מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

משנה

"
| (6)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] שֵני בַּחשיבוּתו בַּמִדרָג, כגון: מִשנֶה למֶלך; סֶגן מִשנה (הדַרגה שלִפני סֶגן): ואתה תמלך על ישראל ואנכי אהיה לך למשנה (שמואל א' כג, 17); דור דור ומנהיגיו דור דור ומשניו (מדרש רבה ויקרא כו); פקיד ונגיד ממונה בבית המלך משנה (ספרות ימי הביניים)
2. [תנ] כָּפוּל, כֵּפל, כּמוּת כפוּלה, כאמור בפסוק: "וכסף מִשְנֶה קחוּ ביֶדכֶם" (בראשית מג, 12), משנה מרץ, משנה תוקף
3. [תנ] שמו של אחד מֵרובעֵי ירוּשלים בּימֵי קֶדֶם
4. [תנ] השני לבטן שנולד אחריו באדם ובבהמה: ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה (שמואל א' ח, 2)
5. [תנ] הֶעתק, כאמור בפסוק: "וכתב לו את משנֵה התורה" (דברים יז, 18)

באנגלית: sub, rear, deputy
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] גורם לדָבָר שיִהיֶה בו הֶבדֵל
2. [תנ] מַחליף, מֵמיר, גורם לשינוּי, כאמור בפסוק: "מַה תִּזְלִי מְאֹד לְשַנּוֹת את דַרְכֵּךְ" (ירמיה ב, 36): ושנה את בגדי כלאו (ירמיה נב, 33); הסופר שינה את סוף הסיפור
3. [תמ] נַעשֶׂה שונֶה: צמחים ששינו מתריעין עליהם מיד (תענית ג, א); נשא אדם אישה טובה ומיופה שמח בה ומשתוקק בה, שינה יופייה יבקש לישא עליה אישה אחרת (ספרות ימי הביניים)

באנגלית: change, alter, transmute, transfigure
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] שֵם של קובֶץ הלָכות של התורה שבעל-פה שנאספו על־ידי התנאים ונערכו על־ידי רבי יהודה הנשיא בשישה קבצים (שישה סדרי משנה) (בּיִידוּעַ: המִשנה); ומשנתנו דיברה בהווה (רש"י זבחים קג:); בלשון ימינו משמשות גם מילים המופיעות במשנה
2. [עח] (בהרחבה) תיאוריה או תורה של הוגֶה דֵעות: מִשנָתו של שפּינוזה
3. [תמ] לימוּד: והייתה ידך עמי שלא אשכח את משנתי (מכילתא פרשת יתרו); שאין אדם עומד על סף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה (רש"י דברים כט, 6)
באנגלית: doctrine, theory
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

מלַמֵד מִשנה: תלמיד ששימש את הרב, והרב רוצה להשנותו (מכילתא ס)

באנגלית: teach
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מי שמלַמֵד מִשנה: אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים (ירושלמי חגיגה א, ז); סופרים ומשנים, שהן מלמדין את התינוקות באמונה (מדרש רבה ויקרא, ט)
2. [יב] מי שמאמין בשתי רשויות באלוהות: החוזה והקוסם ועובד האש ועובד השמש והמשנים וזולתם (כוזרי); ויאמר אומר, שיש שני אלוהות: האחד - מנהיג החומר התחתון... (השני - מנהיג הגלגלים... כמו שחשבו המשנים (מורה נבוכים)

באנגלית: educator, tutor
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

משנה פרוש | משנה פירוש | משנה מילון | משנה הגדרה מילונית | משנה מילון עברי | משנה מילון אנציקלופדי | משנה אנציקלופדיה | משנה תרגום
משנה פירוש השם | משנה פירוש המילה | משנה משמעות המילה | משנה ביטויים | משנה דקדוק | משנה לשון | משנה ניבים | משנה אטימולוגיה
משנה מילים נרדפות | משנה ניגודים | משנה חריזה | משנה חרוזים | משנה צירופים | משנה פתגמים | משנה ניבים | משנה תחביר
משנה ביטויים | משנה ציטוטים | משנה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications