מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

אחד

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- אוחדאיחד
פירוש
שורש של הערכים: אֶחָד, אחָדות, אַחדוּת, אַחדוּתי, אַחדוּתִיוּת, אחָדים, אַחֶדֶת, אָחוד, אָחוּד, אָחיד, אַחַת, איחוּד, הַאחָדה, הִתאַחדוּת, מאוּחָד, מאַחֵד, מָאֳחָד, מַאחיד, מוּאחָד, מִתאַחֵד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] שֵם המִספָּר המונֶה 1 בּזָכר, ראשון: ויהי ערב ויהי בֹקר יום אחד (בראשית א 5); כיוון שהגיע אחד בניסן עלתה לו שנה (ראש השנה ב)
2. [תנ] שֵם לוַואי לִפרָט לא מיוּדע, כּגון: איש אחד; בּריבּוּי - בּעיקָר בהוראת מִספָּר קטן לא מסוּיָם: ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה (בראשית כט 20) (ראה גם: אחָדים)
3. [תנ] יחיד, שאֵין אַחֵר כּמוהוּ, כּגון בַּבּיטוּי: אֶחָד בּדורו: ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד (זכריה יד 9); והוא אחד ואין שני (מלשון התפילה)
4. [תנ] שלֵם, מאוּחד, שאֵינו ניתן להפרָדה: וישבנו אתכם והיינו לעם אחד (בראשית לד 16)
5. [תנ] כּינוּי סתָמי לאיש, מישהוּ, פּלוני: ויהיה האחד מפיל הקורה (מלכים ב' ו 5)
6. [עח] משַמֵש מילת חיזוּק לשֵם תואַר להבָּעת תכוּנה שלילית, כּגון: טיפֵּש אֶחד, וּבאירוניה: חָכם אֶחד
7. [תנ] אותו הדבר עצמו: מקרה אחד לצדיק ולרשע (קוהלת ט 2);
אנגלית: one, single
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים

1. יחיד, בודֵד, כאמור בפסוק: "יִקָווּ המים... אל מקום אֶחָד" (בראשית א, 9)
2. יחיד ומאוחד, שאין שני לו, כאמור בפסוק: "שמע ישׂראל ה' אלהינו ה' אֶחָד"
3. ראשון, כאמור בפסוק: "ביום אחד לחדש השביעי" (נחמיה ח, 2)
4. מאוּחד, כאמור בפסוק: "והיו לבָשָר אֶחָד" (בראשית ב, 24)
5. מישהו, כאמור בפסוק: "אֶחָד מֵאֶחָיו יִגְאָלֶנוּ" (ויקרא כה, 48)
6. שום איש, שום דבר, כאמור בפסוק: "לא מֵת ממקנֵה ישׂראל עַד אֶחָד (שמות ט, 7)
7. אחָדים, מעטים, לא רבים, כאמור בפסוק: "ויָשבתָ עִמוֹ יָמִים אחָדִים" (בראשית כט, 20)
8. בצירופים שונים עם שֵמות, כאמור בפסוק: "ונשליכהו באחד הבורות" (בראשית לז, 20)
9. יַחדָיו, כאמור בפסוק: "וַיַעַן כל הָעָם קוֹל אֶחָד" (שמות כד, 3)
10. משותף (כיס), כאמור בפסוק: "כיס אחד יהיה לכלָנוּ" (משלי א, 14)
11. (בזלזול) פלוני אלֹמוני (בא לגור), כאמור בפסוק: "הָאֶחָד בָּא לָגוּר וישפֹּט שָפוֹט" (בראשית יט, 9)
12. יחידה אֶתנית אחת או ציבּוּר מלוכד סביב דת, מסורת, תפקיד וכד', כאמור בפסוק: "הכהנים והלוים כְּאֶחָד" (עזרא ו, 20)
אנגלית: one, someone

אחד פרוש | אחד פירוש | אחד מילון | אחד הגדרה מילונית | אחד מילון עברי | אחד מילון אנציקלופדי | אחד אנציקלופדיה | אחד תרגום
אחד פירוש השם | אחד פירוש המילה | אחד משמעות המילה | אחד ביטויים | אחד דקדוק | אחד לשון | אחד ניבים | אחד אטימולוגיה
אחד מילים נרדפות | אחד ניגודים | אחד חריזה | אחד חרוזים | אחד צירופים | אחד פתגמים | אחד ניבים | אחד תחביר
אחד ביטויים | אחד ציטוטים | אחד ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications