מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

כשי

"
| (21)
|
האם התכוונת ל- כושי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד רש"י שבת לד:) מהר מאוד (מֶשך הזמן הקצר שבו העין נעצמת, משך תנועת עפעף העין)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בבנקאות) אדם או גוף משפטי שהוא בעל יכולת לקיים את התחיבויותיו (ההפך: חדל פירעון);
אנגלית: solvent
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
המצב בו נמצא מי שהוא כשיר פירעון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.תכוּנה טִבעית או תכוּנה שנִרכְּשה בּלימוּד או בּאימוּן, הדרוּשה לאדם כּדֵי למַלֵא תפקיד מסוּים: הוא בעל הכשירויות הנדרשות לתפקיד
2. מהֵימָנוּת, כַּשרוּת: השופט הטיל ספק בכשירותו של העד
3. מידת הידע והניסיון של אדם במקצוע מסוים והתאמתו לבצע משימות או תפקידים ברמת מיומנות גבוהה. הכשירות הדרושה לצורך משימה או תפקיד יכול שתהיה טבעית או מוקנית. הגדרת הכשירות נעשית באופן ספציפי לגבי כל משרה או תפקיד. לעתים הכשירות מוגדרת בחוק, כגון לגבי כשירות של רואה חשבון, עורך-דין וכדומה. לגבי האחרונים הכשירות נקבעת על-ידי כל מדינה שבה פועל בעל המקצוע. (ראה: עסקה פגומה).
4. סגולה טבעית או מוקנית הדרושה לצורך משרה.
5. מיומנות, ידע, ניסיון, אופי או גורמים קשורים הנדרשים ממועמד לעבודה, שלא ניתן למדוד אותם בדייקנות בריאיון או במבחן.
qualification
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כַּשִּׁיל

1.[תנ] קַרדום; שימושו היה להבקעת עצים ולהריסת פיתוחי הבניין, לניפוץ חומות: בכשיל וכֵילַפּות יהלֹמון (תהילים עד 6)
2. [תמ] כלי נגרים הדומה לגרזן: מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו, ובכשיל - של בעלי הבית (בבא קמא י, י)
3. [עח] שיכול להכשיל, שאפשר להכשיל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מסוגל, מתאים למשימה, בַּעַל כּישוּרים הדרוּשים לתפקיד או למִשׂרה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בבנקאות) מי שביכולתו לפרוע את חובותיו ולעמוד בהתחייבויותיו הכספיות. אנגלית: solvent
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בּהיתוּל) לעולם לא: אנשא לחדל אישים זה כשיצמחו שערות על כף ידי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כשירות לביטוח

(ביטוח וניהול סיכונים)
עמידתו של המבוטח בתנאים מסוימים שיסייעו לקבל אותו לביטוח. תנאים אלה כוללים כשירות רפואית וכשירות אישית. בסוגי ביטוח מסוימים יש שנדרשת תקופת אכשרה עד שיהיה המועמד כשיר לביטוח.
insurability
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כשירות פירעון II

(ביטוח וניהול סיכונים)
הנחייה שאומצה על ידי האיחוד האירופאי (יולי 2007) והמהווה שינוי יסודי ומקיף של האסדרה (רגולציה) בכל הנוגע להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של מבטח במדינות האיחוד. מטרתה של ההנחייה היא לשפר את ההגנה על כספי בעלי הפוליסות, להעמיק את האינטגרציה בין שווקים ולהגביר את התחרות בתחום. יישום ההנחייה המוצעת במדינות החברות בייחוד צפוי במחצית השנייה של 2012 שכן יישומה מחייב שינוי יסודי ומקיף של חקיקה, אסדרה והיערכות המבטחים. בישראל הוציא המפקח חוזר שנועד להבטיח כי גם החברות הישראליות יתארגנו כדי ליישם את ההנחייה המוצעת במועד יישומה במדינות החברות באיחוד האירופי (2012) והורה על הקמת אחראי וצוות מפתח בכל חברת ביטוח. ההנחייה של האיחוד כוללת בחינה מקיפה של הסיכונים להם חשופות חברות ביטוח וקובע תקנים לניהולם ומדידתם, תוך מתן ביטוי בהקצאת ההון לסיכונים הגלומים בפעילותן. כמו כן מתמקדת ההנחייה המוצעת בפעילויות פיקוח ובקרה פנימיים וכן במשמעת שוק, גילוי ודיווח.
solvency II
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות: כל אדם כשיר לחובות ולזכויות משפטיות מלידתו עד מותו, וכל אדם זכאי לבצע פעולות משפטיות, אלא אם כן נשללה זכות זו או הוגבלה על-פי החוק או על-פי פסק דין של בית משפט.
legal competency
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
התנאים המכשירים דירקטור לתפקידו. בישראל, בחברות ציבוריות רגילות, שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה, אין כל דרישה לכשירות של חברי הדירקטוריון.
directors qualifications
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
התנאים שבהם צריך לעמוד מי שרוצה להתקבל כחבר בבורסה מוכרת, עניין הנתון לשיפוטה של הבורסה הנוגעת בדבר והקובעת כללים לעניין זה. בישראל קבעה הבורסה לנייירות ערך תנאי כשירות - פרט לבנקים - שלפיהן: חבר בורסה יכול לשמש יחיד, שותפות, חברה או אגודה שיתופית, (אם כי למעשה דורשת ועדת החברות כי כל המבקש להיות חבר בבורסה יתאגד כחברה), שממלא שלושה תנאים יסודיים: א. ניהול עסק של מסחר בניירות ערך על חשבון צד שלישי בתור עיסוק עיקרי. (יוצאים מכלל זה בנקים, שיוכלו להתקבל כחברים גם כשאינם מקיימים תנאי זה); כמו כן מוסמכת הנהלת הבורסה לוותר על תנאי זה, כאשר המסחר בניירות ערך על חשבון צד שלישי אמנם אינו מהווה את העיסוק העיקרי של המועמד אולם נעשה בהיקף רחב למדי. ב. יכולת כספית מספקת. ג. החזקת משרד באזור המסחר של תל אביב. כמו כן חייב המועמד לחברות, ובמקרה של חברה - חבריה ומנהליה, להיות בעלי שם טוב ועבר ללא דופי, שאיש מהם לא היה מעולם פושט רגל או חבר בתאגיד שהתפרק בלא ששילם את כל חובותיו. (על תנאי אחרון זה רשאית מועצת המנהלים לוותר). על קבלת המועמד כחבר חייבים להמליץ שניים מחברי הבורסה שהם בעלי ותק של שלוש שנים לפחות.
membership qualifications

כשי פרוש | כשי פירוש | כשי מילון | כשי הגדרה מילונית | כשי מילון עברי | כשי מילון אנציקלופדי | כשי אנציקלופדיה | כשי תרגום
כשי פירוש השם | כשי פירוש המילה | כשי משמעות המילה | כשי ביטויים | כשי דקדוק | כשי לשון | כשי ניבים | כשי אטימולוגיה
כשי מילים נרדפות | כשי ניגודים | כשי חריזה | כשי חרוזים | כשי צירופים | כשי פתגמים | כשי ניבים | כשי תחביר
כשי ביטויים | כשי ציטוטים | כשי ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications