מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
בחירות

בפעם החמישית בתוך כשלוש שנים ישראל נכנסת שוב למערכת בחירות.

אחוז חסימה, הסכם עודפים, זכות בחירה וכמובן סקרים, הם רק חלק מן המושגים שיתגלגלו קרוב לוודאי על לשוננו האישית והציבורית בתקופה הקרובה.

לשם כך מגיש לכם מילון אבניאון את מונָחון הבחירות השלם – כל המילים, הביטויים והצירופים שיעזרו לכם להתמצא בסבך הפוליטי, לפחות מבחינה לשונית.     

  

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נֶגְדָּה; גוש פוליטי בכנֶסת המתנגד למפלגה שבשלטון: האופוזיציה הצביעה אי-אמון בממשלה. ההיפך, ראו: קואליציה, יַחְדָּה
2. ניגוד, אי-הסכמה: לרעיון העברת התלמידים מבית הספר קמה אופוזיציה בקרב ההורים
3. גוף ציבורי מאורגן שיש לו עמדה מנוגדת לגוף אחר, בדרך־כלל גדול ממנו
4. מצב של גֶרם שמימי הניצב ביחס של 180 מעלות לעומת גֶרם אחר
אנגלית: opposition
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שיעור הקולות המִזעָרי מִכּלל הקולות של הבּוחרים המאַפשֵר את צירופו של אדם למוסד שִלטוני, כּגון הכּנֶסֶת או העירִייה. בישראל נקבע אחוז החסימה לכניסה לכנסת על 3.25%, על אף ששיעור הקולות המזערי מתוך 120 חברי כנסת הוא 0.8%: בסוף הבחירות התברר שהמפלגה לא עברה את אחוז החסימה
אנגלית: vote threshold
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

תהליך מדיני דמוקרטי של הצבעת האוכלוסייה בעד מועמדים שאמורים לייצג אותה בעניינים מדיניים וחברתיים במוסד העליון במדינה (בארץ - הכנסת): יום הבחירות; תשדירי בחירות

אנגלית: election
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

בחירות של מועמדים לא בהצבעה גלויה, אלא באמצעות הַכנָסת פתקים לקלפי, שאין הבוחר חותם עליהם את שמו - לרוב במעטפה סגוּרה: הדיקטטור התנגד לבחירות חשאיות

באנגלית: secret ballot
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בחירות שבהן חברים שהתפקדו במפלגה והאזרחים הנאמנים לה קובעים מי יהיו מועמדיה של המפלגה בבחירות הכלליות: חברי המפלגה התחרו בבחירות המקדימות על מקום בצמרת המפלגה (בלועזית: פריימריז)
אנגלית: primaries
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דֵּמוֹקְרַטְיָה  [מש]
פריקלס מאבות הדמוקרטיה

1. צורת שלטון מדיני, שבה העם הוא שבוחר את נציגיו ואת ממשלתו ועל־כן הממשלה מתחשבת בעת קבלת ההחלטות ברצון העם: מדינת ישראל היא אחת הדמוקרטיות בעולם המערבי
2. (בהרחבה) השקפת עולם, מערכת ערכים שיסודה הוא עקרון זכויות האדם. האדם הוא יצור חופשי, ויש לכבדו על־פי עקרונות ההומניזם (היא אינה יכולה להחליט על קיפוח מיעוטים גם כשהרוב מחליט כך)
3. במסגרת איכות חיים בעבודה: עיקרון המבטא את זכותו של העובד להשתתף בקבלת החלטות באופן פעיל ובעיצוב מערכת של פיקוח עצמי
אנגלית: democracy
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] ניצחון (במלחמה או במחלוקֶת), הכנעה: לחמנו באויב עד הַכרָעתו;
2. [תמ] החלטה בעניין השנוי במחלוקת: ״אף פשרה צריכה הַכרָעת הדעת״ (ירושלמי, סנהדרין יח, ג); ״אין הַכרָעה שלישית מכרעת״ (בבא קמא קטז); השאלות באו לידי הַכרָעה בהצבעה;
3. [תמ] הטָיָה (של כף המֹאזניים) כלפי מַטה מרוב משקל - בעיקר בהשאלה, בביטוי כגון: הַכרָעה לכף זכות;
4. [עח] שיטה בלוגיקה לקביעת אמת של פסוק
ראה: החלטה

באנגלית: decision
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

הסכם בין שתי רשימות של מועמדים לכנסת בנוגע לקולות עודפים שנשארים אחרי חישוב המנדטים. המטרה היא למנוע בזבוז של קולות שלא הספיקו למנדט והיו יורדים לטמיון אלמלא ההסכם
ראו גם: עודף

באנגלית: surplus vote agreement, apparentment
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

הסכם שחתומות עליו המפלגות השותפות להקמת ממשלה, המכיל את זכויותיהן ואת חובותיהן ואת בעלי התפקידים בממשלה - שרים וסגני שרים

באנגלית: coalition agreement
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קבוצת אנשים שנִבחרו להיות אחראים על ניהול חוקי של הליך בחירות, לרבות לוחות הזמנים, רשימות המועמדים, מיקומי הקלפיות, שידורי התעמולה ועוד. יושב ראש הוועדה הוא שופט בית המשפט העליון שעדיין מכהן בתפקידו

באנגלית: election committee
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. זכוּת הניתֶנֶת לאדם להשתתף בּבחירות
2. הזכות לבחור או להיבחר למוסדות הציבור: אזרח בעל זכות בחירה

באנגלית: voting right
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

תוארו של כל ציר שנבחר לכנסת (ח"כ). כנסת ישראל מונה 120 חברי כנסת שנבחרים בבחירות דמוקרטיות ומשתייכים למפלגות שונות

באנגלית: member of Knesset
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שמירה על מהלכן התקין של בחירות באופן שכל בוחר יצביע בהתאם לדעתו, ללא לחצים או השפעה פסולים, ותוך מניעת זיופים של התוצאות: המשקיפים בקלפי וידאו את טוהר הבחירות

באנגלית: Election purity
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טעות סטטיסטית שנובעת מאופיו של המדגם שנבחר, כלומר ההפרש בין ערך האוכלוסייה שמתוכה נבחר המדגם לבין המדגם עצמו, משום שהמדגם אינו מייצג את האוכלוסייה (להרחבה ראה מעות)
אנגלית: sampling error
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (בסטטיסטיקה) חֵלק של דָבָר שנבחר לשם דגימה, ויש בו כדי ללַמֵד על הדָבר כוּלו: תוצאות המדגם זהות לתוצאות האמֶת בקלפי
2. (בסטטיסטיקה) חלק מאוכלוסייה כללית שעל סמך בדיקת תכונותיו וניתוחן מנסים להשיג מידע ולהסיק מסקנות על כלל האוכלוסייה.
3. תבנית, תרשים המדגים מבנה כלשהו ואת דרכי הרכבתו או פעולתו: האדריכל הציג את המדגם לפני הקבלן של הבניין העתיד להיבנות
4. דוגמה אחת או יותר שנבררו באקראי והמייצגות את השלם
5. (בדיני קניין) קווי דמות, צורה, דוגמה, או קישוט שמיוחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, כהגדרתו בפקודת הפטנטים. מכירתו על ידי ממציא שאינו מקצוען מתחייבת במס בשיעור נמוך יותר משיעור המס על הכנסה רגילה (גם: דגם) (להרחבה ראו מעות)
אנגלית: design, sample
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מִפנֶה גמוּר לצד שכנֶגד
2. היפּוּך כיווּן, עמדה או תנוחה
3. שינוי במערך הפוליטי בכיווּן ההפוּך, בּדרך-כּלל מקיף את רוב תחוּמי החיים, משטר חדש: מהפך פוליטי בבחירות
4. ארגון מחדש של גוף מאורגן
5. שמו של אחד מטעמי המקרא המחבּרים
6. כל אחד משני החוּגים המדוּמים של כּדוּר הארץ המקבּילים לקו המַשוֶוה
7. התמוטטות מהירה של הריבוד בגוף מים, כגון ימה או מאגר

אנגלית: turnover
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. קַנְדִּידָט; העומֵד לבחירה לתַפקיד מסוּיָם: מועמד לראשות הממשלה
2. סטודנט הלומד לקראת תואר גבוה (מ"א, ד"ר)
3. אדם המוצע, או ששמו הועלה, לכהן בתפקיד מסוָים, או לזכות בפרס מסויָם. למשל, איש מכירות מצטיין המועמד לקבל אות הוקרה
4. (בעסקים) לקוח או מועמד פוטנציאלי לסחורות או לשירותים שהוא זקוק להם

באנגלית: candidate, nominee, prospect
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קַמְפֵּיין, מַסע קידוּם (בּחירות, מכירות וכד'). פעולות שעושים מועמדים בבחירות כדי לשכנע בוחרים לבחור בהם: מסע הבחירות של הנשיא כלל קיום עצרות ופרסום על שלטי חוצות ובמדיה החברתית

באנגלית: election campaign
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַעֲטָפָה [עח]

1. בית קיבּוּל שָטוּחַ מִניָיר וכד' לָשׂים בו דָבָר - בעיקר מִכתָב למִשלוחַ בַּדואַר
2. ניָיר העוטף סֵפר או מַחבֶּרת או חבילה וכד'
אנגלית: envelope
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] קבוצה מאוּרגֶנת המעוּניֶינֶת להַשפּיעַ במֵֵשרים על דרכי המִמשָל וּלהַבטיחַ למַנהיגוּתהּ עֶמדה רִשמית בַּשִלטון, ויֵש להּ השקפה פּוליטית וחֶברָתית אחידה: הממשלה מורכבת מנציגים של כמה מפלגות
2. [תנ] מחלקה, קבוצת משפחות שבתוך בית אב ישראלי: לְתִתָּם לְמִפְלַגּוֹת לבֵית אָבוֹת (דברי הימים ב' לה, 12). לגבי הכּוהנים השתמשו במונח 'פְלגָּה'
אנגלית: political party
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מי שמשתתף בבחירות בּהַצבָּעה: מספר המצביעים גדל בבחירות האחרונות
אנגלית: voter
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מדד סטטיסטי המשמש לציון מידת פיזור ערכיו של משתנה בהתפלגות תדירויות סביב הממוצע האריתמטי שלו. סטיית תקן מוגדרת כשורש של ממוצע ההפרשים הריבועיים מסביב לממוצע, או השורש הריבועי החיובי של השונוּת. נהוג לציין את סטיית התקן ליד אומדן משתנה, כדי להדגיש באיזו מידה ניתן לסמוך על האומדן. אחוז ערכי המשתנה המצויים בתחום סטיית תקן אחת תלוי בהתפלגות המשתנה. כאשר ההתפלגות היא נורמלית, סטיית תקן אחת לכל צד של הממוצע מקיפה בערך 67 אחוזים של הערכים באותו פיזור. משתמשים בסטיית תקן למטרות שונות, בהן כדי לבחון את ההפרשים בין פריטים בקבוצה, את מידת הסחירות של נייר ערך וכולי
2. באופציות: נתון שמודד את התנודתיות של נכס הבסיס של אופציה בעבר
3. (במניות) סטיית תקן מודדת את התנודתיות של מניה. את התנודתיות ניתן לראות בסטיית תקן של תשואת המדד. סטיית תקן משקפת את השינוי בפרמטר מסוים ביחס לממוצע שלו. ככל שסטיית התקן נמוכה יותר - כך התנודתיות נמוכה יותר, כלומר, המניה מצליחה להשיג את התשואה שלה באופן יציב יותר ומסוכן פחות. ככל שסטיית התקן גבוהה יותר, כך הנכס נחשב למסוכן יותר
אנגלית: standard deviation
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] קבוּצה, חבוּרה, כּנוּפיה: סיעה של בני אדם (שבועות לה.); 'שמאי וסיעתו', 'הלל וסיעתו', תמיד היו לה סיעות מחזרים
2. [עח] פֶּלג בּמִפלָגה, קבוּצַת אנָשים (בכנסת, במועצת עיר וכדומה) שהם חֵלֶק מִקבוּצה גדולה יותֵר: המועמד לראשות העיר הקים סיעה בלתי מפלגתית; המפלגה מפוצלת לסיעות שונות
3. [עח] כַּת: סיעת המאמינים

אנגלית: faction, group
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

הליך שבו סופרים את קולות המצביעים בבחירות כדי להכריע את תוצאותיהן. הבחירות הכלליות בישראל מתקיימות באמצעות שלשול פתק למעטפה חתומה. על כן יש צורך בפתיחת המעטפה, מיון הפתקים, הפרדת הפתקים הפסולים וספירת הפתקים הכשרים עד סיכום הקולות
באנגלית: votes colunting
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] בּדיקה על-ידי איסוּף פּרָטים כּדי להַגיעַ למַסקָנה על המַצָב בִּתחוּם מסוּיָם, סקירַת תופָעה בּצֵירוּף מַסקָנות והַמלָצות: לפי תוצאות הסקר, ידיעות התלמידים משביעות רצון
2. [יב] הִתבּוננוּת, ראִייה: איזון שׂיח וסֶקֶר (מלשון התפילה)
3. [עח] שיטה לאיסוף נתונים המבוצעת באמצעות סִדרה של שאלות שנועדו לברר השקפת המשיב בקשר לנושא, מוצר, חברה, מצב עסקים וכד' (להרחבה ראה מעות)
4. [עח] בדיקת מצב או בעיה אגב הסתכלות ישירה
אנגלית: poll, survey
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פַּרְגּוֹד [תמ]

1. מחיצה ניידת, בדרך כלל מתקפלת
2. מסך, וילון: ביום הבחירות הוא עמד מאחורי הפרגוד ושלשל את המעטפה לקלפי
3. דבר המשמש להפרדה בין שני חלקי חדר (כגון כוננית ספרים בין אזור הסלון לפינת האוכל)
4. מחיצה שבין השכינה למלאכים, כגון בביטוי: כבר שמעתי מאחורי הפרגוד (חגיגה ט"ו וע"א)
5. גלימה רקומה היכולה לשמש בגד עליון או וילון
אנגלית: screen, divider
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

פיסת נייר המשמשת מצביעים בבואם להשתתף בבחירות. לעתים יתבקשו המצביעים למלא את הפתק בכתב ידם בשמו של מועמד לבחירה. לעתים – כמו בבחירות הכלליות בישראל - על כל פתק מודפס מראש שמה של מפלגה. במדינות אחרות בעולם קיימים סוגים אחרים של פתקי הצבעה בהתאם לשיטת הבחירות. בתום הבחירה מכניס הבוחר את הפתק לתוך מעטפה, חותם אותה ומשלשלה לתוך תיבת קלפי

באנגלית: ballot
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. יַחְדָּה; בּרית בין מִפלָגות המרכּיבות ממשלה: לאחר הבחירות הקים ראש הממשלה קואָליציה. ההפך, ראו: אוֹפּוֹזִיצְיָה, נֶגְדָּה
2. הִתחַבּרוּת גוּפים בַּעלֵי דֵעות שונות לשֵם הַשָׂגת מַטָרה משוּתֶפת: הארגון הזה הוא פרי קואליציה של כמה גופים שמטרה אחת לנגד עיניהם
3. בּרית בין מדינות המכוּוֶנת נֶגד מדינה או מדינות אחֵרות: המדינה הזאת נכנעה בגלל הקואליציה של מעצמות העל נגדה

באנגלית: coalition
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] קוּפסה להטלת פתקי הַצבָּעה לבחירות או לערבוב אבנֵי גורל: טָרַף בקַלפֵּי והֶעלה שנֵי גורָלות (יומא ד, א); הנח את הקלפי במקום שלבוחרים יהיה נוח לגשת אליו
2. [תמ] גביע, כלי הגורלות, כלי של עץ ברוש שהיה בבית המקדש, ובו היו מגרילים את שני השׂעירים של יום הכיפור (ל-ה' ולעזאזל) (יומא לט, עא);
3. [עח] (בהשאלה) אתר ההצבעה, החדר או האולם שהקלפי מוצבת בו
4. [עח] (בארגון) דרך הצבעה פורמלית באספה כללית של חברה, שהיא הצבעה חשאית
5. [עח] מסוף מחשב המשמש להצבעה בכינוס או בישיבה

באנגלית: poll ,ballot box
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] הימָנעוּת מֵעבודה, יום מנוחה, מנוּחה גמוּרה: "שַבָּתוֹן שַבַּת קֹדֶש לה' מחר" (שמות טז, 23); ״תָחֹגוּ את חג ה' שִבעַת יָמים בַּיום הראשון שַבָּתון וּבַיום השמיני שַבָּתון״ (ויקרא כג, 39);
2. [עח] בּיטוּל עבודה לרֶגל אֵירוּעַ מסוּיָם (בּחירות לַכּנֶסת או אֵבל לאוּמי וכד'): שבתון כללי ביום העצמאות;
אנגלית: national holiday, sabbatical
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

(עממי) במערכת בחירות, מי ש"גונב" מצביעים ממפלגה אחת לטובת מפלגה אחרת. מקור הביטוי כנראה בביטוי הצבאי אכלו לי שתו לי: בימים שנותרו לפני הבחירות, המפלגה הגדולה שותה את קולות המפלגות הקטנות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

פְּרוֹפָּגַנְדָה; פּעילוּת להרחבת חוּג האוהדים של מִפלָגה או של תנוּעה וכד', כדי להניעם לעשות מעשה מסוים (לקנות, לבחור וכדומה): לפני הבחירות עסוקות כל המפלגות בתעמולת בחירות
אנגלית: propaganda

המילה הזאת חודשה בתקופת "תחיית הלשון". בואו להכיר עוד מילים שחודשו אז
≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications