מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מובט

"
| (89)
|
האם התכוונת ל- מאובטמבט
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] הגִייה: מִבטָא שפָתַיִם (במדבר ל 7)
2. [יב] אופי ההגִייה של דובֵר לפי לשון אִמו וכד': ואֵין ספק, כי 'שָפכוּה' הוא וָאו בַּמבטָא, פַּעם יִיכּתֵב וּפעם לא יִיכּתֵב, כּי יִישָענוּ על המבטָא (מלשון הפיוט); הוא מדבר במבטא אמריקני
3. [עח] ביטוי, צירוּף מילים, מֵימרה, ניב (תן דעתך! מן הראוּי להבחין בּין מבטא ובין בּיטוּי
4. מוצָא פֶּה, שבוטא בשפתיים (ולא במחשבה), כאמור בפסוק: "מבטא שפתֶיהָ אשר אָסְרָה על נפשה" (במדבר, ל, 7)
5. חיתוך דיבור מיוחד, גובה צליל השונה בתדר התנודה היחסי של קול האדם, כשהשינוי תורם למשמעות הכוללת של הדיבור (בלועזית: אקצנט)
accent
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מַחסֶה, מקום בטוח: יִנָתֵק מֵאָהֳלו מִבטַחו (איוב יח 14)
2. ביטחון: לִהיות בה' מִבטַחֶךָ (משלי כב 19)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.בּית מלאכה לכבישת צמר
2. בּית חרושת לבטישת בּד
3. מכונה לבטישת בּד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מַבליט, מנַפֵּחַ
2. בולט, מבצבּץ (ספרותי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מַבּיע במילים: נפש כי תִשָבַע לבטא בשפתַים להָרַע או להיטיב (ויקרא ה 4)
2. [עח] (בהרחבה) מבּיע במעשׂים: ההתיישבות מבטאת את ערכיהם של המתיישבים
3. [יב] הוגֶה (את קולות הדיבּוּר), מדַבֵּר, מוציא מילים: דע כי בג"ד כפ"ת יבַטאוּ בָּהֶם הָעִברים על שני דרכים - האֶחד דגוּש והשני רָפֶה (מלשון הפיוט)
4. [עח] נותן ביטוי, משַקֵף: הנואֵם בּיטֵא את השקפת הנוכחים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(את רכוּשו וכד') משַלֵם מרֹאש לחֶברה תמורת אחריות לפיצוי כַּספּי על נֶזק או הגעה למצב מסוים: האיש בּיטַח את ביתו בסכום גבוה מאוד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גוף שקיבל עליו לפַצות מבוּטח במִקרה של נזק או הגעה למצב או לגיל מסוים תמוּרת תשלוּם, זהו אדם או גוף משפטי שקיבל רישוי כמבטח ואשר נוטל על עצמו את נטל הנזקים של סיכוני הביטוח ומתחייב לשַפות את המבוטח במקרה של נזק או אובדן. הרישיון ניתן לפי ענפי ביטוח ובעל הרישיון רשאי לעסוק רק בענפים בהם הורשה (בז'רגון הביטוחי הוא מכונה צד שני). (ראו: ביטוח)
insurer
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מצַפֶּה בּבִטנה
2. מצפה בבטון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.מונֵעַ את הקִיוּם (של דָבָר צָפוּי), משבּית: לא חָרבה ירושלים אלא בשביל שֶבּיטלוּ בה תינוקות של בית רַבָּן (שבת קיט:)
2. מפסיק, מסיר: בַּטֵל רצונך מפני רצונו (של ה'), כדי שיבטֵל רצון אחרים מפני רצונֶךָ (אבות ב, ד)
3. מַבּיעַ זִלזוּל, חושב לחסר ערך: מבטלו (את החמץ) בלבּו (פסחים ג, ז); הם בּיטלוּ אותו ואת דבריו ולא התייחסו אליהם ברצינות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד אבות ב ד) מוותר על רצונותיו למען רצונותיהם של אחרים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הנוהג לבטל את דעתם של אחרים : כוהנים מבטלָנים (ספרות ימי הביניים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.(ב-) רומס, דורך
2. בּועט (סִפרוּתי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מבצר חזק, מצוּדה למחסה: ביראת ה' מבטַח עֹז (משלי יד 26)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. דברים שאמר אדם בחיפזון, ללא מחשבה מעמיקה וללא שיקול־דעת מספיק
2. דיבּוּר, הבּעה, מוצא שׂפתיים: מִבטָא שפָתֶיהָ... (במדבר ל 7)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד יונה ב 3) מתהומות האָבדן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חיתוך דיבור של המילים בשפה העברית שבה יש הבחנה בין קמץ לפתח, בין צירה לסגול, ובין ת' דגושה לרפויה. חיתוך דיבור זה הוא נחלתם של החרדים האשכנזים, אך גם בינם לבין עצמם יש הבדלים מסוימים לפי ארצות המוצא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חיתוך דיבור של המילים בשפה העברית שבה יש הבחנה בין ח' לכ' ובין כ' לק' ועוד. חיתוך דיבור זה הוא נחלתם של יוצאי ארצות המזרח, אך גם בינם לבין עצמם יש הבדלים מסוימים לפי ארצות המוצא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מבטח המקבל התחייבויות לכיסוי סיכונים ממבטח אחר, על־פי הסכם, או אמנת ביטוח המשנה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הריני סומך עליו, אני בוטח בו (על יסוד גיטין נח.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] ניתֶנת לו או נתוּנה לו הַבטָחה: אם כיוון לבו בתפילה, הוא מובטח שנשמַעַת תפילתו (מדרש רבה ויקרא טז); שֶכּבר הובטַחנוּ כי יבוא הזמן שישוּבו כּל התועים אל האמת (ספרות ימי הביניים) secured
2. [עח] ניתן בהַבטָחה
3. [עח] מיועָד, כגון בביטוי: האָרֶץ המוּבטַחַת
4. [עח] נהיֶה בטוּח: הרכוש הוּבטַח מגניבות
5. [עח] יודע מראש בוַודָאוּת (ספרותי): מובטחָני
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שנמנעה ממנו עבודה (בדרך כלל שלא מרצונו)
אנגלית: unemployed
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מי שמחוּסר עבודה, שנמנעת ממנו עבודה: הממשלה דָנה בבעיית המובטלים
2. מי שאינו מוּעסק בשׂכר
3. מי שמבקש עבודה בשׂכר (להרחבה ראה מעות)
אנגלית: unemployed
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הֶתקֵן חשמלי למניעת הִתחַשמְלוּת וּשׂרֵפה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] (ש- או ל מקור) מתחַייב באמירה לעשות מַשהוּ (תשלוּם, עֶזרה וכד'), נותן הבטחה: ואַל יבטיחֶךָ יִצרךָ, שהשאול בֵּית מָנוס לָך (אבות ד, כב); הִבטחתי להם שֶאגיע לביקור; הַמנהֵל נראֶה מוּכשָר וּמַבטיחַ
2. [תנ] גורם שיהיה בּטוּחַ ושָלֵו: ואַל יַבטַח אתכם חזקיהו אל ה' (ישעיה לו 15)
3. משַדֵל שיסמכו עליו, כאמור בפסוק: "הבטחתָּ על העם הזה על שקר" (ירמיה כח, 15)
4. נותן הרגשת ביטחון וקיום, כאמור בפסוק: "וישכֹן ישראל בֶטח" (דברים לג, 28)
promise, pledge, secure
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מבַטֵל, מפסיק, מונע (ספרותי)
2. [תמ] גורם בַּטָלה, מַשבּית: להַבטיל את הָעָם מן המלאכָה (סוכה ה, ה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מכונה לכבישת צמר ולדחיסתו
2. מחבּט עץ לבטישת בּד
3. פּטיש לחביטת שמן מתוך שלחים (הזיתים שנמעכים ושגרעיניהם מופרדים בקלות)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַבטח לניתוּק אוטומטי של זרם חשמלי בּמתקן בּשלמוּתו, כּאשר עצמתו גבוהה מעצמת הזרם הנומינלי של המבטח הראשי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בהשאלה) מבטיח הרבה מאוד, מבטיח הבטחות רבות וקוסמות: הם הבטיחו לנו הרים וגבעות, ובסוף לא היה שם דבר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נותן הבטחת שווא, משלה ומכזיב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] ראִייה, הסתכּלוּת, הבּטה: זֶה אֶל מקום שנוצַר ממנוּ מַבָּטו (ספרות ימי הביניים)
2. [עח] הַבָּעת העֵינַיִים בִּזמן הסתַכּלוּת: מבט עצוב
3. [תנ] (בהשאלה) סיכּוי, תקווה: הנֵה כֹה מבָטנוּ אשר נַסנוּ שָם לעֶזרה (ישעיה כ 6)
4. [יב] אופֶן מעמד הכּוכבים בַּשָמַיִם
5. [תנ] ציפּייה, הסתמכות על מישהו, תקווה להחזיק מעמד במלחמה, כאמור בפסוק: "ועֶקרוֹן כי הוֹבִיש מֶבָּטָה" (זכריה, ט, 5)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד בן סירא נא 9) מבּט בוחן הקולט גם את הנסתר מן העין
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵינַיים המַבּיעות ייאוּש או עייפוּת (גם:עֵינַיים כּבוּיות)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. דבר, מקום או מישהו לבטוח בו, הישענות על דבר שבוטחים בו, כאמור בפסוק: "מִבטָח כל קצוֵי אֶרֶץ" (תהילים סה, 6)(טט) (ט4)
2. ביטחון, כאמור בפסוק: "ביראת ה' מבטח עוז" (משלי יד 26)
3. אמוּנה, כאמור בפסוק: "להיות ה' משטחֶך" (משלי כט 19)
4. ה' שהוא גואל ומושיע, שבוטחים בו, כאמור בפסוק: "והיה ה' מִבְטַחו"
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מבטח חוץ

(ביטוח וניהול סיכונים)
בחוק: תאגיד חוץ, רשום בישראל, העוסק בביטוח במדינת חוץ ונתון לפיקוח של מדינת חוץ, שקיבל רישיון מבטח חוץ על פי הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח לעסוק בביטוח בישראל
insurer foreign
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מבטח ישיר

(ביטוח וניהול סיכונים)
מבטח העוסק בעסקי ביטוח עם הציבור הרחב, כנגד מבטח משנה
insurer direct
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ראו אגודה שיתופית
nonprofit insurer.
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מבטח משותף

(ביטוח וניהול סיכונים)
מבטח הנוטל חלק יחד עם מבטחים אחרים בכיסוי סיכון מסויים, כאשר שמות המבטחים מופיעים על הפוליסה, או כתב הכיסוי, בציון חלקם בביטוח.
co-insurer
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מבטח משנה

(ביטוח וניהול סיכונים)
מבטח המקבל התחייבויות לכיסוי סיכונים ממבטח אחר, עלפי הסכם, או אמנת ביטוח משנה.
re-insurer

מובט פרוש | מובט פירוש | מובט מילון | מובט הגדרה מילונית | מובט מילון עברי | מובט מילון אנציקלופדי | מובט אנציקלופדיה | מובט תרגום
מובט פירוש השם | מובט פירוש המילה | מובט משמעות המילה | מובט ביטויים | מובט דקדוק | מובט לשון | מובט ניבים | מובט אטימולוגיה
מובט מילים נרדפות | מובט ניגודים | מובט חריזה | מובט חרוזים | מובט צירופים | מובט פתגמים | מובט ניבים | מובט תחביר
מובט ביטויים | מובט ציטוטים | מובט ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications