מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

אלייך או אליך? | מילון אבניאון

אז איך כותבים את הצורה אֵלַיִךְ בכתיב מלא: אליך או אלייך – ביו"ד אחת או בשתיים?

 

על פי כללי הכתיב המלא יש לכתוב את הצורה המנוקדת אֵלַיִךְ בשתי יו"דים: אלייך.

הכלל שעליו מבוסס הכתיב המלא הזה הוא שיש לכפול יו"ד עיצורית (יו"ד נשמעת, כלומר כאשר שומעים ביו"ד את הצליל y) באמצע מילה אם אין לפניה או אחריה אם קריאה (אחת מהאותיות אהו"י שאינן הגויות).

על פי הכלל הזה נכתוב בכתיב מלא בשתי יו"דים: קיים (קַיָּם), מצייר (מְצַיֵּר), בניין (בִּנְיָן), רעייתי (רַעְיָתִי), רעיית (רַעְיַת), הפניית (הַפְנָיַת); וכך גם אלייך (אֵלַיִךְ). בכל המילים הללו שומעים את הצליל y באמצע מילה, והיו"ד אינה ליד אם קריאה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

לעומת זאת, נשאיר יו"ד אחת במילים האלה: היה (הָיָה), מסוים (מְסֻיָּם), חניון (חַנְיוֹן), רעיה (רַעְיָה), הפניה (הַפְנָיָה). אומנם בכל המילים הללו שומעים את הצליל y באמצע מילה, אבל היו"ד נמצאת ליד אם קריאה – וי"ו או ה"א. במקרה כזה אין מכפילים אותה.

קל וחומר שלא נכפיל את היו"ד באמצע מילה כאשר היא אינה עיצור אלא אם קריאה, ולכן נכתוב: שתים עשרה (שְׁתֵּים עשרה) – מפני שהיו"ד שבאמצע המילה אינה הגויה. כך גם אליך (אֵלֶיךָ).

ראינו אם כן שהכתיב המלא של הצורה המנוקדת אֵלַיִךְ היא בשתי יו"דים – אלייך, והכתיב המלא של הצורה המנוקדת אֵלֶיךָ היא ביו"ד אחת – אליך. אם נקפיד על ההבחנה הזאת, תמיד נוכל לדעת אם לפנינו צורת זכר (אם הכתיב יהיה ביו"ד אחת) או צורת נקבה (אם הכתיב יהיה בשתי יו"דים). ההבחנה הזאת בכתיב בין זכר לנקבה באה לידי ביטוי במילות יחס נוספות וכן בשמות עצם:

עליך (עָלֶיךָ) לעומת עלייך (עָלַיִךְ), תחתיך (תַּחְתֶּיךָ) לעומת תחתייך (תַּחְתַּיִךְ), לפניך (לְפָנֶיךָ) לעומת לפנייך (לְפָנַיִךְ); ספריך (סְפָרֶיךָ) לעומת ספרייך (סְפָרַיִךְ), שיריך (שִׁירֶיךָ) לעומת שירייך (שִׁירַיִךְ) וכן הלאה.

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications