מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

יישוב

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- ישוב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יישוּב, יִשּׁוּב
משק חקלאי

1. [תמ] מָקום שֶגָרים בו בני אדם, כגון: עיר, כפר, קיבוץ: וכל היִישוּב כולו תחת כוכב אחד יושב (פסחים צד.); יִישוּבים חדשים נבנים בדרום הארץ
2. [עח] כּלַל התושבים בארץ, אוּכלוּסִייה: היִישוּב צפוף יותר במרכז הארץ
3. [תמ] מקום תַרבּוּת וחיי חֶברה, בביטוי: אֵינו מִן הַיִישוּב פֶּרא, אינו בן תַרבּוּת: כל שאינו לא במקרא ולא במִשנה ולא בדרך ארץ - אינו מן היִישוּב (קידושין א, י)
4. [תמ] הַפנָיית בּני-אדם להתיַישב באֵזור מסוּיָם, אִכלוּס, שיכּוּן: יִישוּב העולם בבורות... יִישוּב העולם באילנות (ירושלמי בבא בתרא יג, ג); הוחלט על יִישוּב השכונה החדשה בזוגות צעירים
5. [עח] הִתנַחלוּת, הושבת בני אדם על הקרקע (בלועזית: קוֹלוֹנִיזַצְיָה): יִישוּב חבל ארץ זה חשוב למדינה
6. [עח] מציאת פִּתרון לסִכסוּך או לסתירה וכד', הַסדָרה: הילד הביא לידי יִישוּב המריבה בין הוריו
7. [יב] בֵּיאוּר, הסבָּרה: ויש בזה מדרשי אגדה, אך זה יִישוּבו של מקרא (רש"י בראשית ד 8); יִישוּב הסתירות בדברי הנאשם הכרחי לזיכויו
8. [תמ] מַחשבה שקוּלה וּצלוּלה: והתורה נקנית בתלמוד, בשמיעת אוזן... בפלפול תלמידים, בּיִישוּב (אבות ו, ה)
9. [עח] כינוי לאוּכלוּסייה היהודית בארץ ישראל מהעלִייה הראשונה ועד סוף תקופת המנדט. מכונה גם "היִישוּב הֶחָדש"
10. הסכם בין שני צדדים בקשר לתנאים שבהם יוסדר דבר שהיה במשא-ומתן ביניהם, כגון תביעת ביטוח, סכסוך עבודה וכדומה.
11. (בבורסה לנ"ע) השלמת עסקת ניירות ערך על־ידי מסירה של תעודות ניירות הערך הנדרשים ו/או כספים (גם: סילוק).
12. הבאה לידי השלמה של סכסוך עבודה; יישוב סכסוך בין עובדים להנהלה. (גם: פישור).
reconciliation, final settlement

יישוב פרוש | יישוב פירוש | יישוב מילון | יישוב הגדרה מילונית | יישוב מילון עברי | יישוב מילון אנציקלופדי | יישוב אנציקלופדיה | יישוב תרגום
יישוב פירוש השם | יישוב פירוש המילה | יישוב משמעות המילה | יישוב ביטויים | יישוב דקדוק | יישוב לשון | יישוב ניבים | יישוב אטימולוגיה
יישוב מילים נרדפות | יישוב ניגודים | יישוב חריזה | יישוב חרוזים | יישוב צירופים | יישוב פתגמים | יישוב ניבים | יישוב תחביר
יישוב ביטויים | יישוב ציטוטים | יישוב ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications