מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

משחית

"
| (2)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.מקַלקֵל, מחַבֵּל, פּוגם, מַזיק: נשחיתה עץ בלחמו ונכרתנוּ מארץ חיים (ירמיה יא 19); הלחוּת משחיתה את הספרים
2. מחריב, מאַבֵּד: עליתי על הארץ הזאת להַשחיתה (ישעיה לו 10); כי קל בעיניו דָמים ובאין מיל ישחיתֵךָ (בן סירא ח, טז)
3. חוטא, פּושֵעַ, הולך בַּדֶרך הרעה, יוצא לתַרבּוּת רעה: כלם משחיתים המה (ירמיה ו 28)
4. מקַצֵץ את השֵׂעָר: ולא תשחית פאת זקנך (ויקרא יט 27); בני, מה ראית להַשחית שערך זה הנאה? (נדרים ט:)
5. מחבּל, מזיק, כאמור בפסוק: "ואנֹכי בראתי משחית לחַבֵּל" (ישעיה, נד, 16)
6. נֶגַע, כּיליון, כאמור בפסוק: "הנני מֵעִיר ... רוּחַ משׁחית" (ירמיה, נא, 1)
7. חֵיל מַחַץ, כאמור בפסוק: "וַיֵצֵא המשׁחית ממחנה פּלִשתים" (שמואל א' יג, 17)
8. מלאך חבלה, כאמור בפסוק: "ולא יִתֵּן המשחית לבֹא אל בתיכם לנגֹף" (שמות יב, 23)
9. חוטא, רשע, כאמור בפסוק: "חָבֵר הוא לאיש מַשחית" (משלי כח, 24)
10. כלי הרִיסה, השחתה, כאמור בפסוק: "אנשים בֹּערִים חָרָשֵי משחית" (יחזקאל כא, 36)
11. אמצעי מרמה, עושק, כאמור בפסוק: "גַם מתרַפֶּה במלאכתו אָח הוא לבעל משחית" (משלי יח, 9)
12. מלכודת שהייתה עשויה חבל דק שהיה עשוי מקלעת שערות ונהגו לשים אותה בנתיבי החיות, כאמור בפסוק: "הִצִיבו משחית אנשים יִלכֹּדוּ" (ירמיה ה, 26)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] חלוּצֵי הצבא הפּותחים בּהִסתַערוּת: ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים (שמואל א' יג 17); כוח המשחית
2. [תמ] כּינוּי למלאך רע, מַזיק, שָׂטָן, נוהֵג בּרִשעוּת: משניתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע (מכילתא בא, יא:)
3.[תנ] פּח, מַלכּודת: רשעים... הציבו משחית, אנשים ילכֹדו (ירמיה ה 26)
4. [תנ] מחַבֵּל, מַזיק: ולא יִתן המשחית לבֹא אל בתיכם לנגֹף (שמות יב 23)

משחית פרוש | משחית פירוש | משחית מילון | משחית הגדרה מילונית | משחית מילון עברי | משחית מילון אנציקלופדי | משחית אנציקלופדיה | משחית תרגום
משחית פירוש השם | משחית פירוש המילה | משחית משמעות המילה | משחית ביטויים | משחית דקדוק | משחית לשון | משחית ניבים | משחית אטימולוגיה
משחית מילים נרדפות | משחית ניגודים | משחית חריזה | משחית חרוזים | משחית צירופים | משחית פתגמים | משחית ניבים | משחית תחביר
משחית ביטויים | משחית ציטוטים | משחית ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications