מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

עליך או עלייך ? | מילון אבניאון

אז איך כותבים את הצורה עָלַיִךְ בכתיב מלא: עליך או עלייך – ביו"ד אחת או בשתיים?

 

על פי כללי הכתיב המלא יש לכתוב את הצורה המנוקדת עָלַיִךְ כך: עלייך, בשתי יו"דים.

הכלל שעליו מבוסס הכתיב המלא הזה הוא שיש לכפול יו"ד עיצורית (יו"ד ששומעים בהגייה, כלומר כאשר שומעים את הצליל y) באמצע מילה אם אין לפניה או אחריה אם קריאה (אחת מהאותיות אהו"י שאינן הגויות).

על פי הכלל הזה נכתוב בכתיב מלא בשתי יו"דים: חייל (חַיָּל), מקיים (מְקַיֵּם), עניין (עִנְיָן/עִנְיֵן), בעייתי (בְּעָיָתִי), הפניית (הַפְנָיַת); וכך גם עלייך (עָלַיִךְ). בכל המילים הללו שומעים את הצליל y באמצע מילה, והיו"ד אינה ליד אם קריאה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

לעומת זאת, נשאיר יו"ד אחת במילים האלה: חיה (חַיָּה), מצוין (מְצֻיָּן), איום (אָיֹם), בעיה (בְּעָיָה), הפניה (הַפְנָיָה). בכל המילים הללו אומנם שומעים את הצליל y באמצע מילה, אבל היו"ד נמצאת ליד אם קריאה – ה"א או וי"ו. במקרה כזה אין מכפילים אותה.

קל וחומר שלא נכפיל את היו"ד באמצע מילה כאשר היא אם קריאה ולא עיצור, ולכן נכתוב: שתים עשרה (שְׁתֵּים עשרה) – מפני שהיו"ד שבאמצע המילה אינה הגויה. כך גם עליך (עָלֶיךָ).

ראינו אם כן שהכתיב המלא של הצורה המנוקדת עָלַיִךְ היא עלייך – בשתי יו"דים, והכתיב המלא של הצורה המנוקדת עָלֶיךָ היא עליך - ביו"ד אחת. אם נקפיד על ההבחנה הזאת, נוכל לדעת תמיד אם לפנינו צורת זכר (אם הכתיב יהיה ביו"ד אחת) או צורת נקבה (אם הכתיב יהיה בשתי יו"דים). ההבחנה הזאת בכתיב בין זכר לנקבה באה לידי ביטוי במילות יחס נוספות וכן בשמות עצם:

אליך (אֵלֶיךָ) לעומת אלייך (אֵלַיִךְ), לפניך (לְפָנֶיךָ) לעומת לפנייך (לְפָנַיִךְ), בלעדיך (בִּלְעָדֶיךָ) לעומת בלעדייך (בִּלְעָדַיִךְ); ילדיך (יְלָדֶיךָ) לעומת ילדייך (יְלָדַיִךְ), מחברותיך (מַחְבְּרוֹתֶיךָ) לעומת מחברותייך (מַחְבְּרוֹתַיִךְ) וכן הלאה.

 

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications