מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

משרה

"
| (6)
|
האם התכוונת ל- מושרה
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] נוזֵל שהוּשרוּ בו פֵּרות וכד': וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל (במדבר ו 3)
2. [תמ] ברֵכת מים ששורים בה פשתן וכד': לא יתכסה לא במים הרעים ולא במֵי המִשרה (ברכות ג, ה); מי המשרה נבלעין בארץ והולכין ומפסידין את הירק (רמב"ם)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] עבודה תמוּרת שָׂכר במוסד - בעיקר בתפקיד מִשׂרָדי או מדעי וכד', כהונה: לאיש יש משרה בכירה במשרד הביטחון
2. [תנ] שלטון, שׂרָרה: העובד החל לעבוד במשרתו החדשה
3. [עח] (בניתוח עיסוקים) תעסוקתו של עובד בארגון שבו כמה יחידים מבצעים אותו מכלול של מטלות (גם: תפקיד)
4. [עח] עיסוק שמוגדרים בו מהות העבודה, תנאיה ושכרה
5. [עח] קבוצת התפקידים המהווים את התעסקותו התקינה של אדם אחד במסגרת ארגון.
position, office
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מַשקיעַ בנוזל למֶשך זמַן מסוּיָם: האישה השרתה את הכביסה במים
2.[תמ] מַניחַ, אוצֵל, מַשכּין: ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שייכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל (שבת קלט.); המוזיקה השקטה משרה שלווה ורוגע
3. [עח] מעורר זֶרם חַשמַלי בּקִרבָתו
4. [תמ] מפרנס, מכלכל: המשרה את אשתו על-ידי שליש (כתובות ה, ח)
5. [עח] מעורר השראה, משפיע השפָּעה רוּחנית
inspire
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
משאיר, מחַזֵק, מַעצים, מַצִּיל, כאמור בפסוק: "אִם לֹא שֵרִיתִךָ (כתיב - שרותך) לְטוֹב" (ירמיה טו, 11)

משרה פרוש | משרה פירוש | משרה מילון | משרה הגדרה מילונית | משרה מילון עברי | משרה מילון אנציקלופדי | משרה אנציקלופדיה | משרה תרגום
משרה פירוש השם | משרה פירוש המילה | משרה משמעות המילה | משרה ביטויים | משרה דקדוק | משרה לשון | משרה ניבים | משרה אטימולוגיה
משרה מילים נרדפות | משרה ניגודים | משרה חריזה | משרה חרוזים | משרה צירופים | משרה פתגמים | משרה ניבים | משרה תחביר
משרה ביטויים | משרה ציטוטים | משרה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications