מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מרווח

"
| (5)
|
האם התכוונת ל- מורווח
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִרווח, מִרְוָח

1. [עח] רֶוָוח, מָקום פָּנוּי בין חפָצים או בין אנשים: יש מרווח קטן בין המכוניות החונות
2. [עח] (של זמַן) זמַן פָּנוּי הנותר עַד למועֵד הַגָשת תָכנית או הַחזָרת חוב וכד': התרופה מאפשרת מרווח בין התקף מחלה אחד למשנהו
3. [עח] מֶרחָק בַּיחָסים בין אנשים (בלועזית: דִיסְטָנְץ)
4. [יב] רוָוחה, שַלווה: ואויב בא ומצאן ודורשין במרווח (מלשון הפיוט)
5. [עח] (במוזיקה) המרחק בגובה שבין שני צלילים הניתן למספור. למשל מהצליל דו לצליל סול יש מרווח של חמישה צלילים (קווּינטה) (בלועזית: אִינְטֶרְוָול)
6. [עח] (בכלכלה) סכום שמתוסף לעלות של מוצר כדי להגיע למחיר המכירה שלו. הוספת רווח (תוספת לעלות) יכולה להתבטא במונחים כספיים, או כאחוז מהעלות (הוספת רווח על העלות) או כאחוז ממחיר המכירה (חישוב הרווח כחלק ממחיר המכירה).
7. [עח] הגדלת מחיר המכירה מעל לרמתו הקודמת.
8. [עח] (בכלכלה) הפרש בין שני גדלים הקשורים האחד לשני. למשל, ההפרש בין שני מחירים, בדרך כלל בין מחיר קנייה למחיר מכירה (להרחבה ראה מעות)
9. [עח] (בתקשורת) רווח במשטח הקלטה או בזמן שידור, שנועד לייצג סוף של מצרף נתונים, או נגרם בגלל סיבות טכניות.
gap, mark up, spread, margin
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] מוּרחב, ניתן בו רווח רב: אבנה לי בית מִדות ועלִיות מרוחים (ירמיה כב 14); החלל בין שורות המושבים במטוס רוּוח
2. [עח] נמצא בִּרוָוחה: הסוחר העשיר מרווח ונהנה מחיי מותרות
3.[תמ]נפוץ, רווֵחַ: ההלכה שיוצאת מבית שַעַר ומרווחת לרבים (מדרש רבה שיר השירים ז, ה צווארך)
4. [עח] מאוּורָר, נכנס אליו אוויר צַח: החלונות נפתחו והחדר רווח
5. [תנ] נרחב, כאמור בפסוק: "בית מִדּוֹת וַעלִיוֹת מְרוָּחִים" (ירמיה כב, 14)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] שֶיֵש בו מָקום נרחב, רחב ידיים, שיש בו רווח רב: בית מידות ועליות מרוחים (ירמיה כב 14); נתנה אותן בבתים מרווחין (מדרש רבה אסתר א גם ושתי)
2. [עח] מאוּורָר, שנכנס אליו אוויר צַח: חדרים מרווחים ומוּארים
3. [יב] נכון וּמדוּיָק: בואו ולמדו הלכות צחורות, מרווחות (רש"י בבא בתרא כב.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] נותן רֶוַוח בין דָבָר לדבר: רצופין - וריווחן (ירושלמי נזיר יז, ד); הקלדנית מרווחת את האותיות במסמך
2. [תמ] מַרחיב את השֶטַח כּדֵי שיִהיֶה בו מָקום פָּנוּי (ההפך: מצופֵף): וריווחת עליות לכיסא הדרךָ (ספרות ימי הביניים); האדריכלית ריווחה את שטח הדירה
3. [יב] מֵניחַ, נותן רוָוחה: משיבים את הנפש ומחיים את הרוּח ומרווחים את הגוף (ספרות ימי הביניים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מִרווח, המחרת

(חשבונאות וביקורת)

מרווח פרוש | מרווח פירוש | מרווח מילון | מרווח הגדרה מילונית | מרווח מילון עברי | מרווח מילון אנציקלופדי | מרווח אנציקלופדיה | מרווח תרגום
מרווח פירוש השם | מרווח פירוש המילה | מרווח משמעות המילה | מרווח ביטויים | מרווח דקדוק | מרווח לשון | מרווח ניבים | מרווח אטימולוגיה
מרווח מילים נרדפות | מרווח ניגודים | מרווח חריזה | מרווח חרוזים | מרווח צירופים | מרווח פתגמים | מרווח ניבים | מרווח תחביר
מרווח ביטויים | מרווח ציטוטים | מרווח ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications