מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

שטף

"
| (5)
|
האם התכוונת ל- שוטף
פירוש
שורש של הערכים: מִשתַטֵף, נִשטָף, שוטֵף, שָטוּף, שטיפה, שטיפוּת, שֶטֶף, שַטפָן, שיטָפון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שֶֿׁטֶף

1.[תנ] זֶרם: לשֵטֶף מַיִם רַבּים (תהילים לב 7)
2. [תנ] מהירוּת, תכיפוּת רבּה: וּבשֶטֶף עֹבֵר כָּלָה יַעשֶה מְקומה (נחום א 8)
3. [יב] שיטפון, זֶרם מַיִם מן ההרים: וּמִקוֵה מַיִם הוא מָלֵא מַיִם וקִבּוּצו יִתקַבּצוּ בּו מִן הַמָטָר או מִן הַשְטָפים (השרשים לג'נאח)
4. [יב] הרגל, רהיטוּת, שִגרה: ואין אָנוּ יודְעין אֵיך הַדָבָר אם בּשֶטֶף הַלָשון או דֶרֶך אַחֶרת (ספרות ימי הביניים)
5. [תנ] (בהשאלה) אכזריות, עונש קשה: (מלך בשר ודם) יש שטף בדינו (ויקרא כד 1)
6. [תמ] שֵער (של בהמה), צמר: אין לךָ דָבָר שרֵיחוֹ קָשֶה מן השֶטֶף הזה של עִזִים (מדרש רבה בראשית סה)

שטף פרוש | שטף פירוש | שטף מילון | שטף הגדרה מילונית | שטף מילון עברי | שטף מילון אנציקלופדי | שטף אנציקלופדיה | שטף תרגום
שטף פירוש השם | שטף פירוש המילה | שטף משמעות המילה | שטף ביטויים | שטף דקדוק | שטף לשון | שטף ניבים | שטף אטימולוגיה
שטף מילים נרדפות | שטף ניגודים | שטף חריזה | שטף חרוזים | שטף צירופים | שטף פתגמים | שטף ניבים | שטף תחביר
שטף ביטויים | שטף ציטוטים | שטף ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications