מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

שקוע

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- שיקוע
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שָׁקוּעַ

1.[תמ] טָבוּעַ (בּבוץ, בּמַיִם וכד'), תָקוּעַ: כָּך היה כָּל העולם מָלֵא מַיִם בּמַיִם והארץ שקוּעה בּמַיִם (מדרש רבה שמות טו)
2. [תמ] קָעוּר, בּולט כּלַפֵּי פּנים: שרֹאשו שָקוּעַ (בכורות ז, א)
3. [יב] (בּ-) מרוּכז כולו, תָפוּס בּדַעתו (להִרהוּרים או לעיסוק וכד')
4. [עח] שנָפל לעומֶק: הוא שָקוּעַ בעומק הבור
drowned, sunk

שקוע פרוש | שקוע פירוש | שקוע מילון | שקוע הגדרה מילונית | שקוע מילון עברי | שקוע מילון אנציקלופדי | שקוע אנציקלופדיה | שקוע תרגום
שקוע פירוש השם | שקוע פירוש המילה | שקוע משמעות המילה | שקוע ביטויים | שקוע דקדוק | שקוע לשון | שקוע ניבים | שקוע אטימולוגיה
שקוע מילים נרדפות | שקוע ניגודים | שקוע חריזה | שקוע חרוזים | שקוע צירופים | שקוע פתגמים | שקוע ניבים | שקוע תחביר
שקוע ביטויים | שקוע ציטוטים | שקוע ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications