מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מוצק

"
| (5)
|
האם התכוונת ל- מצק
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יוצק: הם מַגישים... והיא מוֹצָקֶת (כ' מוצדקת)" (מלכים ב, ד, 5); האיש מוצק שמן לתוך הבקבוק
2. מַציג, כאמור בפסוק: "וַיַצִּיקוּ את ארוֹן האלֹהים" (שמואל ב, טו, 24)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. ניצוק, מוּעבר מכּלי אל כּלי, נשפָּך: אשר יוצק על ראשו שמן המשחה (ויקרא כא 10)
2. מוּתך, מחוּמם עד שנהיה נוזל: ושתי כותרות עשה... מוצק נחושת (מלכים א' ז 11); שתי המתכות הוצקו על-ידי הנפח
3. (בהשאלה) מוּשׂם, ניתָן: הוצק חן בשפתותיך (תהילים מה 3)
4. [פֹעַל; הוּצַק] הוּתַּך, כאמור בפסוק: "הוּצַק חֵן בשפתוֹתֶיך" (תהילים מה 3)
5. [כנ"ל] נשפך נוזֵל, כאמור בפסוק: "יוּצַק על רֹאשוֹ שֶמֶן המשחה" (ויקרא כא 10)
6. יציב, כאמור בפסוק: "בּצֶקֶת עפר לַמּוּצָק" (איוב לח, 38)
7. יציקת מתכת, כאמור בפסוק: "מוּצָק אחד מדה אַחַת (מלכים א' ז', 37)
8. מקום צר; צרה, כאמור בפסוק: "ורֹחַב מַיִם במוּצָק" (איוב לז, 10)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] קָשֶה, לא נוזלי
2. [עח] יַציב, אֵיתן, בריא: יש לו גוף מוצק
3. [תנ] חזק, קשה, כאמור בפסוק: "והייתָ מצָּק ולא תירָא" (איוב יא 15)
4. [תנ] שהתיכוּ ויָצקוּ אותו: ויעש את הים המוצק (מלכים א' ז 23)
5. [תנ] לָחוּץ, צר, לוחץ: לא מוּעָף לַאשֶר מוּצָק לה (ישעיה ח 23)
6. [עח] הנמצא במצב צבירה שאינו נוזל ואינו גז
7. [עח] בעל בסיס חזק: הסניגור סיפק ראיה מוצקה לזיכוי לקוחו
8. (בגאולוגיה) מונח המתאר סקר גאולוגי או מפות שהרבדים החיצוניים הושמטו בהם, וכך נשארו צורות הגידולים התת־חיצוניים גלויים
substantial, concrete
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חומֶר בּמַצַב צבירה של צוּרה קבועה, שאינו נוזל ואינו גז: הגומי הוא מוצק גמיש
substantial

מוצק פרוש | מוצק פירוש | מוצק מילון | מוצק הגדרה מילונית | מוצק מילון עברי | מוצק מילון אנציקלופדי | מוצק אנציקלופדיה | מוצק תרגום
מוצק פירוש השם | מוצק פירוש המילה | מוצק משמעות המילה | מוצק ביטויים | מוצק דקדוק | מוצק לשון | מוצק ניבים | מוצק אטימולוגיה
מוצק מילים נרדפות | מוצק ניגודים | מוצק חריזה | מוצק חרוזים | מוצק צירופים | מוצק פתגמים | מוצק ניבים | מוצק תחביר
מוצק ביטויים | מוצק ציטוטים | מוצק ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications