מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

אפר

"
| (6)
|
האם התכוונת ל- אופראיפר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] רצועת בד לכיסוי העיניים במִשׂחָקים
2. [תנ] מַסוֶוה על העיניים לשֵם הִתחַפּשׂוּת, כּיסוּי, מִכסה, כאמור בפסוק: "וַיָסר את הָאפֵר מֵעלֵי עֵינָיו" (מלכים א' כ, 41)
3. [יב] (בּהשאלה) מַעטֶה, כּסוּת: ופרשׂ על פני סהר אפֵרו (מלשון הפיוט)
אנגלית: blindfold
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אֲפָר [תמ]

מקום מִרעֶה, כּר, דשא, אחוּ: שתהא פרתךָ רועה באפר (פסחים ח:); וכל הגדֵלים באפר (תוספתא כלאיים ג, יד)

באנגלית: meadow
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] חומר כעין עפר, אבק שנשאר מחומרים שנשרפו (כגון של פחם, חומר תאיתי או אורגני אחר): ותִקח תמר אפר על ראשה (שמואל ב' יג, 19)
2. [תנ] (בהשאלה) חסר ערך, בביטוי עָפָר ואֵפֶר הבל וָריק: (בראשית יח, 27)
3. [תנ] החומר שנותר אחרי שרֵפת גופה: ואסף... את אפר הפרה (במדבר יט, 9)
4. [תמ] הדשן הנותר מדָבר שרוף. נקרא לפעמים: אפר כירה וכן אפר מִקלֶה. לדעת מקצת מן הראשונים, נקרא אפר מקלה לדבר הנשרף מעצמות אדם (תוספתא תענית טו)
5. [עח] שארית מוצקה של תחמוצות או של מלחים לא נדיפים של מתכות או של מתכות טהורות לאחר חמצון חומרים הניתנים לבעירה. משמשת באנליזה כמותית כמדד תכולת מינרלים של חומר
6. [עח] מרכיב לא רצוי של דלק דיזל, משמש מדד לדרגת ניקיונו ולהיעדר חלקיקים שוחקים

באנגלית: ash
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מאפר, מפַרכֵּס, מומחה באיפור: אַפָּר של שחקנים בסרטי בקולנוע
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שורש של הערכים איפּוּר, אָפור, אפֵר, אפָר, אֵפֶר, אַפָּר, אֶפרונית, אִפרוּר, אַפרוּרי, אַפרוּרִיוּת, אַפרוּריתִיִים, אַפרוּרית, אֶפרי, אֶפרִיוּת, אפַרפַּר, אפַרפָּרוּת, הִתאַפּרוּת, מאוּפָּר, מַאפיר, מאַפֵּר, מַאפֵרה, מִתאַפֵּר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

אפר פרוש | אפר פירוש | אפר מילון | אפר הגדרה מילונית | אפר מילון עברי | אפר מילון אנציקלופדי | אפר אנציקלופדיה | אפר תרגום
אפר פירוש השם | אפר פירוש המילה | אפר משמעות המילה | אפר ביטויים | אפר דקדוק | אפר לשון | אפר ניבים | אפר אטימולוגיה
אפר מילים נרדפות | אפר ניגודים | אפר חריזה | אפר חרוזים | אפר צירופים | אפר פתגמים | אפר ניבים | אפר תחביר
אפר ביטויים | אפר ציטוטים | אפר ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications