מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

כיסוי

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- כסוי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] דָבָר שמכַסים בּו, מִכסֶה: כל כיסויי הכלים שיש להם בית אחיזה נטלים בשבת (שבת יז, ח)
2. [עח] הסתרה, העלמה, חיפּוּי: כיסוי העבֵרה; כיסוי הכתמים שעל הקיר בסיד
3. [עח] העלמת מעשֶׂה או כוונה על-ידי תֵירוּצים או הודעות מדוּמים: הוא השמיע רעש כיסוי לפגישה הסודית
4. [תמ] ציפּוּי, עטיפה: כיסוי הדם נוהג בארץ ובחוצה לארץ (חולין ו, א); כיסוי המיטה, כיסוי השולחן
5. [עח] סכוּם כֶּסף בחשבון הבַּנק שֶיֵש בּו כּדֵי לשַלֵם הַמחָאה וכד': האם יש כיסוי להמחאה זו?
6. [עח] דיווּחַ של כַּתָב בכלי התקשורת (עיתונות, רדיו, טֵלֵוויזיה וכד') על-סמך נוכחוּתו בִּמקום ההתרַחשוּת (לא תקני; הנכון: סִיקוּר): הוא נתן כיסוי לאירוע
7. [עח] עובי שכבת הסלע מהמכרה עד פני הקרקע
8. [עח] (בפרסום) מספר האנשים בקהל היעד שנחשפו לאפיק פרסום מסוים בתקופת זמן נתונה
9. חלק מסמך הכלול בשדה העצמית בצילום זיעור
10. שטח או מספר התושבים של אזור השירות של תחנת שידור
11. מעטה, למשל העור או הקרום העוטה איבר (בלועזית: אינטגומנט)
cover
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כִּיסּוּי [עח] 2

(בנקאות ושוק ההון)

1. הבטוחות שנתן לווה לבנק בשל הלוואה ושיש בהם די כדי לכסות את ההלוואה שנטל
2. היחס בין נכסים מסוימים להתחייבות ספציפית.
3. פעולות קנייה של מניות עלידי מי שמכר מניות בחסר בבורסות לניירות ערך.
4. היחס בין דיבידנד של חברה לבין רווחיה.
5. פעולת העמידה בתחייבויות.
6. בסטטיסטיקה, מונח המציין את החלק של האוכלוסייה הכלולה בסקר.
7. (בעסקים) היחס בין נכסים מסוימים והתחייבויות ספציפיות
8. (בביטוח) היקף ההגנה הניתנת על-פי חוזה הביטוח
cover, covering, coverage
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כיסוי פרוש | כיסוי פירוש | כיסוי מילון | כיסוי הגדרה מילונית | כיסוי מילון עברי | כיסוי מילון אנציקלופדי | כיסוי אנציקלופדיה | כיסוי תרגום
כיסוי פירוש השם | כיסוי פירוש המילה | כיסוי משמעות המילה | כיסוי ביטויים | כיסוי דקדוק | כיסוי לשון | כיסוי ניבים | כיסוי אטימולוגיה
כיסוי מילים נרדפות | כיסוי ניגודים | כיסוי חריזה | כיסוי חרוזים | כיסוי צירופים | כיסוי פתגמים | כיסוי ניבים | כיסוי תחביר
כיסוי ביטויים | כיסוי ציטוטים | כיסוי ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications