תוצאות עבור "

מפתח

"
| (7)
|
האם התכוונת ל- מופתחמיפתח
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִפְתָּח
מפתח צמצם

1.[תנ] פתיחה: ומפתח שפתַי מֵישָרים (משלי ח 6); מפתח החלון ביום קיץ מאפשר לקצת אוויר להיכנס לחדר
2. [עח] שיעוּר הפתיחה: מפתח צוואר הרחם בשעת לידה
3. [תמ] פֶּתַח (של בֶּגד לא מכוּפתָר וכד'): קושרת אישה מפתח חלוקה (שבת טו, ג)
4. [עח] שנֵי עַמוּדים של סֵפֶר וכד' הנִראים יַחַד, זה לצד זה, כּשהוּא פָּתוּחַ
5. [עח] קוטֶר המַראָה בּמַצלֵמות וּבמִשקָפות (מפתח צמצם)
aperture, span
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[עח] משַכלֵל, מַרחיב, משַפֵּר (רעיון, כּישרון, אזור גֵאוגרָפי וכד'): המעבר לתעשייה פיתח את כלכלת האזור
2. [תנ] מגַלֵף קישוּטים, חורת וחוקק בחומֶר: ולקחתָ את שתי אבני שֹהַם ופתחתָ עליהם שמות בני ישראל (שמות כח 9)
3. [עח] מעַבֵּד (סֶרט מצוּלם) לתמוּנה
4. [תנ] מַתיר קֶשֶר או חגורה וכד': ויבֹא האיש הביתה ויפתח הגמלים (בראשית כד 32); מפתחת את חגורת המכנסיים
5. [תנ] פּושֵט את כּלי המִלחָמה (לאַחַר שֶחָזַר מנַצֵח), בפִּתגם: אַל יִתהַלֵל חוגֵר כִּמפַתֵחַ: (מלכים א' כ 11) שכוונתו: אל יתפאר היוצא למלחמה, שאינו ידוע אם ינצח אם לאו. החוזר משדה הקרב כמנצח, הוא רשאי להתהלל
6. [תנ] מפַלֵחַ: יפתח וישדד אדמתו (ישעיה כח 24)
7. [עח] מרחיב את ידיעותיו ואת אופקו התַרבּוּתי: התלמידים פיתחו את השכלתם הכללית בטיול
8. [תנ] נִפתָח: נראה אם פרחה הגפן פִתח הסמדר (שיר השירים ז 13)
improve, engrave
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] מי שעושה פיתוחים באבן מקבת של מפתחי אבנים (כלים כט, ה)
2. [תנ] כינוי לאיש צבא הפושט את כלי המלחמה: אל יתהלל חוגר כמפתח (מלכים א' כ 11)
3. [עח] מי שמעבד (סרט מצולם) לתמונה
4. [עח] (בצילום) כינוי לתמיסה או לחומר המשמשים לפיתוח
5. [תנ] פּותֵח, כאמור בפסוק: "דַּלְתֵי פָּנָיו מִי פִּתֵּחַ" (איוב מא, 6)
6. מַתּיר קֶשר, משַחרֵר, כאמור בפסוק: "פַּתֵּחַ חַרְצבּוֹת רֶשַע" (ישעיה נח, 6)
7. מגַלֵּף, חורֵת, כאמור בפסוק: "ויֹדֵע לפַתֵּח פִּתוּחים" (דברי הימים ב' ב, 6)
8. חורֵש חָריש ראשון, מעַבֵּד, כאמור בפסוק: "יפַתַּח וישַׂדֵּד אדמתו" (ישעיה כח, 24)
developer
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַפְתֵּחַ

1. [תנ] מכשיר מַתֶכת המסתובב בַּמַנגָנון שֶבַּמַנעוּל, וכך פּותחו או סוגרו: ויקחו את המפתח ויפתחו (שופטים ג 5); נתנו בשידה תיבה ומגדל ונעל בפניו ואין מפתח (תוספתא גיטין ב, יא)
2. [עח] מכשיר בַּעל זרועות מוּתאָמות (או שאפשר להתאים אותן) לגודל של אום או של ראש של בּורֶג וכד' לשֵם הַברָגָתם או התָרָתם (לפי סוּגָיו נקרא בִּשמות לוַואי: אנגלי, שוֵודי, צרפתי)
3. [תמ] נקוּדת המוצָא לפִתרון בּעָיה או לגילוּי דָבָר: שלושה מפתחות בידו של הקדוש־ברוך־הוא... מפתח של גשָמים ומפתח של חַיָה ומפתח של תחיית המתים (תענית ב.)
4. [יב] (בּסַפרָנוּת) רשימת עִניינים או מילים וכד' בסֵדר האָלֶף-בֵּית וּבצִיוּן מַראֵי מקומות (בלועזית: אִינְדֵקְס)
5. [עח] (בּמוּזיקה) סימָן בראש החַמשה הקובֵעַ את מקומו של כל תָו בּסוּלם הצלילים
6. [עח] (בּהשאלה) שיטת כּתיבה של כּתב סתרים מסוּיָם
7. [עח] חוברת עֵזר לסֵפר לימוּד מסוּיָם
8. [עח] דָבָר או מָקום הפותחים דרך מַעבָר או סוגרים אותהּ: אוטובוס אחד הוא המפתח היחיד ליישוב הנידח
9. [עח] שיטה בחלוּקה, קנֵה מידה לעריכת דָבָר: הקבלה ללימודים היא לפי מפתח ציונים
10. [עח] מכשיר לכִוונוּן כלי נגינה וכד'
11. [עח] מַכשיר לפתיחת מַעגָל חַשמַלי או לסגירתו
12. קבוצת תווים המשמשים להגדרה או לקביעת מיקומו של פריט נתונים כלשהו.
13. שדה או קבוצת שדות ברשומה, שהערך המאוחסן בו משמש כקריטריון לצורך מיון רשומות, או כקריטריון לאיתור רשומה אחת או יותר.
14. רשימה אלפא־ביתית, או כל אמצעי אחר, המשמש כמדריך לתוכנו של מאגר מידע.
index, key
פירוש

מפתח פרוש | מפתח פירוש | מפתח מילון | מפתח הגדרה מילונית | מפתח מילון עברי | מפתח מילון אנציקלופדי | מפתח אנציקלופדיה | מפתח תרגום
מפתח פירוש השם | מפתח פירוש המילה | מפתח משמעות המילה | מפתח ביטויים | מפתח דקדוק | מפתח לשון | מפתח ניבים | מפתח אטימולוגיה
מפתח מילים נרדפות | מפתח ניגודים | מפתח חריזה | מפתח חרוזים | מפתח צירופים | מפתח פתגמים | מפתח ניבים | מפתח תחביר
מפתח ביטויים | מפתח ציטוטים | מפתח ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי