מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

היפרש

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- הפרש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בשיווק: חנות גדולה במרכז קניות עירוני המשווקת מגוון מוצרים למשקי-בית. שיטת השיווק מבוססת על שירות עצמי, על רווח נמוך ועל מחזור מכירות גבוה. חנות קמעונאית ענקית המספקת בדרך כלל את כל הסחורות והשירותים שאדם מצפה כי יהיו במרכז קניות עירוני. hypermarketהיפֶּרסוני
1. מתייחס לעצם הנע במהירות של חמישהמָך, כלומר במהירות פי חמישה ממהירות הקול בזורם שבו נע העצם
2. מתייחס לתדר שמעל 500 מגאהרץהִיפֶּרסְטֶן
בגאולוגיה: המצוי מסדרת המינרלים בקבוצת פירוקסין, המצוי בסלעים בסיסיים ואולטרה־ בסיסיים דלים בסידן ובסלעים מטרמורפיים אחדים Hyperstheneהִיפֶּרְסְטֶנִיט
בגאולוגיה: סלע אולטרה־בסיסי שמכיל בעיקר את המינרל היפרסטן Hyperstenitהִיפֶּרְפֶּלָסְיָה
יתר התרבות תאים. גדילה של איבר או של חלק גוף כלשהוא בגלל שגשוג בהתרבות תאי האיבר או תאי חלק הגוף המדובר. השגשוג אינו ממאיר, אלא נשלט; מיוונית plasis
שפירושה: עיצובHyperplasia הִיפֶּרְקַתְקסִיס
השקעת אנרגיה נפשית (קתקסיס) בדבר אחד (לא מודע) למען קידום לא מודע של דבר אחר. על פי הפסיכואנליזה-מנגנון הגנה. Hypercathexisהִיפָּתֵרָל
באדריכלות: תיאטרון בלי גג, פתוח לשמים Hypaethralהיציג, יוליוס אדוארד
(1849-1780), מחבר, מו"לוקרמינולוג בגרמניה. בשנת 1824 הקים את האגודה'מיטויכגזלשפט', ששימשה כמרכז הרומנטיקנים הגרמנים המאוחרים. התפרסם בסיפוריו הבלשיים ובאנטולוגיות על מעשי פשעהיציג, פרדיננד
(1875-1807), גרמני תאולוגפרוטסטנטי. מראשי מבקרי המקרא בתקופתו. נודע בפרשנויותיו הנועזות בביקורת הכתובים הִיצֶ"ם
מוסד משותף שהיה לארגונים העוסקים בהגירה היהודית: היא"ס, איק"א ואמיגדירקט, בין השנים 1.927-1945 משרדו המרכזי היה בניו-יורק הִיצַמְדוּת 1. בפסיכולוגיה: התנהגות של תינוק כלפימבוגר אליו יצר זיקה, במטרה לשמור על מגע. זוהי תגובה טבעית למצוקה או לאי ודאות attachementbehavior2. ברפואה: כל היצמדות, במיוחד היצמדות של הקשתיתלקרניית או לעדשת העין. (בלועזית: סינכיה)היצ'נס, איוון
(1979-1893), צייר בריטי. הושפעמהקוביסטים בשנות השלושים צייר תמונות מופשטות למחצ כגון "קומפוזיציית סתיו, פרחים על השולחן" ,1932) לונדון, גלריית טייט). בשנת 1939 פיתח סגננוןמיוחד של צירופי נוף המצוייר במשיכות מכחול רחבות על בד רחבהֶיצֵעַ 1. בכלכלה: כמות הסחורות המוצעות למכירהבשוק2. בכלכלה: כמות הסחורות אשר הספקים מוכניםלמוכרן במחיר נתון בזמן מסוים.
היכולת והנכונות של חברה למכור, שבהעדרן אין קיום לחברה או לשוק. החברה מוכנה למכור כמויות שונות של מוצרים או שירותים במחירים שונים, וככל שהמחיר גבוה יותר, כן תשאף למכור כמויות גדולות יותר. רשימה של כל הכמויות ומחיריהן בצדן היא ההיצע של החברה בנקודת זמן מסוימת. צירוף כל הכמויות שמציע כל מוכר בכל המחירים העולים על הדעת הוא ההיצע של כל החברות, כלומר ההיצע בשוק של אותה סחורה supplyהֶיצֵעַ הוֹן
בכלכלה: היצע כספים להשקעות הנובע בעיקר מחסכונות משקי הבית. supply of capitalהֶיצֵעַ וּבִיקוּש
בכלכלה: כוחות השוק העיקריים המשפיעים על פעילות השוק ועל מבנה המשק, על מחירי השוק, על חלוקת המקורות הכלכליים בין ענפי המשק השונים ועל הוויסות הכולל של הפעילות במשק. ההיצע והביקוש מבטאים את התנהגות המוכרים והקונים. היצע הוא כמות הטובין והשרותים שהיצרנים מסוגלים ונכונים למכור. ביקוש הוא הכמות שהצרכנים מסוגלים ומוכנים לקנות supply anddemandהֶיצֵעַ כֶּסֶף
סכום המטבע במחזור במדינה, המורכב ממטבע ומפיקדונות לפי דרישה בבנקים, המוחזקים במטבע מקומי, ועומדים לשימוש בכל עת, וכן, בהתאם להגדרה, גם פיקדונות אחרים. moneysupplyהיצע לא גמיש
בכלכלה: מצב שבו עליה במחירי השוק של מוצר מסוים אינה גורמת לעליה בתפוקה של אותו מוצר inelastic supplyהיצע מלאכותי
בכלכלה: מצב שבו הגורמים המציעים את מוצריהם או שירותיהם מקטינים או מצמצמים באופן מלאכותי את ההיצע כדי להעלות את מחירי המוצרים והשירותים שלהם Artificial supplyהיצע מצרפי
בכלכלה לאומית: 1. ההיצע הכולל שלמוצרים ושירותים במשק לאומי בזמן נתון, (גם: תפוקה כוללת)
2. הכושר הכולל של מדינה, בזמן נתון, לייצר מוצריםושירותים, תוך העסקת כל אמצעי הייצור הניתנים להעסקה aggregate supplyהיצע מקובץ
סך כל ההיצע של מוצרים או שירותים מסוימים היכולים לשרת אותה מטרה compositesupplyהיצע משולב
בכלכלה: מצב שבו היצע למוצרים שונים נוצר במקביל משום שאלה מוצרים משלימים שקיים קשר בייצורם joint supplyהיצע עודף
בכלכלה: 1. הכמות שספקים מוכנים לספקבמחירים מסוימים בניכוי הכמות המבוקשת באותם מחירים
2. מצב שבו ההיצע עולה על הביקוש excess supplyהיצע רגרסיבי
בכלכלה: מצב שבו הכמות המוצעת גדלה עם ירידת המחירים בניגוד להתנהגות רגילה של היצע וביקוש regressive supplyהיצף 1. בסחר הבינלאומי: מכירה של סחורותבארצות-חוץ במחירים שהם נמוכים ממחיר אותה סחורה בארץ המקור, או אף נמוכים מהעלות השולית. יצרן פרטי עושה זאת משיקולי עסק (הקטנת הפסדים והרצון לפתוח שווקים חדשים), ממשלות מבקשות לפתור בדרך זו בעיות של אבטלה או השגת שיפור במאזן התשלומים שלהן. מדינת ישראל חוקקה חוק למניעת היצף ובאמצעות שלטונות המכס מונעת את היבוא של טובין בהיצף
dumpingמחיר תגובה
מצב שבו מחירי ההיצף מגיעים אל מתחת למחיר מסוים - מוטל על הסחורות המיובאות מכס מגן או מכסות Trigger priceהיצ'קוק אלפרד
(1981-1899) במאי קולנוע בריטי.משנת 1940 פעל בהוליווד. התפרסם בסרטי המתחשביים, רוב גיבורי סרטיו מואשמים בחטא שלא עשו ועל כך נאלצים להמלט ולטהר את שמם תוך כדי כך הם חווים חוויה הדומה להתנסות דתית. ביניהם: "39המדרגות" (1935) "הגברת נעלמת" (1938) "רבקה",(1940) "כתב זר" (1940) "הנודעת" (1945) "חלון אחורי",(1954) "מזימות בין-לאומיות" (1959) "ורטיגו" (1959),"פסיכו" (1960) "הציפורים" (1963) "טופז" (1969)Hitchcockהיקה מונוגאטרי
('עלילות היקה'), ספר עלילות הגבורה החשוב ביותר שנכתב בתקופת קמַקורה (1333-1185) ביפן. הספר כתוב כאפוס ברוח ברוחהשקפת העולם הבודהיסטית, מתוארים בו הקרבות שהתנהלו במאה ה-12 בין משפחת טאירה לבין משפחתמינאמוטו. היווה מקור למחזות נו, לשירים ולסיפורים שונים Heike monogatari הִיקוֹ
אחד מהרי יפן המזוהים מבחינה היסטורית עם כוחות מאגיים־דתיים הַי־קוּ
עיר נמל בדרום־מזרח סין. אוכלוסייתה מונה כשבע מאות וחמישים אלף נפש. נמל משנת 1876. Kou-Haiהיקוק, ג'ימס בטלר
(1876-1837), שריף אמריקני נודעבזריזותו בשליפת האקדח ובייריה בו, נלחם במלחמת האזרחים ובאינדיאנים ומונה למרשאל בקנזס (1871-1869), ערך מסע הופעות עם בפלו ביל ונורהבגבו בעת מישחק פוקר kokciH; 'wild Bill'הִיקֶטַאוֹן
במיתולוגיה היוונית: איש טרויה, אבי תימויטס Hicetaon הִיקְטוֹדֶס
[המבקשות מחסה
]
מחזה שנשתמר מאת הטרגיקון האתונאי אייסכילוס - הראשון בטרילוגיה הדנה בדנאידות הנמלטות ממצרים לארגוס כדי להינשא לבני דודן הִיָקִינְתוּס,
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

היפרשוק

(שיווק ופירסום)
חנות קמעונאית ענקית המספקת בדרך כלל את כל הסחורות והשירותים שאדם מצפה כי יהיו במרכז קניות עירוני. חלק מחנויות אלה מתמחה במוצרי נוחות כ'חנויות על למוצרי מכולת' (FOOD EMPORIUM) בלבד; ואחרות משווקות מוצרי נוחות יחד עם מוצרי חיפוש. הן משרתות אזורי קנייה נרחבים ומבוססות על מכירה בשירות עצמי ובמחירים נמוכים, שהן יכולות לעמוד בהם בשל ההיקף הגדול של מכירות. מרכזים אלה, שראשיתם בצרפת, החלו להתפתח בעולם בשנות ה-60 וה-70.של המאה ה-20 ממוקמים בדרך כלל מחוץ לעיר והם נשענים על לקוחות הבאים במכוניות לערוך את קניותיהם.
hypermarket

היפרש פרוש | היפרש פירוש | היפרש מילון | היפרש הגדרה מילונית | היפרש מילון עברי | היפרש מילון אנציקלופדי | היפרש אנציקלופדיה | היפרש תרגום
היפרש פירוש השם | היפרש פירוש המילה | היפרש משמעות המילה | היפרש ביטויים | היפרש דקדוק | היפרש לשון | היפרש ניבים | היפרש אטימולוגיה
היפרש מילים נרדפות | היפרש ניגודים | היפרש חריזה | היפרש חרוזים | היפרש צירופים | היפרש פתגמים | היפרש ניבים | היפרש תחביר
היפרש ביטויים | היפרש ציטוטים | היפרש ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications