מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

הנפקה לציבור

"
| (1)
|
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים

הנפקה של ניירות ערך לציבור הרחב. אין הגדרה חוקית בחוק מהו ציבור ויכול שיהיה קיים ויכוח מהו מספר האנשים שפונים אליהם כדי שאלה ייחשבו לציבור. הנפקה לציבור יכולה להיעשות רק על ידי חברה ציבורית (או קרן נאמנות) ובתנאי שהמנפיק הוציא תשקיף שאושר על ידי רשות ניירות ערך. אין חובת פרסום תשקיף חלה על ניירות ערך שמנפיקה המדינה באמצעות בנק ישראל. הנפקה לציבור נעשית בדרך כלל על ידי חברה שמִצתה את המקורות הכספיים העומדים לרשותה והיא זקוקה למקורות נוספים, או על ידי חברה חדשה הרוצה לגייס כספים מהציבור הרחב. בחישוב רווח למניה לשנה מסוימת, שבמהלכה נעשתה הנפקה לציבור, שפירושו שכספי ההנפקה פעלו רק בחלק משנת הכספים, יש לחשב את תרומתם יחסית לכל השנה. חברה המנפיקה מניות לציבור מקבלת על עצמה חובות דיווח שונות באופן תקופתי ושוטף, כגון על עסקות מהותיות ועסקות עם בעלי עניין. כמו כן מנהלי החברה חייבים להביא בחשבון את האינטרס הציבורי ולא רק את טובתם של בעלי המניות העיקריים וכיוצ"ב

אנגלית: public offering

הנפקה לציבור פרוש | הנפקה לציבור פירוש | הנפקה לציבור מילון | הנפקה לציבור הגדרה מילונית | הנפקה לציבור מילון עברי | הנפקה לציבור מילון אנציקלופדי | הנפקה לציבור אנציקלופדיה | הנפקה לציבור תרגום
הנפקה לציבור פירוש השם | הנפקה לציבור פירוש המילה | הנפקה לציבור משמעות המילה | הנפקה לציבור ביטויים | הנפקה לציבור דקדוק | הנפקה לציבור לשון | הנפקה לציבור ניבים | הנפקה לציבור אטימולוגיה
הנפקה לציבור מילים נרדפות | הנפקה לציבור ניגודים | הנפקה לציבור חריזה | הנפקה לציבור חרוזים | הנפקה לציבור צירופים | הנפקה לציבור פתגמים | הנפקה לציבור ניבים | הנפקה לציבור תחביר
הנפקה לציבור ביטויים | הנפקה לציבור ציטוטים | הנפקה לציבור ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications