מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

עמידה

"
| (2)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מצב זקוּף על הרגליים, מצבו של העומד, יציבה: ואל תרבה בַּעמידה שעמידה קשה ללב... אלא שלֹש בישיבה שלֹש בעמידה שלֹש בהילוך (כתובות קיא.)
2. [תמ] תנוּחה יַציבה, יַציבוּת: דַיָינין בישיבה ובעלי דינין בעמידה (שבועות ל:); עמידה בעזרה טוב לנפשי (מלשון הפיוט)
3. [יב] המצב בשנות ה-60-40 בחיי אדם בביטוי: בגיל העמידה: השומן אחר הרזון בִשנֵי העמידה הוא מהמין הזה (ספרות ימי הביניים)
4. [עח] (בּ-) הצלחה (בִּבחינה, בּניסָיון): עמדנו בכבוד במבחן
5. [תמ] קִיוּם (של הבטחה): אם אין אתה נותן חולו בסיד אין לו עמידה (מדרש רבה במדבר ב); עמידת הנפש אחר כלות הגוף (הכוזרי מג)
6. [תמ] (בִּפנֵי) התגַבּרוּת (על סַכָּנה וכד'), עמידה בפני מכשולים: אומד - וכי עלתה על דעתך, שיהא זה מהלך בשוק והלה נהרג על ידיו אלא אפילו מת בעמידה ראשונה - פטור (ירושלמי סנהדרין ט, ג)
7. [יב] (על) הבָנה, הכָּרה: כי קיום המצוות כמשפטם מהבנתם ועשותם לא יהיה כי אם אחר העמידה על הדקדוק (הרקמה)
8. [עח] הִתעַקשוּת: עמידה על העקרונות
9. [תמ] מצב שאדם נמצא בו: ראה עמידתנו דלים וריקים (מלשון התפילה)
10. [תמ] כּינוּי לתפילת שמונֶה-עשׂרֵה הנֶאמֶרת בַּעמידה: ואין עמידה אלא תפילה (ברכות כו:); קידוש של עמידה... אינו הדין לאמרו פחות מעשרה (מסכת סופרים טז 12)
11. [עח] המצב של רכב או של גוף שהיו בתנועה וכעֵת הם נייחים, והמעבר למצב זה: הרכבים עמדו מנסוע ונשארו במצב עמידה
12. [תמ] אומֶד, אוּמדן, השערה: וכי עלתה על דעתך... אלא אפילו מֵת בעמידה ראשונה פָּטוּר (ירושלמי סנהדרין כז, א)
13. [יב] הימצאות במקום מסוּים: כל גיטין הבאים ממדינת הים אין כוכבים מקום עמידת האישה (ספרות ימי הביניים)
14. [תמ] הַעמָדה: המשכן נתקדש בעמידה ובפירוק ובמשיחה (מדרש רבה במדבר יב)

עמידה פרוש | עמידה פירוש | עמידה מילון | עמידה הגדרה מילונית | עמידה מילון עברי | עמידה מילון אנציקלופדי | עמידה אנציקלופדיה | עמידה תרגום
עמידה פירוש השם | עמידה פירוש המילה | עמידה משמעות המילה | עמידה ביטויים | עמידה דקדוק | עמידה לשון | עמידה ניבים | עמידה אטימולוגיה
עמידה מילים נרדפות | עמידה ניגודים | עמידה חריזה | עמידה חרוזים | עמידה צירופים | עמידה פתגמים | עמידה ניבים | עמידה תחביר
עמידה ביטויים | עמידה ציטוטים | עמידה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications