מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

חוסר

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- חסר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] היעדר, אי- מציאוּת: ברעב ובצמא ובעירום ובחֹסֶר כל (דברים כח 48)
2. [תנ] כַּמוּת לא-מספיקה: וחוסר לחם בכל מקומותיכם (עמוס ד 6); לחייב יש חוסֶר בנכסים לעומת התחייבויותיו
3. [עח] חלק מנֶפח-מכל שאינו תפוס בחומר
4. מחסור, מצוקה חומרית, כאמור בפסוק: "נקְיוֹן שנָּיִים... וחֹסֶר לֶחֶם" (עמוס ד, 6)
5. מצב שבו נכסי חייב פחותים מהתחייבויותיו.
shortfall deficiency
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

חֿוסֶר 2

(ביטוח וניהול סיכונים)

1. בביטוח, פער הנוצר אצל מבטח לגבי סיכון שנטל על עצמו שעה שחוזי ביטוח המשנה אינם מכסים את אותו סיכון, אם במלואו ואם בחלקו.
2. בתקציב: פער הנוצר שעה שסך כל ההוצאות וההתחייבויות בתקופת תקציב מסוימת עולה על ההכנסות המתוקצבות באותה תקופה.
3. כמות בלתי מספקת, הנמוכה מדרישות או מציפיות מסוימות. בתחום הפיננסי המונח מתייחס למקרים כגון זה שבו נכסי החייב פחותים מהתחייבויותיו; או המס שהוצהר בדו"ח המכס נמוך מזה שחייבים בו; או מצאי הנמוך מזה שבספרים וכדומה. התרגום הכספי של חוסר הוא גרעון.
deficiency, shortfall

חוסר פרוש | חוסר פירוש | חוסר מילון | חוסר הגדרה מילונית | חוסר מילון עברי | חוסר מילון אנציקלופדי | חוסר אנציקלופדיה | חוסר תרגום
חוסר פירוש השם | חוסר פירוש המילה | חוסר משמעות המילה | חוסר ביטויים | חוסר דקדוק | חוסר לשון | חוסר ניבים | חוסר אטימולוגיה
חוסר מילים נרדפות | חוסר ניגודים | חוסר חריזה | חוסר חרוזים | חוסר צירופים | חוסר פתגמים | חוסר ניבים | חוסר תחביר
חוסר ביטויים | חוסר ציטוטים | חוסר ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications