מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מקום

"
| (4)
|
האם התכוונת ל- מיקום
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] חֵלק מסוּיָם בַּמֶרחָב: המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קֹדש הוא (שמות ג 5); לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו (תענית כא:); מקום המפגש הוא ליד השער הראשי
2. [תנ] נֶפַח שגוּף מסוּיָם תופס במֶרחב: ואנֹכי פִניתי הבית ומקום לגמלים (בראשית יד 31); הפסנתר תופס מקום גדול
3. [תנ]שֶטַח פָּנוּי, רֶוַוח, חָלָל: ובתֹפת יקברו מאין מקום לקבור (ירמיה יט 11); יש הרבה מקום בדירה החדשה
4. [תנ] יִישוּב, אזור מחיה, סביבה: וישאלו אנשי המקום לאשתו (בראשית כו 7); לעולם ידוּר אדם במקום רבו (ברכות ח.); אנחנו גרים במקום קטן ומרוחק
5. [תמ] שֶטַח ישיבה לאדם, מושָב: בשִמךָ יִקראוּךָ ובמקומךָ יושיבוּךָ (יומא לח.); הזמנתי שני מקומות במסעדה
6. [תמ] מַצָב, מַעמָד: אל תדין את חברךָ עד שתגיע למקומו (אבות ב, ד); הספורטאית הגיעה למקום הראשון בתחרות
7. [עח] מבנה המיועד למטרה מסוימת: המקומות המקודשים נעשו מקום עלייה לרגל למאמינים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. שטח פנוי לחפץ, לגוף וכד', כאמור בפסוק: "יִקָּווּ המים... אל מקום אחד" (בראשית א, 9)
2. יִישוּב, מקום מגורים, כאמור בפסוק: "וגָלִיתָ ממקומך אל מקום אַחֵר" (יחזקאל יב, 3)
בִּמקום אשר תחת, תמורת, כאמור בפסוק: "והיה בִּמקום אשר יֵאָמֵר להם" (הושע ב, 1)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מקום

(שיווק ופירסום)
במערכת צינורות שיווק, האתר הפיסי בו ממוקמים אמצעי המכירה.
place

מקום פרוש | מקום פירוש | מקום מילון | מקום הגדרה מילונית | מקום מילון עברי | מקום מילון אנציקלופדי | מקום אנציקלופדיה | מקום תרגום
מקום פירוש השם | מקום פירוש המילה | מקום משמעות המילה | מקום ביטויים | מקום דקדוק | מקום לשון | מקום ניבים | מקום אטימולוגיה
מקום מילים נרדפות | מקום ניגודים | מקום חריזה | מקום חרוזים | מקום צירופים | מקום פתגמים | מקום ניבים | מקום תחביר
מקום ביטויים | מקום ציטוטים | מקום ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications