מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מפתח

"
| (7)
|
האם התכוונת ל- מופתח
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] פתיחה: ומפתח שפתַי מֵישָרים (משלי ח, 6); מפתח החלון ביום קיץ מאפשר לקצת אוויר להיכנס לחדר
2. [עח] שיעוּר הפתיחה: מפתח צוואר הרחם בשעת לידה
3. [תמ] פֶּתַח (של בֶּגד לא מכוּפתָר וכד'): קושרת אישה מפתח חלוקה (שבת טו, ג)
4. [עח] כפולת עמודים; שנֵי עַמוּדים של סֵפֶר וכד' הנִראים יַחַד, זה לצד זה, כּשהוּא פָּתוּחַ
5. [עח] קוטֶר המַראָה בּמַצלֵמות וּבמִשקָפות (מפתח צמצם)
6. [עח] פרישה: מִפְתָח ידיים (פרישת הידיים לצדדים)
7. [עח] (בהנדסה) במבנה, המרווח בין העמודים
8. [עח] (בגאומטריה) בזווית, המרווח בין שתי הקרניים
9. [עח] (במחשבים) ההפרש בין הערך הגבוה ביותר לבין הערך הנמוך ביותר בטווח הערכים שיכולה כמות להכיל

באנגלית: aperture, span
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] משַכלֵל, מַרחיב, משַפֵּר (רעיון, כּישרון, אזור גֵאוגרָפי וכד'): המעבר לתעשייה פיתח את כלכלת האזור
2. [תנ] מגַלֵף קישוּטים, חורת וחוקק בחומֶר: ולקחתָ את שתי אבני שֹהַם ופתחתָ עליהם שמות בני ישראל (שמות כח, 9)
3. [עח] מעַבֵּד (סֶרט מצוּלם) לתמוּנה
4. [תנ] מַתיר קֶשֶר או חגורה וכד': ויבֹא האיש הביתה ויפתח הגמלים (בראשית כד, 32); מפתחת את חגורת המכנסיים
5. [תנ] פּושֵט את כּלי המִלחָמה (לאַחַר שֶחָזַר מנַצֵח), בפִּתגם: אַל יִתהַלֵל חוגֵר כִּמפַתֵחַ: (מלכים א' כ, 11) שכוונתו: אל יתפאר היוצא למלחמה, שאינו ידוע אם ינצח אם לאו. החוזר משדה הקרב כמנצח, הוא רשאי להתהלל
6. [תנ] מפַלֵחַ: יפתח וישדד אדמתו (ישעיה כח, 24)
7. [עח] מרחיב את ידיעותיו ואת אופקו התַרבּוּתי: התלמידים פיתחו את השכלתם הכללית בטיול
8. [תנ] נִפתָח: נראה אם פרחה הגפן פִתח הסמדר (שיר השירים ז, 13)

באנגלית: improve, engrave
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מי שעושה פיתוחים באבן מקבת של מפתחי אבנים (כלים כט, ה)
2. [תנ] כינוי לאיש צבא הפושט את כלי המלחמה: אל יתהלל חוגר כמפתח (מלכים א' כ, 11)
3. [עח] מי שמעבד (סרט מצולם) לתמונה
4. [עח] (בצילום) כינוי לתמיסה או לחומר המשמשים לפיתוח
5. [תנ] פּותֵח, כאמור בפסוק: "דַּלְתֵי פָּנָיו מִי פִּתֵּחַ" (איוב מא, 6)
6. מַתּיר קֶשר, משַחרֵר, כאמור בפסוק: "פַּתֵּחַ חַרְצבּוֹת רֶשַע" (ישעיה נח, 6)
7. מגַלֵּף, חורֵת, כאמור בפסוק: "ויֹדֵע לפַתֵּח פִּתוּחים" (דברי הימים ב' ב, 6)
8. חורֵש חָריש ראשון, מעַבֵּד, כאמור בפסוק: "יפַתַּח וישַׂדֵּד אדמתו" (ישעיה כח, 24)

באנגלית: developer
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַפְתֵּחַ

1. [תנ] מכשיר מַתֶכת המסתובב בַּמַנגָנון שֶבַּמַנעוּל, וכך פּותחו או סוגרו: ויקחו את המפתח ויפתחו (שופטים ג, 5); נתנו בשידה תיבה ומגדל ונעל בפניו ואין מפתח (תוספתא גיטין ב, יא)
2. [עח] מפתח ברגים; מכשיר בַּעל זרועות מוּתאָמות (או שאפשר להתאים אותן) לגודל של אום או של ראש של בּורֶג וכד' לשֵם הַברָגָתם או התָרָתם (לפי סוּגָיו נקרא בִּשמות לוַואי: אנגלי, שוֵודי, צרפתי)
3. [תמ] נקוּדת המוצָא לפִתרון בּעָיה או לגילוּי דָבָר: שלושה מפתחות בידו של הקדוש־ברוך־הוא... מפתח של גשָמים ומפתח של חַיָה ומפתח של תחיית המתים (תענית ב.)
4. [יב] (בּסַפרָנוּת) אִינְדֵקְס; רשימת עִניינים או מילים וכד' בסֵדר האָלֶף-בֵּית וּבצִיוּן מַראֵי מקומות
5. [עח] (בּמוּזיקה) סימָן בראש החַמשה הקובֵעַ את מקומו של כל תָו בּסוּלם הצלילים: היצירה הזאת נכתבה במפתח סול, היצירה ההיא נכתבה במפתח פָה
6. [עח] (בּהשאלה) שיטת כּתיבה של כּתב סתרים מסוּיָם
7. [עח] חוברת עֵזר לסֵפר לימוּד מסוּיָם
8. [עח] דָבָר או מָקום הפותחים דרך מַעבָר או סוגרים אותהּ: אוטובוס אחד הוא המפתח היחיד ליישוב הנידח
9. [עח] שיטה בחלוּקה, קנֵה מידה לעריכת דָבָר: הקבלה ללימודים היא לפי מפתח ציונים
10. [עח] מכשיר לכִוונוּן כלי נגינה וכד'
11. [עח] מַכשיר לפתיחת מַעגָל חַשמַלי או לסגירתו
12. [עח] קבוצת תווים המשמשים להגדרה או לקביעת מיקומו של פריט נתונים כלשהו
13. [עח] שדה או קבוצת שדות ברשומה, שהערך המאוחסן בו משמש כקריטריון לצורך מיון רשומות, או כקריטריון לאיתור רשומה אחת או יותר
14. [עח] רשימה אלפא־ביתית, או כל אמצעי אחר, המשמש כמדריך לתוכנו של מאגר מידע

באנגלית: index, key, wrench
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מפתח פרוש | מפתח פירוש | מפתח מילון | מפתח הגדרה מילונית | מפתח מילון עברי | מפתח מילון אנציקלופדי | מפתח אנציקלופדיה | מפתח תרגום
מפתח פירוש השם | מפתח פירוש המילה | מפתח משמעות המילה | מפתח ביטויים | מפתח דקדוק | מפתח לשון | מפתח ניבים | מפתח אטימולוגיה
מפתח מילים נרדפות | מפתח ניגודים | מפתח חריזה | מפתח חרוזים | מפתח צירופים | מפתח פתגמים | מפתח ניבים | מפתח תחביר
מפתח ביטויים | מפתח ציטוטים | מפתח ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications