהנורמה: פועֵל זה חָריג בכמוּת התפוקה שהוא מפיק
2. (בדקדוק) מילה או צורה בלשון שאינן לפי כללי הדקדוק
3. (בהתייחס לילד) מציין ילד מוכשר במיוחד וגם כזה שהוא בעל רמת משכל נמוכה או הלוקה בהפרעות למידה
4. (בשפת התִכנוּת) מצב מיוחד המתהווה אגב הביצוע וגורם לסטיות מסדר־הביצוע השגרתי
5. הגבלה או סיָיג הכלולים בדוּחַ או במסמך אחר ואינם בהתאם למצב או לתנאים המקובלים
6. (בבנקאות) הגבלה או סייג הכלולים בדו"ח או במסמך אחר, המצביעים שאלה אינם בהתאם למצב או לתנאים המקובלים

אנגלית: anomalous, irregular, exceptional, unusual

ועדת החריגים, שנטען שהעדיפה נוסעים חרדים והעניקה להם אישורי כניסה לישראל, תבוטל

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] כישלון מתוך חוסֶר מעשׂה: במבצע הצבאי היה מחדל מודיעיני בהערכת מקומו של האויב
2. [עח] מחסור
3. [יב] עָני, דַל
4. [עח] (בחוק) החֵטא שֶבּאי-עשִׂייה
5. אי-יכולת לקיים דבר הנדרש על־פי החוק, החובה או התחייבות חוזית (ראו גם: אי-קיום)
6. הימנעות ממעשה שהעובד חייב לעשותו על פי חוק, נוהל או הוראה.
7. תכונה, ערך או ברירה, שיהיו בתוקף בתוכנית כאשר אין קביעה מפורשת אחרת (ראו: ברירת מחדל)

באנגלית: failure, omission

מסתמן מחדל של המשרד לאיכות הסביבה במניעה וטיפול באסון זיהום הזפת בחופים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] חגיגה, כינוס חברתי לרגל מאורע משמח: בישיבה הַלֵך אחר חכמה, במסיבה הלך אחר זקנה (בבא בתרא קכ.); לכן מהרו לשתות במסיבה, כי היום קצר והמלאכה מרובה (מלשון הפיוט)
2. [תמ] התוועדות אנשים יחד למטרה כלשהי
3. [תמ] הִתכַּנסוּת אנשים לסעוּדה סביב שוּלחן: אגגי עת בואי למשתה מסיבה (מלשון התפילה)
4. [תנ] סיבּוּב, הקפָה: והוא מסִבות מתהפך בתחבולֹתיו (איוב לז, 12); תקופת - לשון מסיבה והקפה (רש"י שמות לד, 22)
5. [יב] סיבּה

אנגלית: conference, party, gathering

בתל אביב מתקיימות מסיבות רחוב ספונטניות לכבוד פורים למרות האיסור על התקהלות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פּוּרִים [תנ]

1.[תנ] חג בארבעה-עשׂר באדָר לזֵכר נֵס ההצלה של היהודים מהָמָן הרָשע (בּירוּשָלַיִם ובערים אחרות בחמישה-עשׂר באדָר ונקרא שוּשַן פּוּרים) - נָחוג בּשִׂמחה רַבּה, בתחפּושׂות ובמסיבּות וכד': (אסתר ט, 26)
2. [עח] מָשָל לנֵס, כגון בַּפִּתגָם: לֹא כָּל יום פּוּרים, יֵש לנקוט יָזמה מַעשׂית ולא לסמוך על נִסים

אנגלית: Purim

"פּוּרִים לָנוּ נִשְׁכַּח אֶת הַכֹּל": לרגל חג פורים – ראו לקט של מונחי החג                                                                                                                                                                                

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קָהָל

1. [תנ] אנשים שנאספוּ יחד, קבוצת אנשים בעלי מטרה משוּתפת, כגון לִצפּות בהצגה, או לצרוך מצרך כלשהו, המון: וקָהָל ועַם רָב (יחזקאל כו, 7); קהל גדול התכנס כדי לשמוע את דבריו
2. [יב] קהילה, בּבּיטוּי: רֹאש הקָהָל הכוונה לפַרנַס הקהילה היהודית, לגַבַּאי הראשי: קהָלהּ של הקהילה מכובד ונשוא פנים
3. [עח] לַהקה (של בַּעלֵי חיים)
4. [יב] וַעַד (הקהילה): קהַל הקהילה נפגש עם השלטונות
5. [יב] ציבּוּר המתפללים: החזן אומֵר... הקהל עונין (סידור התפילה); יפה לשמוע את הקהל עונה לחזן בשעת התפילה
6. [תנ] אספת עם. מונח שמציין במיוחד את אספת בני ישראל שנקהלו לעתים מזומנות, ובמיוחד לפעולה דתית: לפני בית האלהים נִקבְּצוּ אֵלָיו מִישראל קָהָל רב מאֹד אנָשים ונָשים וִילָדים (עזרא י, 1)
7. [תנ] עם ישראל, הנחשב כאספה מתמדת: אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלהים עד עולם (נחמיה יג, 1)

אנגלית: audience, public, community

הקהל חוזר סוף סוף להופעות ולמשחקי הכדורגל והכדורסל, תחת מגבלות ובמספרים מצומצמים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. שַבְּלוֹנָה; מכשיר שבאמצעותו מעתיקים או יוצרים צורות כדמותו; גִזרה מוּתקנת מחומר יַציב המשמשת לגזירה בכמויות ובאמצעים מכניים: האמן יצר סדרת כלים זהים אלה לפי תדמית שהוכנה מראש
2. אימאז'; דמות אדם או אִרגוּן המצטַיירת בעֵינֵי אַחֵר, דימוי: מראהו יצר תדמית שונה בעיני אחרים משהיה באמת; האיש יצר תדמית של אדם קשוּח בניגוד לאופיו האמיתי
3. דגם מכוון בייצור מוצרים: מוצרים אלה מיוּצרים על-ידי תדמית
4. ההתרשמות הכללית של הציבור מיחיד או מארגון לגבי אופיו הכללי או המוניטין וכד' (גם: דימוי)

אנגלית: image, perception

בתו של עמוס עוז המנוח חשפה כי נהג להכותה בילדותה, וסדקה את תדמית הסופר הנערץ

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] חומר דָליק המוּפק מסוגי עצים, כאמור בפסוק: "וַתַּחְמְרָה בחֵמָר וּבַזָפֶת" (שמות ב, 3)
2. [עח] שארית זיקוק של עטרן-פחמים ההופכת מוצקת בקור ונוזלית בחום
3. חומר שחור, צמיג, המשמש לסלילת כבישים, למריחה על גגות הבתים, לאטימה בפני הגשם וכדומה
אנגלית: pitch, tar

אלפי טונות של זפת נפלטו אל חופי ישראל כנראה מכלי שיט, זיהמו אותם ופגעו בבעלי החיים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נְחִיתָה [עח]
C-5 GALAXY

1. ירידה של מטוס לַקרקע: נחיתת המטוס התעכבה בגלל מזג האוויר הסוער
2. יציאה (של צבא) ממטוס או מֵאֳנִייה לקרקע: נחיתַת החיילים על אדמת האויב הייתה דמוּמה
3. התייצבוּת על הקַרקַע אחרי קפיצה ממכשיר ספּורט: בשעת הנחיתה מהמכשיר נקעה הספורטאית את קרסולה
4. [עח] החלשה, ירידה בּעָצמַת הקול

אנגלית: landing, touchdown

רכב החלל Perseverance של נאסא נחת בשלום על פני השטח של כוכב הלכת מאדים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

פַּספּורט; תעוּדת מַעבָר רשמית מִמדינה לִמדינה, בעלת תוקף מוגבל בזמן: יש לשמור על תקֵפוּתו של הדרכון

אנגלית: passport

המתחסנים נגד הקורונה יקבלו דרכון ירוק, שיקנה להם כניסה לחדרי כושר, אירועי תרבות ומלונות  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מַים שקפאו בעננים ויורדים אל הארץ בִּדמוּת פּתיתים לבנים: כי כַּאשֶר יֵרֵד הַגֶשֶם והַשֶלֶג מִן הַשָמַיִם (ישעיה נה, 10); מפַלֶסֶת לפינוי השלג מן הכבישים
2.[עח] צינה
3. [תנ] סֵמל לזוך, לניקיון: אִם יִהְיוּ חטָאֵיכֶם כַּשָנים כַּשֶלֶג יַלבּינוּ (ישעיה א, 19)
4. [עח] (בהשאלה) דמוי פתיתי שלג על מסך הטלוויזיה כאשר ישנה קליטה גרועה (עממי)

אנגלית: snow

צפי למזג אוויר קר במיוחד מעורר ציפיות לשלג שיירד על פסגות ההרים בצפון הארץ וגם בירושלים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שֵם החודש השנֵים-עשׂר מניסן בַּלוּח העברי, והשישי מתשרי: "ובשנים עשר חֹדש הוא חֹדש אדר" (אסתר ט, א). משנכנס אדר מרבין בשמחה (תענית כט).
בּשנה מעוּבּרת נקרא אדָר רִאשון והחודש שאחריו אדָר שֵני. הוספת חודש לאדר נובעת מהסיבה שאדר היה החודש האחרון בשנה, ולא כפי שנהוג בימינו: קראו המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה - קורין אותה באדר שני (מגילה א, ד)

באנגלית: Adar

בואו להכיר את מקור שמות החודשים העבריים

משנכנס אדר מרבין בשמחה: החודש של חג פורים הוא עליז במיוחד. ומה מקור השם?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִשְׁפָּחָה

1. [תנ] הורים ויַלדֵיהם והקרוֹבים להם קִרבת דם או קִרבת נישואים; בּית אב: אל בית אבי תלך ואל משפחתי, ולקחת אשה לבני (בראשית כד, 38); אל תיתן עיניך בנו, תן עיניך במשפחה (תענית ד, ח); ודרך בנות משפחתו להניק בניהם ולא דרך משפחתו (רש"י כתובות מח.), מִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה (בראשית יב, 3) משפחתנו הענפה מתכנסת בחגים כדי לחגוג יחד
2. [יב] מָקור, קבוּצה שֶיֵש קִרבה בין חבריה, או שהם מִמוצָא אחד: לשונות והארמית ממשפחה אחת היו (רבי אברהם אבן עזרא, בראשית ל, 37)
3. [תנ] לאום, עַם, גוי: ואחר נפדו משפחות הכנעני (בראשית י, 18); בם תעו בני נוח ומשפחתו(תי)הם (מגילות מדבר יהודה)
4. [עח] קבוצה של בַּעלֵי חיים או של צמחים שֶיֵש להם תכונות משוּתָפות, וּמהַווים חֵלק מקבוּצה גדולה יותר
5. [עח] קבוצת דברים בעלי מאפיינים משתפים (כגון משפחת לשונות) (ראו: משק בית)
אנגלית: family
לרשימה חביבה וקצרה לכבוד יום המשפחה

ביום המשפחה, שהתגלגל מ"יום האם", מציינים את חשיבות התא המשפחתי. ומה מקור המילה?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מַכחיש (אשמה וכד'), אינו מודה בתביעה שנתבע: טענו כלים וקרקעות, והודה בכלים וכפר בקרקעות (שבועות ו, ג)
2. [תמ] מי שאינו מאמין באלוהים ושולל את עיקרי הדת: אמר לו כופר לרבן גמליאל: אלוהיכם גנב הוא (סנהדרין לט.); האינקוויזיציה רדפה את הכופרים (בלועזית: אתאיסט)
3. [תנ] מורח, מצַפֶּה, מחַפֶּה, מכַסֶה, כאמור בפסוק: "וכפרתּ אֹתה מבית וּמחוּץ בּכֹפר" (בראשית ו, 14)

אנגלית: to deny, to disavow

ראש הממשלה כָּפַר באישומים של המדינה נגדו בדיון הראשון במסגרת משפטו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] דֶרך האִרגוּן של הצלילים בּיַחַס לִזמַן: מִפעָם, מִשקָל וּמִקצָב, ריתמוּס: היצירה כתובה בקצב המַרש
2. [עח] (בּהרחבה) שיעוּר ההִתקַדמוּת בַּזמַן: העבודה התקדמה בקצב מהיר
3. [עח] (בּתורת השירה) משקל, מִספּר ההַטעָמות בכל שוּרה: הקצב בשיר תואם את הלחן
4. [תנ] גִזרה, תבנית, צורה, שיעור: מִדָה אַחַת וקֶצֶב אֶחָד לִשנֵי הכְּרבים (מלכים א' ו, 25)
5. [עח] פּעימה, חֵלק אחד בּמַערֶכת שֶיֵש בה פּעוּלות קצוּבות: קצב הדופק של הלב תקין
6. [יב] מידה קצוּבה, שיעוּר: לא ייתכן שלא יהיה לחַיי האדם קֶצֶב (מלשון הפיוט); קצב החיים בעולם המודרני מטורף
7. [תנ] קָצֶה, סוף, בּבּיטוּי: קִצבֵי הָרים (סִפרוּתי): לקִצבֵי הָרים יָרַדתי (יונה ב, 7); מרחוק נראו קצבי ההרים
8. [עח] כל סוג של חזרה, במרווחי זמן קבועים או משתנים

אנגלית: tempo, rhythm, speed

בגלל חוסר אמון והפצה של חדשות כזב, קצב ההתחסנות מפני נגיף הקורונה בישראל יורד

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ייבּוּש, יִבּוּשׁ [עח]

1. עשׂייה ליָבֵש, הסָרת הרטיבוּת, חיסוּל הנוזלים: בקיץ יִיבּוּש הכביסה בַּשֶמש מהיר
2. (בהנדסת מים) תהליך עקירת מקורות המים ומאגריהם על־ידי שאיבה, נטיעת עצים וכד'
3. הֲבָכָת אדם בכוונה תחילה, העמדתו במצב מביך או משפיל, לרוב בדרך של הימנעות (עממי): דורון ייבש את ליאור, איחר בכוונה לפגישה; כשנפגשו הושיטה ליאת את היד, אבל נועה ייבשה אותה ולא לחצה את ידה

אנגלית: drying, embarrass

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן "מייבש" את בנימין נתניהו ונמנע מלהתקשר אליו כמקובל

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] פַּשטוּת, חוסר גאווה, עַנוְותָנוּת: והצנע לכת עם אלוהיך (מיכה ו, 8), צניעותו ופשטות הליכותיו הקסימה אותנו
2. [תמ] טוהַר מוּסָרי: אין לך חביב לפני המקום מן הצניעות (פסיקתא רבתי קפה:); אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למֵדין צניעות מחתול וגֶזל מנמלה ועריות מיונה (ערובין ק:); צניעות בנות ישראל, שאין פורצות בעריות (רש"י, שיר השירים ד, 12)
3. [עח] הסתפקות במועט
4. [עח] (בעגה החרדית) יחסי מין
אנגלית: modesty, austerity; simplicity

משרד השיכון יתחשב בשיקולי צניעות בתכנון שכונות חרדיות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חיבּוּק, חִבּוּק

1. [יב] אחיזה (של אחר) בין הזרועות מתוך חיבה: ויבקש לחבק לאביו ולנשקוֹ, ויהדף המלך את חיבּוּקו מעליו (ספרות ימי הביניים); החיבּוּק של בני הזוג היה ארוך
2. [תנ] שילוּב, גיפּוּף, כאמור בפסוק: מעט חִבֻּק יָדַיִם לִשְכָּב" (משלי ו, 10)

אנגלית: hug, embrace

מומחים ממליצים למבוגרים מחוסנים להימנע מלחבק את נכדיהם מחשש להדבקת הילדים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] תעוּדת שוּתָפוּת בהון של חֶברה מִסחרית המגדירה את חלקו של המחזיק בה ברכוש החברה, את זכותו להשתתף ברווחיה ואת חלקו ברכוש בעת פירוקה: פלוני קנה מניות כדי להרוויח בבורסה (להרחבה ראה מעות)
2. [תנ] חֵלק, מנה: וכל ישראל... נֹתנים מנָיות המשֹררים והשֹערים דבר יום ביומו (נחמיה יב, 47)

אנגלית: stock, share

המשקיעים הקטנים בוול סטריט מתאמים מהלכים דרך רשתות חברתיות ומקפיצים מחירי מניות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רְשִׁימָה

1. [עח] סִדרה של שמות דברים או אנשים הכּתוּבים בּזה אחַר זה: רשימות לבחירות לכנסת; רשימת קניות; רשימת תלמידים לקורס באנגלית
2. [עח] חיבּוּר (מאמר או סיפּוּר וכד') קָצָר בכתב: חוברת של רשימת חוויות מן המסע; כותבת רשימה בעיתון
3. [יב] כּתיבה, העלאה על הכּתב: וזאת קישב בקריאתו וזאת ריצף ברשימתו (מלשון הפיוט); רשימת השם על דף הבחינה; עסקה ברשימת עיקרי הדברים שנאמרו בדיון
4. (בביטוח) מסמך המצורף לפוליסה, לשובר חיתום או למסמך אחר שמצויינים בו כל הפרטים המיוחדים לפוליסה הספציפית (ראו: נספח)
5. מבנה נתונים המורכב מאוסף סדרתי של פריטי נתונים
6. תדפיס כלשהו של סדרת רשומות בקובץ או בזיכרון, לפי סדר אחסונן

אנגלית: list, schedule

סגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-24 קרבה, ואיחודי הרשימות בימין ובשמאל לא הושלמו עדיין

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַחְלָקָה<sup>1</sup>

1. קבוּצה מתוך מַערֶכת שלֵמה
2. יחידה מתוך ארגון גדול המתמחה בתחום מסוים, כגון: מחלקת הכספים בעירייה, המחלקה לביולוגיה באוניברסיטה, מחלקת לב־ריאה בבית חולים
3. (בצבא) יחידת מִשנֶה של פּלוּגה: בפלוגה יש כמה מחלקות
4. כיתה בבית ספר
5. קבוּצה של בעלי חיים או של צמחים שֶיֵש להם סימני קרבה זה לזה, והשייכים לקבוּצה גדולה יותר: הכלב והזאב שייכים למחלקת היונקים
6. חלק בארגון המהווה מרכז רווח, או יחידה תפעולית, או פונקציה, או פעילות, או שטח

אנגלית: department, unit, ward

למרות הסגר, מחלקות הקורונה בבתי החולים קורסות תחת עומס החולים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ט

ראש השנה לאילנות (ראש השנה א א), שחל בדיוק באמצע חודש שבט, נָחוג בִּנטיעות ברחבי הארץ וּבַאכילה מפֵּרות ארץ ישׂראל (גם: חמישה עשר בשבט)

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, יצוין השנה באופן סמלי במיוחד. ראו כאן לקט ביטויים לחג  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בְּנֵי בְּרַק
סמל העיר

1. עיר ליד תל-אביב, שנוסדה בשנת 1924 על-שם העיר ששכנה, כנראה, מדרום להּ. מספר תושביה כ-200 אלף נֶפֶש. שטח השיפוט של העיר הוא 7,310 דונם. רוב שטח הער מכוסה במבני מגורים, תעשייה ומסחר. היא הוכרזה כעיר בשנת 1949. העיר בני ברק היא עיר בעלת צביון חרדי.
2. מקום בנחלת שבט דן: וִיהֻד וּבְנֵי בְרַק וְגַת רִמּוֹן (יהושע יט, 45). מזוהה עם אִבְּן אִבְּרַאם (אלחֵירִיָה) מזרחית לתל-אביב. בתקופת המשנה היה בּהּ בית מדרשו של ר' עקיבא. נזכרת בתעודות סנחריב בשם בַנָא־בַרֶק שנכבשה יחד עם ערים אחרות בסביבות יפו

מהומות אלימות בבני ברק בעקבות ניסיונות המשטרה לאכוף את הסגר בעיר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. סכוּם חד־פּעָמי הניתן לאדם מִסיבּה מוּכֶּרת או למטרה קבוּעה, כגון לימוּדים או מֶחקָר או פּיצוּי על תאוּנת עבודה: קרן מענקים ומלגות למחקר
2. מתנה, או תרומה, או תשר הניתן מרצון בקשר לשירות מסוים מעל למה שמגיע בעד אותו שירות.
3. (במשפט) תגמול שאדם יחיד או גוף ציבורי מעניקים לכל מי שיעשה מעשה מסוים, כגון למי שיחזיר אבדה
4. תשלומים מיוחדים שממשלה מציעה כתמריץ לענפים מסוימים או לייצוא של פריטים מסוימים
5. כספים הניתנים לעובד או לאדם מסוים, כגון דמי נזק הניתנים לעובד שנפגע
6. מונח אחר להטבה
7. סכום המוענק לעובד פעם אחת למטרה מסוימת, כגון מענק לימודים, מענק השתלמות
8. הדבר עצמו שהוענק

באנגלית: grant, bonus, award

המילה הזאת חודשה בתקופת "תחיית הלשון". בואו להכיר עוד מילים שחודשו אז

ראש הממשלה ושר האוצר הציגו תוכנית מענקים למשק, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] כּיפּת החָלל הנִראֵית מעל כּדוּר הארץ, רָקיעַ: יְהִי מאֹרֹת בִּרְקיעַ הַשָמַיִם (בראשית א, 14); שִמְעוּ שָמַיִם וַהַאזִינִי אֶרֶץ" (ישעיה א, 2), השמים התכסו עננים
2. [תנ] בָּאמוּנה הדתית - מְקום משכּן האלוהים וּמלאכיו: הַשָמַיִם שָמַיִם לַה' והארץ נָתַן לִבנֵי אדם (תהילים קטו, 16)
3. [תמ] כּינוּי לֵאלוהים, כגון בּבּיטוּיים: יִראַת שָמַיִם; הכּול בּידֵי שָמַיִם: כּדֵי שֶיְקַבֵּל עָלָיו עֹל מַלכוּת שָמַיִם (ברכות ב, ב)
אנגלית: sky, heaven

הממשלה אישרה את סגירת השמיים לכמה ימים כדי להפחית את קצב תחלואת הקורונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּוֹכָב<sup>1</sup>

1. [תנ] גרם בשמים הנראה בלילה כנקודת אור קטנה. הכוכבים, ברובם, הם כדורים לוהטים של גז ופלזמה: השמש והירח ואחד עשר כוכבים (בראשית לז, 9). על פי הגדרת האיגוד האסטרונומי הבינלאומי יש 88 קבוצות כוכבים בשמי כדור הארץ
2. [עח] (באסטרונומיה) גרם שמֵימי גזי מאיר באור עצמי, בעל מסה גדולה, שכבידתו יוצרת לחץ פנימי וטמפרטורה גבוהים, ואלה יוצרים תהליכים אטומיים גרעיניים הגורמים קרינה אלקטרומגנטית. השמש היא כוכב
3. מזל (ספרותי): לכל אדם ישנו כוכב
4. [עח] אור מנצנץ הנראה לעין כשמונחתת מכה (עממי): המכה כאבה כל כך עד שראיתי כוכבים
5. [עח] פגם בפני פלדה בקצה צינור שלא נחתך
6. [עח] היציר הנוצר בחיבור ליפופים או מעגלים של מכשיר חשמלי רב־מופעי או של מערכת במרכז משותף
7. [עח] צורת אור בגביש או באבן חן המורכבת ממרכז אורי ומקרן או קרניים הקורנות ממנו - בייחוד בהארה חזקה
8. [עח] צורה גאומטרית בעלת חמישה קצָווֹת
9. [עח] (בביולוגיה) מערך חוטים בציטופלזמה אשר יוצאים מהצֶנטרִיוּל. נראה לרוב בעת חלוקת התא או בעת התמזגות הגרעינים בשעת ההפריה. הכוכב אינו מופיע בצמחים עילאיים
אנגלית: star

המסעדה הפריזאית Shabour של השף אסף גרניט קיבלה כוכב אחד בדירוג של מישלן

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הֲצָפָה [עח]

1. שיטָפון, כּיסוּי בּמַיִם: עקב הגשמים העזים נגרמה הצָפה לבתים בכפר
2. שיטת השקיה שלפיה משקים שטחים גדולים ומישוריים בזרמי מים גדולים: לגידול אורז נדרשת הצָפת השׂדות
3. (בהשאלה) הבאת סחורות חוץ בִּמחירים זולים מִמחיר הסחורות המקומיות (גם: הֶיצֵף): הצפת השוק בתוצרת גרמה לירידת מחירים
4. הבָאַת משהוּ בּשֶפע ובבת אחת: הצָפת שוק העבודה בעובדים זרים גרמה לירידה בשׂכרם
5. התפּשטוּת היָם על היבּשה עֶקב שינוי גובה פני הים ותנועתן של שכבות הקרקע (בלועזית: טְרַנְסְגְרֶסְיָה)
6. מילוי או התמלאות בנוזל עד כדי גלישה: בשל הצפת הכוס גלשו המים על השולחן
7. שיטת טיפול פסיכותרפית שבה המטופל מוצף בחוויות בקיצוניוּת כה רבה, עד שמתפתחות בו סלידה מהן, או אדישות וקהות חושים כלפיו, והוא אינו מגיב עליהן עוד. המטרה היא לשבש הרגל לא רצוי (גם: תרפיית קריסה פיצוץ)
8. (בהשאלה) העלאת נושא על פני השטח לדיון ציבורי, הבאת נושא לידיעת הציבור הרחב

אנגלית: flooding

כמו בשנים קודמות: נהריה שוב מוצפת בשל הגשמים האחרונים 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] משקל, כוח (בק"ג, טון), כוח מפורס ליחידת שטח (בק"ג למ"ר, טון למ"ר) או ליחידת אורך (בק"ג למטר, טון למטר)
2. [עח] מידת המאמץ המופעלת על דבר-מה
3. [עח] נֵטֶל, מַעמסה: הסטודנט חייב לעמוד בעומס המבחנים המוטלים עליו
4. [עח] התנגדות חיצונית שמכונה או מנוע חייבים להתגבר עליה
5. [תמ] מַשָׂא, מטען: עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו (סנהדרין ק.)
6. [עח] תפוקת הֶספֵּק של מכונה, של מנוע, של תחנת כוח או של מקור זרם חשמלי, או הֶספֵּק נצרך
7. [עח] כמות עבודה שעל עובד או שעל קבוצת עובדים לבצע בזמן נתוּן (גם: עומס עבודה): נזקקתי למנוחה מעומֶס העבודה
8. [עח] כמות עבודה מאוּשרת המבוּצעת על-ידי מכונה, קבוצה, מחלקה או בית חרושת
9. [עח] הביקוש למַשאַבּים פעילים של מַערכת, כגון מֶרכּזי טלפון, מסילת ברזל
10. [עח] המספר או הכמות של אנשים, רכבים וכדומה, שאפשר לטפל בהם, כגון במוסד או ברשת תובלה בבת־ אחת
11. [עח] כושֶר הנשׂיאה (של כּלי רכב, בֶּהמת משׂא וכד')
12. בבנייה, כוחות מסוגים שונים המשפיעים על המבנה;
13. משקל, כוח (בק"ג, טון) כוח מפורס ליחידת שטח (בק"ג, למ"ר, טון וממ"ר) או ליחידת אורך (בק"ג למטר, טון למטר)
14. מידת המאמץ המופעלת על דבר מה
15. סך עומס הפעולות המבוצעות במחשב בזמן נתון. בתקשורת, מתייחס המונח לכמות התעבורה על קו שידור

אנגלית: load

בתי החולים מתלוננים על עומס כבד במחלקות הקורונה בגלל העלייה במספר החולים המאושפזים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִפְרָץ

1. [תנ] רצוּעת יָם מוּקֶפת יַבָּשה משלושה צדדים, לשון יָם: אשר יֵשֵב לחוף ימים ועל מפרציו יִשכון (שופטים ה, 17)
2. [עח] כּינוּי להרחבה בּצַד כּביש שמטרתה ליצור מקום עצירה זמַני לִמכונִיות: חנינו במפרץ חניה

אנגלית: gulf, bay

מסכות אב"כ, אטרופין, חדרים אטומים וטילי סקאד: שלושים שנה חלפו מאז מלחמת המפרץ הראשונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] התקוּפה שלאחר הילדוּת, מתחילה לאחר הבר-מצווה: אין בין ימות הנערוּת לימות הבגרוּת אלא שישה חודשים בלבד (ירושלמי יבמות ז)
2. [עח] בּשֵלוּת בשיקול הדעת: הנער גילה בַּגרוּת יוצאת דופן
3. [עח] תואר בלימודים תיכוניים; בחינות בגרות; החייל המשוחרר החל להשלים את בחינות הבגרות החסרות
4. [עח] קיצור של תעודת בגרוּת או של בחינת בַּגרוּת (ברבּים: בּגרוּיוֹת)(עממי); נכשלתי בבַּגרוּת באנגלית
5. בַּגרוּת מינית ראו: בגירה
6. [עח} בַּגרוּת מֶנטַלית, רמת תִפקודו של בוגר ממוצע
7. [עח] תעוּדַת בַּגרוּת; תעודה שמשרד החינוך מעניק לתלמיד העומד בהצלחה בבחינות לימודי תיכון: בסיום לימודיו קיבל הנער תעודת בַּגרוּת
8. [עח] במחזור חיי מוצר: השלב בו מוצר חדש מגיע לרוויה ונוספים אליו צרכנים בקצב איטי (ראו גם: רוויה)

אנגלית: adulthood, maturity, matriculation exams

המורים מתריעים מפני כישלון של תלמידים רבים בבחינות הבגרות הקרובות בשל שיבושי הסגר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. אַלְטֶרְנָטִיבָה; דבר המוצע לברֵרה אם ייפסל הדבר המוּצע קודם, אחת מכמה אפשרויות: אין חלופה להורים; הכלכלן צריך לקבוע בין חלופות שונות משום שהמשאבים מוגבלים ואינם מספיקים להשגת כל המטרות הרצויות
2. בחירה בין אפשרויות שונות משום שכמות המשאבים מוגבלת ואינה מספיקה להשגת על המטרות הרצויות. כל החלטה כלכלית היא בחירה בין חלופות

אנגלית: alternative

היישומון וואטסאפ הודיע כי ישתף מידע עם פייסבוק, וגרם להמוני משתמשים לחפש חלופות  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] הצהרה של עֵד, דברי העד: אמר רבן שמעון בן גמליאל: קיבלנו עֵדוּתכם (עדויות ח, ג); אם לא יענה עֵדוּתו יעונֶה (מלשון הפיוט)
2. [תנ] כּינוּי לִשנֵי לוּחות הבּרית או לאחת ממִצוות התורה, חוק: עדות ה' נאמנה (תהילים יט, 8)
3. [תמ] הוכחה, ראָיה: עֵדוּתי מעידה עליי (מדרש רבה שיר השירים, 3); כבר ראינו זה באר היטב בראיות ידועות והתקיים בּעֵדוּיות ברורות (ספרות ימי הביניים)
4. [יב] כינוי לסימני בגרות: ממקום עדותן (ספרות ימי הביניים)
5. [תמ] כלל שלפיו כל הלָכה המוּבאת כ'עדוּת' היא הלכה פסוקה
6. [עח] הֶסכּם בכתב בין שני צדדים שבו מפורטות ההתחייבוּיות ההדדיות: שני הצדדים חתמו על העֵדוּת
7. [עח] הקראה בעל-פה של תנאי ההסכם שבין שני הצדדים, כשהם מַבּיעים את הסכָּמתם במַעמד עדים
8. [תנ] הוראה לַמְנַצֵּחַ (בתחילת פרק תהילים), כאמור בפסוק: "למנצֵחַ על שוּשַן עֵדוּת" (תהילים ס, 1)
9. [עח] (בפרסום ובתקשורת) שיטה שבה ממליץ משתמש במוצר אשר מרוצה ממנו, או בר־סמכא שאחרים ישתמשו בו, כגון רופא על רפואה מסוימת (בלועזית: טֶסְטִימוֹנְיָיל)

אנגלית: testimony, testimonial, evidence

חשש שמותו של שלדון אדלסון עלול לפגוע בתיק 2000 מכיוון שלא הוזמן לעדות מוקדמת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הַעֲלָמַת זֶהוּת, אנונימיזציה, הליך שנועד להגנה על פרטיות ובמסגרתו מושמט מידע מזהה ממאגר נתונים בטרם יימסר לשימושו של גורם חיצוני. למשל, הסרת שמות מגיליון שכר או מגיליון ציונים
2. מילה המשמשת את אנשי הבריאות לציון השמטת פרטי הזהות של מטופלים כדי לשמור על פרטיותם במסירת נתונים לצורכי מחקר וכדומה. (ראו: העלמת זיהוי)
אנגלית: Data anonymization, dedentification

חוששים מהעברת פרטי המתחסנים לפייזר? משרד הבריאות יבצע התממה של הנתונים לפני מסירתם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] הרחָקה: הַדָחת הממשלה על-ידי הצבעת אי אמון בפרלמנט
2. [תמ] (בהשאלה) הסָתָה, הרחָקה מדֶרך היָשר, הפעלת לחץ על אדם או שכנועו לעבור עבירה: להדיחך מן הדרך - נאמר כאן הַדָחה (ספרי צב)
3. [עח] פיטורים על עוון, כגון בעקבות דיון משמעתי: ועדת החקירה המליצה על הַדָחת האיש מתפקידו
4. (באנגליה) האשמה שבית הנבחרים מעלֶה בפני בית הלורדים נגד עובד ציבור בשל עבֵרה ציבורית שביצע
5. [עח] (בארצות-הברית) תביעה כנגד הנשיא שמעלה בית הנבחרים ונידונה לפני הסנאט
6. [עח] סילוק פסולת, גזי שרֵפה או מזהמים מומסים או רוחפים בשפך, בנמל או ברכיבי מערכת ביוב

אנגלית: dismissal, removal, seduction, subornation, impeachment

קריאות בארה"ב להדיח את הנשיא בעקבות המהומות בקפיטול. צילום: Anthony Quintano

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֿודֶף, עֹֿדֶף

1. [תנ] כמוּת עודֶפת, דָבר עודֵף, שארית: ואת כֹּל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבֹקר (שמות טז, 23); קיבלתי עודף משטר של עשרים ש"ח
2. [עח] (בפוליטיקה) כינוי ליִתרת הקולות שנשארו לאחר קביעת ה"מודֵד" - לאחר חלוקת המַנדטים לרשימות לפי המודד, יינתן העודף לרשימה שקיבלה את "מודד הרשימה" הגדול. ראו: הסכם עודפים
3. [תמ] כּיסוּי, מִכסה רחב ששוּליו עוברים על פּי הכּלי: נֶסֶר שהוא נתון... על גבי הכלים שכנגד העודף מכאן ומכאן טמאין (תוספתא אהילות יב, ז)
4. [עח] יתרה חיובית, הנוצרת מניכוי שני נתונים או תזרימים (למשל: עודף נכסים על התחייבויות, שבחברה יוצרים את השווי הנקי של בעלי המניות; או עודף הכנסות על הוצאות, שכללית, יוצרים את הרווח וכדומה). היפוכו של עודף הוא גירעון
5. [עח] יִתרה הנוצרת מתוספת שווי (לדוגמה: עודף משיערוך וכו')
6. [עח] סכום כסף שמקבלים חזרה עבור שירות או סחורה כאשר משלמים מעל הדרוש
7. [עח] מונח המשמש לעתים במקום המונח קרן לגבי סכומים הניתנים לשימוש או לחלוקה כדיבידנד
אנגלית: change, surplus

הסכמי העודפים שנחתמו השבוע הותירו את מפלגת הליכוד ללא שותפה לחתימה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] בִּלבּוּל, אי-סדרים: מהוּמה וּמבוּסה וּמבוּכה (ישעיה כב, 5)
2. [תנ] בֶּהָלה, מבוכה, אנרכיה, אווירת פחד ודיכאון, כאמור בפסוק: "ותהי... בעיר מהומה גדולה מאֹד" (שמואל א' ה, 9); הָיתָה חֶרֶב איש ברעֵהוּ, מהוּמה גדולה מאֹד (שמואל א' יד, 20); רָעב של מהוּמָה (אבות ה, ח)
3. [עח] השתוללות של המון ברחובות

אנגלית: commotion, hullabaloo, riot

מהומות אלימות בוושינגטון לאחר שמפגינים פרצו לגבעת הקפיטול בניסיון לבטל את אישור הבחירות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יוֹבֶש, יֹבֶשׁ

1. [יב] חוסֶר רטיבוּת, חוסֶר גשָמים, מַצַב הדָבָר היָבֵש: החימום והקירור וההרטבה והיובש (כוזרי א עז); בשל החום והיובֶש קמלו הפרחים בגינה
2. [עח] (בהשאלה) נוּקשוּת, חוסר רַכּוּת, חוסר רעננוּת: הפקיד השיב לשאלות הקהל ביובֶש
3. [עח] (בהשאלה) שיעמוּם, שיממון: איזה יובֶש! - נאנח התלמיד בסוף השיעור המשעמם
4. [עח] (במטאורולוגיה) שם תואר להיעדר לָחוּת. מיוחס לאוויר שיש בו פחות משישים אחוזי לחות או לאקלים שהאידוי בו מועט
5. [עח] (בקלימטולוגיה) תקוּפה או עונה נטוּלת משקעים

אנגלית: strictness, drought, dryness

מזג האוויר היבש, שאינו אופייני לעונה, גורם לדאגה - ואין גשם באופק

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עִבְרִית

1. [תמ] שׂפה שֵמית, אשר הידיעות הקדומות ביותר עליה נמצאות בכתבי תל־עמרנה מן המאה הארבע־עשרה לפנה"ס. עברה פיתוחים וגלגולים רבים. תקופה ארוכה נחשבה כ"שפה מתה" מבחינת היותה שפת דיבור אך עם ראשית הציונות הוחייתה מחדש. בה נכתבו כתבי הקודש: גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ עִבְרִית וְעֵדָיו יְוָנִית, יְוָנִית וְעֵדָיו עִבְרִית, עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי (גיטין ט, ח); הלועזים אשר אינם מדברים עברית כלל (ספר הרקמה 3)
2. [עח] לשון הדיבור של עַם ישראל. הלשון הראשית בבתי הספר בָּארץ היא העברית
3. [תמ] כינוי ללשון הארמית שהייתה נהוּגה בפי היהודים בתקופת התַנאים והאָמורָאים: קראה (את המגילה) גיפטית, עברית, עֵילמית, מדית, יוונית, לא יצא (מגילה יח); עִברית, לשון עֵבר הנהר (רש"י מגילה יח)
4. [תמ] עברייה: ראה ריבה אחת מלקטת שׂעורים מתחת רגלי הסוס, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי: ראיתם ריבה זו, מה היא? - אמרו לו עברית (מכילתא פרשת יתרו)

אנגלית: hebrew

כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, הוא יום העברית. אלה מילים שחידשו הוא ואחרים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] הִצטַבּרות אֵדי מים באוויר. הערפל נוצר קרוב לפני הקרקע ומקשה על הראוּת: חושך ענן וערפל (דברים ד, 11); וישמיעהו את קולו ויגישהו לערפל (בן סירא); "וניגש משה לבדו" אל הערפל (רש"י שמות כד, 2)
2. [עח] (בהשאלה) אי-בהירות: ערפל כיסה את האירוע ולא נמסרו פרטים נוספים
3. [תנ] שמיִם: ה' אמר לשכן בערפל (מלכים א' ח, 12), וְאָמַרְתָּ מַה יָּדַע אֵל הַבְעַד עֲרָפֶל יִשְׁפּוֹט (איוב כב, 13)
4. [יב] הרקיע התחתון לפי הקבלה
5. [תנ] (בהשאלה) צרה, אסון: יום שואה ומשואה... יום ענן וערפל (צפניה א, 15)
6. [תנ] ענן נָמוּךְ, כאמור בפסוק: "ביום עָנָן וַערָפֶל" (יחזקאל לד, 12)
7. [תנ] חושֶך, עננים כבדים, קודרים, כאמור בפסוק: "יום חֹשֶך ואפֵלה יום עָנָן וערָפֶל" (יואל ב, 2)
8. [תנ] (בהשאלה) קַדרוּת, מצוּקה, צרוֹת, כאמור בפסוק: "כי הִנה החשך יכַסֶּה ארץ וערפל לאֻמים" (ישעיה ס, 2)

אנגלית: fog‏‏‏‏

ערפל ששורר באזורנו מגביל את הראות ומשבש את ההמראות והנחיתות של מטוסים בנתב"ג

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תּוֹר<sup>1</sup>

1. [תנ] תקוּפה, מועֵד, עידן: ובהגיע תֹר אסתר... לבוא אל המלך (אסתר ב, 15); על פיהו יבואו באי העדה איש בתורו (מגילות מדבר יהודה); בהושעת יחילי תור מארץ כפתור ותשם מסתור עלימו (מלשון הפיוט); כשהגיע תורי לשיר נעמדתי ושרתי
2. [תנ] טוּר, מַחרוזת, קישוּט: תורי זהב נעשה לָך עם נקדות הכסף (שיר השירים א, 11); נשים אוהבות לענוד תורים לצווארן
3. [עח] שוּרָה, כגון בהמתנה לאוטובּוּס: התור שלפני הקופה היה ארוך, אבל האנשים חיכו בסבלנות
4. [תמ] דמוּת, תואר: יפֵי-התור ויפי-המראֶה (מגילות מדבר יהודה)
5. [יב] סקרנות: הָרָווה את הצמאה להגדיל יָסַפנו, ושריר לבבות ותוּר עיניים כספנו (מלשון הפיוט)
אנגלית: queue, era, line

התור לקבלת החיסון נגד נגיף הקורונה עדיין ארוך, אך הולך ומתקצר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

ערב ראש השנה הגרֵגוריָינית, הלילה שבין שלושים ואֶחָד בדֶצמבֶּר לאֶחָד ביַנוּאָר. מצוין לרוב בחגיגות במדינות ברחבי העולם

בָּעולם מציינים את סילבסטר ואת נובי גוד בתקווה שהשנה האזרחית החדשה תהיה טובה מהיוצאת

 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הִתחַלקוּת דבר לחלקיו: הִתפָּרקוּת הספרה 6 היא לַגורמים 2 ו-3
2. הִשתַחררוּת מדאגה על-ידי פעולה מבַדֶרת וכד' (עממי): הוא יצא לבלות עם חבריו לצורך הִתפּרקוּת רגשות תסכול
3. (מ-) שבירה בגלל הִתרופפוּת החיבור בין החלקים: התרופפות הברגים במכונה הישנה גרמה להִתפָּרקוּתה
4. התבטלות: בשל הִתפָּרקוּת הזרם החשמלי במכשיר הוא חדל לפעול
5. (בבנקאות ושוק ההון) מצב של הסתיימות או תפוגה או דיסאינטגרציה
6. (בבנקאות ושוק ההון) ביטול יחסים משפטיים, כגון חברה שחדלה להתקיים בגלל מחיקת רישומה

אנגלית: disintegration, falling apart, disolution

מפלגת כחול לבן בהתפרקות: לאחר הודעתם של אבי ניסנקורן ואחרים, גם גבי אשכנזי בדרך החוצה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טֵבֵת [תנ]
גדי

שֵם החודש העשירי מניסן בַּלוּחַ העברי (הרביעי מתשרי), מקביל לחודשים דצמבר-ינואר בלוּח הכּללי. מזלו גדי: "וַתִּלָּקַח אֶסְתֵּר אֶל הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ... בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי הוּא חֹדֶשׁ טֵבֵת" (אסתר ב, טז). חצי כסלו וטבת וחצי שבט חורף (מדרש רבה בראשית לד)
טבת במקורו הוא שם בבלי

באנגלית: Teveth

בואו להכיר את מקור שמות החודשים העבריים

אמצע חודש טבת, מזל גדי, והירח מלא. היכנסו לבדוק את מקור השם

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יְדִידוּת

1. [תמ] חיבּה, רֵעוּת, חבֵרוּת: להציל ידידות שארנו משחת (ירושלמי ברכות יד, א); חִטי ידידות נזרעה תמיד מתוך לבם (מלשון הפיוט); החתול והכלב חיים בבית בידידוּת
2. [עח] אהבה: ידידוּת התפתחה בין הגבר לאישה
3. [תנ] אהובה, חביבה, כאמור בפסוק: "נתתי את יְדִדוּת נפשי בכף-אֹיבֶיהָ" (ירמיה יב, 7)

אנגלית: friendship

נשיא טורקיה, ארדואן, מבקש לחדש את הידידות בין המדינות. צילום:  Gobierno de Chile

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] איסוּר לָצֵאת מִחוּץ לִגבוּלות יישוּב מסוּיָם או מהבית בשל צורך בבידוד, הֶסגֵר (כּנגד: עוצֶר - שחל על יציאה מן הבּית כתוצאה של התנגדות למשטר למשל, וכתר - שפירושו מצור)
2. [עח] הֶתקֵן סגירה בּמַכשירים שונים, כגון: סגר הנִצרה, סגר המצלמה
3. [תמ] בּליטה כּעֵין לָשון במַנעוּל הדֶלֶת, החַלון וכד', שצָצה עִם סיבוּב המַפתֵחַ ונִכנֶסֶת לשֶקַע מַתאים בּמסגרת הדלת או החלון: ונָעַל הסֶגֶר לפניה (תנחומא חיי שרה, ג)
4. [יב] סֶכֶר, מַחסום, סגירה: פתחוּ סֶגֶר מַעבְּרות הודו (ספרות ימי הביניים)
5. [תמ] חֵלֶק בָּרומַח הקַדמון: הסֶגֶר והלוהַב חצי אַמה (מגילת בני אור ה, 7)
6. [עח] מַצַב היצָמדוּת השינַיים התַחתונות והָעליונות בִּזמַן סגירַת הפֶּה; אופן הסגירה של הלֶסת העליונה עם הלֶסת התחתונה. סטִייה מן המצב התַקין מצריכה יִישוּר שיניים
7. [עח] הֶתקן משתחרר המשמש להחזקת שני דברים יחד (כּגון חוּלצה ועניבה), או שני דברים משלימים (כּגון ספר, מחרוזת, תיק יד), לפעמים עם מנעוּל
8. [עח] חֵלק של מִכסֶה (כּגון של תא בּקרה בּמִתקן תברוּגים), הניתן להרמה
9. [עח] אַבזָר לסגירת מַעבר לנוזלים (כּגון: דיפה, פּקק) (גם: אַבזָר סוגֵר)
10. הֶתקן המשמש לסגירת חלל או פּער על-ידי איטוּם או סגירת פּתח (כּגון רוכסן בּבית הגבר בּמכנסיים)
11. [עח] חֵלק של מכָל שבּו נעשֶׂה האיטוּם הסופי
12. [עח] (באופטיקה) הֶתקן מטיל או סובב המפסיק או מסתיר את האור למרקע
13. (בּרפואה וּבפיזיולוגיה) חסימה או סתימה של מעבר
14. (בּמצלמה) הֶתקן בּקרה שבּעזרתו נקבּע מֶשך החשׂיפה; שני הסוּגים הנפוצים: סֶגר עלים וסֶגר בּקיע

אנגלית: closure, quarantine

בפעם השלישית מאז התפרצות מגפת הקורונה, ישראל הולכת לסגר של שבועיים לפחות  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כְּרִיסְטְמֵס, חג הנוצרים ביום הוּלֶדת יֵשוּ. חל בעשרים וחמישה בדצמבר (יש לציין שתאריך הלידה של ישו אינו מוזכר בברית החדשה)
אנגלית: Christmas

מדינות רבות ביטלו השנה את אירועי חג המולד בגלל העלייה החדה בתחלואת הקורונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] סמיכוּת, מֶרחָק קטן: קִרבת אלֹהים יֶחְפָּצוּן (ישעיה נח, 2)
2. [עח] יַחַס מִשפַּחתי: אישה זו קרובה אליו קרבה משפחתית
3. [עח] קֶשר קרוב: הקִרבה הרוחנית בין שני היוצרים הניבה יצירות מופלאות

אנגלית: close relations, proximity

כוכבי הלכת צדק ושבתאי נראים קרובים אחד לשני יותר מאי פעם מנקודת מבטנו כאן בכדור הארץ 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] תַת-סוּג, בּן מין: החקלאי גידֵל בפרדסו פרי מִזַן מיוחד
2. [תנ] מין, סוג: בּשָׂמים וּזַנים מרוּקָחים (דברי הימים ב' טז, 14); מְזָוֵינו מְלֵאִים מְפִיקִים מִזַן אל זַן (תהילים קמד, 13)
3. [תמ] מפרנס, נותן מזון
4. [עח] יֵשוּיות, כגון אטומים ומולֵקוּלות, הפעילות בתגובה כּימית

אנגלית: strain

זן חדש של נגיף הקורונה שהתגלה בבריטניה והעלייה בתחלואה מקרבים את ישראל לסגר שלישי

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

הטָלַת אשמה, אישום: תשובת הנאשם באה לאחר שמיעת ההַאֲשָמה

אנגלית: blaming, accusation

חילופי האשמות בקואליציה בין נתניהו וגנץ על האחריות לפירוק הממשלה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חורֶף, חֹרֶף  [תנ]

1. העונה הקרה בשנה, בין הסתיו לאביב. בצפון כדור הארץ, בין החדשים דצמבר למרץ. בדרומו - בין החדשים יוני לספטמבר: קיץ וחֹרֶף אתה יצרתם (תהילים עד, 17)
2. (בתקופת המקרא) ימי הנעורים, כאמור בפסוק: "כאשר הייתִי בִּימֵי חָרְפִּי" (איוב כט, 4)

אנגלית: winter

הכינו את המעילים: היום הקצר ביותר בשנה הוא גם היום שבו מתחילה רשמית עונת החורף 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זְרִיקָה<sup>2</sup> [עח]

הַחדָרת נוזל (תרוּפה, סַם, חיסון) לתוך הגוּף בּמַזרֵק (גם: הַזרָקה): הפצוע קיבל זריקה לשיכּוך כאבים
אנגלית: injection

לאחר ההזרקה הפומבית של ראש הממשלה החל מבצע ההתחסנות הלאומי נגד COVID-19

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תֵּאַטְרוֹן

1. [תמ] אולם להַצגת מחזות על בּימה: אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תאטראות ולבתי קרקסאות של עכו"ם (מדרש רבה רות ב)
2. [עח] (בהרחבה) לַהקת שׂחקנים להצגת מחזות
3. [עח] מִבנֶה הדומה לתאטרון בצורתו או בשימוש שנעשֶׂה בו, כגון מקום בעל מדרגות או חדר בעל שורות מושבים העולות בהדרגה
4. [עח] מקום התרחשות מאורע דרמתי או מלא פעילות: ההתרחשויות ברחובנו היו כתאטרון
5. [עח] ספרות דרמה בכתב
6. [עח] אמנות הדרמה; אמנות להעלאת מחזות על הבימה

אנגלית: theater, playhouse

הבמאי ומנהל התֵּאטראות, יעקב אגמון, הלך לעולמו. צילום: נחום עסיס

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הַפְחָדָה [יב]

הטלת פַּחד, גרימת פחד, הטלת מורא: שאם לא ימצא מי שיעביד אותה תהיה אותה הַפחָדה לבטלה (רמב"ם); ההַפחָדה של מורה זה ידועה בבית הספר

אנגלית: intimidation

חיסוני הקורונה כבר כאן, ויש העוסקים בהפחדה מפניהם אך יש מי שמתמקדים בהפרכת הדברים   

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַטְאֲטֵא [תנ]
מטאטא זרדים

אלוּמה של קַש או מברשת שֵׂעָר המחובֶּרת למַקֵל ארוך לניקוי אבק ופסולת מן הרִצפּה: המנקים פינו את הלכלוך במטאטא (ראו גם: מטאטא חדש)

אנגלית: broom

מטאטאים חדשים - הוכרזו שני מינויים חשובים: מפכ"ל המשטרה וראש המוסד

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] לִכלוּך: ואם עבד בּזיהוּם זיעתו... הרי חילל עבודתו (רמב"ם הלכות בית המקדש ז, יג)
2. [עח] מצב שנוצר בַּגוּף מֵחדירה של חַיידַקים או של טַפּילים הגורמים מחלות (בלועזית: אִינְפֶקְצְיָה): ברגלו של המטייל נתגלה זיהוּם שנגרם מעקיצת דבורה
3. [עח] הפיכת אוויר, מַיִם או חומר אחֵר לִמלוּכלך והתוצאה של פעולה כזו: אין לשתות ממעיין זה מחשש לזיהוּם המַיִם
4. [תמ] ציפּוּי עץ בּזֶבֶל או במִשחה בעלת רֵיחַ רע כדי להרחיק ממנוּ מַזיקים (עבודה זרה נ:)
5. [עח] (בקרימינולוגיה) שינוי, הכנסה או הוצאה של אלמנטים שונים בזירת פשע ובכך נמנע מהחוקרים להגיע למה שהתרחש בה באמת: זיהום זירת פשע
אנגלית: pollution, contamination, infection

ישראל התחייבה לראשונה להפסיק את השימוש בדלקים מזהמים עד לשנת 2050

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] סֶרְיָה; קובֶץ עצָמים מִמין אֶחָד: סִדרת המִספָּרים השלֵמים; סדרה של משפחות צמחים; סִדרות בּוּלים; סִדרת ספרי מֶתח, סדרת סרטים בטלוויזיה
2. [עח] קבוּצַת פּריטים בּתַפקיד וּבשימוּש שָווים, המסוּדָרים לפי גודלָם או לפי חוּקיוּת אַחֶרֶת: סִדרה של ממתקים מסוגים שונים למסיבות; סדרת מברגים מהקטן לגדול
3. [יב] פָּרָשה בַּתורה הנִקרֵאת בּבֵית הכּנֶסֶת: סדרת בראשית; סִדרת לֵך לך
4. [עח] מַחזור לימוּדים או מַאמָרים או סרטים בּעִניָין מסוּיָם הבָּאים זֶה אַחַר זֶה: סדרה שבועית ללימודי יהדוּת; פרקים חדשים בסדרה הבלשית בטלוויזיה; סִדרת כתבות בנושאי רפואה
5. [עח] (בּצבא) מַערֶכֶת אימוּנים לִקבוּצת חַיָילים היוצֵאת להִתאַמֵן בּשוּרה שֶל נושׂאים בִּתנָאֵי שׂדֶה: המחלקה יצאה לסִדרה של שלושה ימים
6. [עח] (במתמטיקה) קבוצה סדורה של מספרים שסימניה על-פי-רוב, 1 a, a2... ar, ובה אפשר לבטא את האיבָר ar כפונקציה. ראו גם: סדרה אריתמטית
7. [עח] כל קבוצת עצמים או אִפיוּנים של דברים, או של אירועים, שיש להם מכנה משותף או צורה או איכות משותפים
8. [עח] (בגאולוגיה) קבוצת סַלעֵי מִשקע שנוצרו בסביבה מסוימת
9. [עח] יחידת משנה של קבוצה כאמור בעלת סדר ומאפיינים משלה
10. כל קבוצת עצמים, או אפיונים של דברים או של אירועים, שיש להם מכנה משותף, או צורה, או איכות משותפים
11. בניהול ארכיונים: חלק של קבוצת רשומות ממוצא אחד היכול לעמוד בפני עצמו
12. מספר דברים, או אירועים וכד' שכל אחד מהם קשור בצורה כלשהי לאחרים, במיוחד לזה שקדם לו
13. באופציות, כל האופציות בעלות אותו מועד פקיעה. שם הסידרה נגזר מחודש הפקיעה
14. באיגרות חוב, מספר סדרת איגרת החוב ו/או החברה המנפיקה. נתון זה מתפרסם לגבי כל יום מסחר בגיליון השערים של הבורסה
15. בסטטיסטיקה, טור של מספרים בסדר עוקב המשתנים לפי חוק או יחס מסוים. סדרה מכונה גם "טור" או "פרוגרסיה" (progression). לדוגמה: טבלת שיעורי מס המשתנים על פי ההכנסה; טבלת שכר המשתנה על פי הדרגה של העובד וכדומה. בלשון אחר: מקומם או הופעתם של דברים בזה אחר זה; סדרת דברים הבאים בזה אחר זה. לדוגמה: החלטות השקעה עוקבות אותן יש לקבל לגבי השקעה מסוימת, כאשר כל שלב מותנה בשלבים הקודמים

באנגלית: series, sequence

מרוקו ובהוטן הן האחרונות כרגע בסדרה של מדינות שישראל תנרמל את יחסיה עימן

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ריסוּן, רִסּוּן [עח]

1. (בהשאלה) בּלימה או הגבּלה של התפּתחוּת לא רצוּיה, עצירה: נקיטת צעדי ריסון כלפי המדינות התוקפניות
2. איפּוּק
3. שׂימַת רֶסן על הבּהמה: ריסון הסוס לפני הרכיבה

אנגלית: restraining

נתניהו, גנץ ואדלשטיין סיכמו על "ריסון מהודק" אם מספר הנדבקים בקורונה יעלה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] אמוּנה שיִקרֶה דָבָר שרוצים בו, ציפִּייה לדָבָר טוב, תוחֶלת: ותִקוות רשעים נאבד (ירמיה כג, 18); כל זמן שאדם חי יש לו תִקווה, מת - אבדה תִקוָותו (ירושלמי ברכות יג, ב)
2. [תמ] (בּהשאלה) תכלית, סוף: בהתעופף כל חִצֵי שחת לאין השֵב ויִפרו לאין תִקווה (מגילות ההודיות ג 27)
3. [תנ] תַאווה, תשוּקה: תִקוָותהּ היא לאהבה
4. [תמ] זמַן קצוּב

אנגלית: hope

סִסְמת הבחירות שנבחרה למפלגה החדשה של גדעון סער היא "תקווה לישראל" (by @polsifter)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כַּדוּרֶגֶל, כדור רגל [עח]

1. משחק תחרותי בין שתי קבוצות של אחד עשר שחקנים שכל אחת מהן משתדלת לקלוע כדור לשער היריבה בבעיטות רגליים
2. כדור עשוי גומי ממולא אוויר עטוף במעטפת חיצונית חזקה עשויה על־פי־רוב עור

באנגלית: soccer, football

שייח' מאיחוד האמירויות רכש חמישים אחוזים ממועדון הכדורגל בית"ר ירושלים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] דַיָין, מי שמוּסמך לבָרֵר, ולדוּן בּעִניְינֵי משפט: שֹפטים ושֹטרים תִתֶן לךָ בכָל שעָרֶיךָ (דברים טז, 18); פסק הדין ניתן על-ידי השופט
2. [עח] אדם שמוּנה לדון וּלהַכריעַ בּעִניָין כלשהו: שופט במשחק כדורגל
3. [תנ] מנהיג בישׂראל לפני תקוּפת המלוּכה, מושל, שולט: וַיָקֶם ה' שופטים וַיושִיעוּם מִיַד שֹסֵיהֶם וגם אל שֹפטֵיהֶם לא שָמֵעוּ (שופטים ב, 17-16)

אנגלית: judge

שופט בית המשפט העליון מני מזוז פורש מתפקידו במפתיע ארבע שנים לפני תום כהונתו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] עֵרך דָבר בכֶסף: אתנה לך כסף מחיר זה (מלכים א' כא, 2)
2. [תנ] תמוּרה על סחורה: למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה (משלי יז, 16); הקונה ביקש לדעת מה מחירו של הכד
3. [תנ] שָׂכָר, תשלוּם: וכוהניה במחיר יורו (מיכה ג, 11)
4. [עח] עונש, ויתור שאדם נדרש לעשות תמורת עניין מסוים
5. [עח] נתינה, הקרבה כדי להשיג דבר-מה: היעדר פרטיות ורכילות בעיתונים - זה המחיר שמשלמים אנשים מפורסמים
6. [תנ] תמורה כספית, תשלום, שווי מחיר השוק: "אתְּנָה לָך כסף מחיר זה" (מלכים א' כא, 2)
7. [תנ] מונח המשמש לעתים במקום המונח עלות (הגם שלמעשה משמעותם שונה) (ראו: עלות)
אנגלית: price

לפי הערכות, מחירו של סגר שלישי צפוי להיות כבד והוא עלול להגיע למיליארדי שקלים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנוּנִית רִאשׁוֹנָה [עח]
כּינוּי לִמבַשֵׂר דבַר-מָה שֶאחֵרים עוד יָבואו בּעִקבותָיו: הגשם הקצר היה הסנונית הראשונה של החורף

באנגלית: harbinger

בריטניה היא הסנונית הראשונה שתחסן את אזרחיה בחיסון של פייזר נגד קורונה   

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] תשלום לשם הצלה מצרה: אם כֹּפר יוּשַת עליו, ונתן פדיון נפשו (שמות כא, 30-29); ולא תקחו כֹּפר לנפש רֹצח, אשר הוא רשע למוּת (במדבר לה, 31)
2. [עח] תשלום בגין עברה שבוצעה, במקום דין פלילי: הנישום שילם כופר משום שהעלים הכנסות
3. [תמ] סכום שמשלם מי ששורו או בהמה אחרת שלו הרג אדם מישראל למשפחת הנפטר
4. [תנ] תמורה, תחליף: כּפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד (משלי כא, 18)
5. [עח] תשלום בעקבות סחיטה: הנחטף שילם כופר עבור שחרורו

אנגלית: ransom

האקרים פרצו למערכות של חברת שירביט. הם דורשים כופר של מיליון דולר עבור המידע שמצאו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] זריקה על פּנֵי שֶטח רחב, זריקה לכיווּנים שונים, הפצה: פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם (סנהדרין ח, ה); פיזור הדשן באדמה הופסק בשל תקלה
2. [יב] פַּזרָנוּת, בִּזבּוּז (כֶּסף): שלא יגיע בה אל הפיזור וההפקר (תיקון מידות הנפש לגבירול, מג); הפזרנות שלילית והקמצנות רעה
3. [עח] מניעת ריכוזיות של חומר של אירועים או התקהלות של אנשים: פיזור המפגינים בוצע על ידי גז מדמיע; פיזור אירועים
4. [עח] (בִּסטָטיסטיקה) סטִייה או שונוּת של קבוּצת נתוּנים מִספָּרִיִים ממגַמה מרכָּזית (להרחבה ראה מעות)
5. [עח] (בבּוּרסה) הפרש בין שני מחירים קשורים, כגון בין מחיר קנייה לבין מחיר מכירה
6. [עח] (בעסקים) החלוקה של לקוחות של עסק, או של משקיעים וכדומה. לשון אחר: חלוקה המצביעה אם לעסק יש לקוחות או חייבים רבים, או שזה מרוכז במספר מצומצם
7. [עח] (במסחר) חלוקת מחיר לשניים במקום לתת אותו כמחיר אחד
8. [עח] (במחשבים) העברה של רכיבי נתונים שנקלטו מרשומת קלט למיקומים שונים ברשומת פלט אחת או יותר
9. [עח] (באלקטרוניקה) פיזורו של גל-מיקרו לאחר שפגע במכשול
10. [עח] (בפיזיקה) תנועה של גלים כגון אור, קול או חלקיקים נעים, המושפעת ממכשול או אי-אחידות מקומית שבתווך דרכו הם עוברים
אנגלית: dispersion, spread, scattering

גוברות ההערכות שההצבעה לפיזור הכנסת תעבור השבוע. צילום: James Emery

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. דוחַק, חוסֶר רֶוַוח מספּיק בין חפָצים או אנשים הנמצאים במָקום מסוּיָם: הם התגוררו בבית קטן בצפיפות גדולה
2. דחיסוּת, סמיכוּת יֶתר: המוצרים נארזו בצפיפות יתרה
3. (בּפיזיקה) שיעוּר היַחַס שבין הכּובד של חומר מסוּיָם לבֵין כּובֶד המַיִם בּנֶפַח שָוֶוה: צפיפות הברזל היא 7.85
4. (בִּסטָטיסטיקה) שיעוּר הריכּוּז, גובה המלבן בנקודה מסוימת בהיסטוגרמה
5. (בדמוגרפיה) יחס כמותי בין קרקע לאנשים המאכלסים אותה. צפיפות אוכלוסין מנוסחת, בדרך כלל, כמספר בני אדם ביחידת שטח (כגון ק"מ מרובע)
6. יחידות דיור ליחידת שטח. ציון מספר הבתים בשטח מסוים, כמצוין בתכנית המתאר לאותו אזור, המוכתבת על ידי הועדה המקומית
7. בשיווק ישיר, מודד של היחס בין לקוחות, או לקוחות פוטנציאליים, באזור גאוגרפי מסוים לבין האוכלוסייה הכוללת באותו אזור
8. מצב שבו יותר מידי אנשים או כלי רכב המנסים לנצל את אותם אמצעים כדי שיעבדו בשבילם ביעילות המרבית. הדבר יכול שיקרה בגלל ירידה בכמות או באיכות של השירותים המסופקים. צפיפות היא חיסרון חיצוני
9. במחשבים כמות הנתונים הניתנת לאחסון ביחידת שטח או אורך של ההחסן. היא נמדדת לרוב כמספר הבתים או הסיביות לאינטש (גם: דחיסות)

אנגלית: congestion, density, crowdedness

הצפיפות בקניונים שנפתחו לא נלקחה בחשבון. צילום: eridony

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אישה<sup>1</sup>, אִשָּׁה [תנ]
איש ואישה

1. הנקבה שבבני אדם (בגיל הבגרות): לזאת יקָרא אִשה (בראשית ב, 3)
2. (בזיקה לאיש) בת הזוג בנישואים: ותשאר האִשה משני ילדיה ומאישהּ (רות א, 5); אישה מספרת עם בעלה (ברכות ג.); התייר בא ארצה במיוחד כדי למצוא אישה
3. כל אחת: ושאלה אישה משכנתה (שמות נ, 23)
4. (בסמיכות) השם בא להורות על תוכנה (אשת חן, אשת מדנים וכדומה): אשת חַיִל עטֶרֶת בעלה (משלי יב, 4)
5. (בהשאלה) כינוי לגבר חלש, מוג לב: נשתה גבורתם היו לנָשִים (ירמיה נא, 30)
6. הנקבה בבעלי החיים: שבעה שבעה איש ואִשְתוֹ (בראשית ז, 2)
אנגלית: woman, wife

בכנס בנושא מיגור אלימות נגד נשים אמר רוה"מ שיש לחמול על נשים כמו על בעלי חיים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] סיפּוּר מעשֶׂה הקשור לדמות או למקום אמתיים ורבים נוטים לקבלם כבעל רקע אמתי: "כיפה אדומה" היא אגדת ילדים ידועה
2. [תמ] משלים ומעשיות שנאספו משיחות של חכמים ומדרשותיהם וחוברו כתוספת בתלמוד ובמדרשים (ההפך: הלכה)
3. [עח] כּלַל סיפּוּרֵי המעשֶׂה של עַם או של שֵבט : מקרא, משנה, הלכות, תלמוד, תוספות, אגדות (מדרש רבה ויקרא כב); ה"איליאדה והאודיסאה" הוא ספר האגדה של היוונים הקדמונים
4. [עח] איש שסביבו צָמח סיפּוּר מעשֶׂה: חבר בגדוד העבודה והוא היה לאגדה
5. [עח] חלומי, נֶהדר (עממי): היה לנו ערב אגדה

באנגלית: fairy tale ,legend

אגדת הכדורגל, דייגו ארמנדו מראדונה הארגנטיני, הלך לעולמו בגיל 60 מדום לב 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] נסיך, בן המלך העתיד למלוך אחרי מות אביו: הִנֵּה הָאִישׁ אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֵלֶיךָ: זֶה יַעְצֹר בְּעַמִּי (שופטים יח, 7) (עֶצֶר = שלטון)
2. [עח] (בהשאלה) ממשיך בדרכו של פלוני ועתיד לתפוס את מקומו
אנגלית: crown prince

ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד כהן נפגשו בחשאי עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] קבוצת אנשים שנבחרו או התמנו למשימה מסוימת, הנפגשים לעתים מזומנות, כגוף, למטרת דיון וקבלת החלטות. ועדה יכול שתהיה לה, ויכול שלא תהיה לה, הסמכות לכפות את החלטותיה: מוּנתה וַעדה זמַנית שתכהן עד הבחירות הרשמיות; הוקמה וַעדה שתחקור את פרשת השחיתות
2. [יב] אסֵפה, פגישה: בֶּעָשׂור סמוכים בבית הוַועדה (מלשון התפילה)
ראו גם: ועדת חקירה

באנגלית: committee, board

שר הביטחון הורה על הקמת ועדת חקירה ממשלתית לבדיקת רכש הצוללות וכלי השיט  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

(תחרוּת ל)קבּלת תואר אַלוּף בִּספּורט: אליפות העולם באתלטיקה קלה

הג'ודוקא פיטר פלצ'יק זכה במדליית זהב באליפות אירופה בג'ודו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שֵם החודש התשיעי מניסן בַּלוּחַ העברי (השלישי מתשרי), מקביל לחודשים נובמבּר־דצמבּר בלוּח הכּללי. מזלו קשת: בארבעה לחודש התשיעי בכסלו (זכריה ז, 1); חצי כסלו וטבת וחצי שבט חורף (מדרש רבה בראשית לד)

באנגלית: Kislev

בואו להכיר את מקור שמות החודשים העבריים

חנוכייה, סופגניות, לביבות וסביבונים: כסלו הוא החודש של חג החנוכה. ומה מקור השם?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רָץ<sup>1</sup>

1. [תנ] נָע בצעדים מהירים בלי להַשהות את הרגליים על הקַרקַע: ואל הבקר רץ אברהם (בראשית יח, 7); והחיוֹת רָצוֹא וָשוֹב כְּמַרְאה הבזק (יחזקאל א, 14); אחד רץ ואחד מהלך (בבא קמא ג, ו)
2. [תנ] ממַהֵר: ותמהר האִשה ותרץ ותגד לאישה (שופטים יג, 10)
3. [תנ] קורא במהירוּת: כתוב חזון ובאר על הלוחות למען ירוץ קורא בו (חבקוק ב, 2); למען ירוץ הקורא בו פשר (מגילות מדבר יהודה); לאן אתה רץ? שאל המורה את התלמיד שקרא במהירות
4. [עח] מַציעַ את עצמו כּמוּעמד (עממי): רץ לתפקיד ראש העיר; רץ מטעם המפלגה בבחירות הבאות
5. [עח] נע ברציפוּת, רָצוּף, כגון: מספּרים רצים (עממי): מכונה עם סרט רץ (תנו דעתכם להבדל בין רָץ, יָרוּץ, לָרוּץ ובין רַץ, יָרוֹץ, לָרוֹץ - צורות הנטייה של רוצֵץ)
6. [עח] (בבורסה לניירות ערך) נייר ערך שמחירו "מטפס" במהירות כלפי מעלה (עממי)
(השוו בין רָץ לבין רַץ)

אנגלית: run

רוני גמזו, פרויקטור הקורונה לשעבר, שוקל לרוץ לראשות עיריית תל אביב. צילום: תמר מצפי

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אִי<sup>1</sup>

1. [תנ] יבָּשה מוּקֶפת מַיִם מכּל הצדדים: ונבהלו האיים אשר בים (יחזקאל כו, 18)
2. [עח] דבר הדומה לאי בגלל היותו בודד ומבודד (כגון חלקת קרקע מורמת בתוך ביצה או אדמת סחף, חורשה המוקפת מישור, משטח עבודה במרכזו של מטבח וכדומה)
3. [עח] (בשיווק) שטח תצוגה בתערוכה או בחנות גדולה שאינו תחום באמצעות קירות ויש לו אזרים שונים המאפשרים את התצוגה (כגון, חיבורי חשמל, קשר וכיוצ"ב)
4. (בהשאלה) מקום מרוחק ומבודד, או שהוא מנותק ומופרד משאר האזורים
(תנו דעתכם להבדל בין אִי לבין עִי)
אנגלית: island

בתי המלון באילת ובים המלח הוכרזו "איים ירוקים", נקיים מקורונה, כדי שיוכלו לקבל שוב תיירים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מקום ריק, נֶפח חלול: הדדים שפתחיהן לפָנים וַחלָלָן לחוץ, או שפתחיהן לחוץ וַחלָלָן לפנים (מעשר שני ג, ז)
2. [עח] קוסמוס; המרחב העצום שבין גופים שמימיים, ביניהם כדור הארץ: האסטרונאוטים טסו למשימת מחקר בחלל
3. [עח] בשוקי הכספים: פער הנוצר בשל תנודות שערים חזקות היוצרים שטחים פתוחים שמתמלאים בזמן מסוים
אנגלית: space, vacuum

17 שנה אחרי אילן רמון ז"ל, ישראלי שני יטוס בסוף 2021 למשימה בתחנת החלל הבינלאומית  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שמו של אחד ממועדי העדה האתיופית, המציין אחדות ונאמנות לאלוהים ותקווה שהוא יגאל את עם ישראל מאדמת אתיופיה ויביאו לארצו. מקור שמו מן המילה סגידה. מצוין 50 ימים אחרי יום הכיפורים ונחשב לחג רשמי של מדינת ישראל. בעבר נהגו בני הקהילה היהודית באתיופיה לצום ביום הזה. כיום המנהג המרכזי הוא לעלות ביום הסיגד לירושלים להתכנסות של כלל קהילת יוצאי אתיופיה לקריאת פרקים מן התנ"ך. חלק מבני הקהילה משמרים את מנהג הצום עד שעות אחר הצהריים
אנגלית: Sigd

בני הקהילה האתיופית מציינים את יום הסיגד, שבמרכזו תפילות לשלום ירושלים / צילום: יח"צ

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. גמר, סילוק, ביטול: חיסוּל חשבונות בין כנופיות; חיסוּל חברה
2. השמדה, ביעוּר (ראו גם: סיכול ממוקד): חיסוּל משכְּנות העוני; חיסוּל קִני ההתנגדות של האויב
3. (בכלכלה) הפסקת פעולה של מפעל או עסק כלשהו, מכירת כל הסחורה לפני סגירה
4. (בבנקאות) מונח אחר לפירוק

באנגלית: issolution, extermination

"ניו יורק טיימס": ישראל עומדת מאחורי חיסולו של מספר 2 באל קאעידה, לבקשת ארצות הברית

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מוטציה; שינוי צורה בבעלי-חיים ובצמחים
2. אחת הצורות שבהן נפגש סוג מינֵרל, השונה מאחר בפרטים מִשניים (כגון: מִבנֶה, צבע, טוהר, ההרכב)
3. (בגנטיקה) תהליך המביא לשינוי המִבנה של גן בכרומוזום, הגורם להופעת תכונות חדשות; שעבר שינוי פתאומי ברצף של ה-DNA
4. (בבולאות ובמטבעות) שגיאה מוגבלת בהיקפה שאירעה בתהליך הייצור
אנגלית: mutation

מוטציה של נגיף קורונה, שנוצרה בחווֹת החורפנים בדנמרק, מעלה חשש מפני איום חדש

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חיסוּן, חִסּוּן [עח]

1. אימוּניזַציה; יצירת הגנה בגוף בפני מחלות וכד': התינוק קיבל חיסוּן נגד שפעת
2. (בהשאלה) חיזוּק, כגון חיסוּן הרוּח
3. (בהשאלה בשוקי הכספים) פעולה וקיום הקבלה בין מועדי החלות של נכסים והתחייבויות, במגמה להפחית את סיכון שערי הריבית (עממי)

אנגלית: immunization, vaccine

ענקית התרופות פייזר בישרה כי יעילות החיסון שפיתחה נגד נגיף הקורונה מגיעה לתשעים אחוז

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מושג שמסמל את המחסום הבלתי נראה, הניצב בפני נשים מנהלות, כשהן מגיעות לשלב מסוים בסולם ההייררכי בארגון. תקרה זו היא בלתי נראית, אולם היא אינה חדירה לנשים, ומאפשרת התקדמות לגברים בלבד (עגה, ארה"ב): אחרי שנים שבהן גבר אייש את משרת מנכ"ל החברה, היא מונתה למנכ"לית ושברה את תקרת הזכוכית
2. (בהשאלה) כל מחסום בלתי נראה המונע מישהו מהתקדמות כלפי מעלה

באנגלית: glass ceiling

במינויה לתפקיד סגנית נשיא ארצות הברית, שברה קאמלה האריס עוד תקרת זכוכית של נשים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בּרווז צוֹלע, בַּרְוָז צוֹלֵעַ [עח]

1. אדם בשלהי כהונתו בתפקיד, בדרך כלל בפוליטיקה, שמחליפו כבר נבחר, כך שנבצר מן האדם לקבל החלטות חשובות ותקיפות: הנשיא הנוכחי הוא ברווז צולע עד שהנשיא החדש ייכנס לתפקידו
2. ארגון או חברה שיוכלו להוסיף ולהתקיים רק אם יקבלו תמיכה מכספי הציבור. תמיכה כזו, ברוב המקרים, תינתן בשל מניעים פוליטיים ולא בשל סיבות כלכליות (עממי)
3. (בכלכלה) חבר בורסה לניירות ערך שאינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו (עגה)

באנגלית: lame duck

לאחר ההפסד בבחירות, דונלד טראמפ הוא כעת ברווז צולע עד סיום כהונתו הרשמי בינואר

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] ניצחון (במלחמה או במחלוקֶת), הכנעה: לחמנו באויב עד הַכרָעתו
2. [תמ] החלטה בעניין השנוי במחלוקת: אף פשרה צריכה הַכרָעת הדעת (ירושלמי, סנהדרין יח, ג); אין הַכרָעה שלישית מכרעת (בבא קמא קטז); השאלות באו לידי הַכרָעה בהצבעה
3. [תמ] הטָיָה (של כף המֹאזניים) כלפי מַטה מרוב משקל - בעיקר בהשאלה, בביטוי כגון: הַכרָעה לכף זכות
4. [עח] שיטה בלוגיקה לקביעת אמת של פסוק

באנגלית: decision

חמישה ימים אחרי הבחירות הושגה הכרעה: ג'ו ביידן הוא הנשיא ה-46 של ארצות הברית  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. אִינְדֵּקְס; קיצור של מדד המחירים לצרכן, שהוא בּיטוּי חודשי בנקודות של שינויים במחירי המוצרים בסל המוצרים, שהוא הסחורות והשירותים החיוניים לצורך שמירה על רמת חיים בסיסית. מתפרסם מדי חודש על־ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2. מספר המורה את השינוי היחסי במחיר או בתפוקה ואת השינוי בתופעה כלכלית בין תקופה אחת לתקופה אחרת. המדד מסומן בּדרך-כּלל ב-100, כגון מדד המחירים לצרכן, מדד שערי מניות וכד' (ראו 5)
3. מספר המבוסס על סדרת תצפיות ומשמש כאינדיקטור (מודד) של תנאי, של תכונה או של תופעה. מבטא את היחס בין שני גדלים, כגון אורכים בכיוונים שונים
4. אִינְדִּיקַצְיָה; נוסחה או מספר המבטאים יחס בין מידות או גדלים ובין מידה לתקן קבוע
5. מספר המבטא באחוזים את השינויים היחסיים החלים בתופעה כלכלית כלשהי, כגון במחירים, בתפוקה, בתופעה או בתהליך כלכלי, בפרקי זמן מסוימים (להרחבה ראו מעות)
אנגלית: index

מדד המניות האמריקאי דאו ג'ונס שבר שיא כשחצה לראשונה את רף שלושים אלף הנקודות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הַקְלָטָה [עח]

רישוּם של קולות או כתיבת נתונים ביחידת אחסון אלקטרונית, על תקליט או על סֶרט מַגנֵטי: הַקלָטת השירים החדשים השׂביעה את רצונה של הזמרת

אנגלית: recording

ניר חפץ, עד המדינה בפרשת תיק 4000, הקליט את רה"מ בשיחה פרטית שפורסמה בערוץ 13

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הבדלה, הפרדה, ניתוּק מסביבה חֶברתית: הילד החדש בכיתה סבל מבידוד חברתי
2. קָרַנטינה; הפרדה של חולה נגוּע במחלה מידַבּקת, בשל חשש מפּני הפצת מַגֵפה: החייל החולה בווירוס אושפז בבידוּד (ראו: הסגר)
3. ביחסי עבודה, מצב ניכור הנובע מכך שלעובד אין קשרים חברתיים משמעותיים עם סביבת העבודה והוא מנותק ממקורות תמיכה ותגמולים

באנגלית: isolation, quarantine

משרד הבריאות אישר כי תקופת הבידוד לבאים במגע עם חולי קורונה תקוצר מ-14 ימים ל-12

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַרחשוון, מַרְחֶשְׁוָן [תמ]

שֵם החודֶש השמיני מניסן בַּלוּחַ העברי (השֵני מתשרי) במקביל ללוח הבבלי הקדום. מקביל לחודשים אוקטובֵּר-נובֶמבֵּר (בקיצור נקרא: חֶשוָון); מזלו עקרב (גם: יֶרַח בּוּל): אותו היום י"ז במרחשוון היה (ראש השנה יא:); חודש מרחשוון יפה וטוב, הוא במיני מעדנים דשן ורטוב (מלשון הפיוט)
אנגלית: Marcheshvan

"חודש מרחשוון יפה וטוב, הוא במיני מעדנים דשן ורטוב" (מלשון הפיוט)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יוֹרֶה<sup>3</sup>

1. [תנ] הגֶשם הראשון של עונַת הגשמים באֶרץ ישראל: ונתתי מטַר אַרצכם בּעִתו, יורֶה וּמַלקוש (דברים יא, 14)
2. [תמ] העונה שבה הגשם הראשון בארץ יורד: אִם זרעת בַּיורֶה אל תַעמוד בַּמַלקוש (תנחומא חיי שרה ו)

באנגלית: first rain

לגשם הראשון בשנה, שהגיע סוף סוף, קוראים יורה. ואילו עוד משמעויות יש למילה?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מי שאוסף בַּסֵתֶר ידיעות על פּעוּלות האויב ועל תכניותיו: נחשפה רשת מרגלים שצילמה מחנות צבאיים
2. מי שעוקב בַּסֵתֶר אַחַר מַעשֵׂי אחֵרים וּמגַלֶה את סודותיהם כּדֵי למוסרם למעוניינים בּכָך: החברה הכלכלית הגדולה שותלת מרגלים בחברות מתחרות
3. סַיָיר שתפקידו לחקור ולבדוק בחשאי, כאמור בפסוק: "שְנַיִם אנשים מרַגלים חֶרֶשׁ" (יהושע ב, 1)
4. שליח של מורד במלך שנשלח כדי להכין בחשאי את דעת הקהל לבאות, כאמור בפסוק: "וַישלח אבשלום מרַגלים" (שמואל ב' טו', 10)

באנגלית: spy

השחקן שון קונרי, שגילם את דמותו של המרגל הבריטי ג'יימס בונד, מת בגיל 90   

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צוֹלֶלֶת [עח]

ספינה אטוּמה המסוּגלת לָשוּט מִתַחת לִפנֵי המַיִם ומצוּיֶדת בּמִתקְנֵי צלילה לִזמַן רב לביצוּעַ פּעוּלות מִלחָמה או משימות מחקר. בצבא, משימתה העיקרית היא גילוי כלֵי שיט של האויב והשמדתם: הצוללת צללה וצללה עד שלא נראתה עוד

באנגלית: submarine

הכנסת אישרה הקמת ועדת חקירה בפרשת הצוללות, יו"ר הכנסת ביטל את ההצבעה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִנְהָרָה

1. [עח] חפירה מלאכותית פּתוּחה משני צִדֶיה למַעבר אנשים, כלֵי רֶכב וכדומה: בחיפה הוקמה מנהרה מתחת להר הכרמל
2. [עח] נִקבּה, מחילה מפוּלשת טבעית או חפורה: בטיול גילינו בבטן ההר מנהרה המובילה אל מעיין
3. [תנ] מחילה, תעלה תת קרקעית, חור וסדֶק בסלעים, מעָרה: מפני מִדיָן עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים (שופטים ו, 2)

באנגלית: tunnel

נחשפה מנהרה תת-קרקעית שחפר חמאס בין עזה לישראל. ומה מקור המילה?  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מָנוֹר
נול אריגה

1. [תנ] מוט של נוּל אריגה שחוּטֵי השתי כּרוּכים עליו, יתד האורג: ועץ חניתו כמנור אֹרגים (שמואל ב' כא, 19); וביד המִצְרִי חנִית כִּמְנוֹר אֹרְגִים (דברי הימים א' יא, 23). המָנור הוא המקל הארוך שבראש הנוּל ותפקידו להפריד בין החוּטים הזוגיים לבלתי זוגיים בכלי האריגה. אל מוט זה קשורים החוּטים הבלתי זוגיים בלולאות. כיום נִקרא: כּובֶד הַשֶתִי; ובן שחר יגלגל את כסותו כאורג היריעה על מנוריו (מלשון הפיוט)
2. [עח] כּלונָס (מוֹט) בספינה שמשַמֵש לפרישׂה של תחתית מִפרָשׂ אורכּי

אנגלית: boom, weaver's beam

הכדורגלן מנור סולומון, המשחק בקבוצת שחטאר דונצק האוקראינית, עושה חיל בליגת האלופות

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] הַקניית ערָכים, הרגלים וידיעות לעיצוב אופיו של אדם: חינוך לחיי חברה, חינוּך דתי, חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם
2. [עח] מערכת פורמלית של מוסדות-חינוּך
3. [תמ] אימוּן, הרגלה מודרגת לדבר-מה: איזה חינוּך? היה רגיל לאכול בשתי שעות ואוכלין אותוֹ לשלוש (יומא פב)
4. [תמ] חנוּכּה, הופעת בּכורה: נתמנה להיות כוהן גדול, מביא שתיים, אחת לחינוּכו ואחת לחובת היום (ירושלמי שקלים ל); חינוך מנורה ונרותיה (מלשון התפילה)
5. [תנ] הנחת יסוד או התחלה. החינוך הוא הכנת דרכו של האדם מראשיתו ולא רק העברת ידיעות ומנהגים מדור לדור: "חֲנֹךְ לַנַּעַר, עַל-פִּי דַרְכּוֹ" (משלי כב, 6)

באנגלית: education, foundation

מערכת החינוך תיפתח או לא תיפתח? חוסר הוודאות מדיר שינה מעיני ההורים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. קִריה; עיר; שכונה גדולה בקרבת עיר; מערכת מבנים למוסד אקדמי או ממשלתי: מעונות הסטודנטים נבנו בתוך קמפוס האוניברסיטה
2. מַחנה; מגרש נרחב למשחקים ולטיולים: בקמפוס הקרוב תיערך החזרה
3. העולם האקדמי: חיי הקמפוס תוססים ופעילים

באנגלית: campus

יש סטודנטים, אין קמפוס: האוניברסיטאות פותחות את שנת הלימודים האקדמית מרחוק 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שַׁלֶּכֶת

1. [תנ] נשירת העָלים בתקופת הסתיו: כָּאֵלה וכָאַלון אשֶר בּשַלֶכֶת (ישעיה ו, 13)
2. [עח] (בּהשאלה) שיממון, בּדידוּת, עקרוּת: שַלֶכֶת בלִבּי
3. [תנ] שֵם אַחַד השערים בּבית המקדש: לשפים ולחֹסָה למערב עם שער שלכת במסלה העולה מִשמָר לעמת מִשמָר (דברי הימים א' כו, 16)
אנגלית: fall

מידות החום היורדות מעידות כי הקיץ מפנה את מקומו לסתיו קצרצר שמביא איתו שלכת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] נגיעה או פּגישה של שני משטחים בּלי חדירה הדדית
2. [עח] נגיעה; קשר קרוב, יחסי מין
3. [עח] צוּרה מקוּצרת של מגע חשמלי (בּין שני מוליכים)
4. [עח] התקשרוּת או יחסים (כּגון בּפגישה או בתקשורת פיזית, רוּחנית, עסקית או חברתית): התקיימו מַגָעים בין שתי החבָרות
5. [עח] יצירת קשר (כּגון בּרדיו) או קבּלת אותות (כּגון בּמכּ"ם)
6. [עח] התנגשוּת (כּגון בּכדוּרגל)
7. [עח] מצב המאפשר תצפית בין שנֵי גוּפֵי צבא לוחמים או חילוּפי אש ביניהם
8. [עח] נקודת המפגש בין שני סוגי סלעים סמוכים ושונים זה מזה
9. [עח] קוֹנְטָקְט; בצילום, הֶדפס המתקבל על-ידי הצמדת התשליל לנייר רגיש לאור

באנגלית: touch, contact

16 באוקטובר, "יום סטיב ג'ובס": הזדמנות להיזכר במשמעויות המילה מגע לפני שנקשרה למסכים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נְדִידָה
נדידת ציפורים

1. [יב] הליכה ממָקום למָקום, טִלטוּל ממקום למקום, נדוּדים: ומחטאת זמן נבראת נדידה (מלשון הפיוט); הוא מכיר את העולם בנדידָתו מארץ לארץ; נדידת הציפורים מתרחשת בעיקר בעונות המעבר
2. [עח] (בביולוגיה וברפואה) מעבר של אטום או של אטומים מחלק מולקולה אחד לאחר
3. [עח] תנועה תת-קרקעית של נפט, של גז או של מַיִם שלא באמצעים מלאכותיים
4. [עח] תנועה של יונים או טרידתם אל אלקטרודה בהשפעת כוח אלקטרומוטורי
5. [עח] העברת נתונים בשימוש שכיח להחסן נגיש יותר

באנגלית: migration

10 באוקטובר, יום נדידת העופות העולמי, צוין השנה תחת הנושא "ציפורים מחברות את עולמנו"

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. פרישה מן העבודה מרָצון לפני גיל הקִצבּה, עזיבת תפקיד: היא לא הייתה מרוצה מעבודתה ומכאן הִתפַּטרוּתהּ
2. הסרת חובה מעצמו: הִתפַּטרוּתו הֵקלה עליו את האחריות המוטלת על כתפיו
3. צעד הננקט על ידי עובד כדי לסיים את יחסיו עם המעביד על פי החלטתו הוא (להרחבה ראו מעות)

באנגלית: resignation

פרופ' איתמר גרוטו הגיש את התפטרותו ממשרד הבריאות בהמשך לבכירים נוספים שעזבו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

(גרימת) חַבָּלה בּידֵי גורמים עוינים, טרוריסטיים, פּגיעה למטרת הריסה או הרג. בשונה מפשע רגיל אינה מכוונת כלפי אדם מסוים אלא מכוונת כלפי קבוצה או קהילה מסוימת: ארגון טרור נטל את האחריות לביצוע הפיגוע

אנגלית: terror attack

רצח כומר בכנסייה בעיר ליון שבצרפת הוא האחרון בשרשרת פיגועי טרור שהתרחשו במדינה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. עשייה לנורמלי, התאמה לנורמה או לתֶקן: נִרמוּל היחסים בין שתי המדינות היה פרי מאמץ של גורמים רבים
2. (במכניקה קווָנטית) הפיכת פרמטר חשמלי - כגון זרם, מתח או פונקציה מתמטית - למנורמלת, על־ידי כפל בקבוע או בסקָלָר, כדי לקבל נורמה
3. ביצוע טרנספורמציה נורמָלית של מִשתנֶה סטָטיסטי

באנגלית: normalization

הסכם לנרמול היחסים הושג בין ישראל לסודאן תמורת הסרתה מרשימת המדינות תומכות הטרור

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רָקֵטָה [מש]
הרקטה הגרמנית V1

1. טיל. קָליע בליסטי בַּעל כוח הֶרס גדול, וגוף דמוי גליל מוארך, הנע במהירות גדולה באוויר או בחלל ומצויד במנוע רקטה. משמש כלי נשק או כלי שיגור לחלל
2. (בּספּורט) רַחַת. מַחבֵּט בעל מסגרת עגולה ובה רשת של חוטים לחבוט בה כדור טניס במשחק טניס
3. זיקוק הנורה לאוויר על-ידי גז. משמש לתצוגת זיקוקים ולאיתות
4. סוג של מנועים המייצרים כוח דַחף ועילוּי סילוני, המסוגלים להניע כלי טַיִס, כלי נֶשק וכולי באַטמוספֵרה ובחלל

אנגלית: rocket, racquet

הרקטות שמשוגרות מרצועת עזה חוזרות, וגורמות לסבל ולתחושת חוסר אונים בקרב תושבי הדרום

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] שורֵק, מַשמיעַ קול צִפצוּף: כְּסוּס עָגוּר כֵּן אצַפְצֵף (ישעיה לח, 14); בצפצוף מצפצפים (מלשון התפילה)
2. [תמ] מַשמיעַ קול דַק: תינוקות מצפצפין בקולן (מדרש רבה בראשית סה)
3. [עח] מזַלזֵל, בָּז (עממי): היא מצפצפת על ההוראות שלך, ואינה ממלאה אותן. ביטוי קרוב: שם פס
4. [עח] משמיע קול של עכבר (מנדלי מוכר ספרים)

באנגלית: to show contempt for, to beep

בכל יום מתברר שיותר ויותר נבחרי ציבור מצפצפים על הגבלות הקורונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מֶזֶג אֲוִיר, מזג אוויר [עח]

מצב האקלים בזמן מסוּים (חום, רוח, גשם, עננים וכד'); החקלאי הקשיב לתחזית מזג האוויר בקשב רב

אין להתבלבל עם אקלים

אנגלית: weather

חילופי העונות - בייחוד בעונות המעבר - גורמים למזג אוויר הפכפך ולציפייה לגשם. ומה הקשר למילה "אקלים"?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תִּשְׁרֵי [תמ]
שֵם החודֶש הראשון בשנה העברית לפי חז"ל או החודש השביעי בַּשנה לפי המקרא. במקרא מכונה גם יֶרַח הָאֵיתָנים. בחודש תִשְרֵי חל ראש השנה. מזלו מאזניים. "בתשרי נברא העולם" (ראש השנה, עמוד ח) (ראו: ראש השנה)
אנגלית: Tishrei

בואו להכיר את מקור שמות החודשים העבריים

לרגל החודש הראשון בלוח השנה העברי ראו לקט מונחים לחגים החלים בו

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. העמדה של שני דברים האחד כנגד השני, לשם בירור והשוואה: העימות שנערך בין הנאשמים הבהיר את פרָטי המקרה
2. (בהשאלה) קוֹנְפְרוֹנְטַצְיָה; סִכסוּך
3. התייצבוּת מוּל מישהו בוויכּוּח, בהתנצחוּת או במִלחמה: העימות בין שני היריבים הפוליטיים היה חריף; אין מנוס מעימות עם הפלסטינים
4. העמָדה זה מול זה של שני טֶקסטים לשם השוואתם וקביעת הנוסח המקורי והמסקנות מכך: עימות שתי היצירות זו מול זו יעלה את השוני
5. תיאור ביבליוגרפי של סֵפר בנוסחה על-אודות גודל, חתימות ומִספּוּר העמודים באמצעות סמלים
6. השוואה ביקורתית
7. האָמנוּת המוזיקלית של שילוב הרמוני מוצלח של שתי מֵלודיות עצמאיות או יותר. התפתחות הקונטְרַפּוּנקט החלה במאה הארבע־עשרה, בתקופת הפּוליפוניה, ולכן התמקדה באמנות הווקלית, ובמאה השבע־עשרה נגעה השיטה גם במוזיקה האינסטרוּמֶנטלית (ראו גם: קוֹנְטְרַפּוּנְקְט)

באנגלית: debate ,confrontation

הבחירות בארה"ב מתקרבות: סדרת העימותים בין המועמדים יוצאת לדרך

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כְּבִידָה<sup>1</sup> [עח]
אייזיק ניוטון

1. גרָוִויטציה; כוח משיכה הפועל בין כל שני גופים בטבע. עוצמת הכוח היא תוצאה של היחס למסה של כל אחד מן הגופים ותלויה במרחק שביניהם. ככל שהגופים רחוקים זה מזה הכוח ביניהם ייחלש לפי ריבוע המרחק. הכוח אינו מורגש בין חפצים יומיומיים. זהו אחד מכוחות היסוד שבטבע והוא אחראי לתופעות טבע רבות, כמו למשל למערך גרמי השמים. על פי אייזק ניוטון, כוח זה מסביר תופעות כמו משיכת הארץ, תנועת הירח, תנועת כוכבי הלכת, גאות ושפל ועוד. במאה העשרים הציע אלברט איינשטיין תורת כבידה חדשה. בתורתו נקבע מבנה המרחב על-ידי מערך החומר. גוף בעל מסה גבוהה גורם לעיוות המרחב. מה שנראה כתנועה המושפעת מכוח הכבידה אינו אלא תנועה חופשית במרחב מעוות. אחרים טענו שלמרחב יש משמעות רק ביחס למציאות הפיזיקלית ומבנהו מכתיב את מערך החומר. כיום משתמשים בעיקר בתורת היחסות הכללית של איינשטיין למדידת כוח הכבידה
2. (בפיזיקה) כוח המושך את הגוּפים אל מרכז האדמה, כוח המושך גופים זה לָזה, ואחד מארבעת כוחות היסוד של הטבע
3. משיכה הדדית בין כל המסות של החלקיקים וקוואנטי אנרגיה ביקום, אשר לפי תורת היחסות הכללית מקורה בעיקום היקום המאלצם לנוע לפי גאודזיות מרחב וזמן. ככל שיתרחקו זה מזה הכוח ביניהם ייחלש (גם: כוח כבידה, כוח כובד, כוח משיכה)
4. כוח המשיכה בין שתי מסות הנמצא ביחס ישיר למסות וביחס הפוך לריבוע המרחק שביניהן (המקדם קבוע הכבידה). אינו תלוי בטיבן הכימי או הפיסיקלי או בגופים שביניהן

באנגלית: gravitation ,gravitational attraction

אתגר המטאטא שסחף את המדינה הבליט את כוח הטבע החשוב 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מצב בין מדינות שאינן נלחמות זו בָּזו או בין בני אדם שאינם שׂונאים זה את זה: וַיהי שָלֹם בֵּין חירָם וּבֵין שלֹמֹה (מלכים א' ה, 26)
2. [עח] הֶסכֵּם לסיום מצב מלחמה בין מדינות (הכּולל בדֶרך- כּלל נכונוּת לשיתוּף פּעוּלה): האויבים כרתו ברית שלום
3. [תנ] שַלווה נפשית, שקט, מנוּחה: יהי שלום בחֵילֵך שַלוה בּאַרמְנותָיִך (תהילים קכב, 7)
4. [עח] אידֵאל של הַרמוניה חברתית
5. [עח] נוסח ברכה בעת פגישה וּפרֵדה או בפּתיחה וסִיוּם של מכתב וכד', כּגון: שלום וּברָכה
6. [תנ] [בּנסמך וּבנטייה] מצב, מעמד, כגון בשאלה: מַה שלומך?: לֶך נָא ראֵה את שְלום אַחֶיךָ ואת שְלום הַצֹאן (בראשית לז, 14)

באנגלית: peace, goodbye

מדינת ישראל חתמה על הסכם היסטורי עם איחוד האמירויות ועם בחריין

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רַמְזוֹר [עח]
מִתקָן חשמלי בצומֶת דרכים העשוי עמוד ובראשו פָּנס שצבעיו מתחלפים - ומורה לנהגים ולהולכי רֶגל שעליהם לעצור או שמותר להם להתקדם
אנגלית: traffic lights

השיטה של פרופ' גמזו מנסה להכניס סדר במפת הקורונה הארצית כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

יציאה אל הרחובות של יחיד או קבוצת אנשים, תוך הכרזת ססמאות והנפת שלטים כדי להביע באופן פומבי את דעתם, או את מחאתם, בנושא מסוים. רואים בהפגנה מימוש של חופש הביטוי וחופש ההתארגנות

באנגלית: demonstration, rally

הדיווחים על ההפגנות מול בתיו של ראש הממשלה בירושלים ובקיסריה, בולטים מאוד 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הישארוּת, הִתקַיימוּת למרות המכשולים: הישָׂרדוּת האדם גרמה הלם, כי חשבו שהוא נשרף במטוס
2. (בעסקים) המשך קיומו של ארגון לאורך זמן המשמש קריטריון לאפקטיביות ארגונית.
3. שמה של תוכנית טלוויזיה פופולרית

באנגלית: survival

תוכנית הטלוויזיה הפופולרית הגיעה לסיומה, אבל ההישרדות הכלכלית בגלל הקורונה, נמשכת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חנוּכּה, חֲנֻכָּה [תמ]

1. [תמ] חג בן שמונה ימים (מכ"ה בכסלו ואילך) לזכר חנוכת בית המקדש בימי החשמונאים ולזכר נס פך השמן. מדליקים בו נרות המוצבים בחנוכייה. בלילה הראשון נר אחד, ומוסיפים נר בכל יום: מעשה וגזרוּ תענית בַחנוּכּה בלוד (תוספתא תענית ב, ו); וימים אלו הם הנקראים חנוּכּה והן אסורים בהספד ותענית כימי הפורים (רמב"ם הלכות חנוכה ג, ג)
2. [תנ] חינוך, עריכת מסיבה או טקס לכבוד תחילת שימוש בבית או מפעל; הקדשת דבר לתפקידו: נשיא אחד ליום יקריבוּ את קרבנם לחנכַּת המזבח (במדבר ז, 11); שהיתה חנוּכַּת המזבח, ולא הקריבו כבש בבוקר (תוספתא מנחות ד, ד); לכן התנדבוּ בחנוּכַּת הבית תחלה (רש"י שמות לב, 27)

"נֵר לִי,  נֵר לִי,  נֵר לִי דָּקִיק. בַּחֲנֻכָּה נֵרִי אַדְלִיק": לרגל חג החנוכה ראו לקט של מונחי החג

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

נָקי, טהור, צָלוּל, צח: זַך אני בלי-פָּשע, חף אנוכי (איוב לג, 9); נקי ישר דרך ובר-לבב וזַך-פועַל (ספרות ימי הביניים); כל לשון זַך הוא צוהר (רש"י איוב טו, 15); המרק זך וצלול

באנגלית: pure, clear

"כי האדם עץ השדה" ו"איך זה שכוכב" הם שניים משירי נתן זך, שמת בגיל 89 / צילום: מוטי קיקיון

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְעָרָה

1. [תנ] סוּפה, רוּחַ חזָקה מאוד, סַעַר: סופה וסעָרה ולהב אש אוכֵלָה (ישעיה כט, 6); שמא רוח סעָרה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב לאויב? (בבא בתרא טז.); הלילה צפויה סערה עזה
2. [יב] (בּהשאלה) התרַגשוּת גדולה, פֶּרֶץ רגָשות: אזי מסַערַת חִשקה אשר לִבי מאוד הֵרַך (מלשון הפיוט); סַערַת רוּחות; דברי הנואם עוררו סערה בקהל
3. [עח] הסתַערוּת, התנַפּלוּת פֶּתַע: סערות מלחמה; היא פרצה פנימה בסערה
4. במטאורולוגיה, מצב שבו מהירות הרוח 40 קשר (75–80 קמ"ש), גובה הגלים 5.5 מטר (תנו דעתכם להבדל בין סְעָרָה לבין שַׂעֲרָה)
אנגלית: gale, tempest, storm

גשם חזק ומזג אוויר סוער גורמים להצפות ברחבי הארץ

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מִשׂרת הנשיא, תפקיד הנשׂיא: הלל ושמעון, גמליאל ושמעון נהגו נשׂיאוּתן בפני הבית מאה שנה (שבת טו.); ועל מה היא נשׂיאוּתו? - פקודת שומרי משמרת על ידו היא (רש"י במדבר ג, 32); המועמדים לנשׂיאוּת התחרו על לב הציבור
2. [עח] מנהיגוּת, הנהלה עליונה, רָאשוּת: נשׂיאוּת בית הדין; נשׂיאוּת האוניברסיטה
3. [עח] חֶבר אנשים בתפקידֵי נשיא: נשׂיאוּת האספה
4. [תמ] נשׂיאה, הרמה, הגבּהה: והקדוש ברוך הוא.. נותן בו עשרה דברים, ואלו הן: רוח ונשמה וקלסתר פנים ומראית עיניים ושמיעת אוזניים ודיבור שפתיים ונשׂיאוּת ידיים והילוך רגליים (מדרש רבה קוהלת ברבות הטובה); "במשא" בנשׂיאוּת הניגון (רש"י דברי הימים א' טו, 22)
5. [יב] גדולה, חשיבות: הענווה עם הנשׂיאוּת לכודה (ספרות ימי הביניים)
6. [יב] עניין נשׂוּאי: אבל המקרים כולם אמנם הם נשואים נשׂיאוּת ראשונים על העצם בשווה (מורה נבוכים)

באנגלית: presidency

סופרים את הקולות: המרוץ לנשיאות ארה"ב צמוד מאוד, ועדיין לא הושגה הכרעה בין המועמדים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] רציחה, הריגה בזדון, המָתה: אשר ברצח חוטאים (תוכחת אהב יוצר ב' שבועות); נאשם בשלושה מעשי רצח; רצח אכזרי
2. [תנ] (בּהשאלה) אֵיבה, אַכזְרִיוּת: ברצח בעצמותַי חרפוני צוררַי (תהילים מב, 11); הרצח הניבט מעיניו מגלה את רחשי נפשו
3. [תנ] פצע, דקירה, שֶבֶר, הֶרֶג, קֶטֶל, כאמור בפסוק: "ברֶצַח בעצמותַי חֵרפוּני צוררָי" (תהילים מב, 11)
4. [תנ] רִשעוּת, אכזריוּת, כאמור בפסוק: "לִפְתֹּחַ פֶּה ברֶצַח לְהָרִים קוֹל בִּתְרוּעָה" (יחזקאל כא, 27) (ויש מפרשים: רֶצַח = צֶרַח, צריחה)
5. [עח] (בּהשאלה) הפסקה אלימה של תוכנית, פּעילוּת, מִבצע וכד': רצח הסרט החדש על-ידי ביקורת קטלנית (ראו גם: עונש)

באנגלית: murder, homicide

25 שנים חלפו מאז רצח ראש הממשלה יצחק רבין בתום עצרת שלום בת"א / צילום: תמר מצפי

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יָרֵחַ
הקפת הירח בחללית

1. [תנ] כוכב לוַואי של כדור הארץ. מאיר בלילה מֵהִשתַקפוּת אור השֶמש; מַקיף את כדור הארץ ממערב למזרח בכ-29.5 יממות במסלול אֶליפּטי. ציר סיבובו העצמי נטוי, ולכן קטביו מוצגים לסירוגין כלפי הארץ. קוטרו 3,476 ק"מ ורוחקו הממוצע מהארץ 382,000 ק"מ. אין בו כמעט שָׂדֶה מַגנֵטי ואין אַטמוספֵרה.
במקרא קרוי לבָנה, "המאור הקטן", כאמור בפסוק: "חֻקֹּת יָרֵחַ וְכוֹכָבים... לָיְלָה" (ירמיה לא, 35)
2. [עח] סֵטָלִיט; כוכב לוַואי של כוכב לֶכת כָּלשהוּ: לכוכב צדק יש שנים-עשר ירָחים
חשוב תפקידו של הירח כמורה הזמן. מחזור הירח שימש בסיס לחודש העברי.
(תנו דעתכם להבדל בין יָרֵחַ לבין יֶרַח)

באנגלית: Moon

חוקרים בסוכנות החלל נאס"א מצאו על הירח סימני מים בכמות גדולה יותר ממה שסברו עד כה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (בספורט) קטע ישר (ולא סיבובי) במסלול ריצה או מרוצים, באצטדיון וכדומה: הרצים הגיעו לישורת האחרונה אחרי מסלול ארוך ומעייף;
לעתים משתמשים במילה בהשאלה בתוך הביטוי "הישורת האחרונה" לתיאור סוף מרוץ שאינו ספורטיבי, למשל מרוץ פוליטי
2. פּוֹדֵסְט; משטח המפריד בין שני חלקים של גרם מדרגות

באנגלית: straight

מרוץ הבחירות לנשיאות ארה"ב מגיע לישורת האחרונה: האם ביידן ינצח את טראמפ?

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שָׁעוֹן [עח]

1. מכשיר המורֶה את השעה: בראש המגדל קבוע שעון
2. רווֵחַ בהוראת מונֶה (המורה על כַּמוּת התִצרוכֶת של מַיִם או של חַשמַל וכד')
3. יחידה אלקטרונית המספקת אותות בתדירות קבועה לצורך ניטור, מדידה או תיאום זמנים של תהליכים או יחידות אחרות במערכת. (תנו דעתכם להבדל בין שָׁאוֹן לבין שָׁעוֹן)
אנגלית: watch ,clock

המילה הזאת חודשה בתקופת "תחיית הלשון". בואו להכיר עוד מילים שחודשו אז

יחשיך מוקדם: בסוף השבוע נזיז את המחוגים לאחור, וישראל תעבור להתנהל לפי שעון חורף

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הפחָתת הכּובֶד, הַמעטת קושי, עשׂייַת דבר לקל יותר: משנישאה, חלה הקָלה בעול שנשאה על כתפיה לבדה
2. רוָוחה, הקטנת הלחץ הנפשי, הנחה: הכול נשמו לרווחה לאחר שהוכרז על הקָלה בשיעורי המס
3. זלזוּל, אי-התחשבוּת כמו בביטוי: הקָלה בּכָבוד: אין גרוע מהקָלה בִּכבוד אב ואם
4. (במקרקעין) מתן רשות לבצע פעולה הסוטה מהוראות תוכנית בניין ערים או תקנה אחרת ושאין בה משום שימוש חורג. לדוגמה שינוי מיקום של אחוזי הבנייה, צמצום קו הבניין וכיוצ"ב. כדי לקבל הקלה על המבקש לקיים הוראות מסוימות של חוק התכנון והבנייה (ראו: סעד)

באנגלית: easing, relief

הסֶגֶר של השבועות האחרונים הביא לירידה בתחלואת הקורונה, והקלות חלקיות נכנסו לתוקף

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] הִתקוממוּת נֶגד שִלטון או סַמכוּת או מוסכמות וכד': אם במרד ואם במַעַל בה' (יהושע כב, 22); מרד הסטודנטים; קציני הצבא יזמו מרד צבאי ותפסו את השלטון
2. [תמ] חֵטא, פֶּשַע, מַעַל: מֵאַחַר שמתוודה על הזדוֹנות ועל המרדים וחוזר ומתוודה על השגות (תוספתא יום הכיפורים ב, א); פשעים - אלו המרדים שאדם עושה להכעיס (רש"י שמות לד, 7)

באנגלית: Rebellion, uprising

עסקים רבים ברחבי המדינה מאיימים להיפתח לפעילות בשבוע הבא למרות הגבלות הקורונה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תּוֹרָה
מעיל לספר תורה

1. [תמ] כּינוי לַחמֵשֶת הספרים הראשונים של המקרא: מתחיל בתורה ומשלים בנביא (ראש השנה ד, ו)
2. [תנ] סֵפר החוּקים שנתן מֹשֶה לעם ישראל: וזאת התורה אשר שׂם משה לפני בני ישראל (דברים ד, 44)
3. [תמ] עותק של הסֵפר שבו רשוּמה תורת מֹשה: בתורתו של ר' מאיר מצאו כתוב... והנה טוב מות (מדרש רבה בראשית, ט)
4. [עח] תֵאוֹרְיָה; שיטה במַדע או בחֶברה וכד, הלכה, החלק העיוני של מקצוע ותחום עשייה מסוים: עד היום לומדים את תורת המדינה לאפלטון
5. [עח] דת, כגון: תורת הנַצרוּת, תורת בּוּדהָא: לפי תורת הנצרות על אדם להתוודות על חטאיו לפני הכומר כדי לזכות בסליחה
6. [עח] לימוּד, מקצוע מדעי: כשתסיים את הלימודים תדע את כל תורת החשבון
7. [תנ] חוק ומשפּט, צו, הוראה, הדרכה, הנחיה: עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי (בראשית כו, 5); משה קיבל תורה מסיני (אבות א, א); קלקלנו ישרים ותורות שיבשנו (מלשון הפיוט)
8. [עח] קבוצת משפטים מתמטיים, המציגה תמונה ברורה ושיטתית של הנושא, כגון תורת ההסתברות, תורת המספרים
9. הנחה או השערה המבוססת על עיון מופשט, או שמהווה בסיס לבדיקה
אנגלית: theory, dogma, doctrine, Torah

בשמחת תורה מציינים את סיום מחזור הקריאה של חמשת חומשי התורה ואת תחילת הקריאה מחדש

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מַתָנה הניתֶנת על הצלחה בּתַחרוּת וכד': הזוכה בתחרות זכה בפרס הראשון
2. [עח] מַענַק כּבוד הניתן כִּגמוּל על הִצטַיינוּת בתחוּם מסוּיָם: לתלמידים המצטיינים חולקו פרסים
3. [תמ] גמוּל, שָׂכָר: אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס (אבות א, ג); האיש ציפה לקבל פרס על מציאת האבדה
4. [עח] תמוּנה קטנה מניָיר צִבעוני (מיוּשן)
5. [תנ] מַטבֵּעַ קָדוּם שמשקלו חצי מָנֶה: מנֵא מנֵא תקֵל ופַרסין (דניאל ה, 25)
6. [תמ] מחצית כּיכַּר לֶחם: ונכנס למקדש ושהה כדי אכילת פרס (כריתות ג, ג)
7. [תמ] מידת נפח תלמודית, השווה לחצי כיכר סטנדרטית. יש מחלוקת לגבי שיעורה. יש הסבורים שהיא שווה לשלוש ביצים ואחרים סבורים ששיעורה הוא ארבע ביצים
אנגלית: prize, award

החלה חלוקת פרסי נובל לשנת 2020 בשטוקהולם. הראשון: לרפואה, האחרון: לכלכלה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

אושפיזין או מאושפזים? שורש אחד ושתי מילים שעלולות השנה להתהפך זו על זו  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] מחלה: וסוף חזק - אלֵי תחלואה (דיוואן שמואל הנגיד 99); תחלואתו הייתה קשה אך הוא התגבר עליה
2. [עח] שיעוּר המחלות והתפּשטוּתן בּאוּכלוּסִייה: החיסונים בגיל הרך נועדו לצמצם את התחלואה בתינוקות
אנגלית: morbidity

לא עוצרת: תחלואת הקורונה ממשיכה לשבור שיאים חדשים בישראל ובעולם   

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

ביקורת עצמית של אדם - בעיקר מבחינה מוּסָרית, סיכּוּם המעשים הטובים והרעים שאדם עושׂה לעצמו (ובהרחבה) של הנהלת חברה או מפלגה וכד': השער השמיני - שער חֶשבּון הנפש (חובות הלבבות); מפעם לפעם מומלץ לעשות את חֶשבּון הנֶפֶש ולתקן את הטעון תיקון

אנגלית: self-examination, introspection

הימים הנוראים הם הזדמנות טובה לכל אדם להרהר במעשיו בשנה החולפת

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
החג הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, שהוא יום צום, תפילה וּבקשת מחילה וכפרה על עוונות. חָל בעשָרה בתשרי: יום הכִּפּורים הוא מקרא קדש יהיה לכם (ויקרא כג, 27); יום הכּיפּוּרים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה (יומא ח, א). יש לציין כי בעבר היה זה יום של שמחה ומחולות והוא מושווה לחמישה עשר באב (חג האהבה): לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בני ירושלם יוצאין בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו (תענית, ד', ז)
אנגלית: Yom Kippur

זהו היום שבו, על פי האמונה, נחתם גורלו של כל אדם לשנה הקרובה 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רֹאש הַשָּנָה

1. [תנ] (ביהדות) א' בתשרי היום הראשון בלוח השנה העברי, הנחוג במשך יומיים: בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחֹדש (יחזקאל מ, א)
2. [תמ] ארבעה ראשי שנים: באחד בניסן - למלכים ולרגָלים; באחד באלול - למעשר בהמה; באחד בתשרי - לשנים, לשמיטה, ליובלות וכו'; בט"ו בשבט - לאילן (גרסת בית הלל); ארבעה ראשי שנה הם: באחד בניסן... באחד באלול... באחד בתשרי... באחד בשבט (גרסת בית שמאי) (ראש השנה א, א)
3. [תמ] המסכת השמינית בסדר מועד, שעניינה הלכות ראש השנה, סדר התקיעות והתפילות ודיני קידוש החודש
4. (בנצרות) החג הנחוג בתחילת ינואר והוא מקובל כראש השנה האזרחית
5. (באִסלם) היום הראשון בחודש מוחַרַם
6. (בבודהיזם) נחוג בחודש השני של סיום שמש החורף

תשפ"ב היא השנה העברית החדשה. לאוסף מונחים, ברכות וביטויים לחגי תשרי - ראו כאן 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. החודש השנים-עשר בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי (והשישי מניסן, לפי המניין הקדום), מקביל לחודשים אוגוסט־ספטמבר בלוח השנה הנוצרי. מזלו של החודש - בתולה: ותשלם החומה בעשרים וחמִשה לאלול (נחמיה ו, 15)
2. כתיב במקום הקרי אלִיל, כאמור בפסוק: "חזון שקר וקסם ואלול" (ירמיה יד, 14)

באנגלית: Elul

בואו להכיר את מקור שמות החודשים העבריים

החודש האחרון בלוח השנה העברי, שאנחנו בעיצומו, ידוע גם בכינוי חודש הסליחות והרחמים

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. סכוּם ההוצאות וההכנסות המתוּכנן לִזמן מסוּים: תקציבם מוגבל כעת, לכן לא קנו דבר חדש זמן רב
2. סכוּם כֶּסף שנועד למטרה מסוּיֶמת: תקציב הטיול חושב בקפידה; תקציב המדינה אושר לבסוף למרות התנגדות המפלגות הקטנות
3. תחזית, או טבלה, של פעולות מתוכננות המהווה תוכנית שיטתית לשימוש יעיל במקורות מכל סוג. זוהי הצהרת כוונות של פירמה לעשות מעשים מסוימים בתקופת זמן נתונה, בצורת תוכנית מפורטת

באנגלית: budget

משבר התקציב, אמיתי או מעושה, שנמנע ברגע האחרון, נמצא בכותרות כבר תקופה ארוכה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נָהָר [תנ]

1. זֶרם מים ההולכים אל הים, נַחל מַיִם גדול ההולך לַיָם: ונָהָר יוצא מעדן להשקות את הגן (בראשית ב, 10); נהרות המושכין ומעיינות הנובעים (עירובין מו); יובל היוצא מעדן לארבע נהָרים ושלח שורשיו משקהו להרים (מלשון הפיוט); הסירות שטו בנָהָר
2. (בּהשאלה) שֶפַע, ריבּוּי: ויהי כנָהָר שלומך וצדקתך כגלי הים (ישעיה מח, 18); היה לו בבנק נָהָר של כסף
3. במקרא, הנָהָר (בה"א הידיעה) הוא כינוי לפרת ולחידקל, לנילוס ולתעלותיהם, כאמור בפסוק: "בעֵבר הנָהָר ישבו אבותיכם" (יהושע כד, 2)

באנגלית: river

הדיון הציבורי בנוגע לנחל האסי (נחל עמל) בקיבוץ ניר דוד, כבר גלש לתחומים נרחבים אחרים

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications