מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

רווח

"
| (10)
|
האם התכוונת ל- ריווחרוח
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נפוץ, מצוי לרוב: ראה היאך הלכה זו רווחת בישראל (ירושלמי יבמות ג, א); תאונות דרכים הן תופעה רווחת בישראל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] שהמוּעקה מוּסרת מעליו, משתחרר מצרה, מדיכּאון, מוּקָל לו, מתרחב, בּבּיטוּיים: רָוַוח לו, מַצָבו יִרוַוח: ורָוַח לשאול וטוב לו, וסרה מעליו רוח הרעה (שמואל א' טז 23); אדברה ויִרוַח לי (איוב לב 20); ירווח לו כשיסיים לפרוע את חובותיו
2. [תמ] נפוץ, יָדוּעַ ברבּים, בּבּיטוּי: השמוּעה רווַחַת בּרַבּים: הלכה רווחת בישראל (חולין נז)
3. [יב] מתרחב (ראה גם: רווֵחַ): מקצרין הכותל כשהוא עולה והבניין רווח מאליו (רבינו גרשום בבא בתרא צח)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רָווּחַ, לא צפוּף, שרוּי בּרווחה, משוּחרר: נוסעי האוטובוס ישבו רוֵוחים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.שֶיֵש בּו רֶווח רחב: מקום רווח (מדרש רבה בראשית עד)
2. לא צפוּף, שנמצא ברווחה: עומדים צפופים ומשתחוים רווּחים (אבות ה, ה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] מָקום פּנוּי בין דָבר לדָבר: ורֶוַח תשימו בין עדר ובין עדר (בראשית לב 17); מניחים בין דף לדף בתורה רווח שתי אצבעות (מסכת סופרים ב, ד); ביישוב בחדש יצרו רווחים שווים בין בית לבית
2. [תמ] זמַן פּנוי בין מעשׂה למעשׂה, שהוּת: אימתי (צריך המוכר להודיע ללקוח)? בזמן שאין לו רווח, אבל יש לו רווח - אינו צריך להודיעו (חולין ה, ג); ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה (רש"י ויקרא א 1)
3. [תמ] הַכנָסה נוסֶפת על מה שהִשקיעַ אדם בעֵסק או בחיסכון וכד': והיו התלמידים רואין את הרווח שהרוויח (מדרש תהילים צב 8); והרווח בממון ותקנת ביתו (הכוזרי ג, א) (להרחבה ראה מעות)
4. [תנ] פּדוּת, גאוּלה, הקלה: רֶוַח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר (אסתר ד 14); צדיקים בצער והעולם ברווח (מדרש רבה בראשית מח); המהגרים מחפשים מקלט ורווח בארץ החדשה
5. [עח] ריבּית, כּסף המתקבּל מִלווֶה הלוואה או מהבַּנק נוסף על הקרן
6. [עח] (במסחר) יתרה חיובית, המתקבלת במהלך פעילות כלכלית מהכנסה או ממכירה לאחר שנוכו מהן ההוצאות שהוצאו ביצירתה
7. [עח] קבוצת נקודות על קטע קו, המייצגות מספרים כנ"ל (ראה: קטע)
8. [עח] (במחשבים) היחס בין אות הפלט של מעגל לבין אות הקלט שלו.
אנגלית: gain, profit
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

רווח, תוחלת

(ייצור ותיפעול)

רווח פרוש | רווח פירוש | רווח מילון | רווח הגדרה מילונית | רווח מילון עברי | רווח מילון אנציקלופדי | רווח אנציקלופדיה | רווח תרגום
רווח פירוש השם | רווח פירוש המילה | רווח משמעות המילה | רווח ביטויים | רווח דקדוק | רווח לשון | רווח ניבים | רווח אטימולוגיה
רווח מילים נרדפות | רווח ניגודים | רווח חריזה | רווח חרוזים | רווח צירופים | רווח פתגמים | רווח ניבים | רווח תחביר
רווח ביטויים | רווח ציטוטים | רווח ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications