מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

עמדה

"
| (4)
|
האם התכוונת ל- עומדה
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה
(קרי: עוֹ)
1. מצבו של יחיד בארגון המוגדר על- פי זכויותיו, מידת חסינותו, משימותיו, חובותיו וכד'
2. (בניירות ערך) חלקו של אדם בשוק
3. התחייבות שנוטל על עצמו סוחר במטבע חוץ או במסמכי ערך אחרים (בלועזית: פּוֹזִיצְיָה). אנגלית: position
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה
קיצור מן הַעמָדה: עמָדה והערכה (ירושלמי מעשר שני ג, ט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] יַחס עֶקרוני לִבעָיה מוּסָרית וכדומה, נקוּדת ראוּת, דרך מחשבה: עמדתו לגבי הנעשה הייתה שלילית
2. [עח] (בצבא) מָקום מבוּצר לפעולה צבאית או לשם הגנה או להצבת סוללת תותחים
3. [עח] מַעמָד, כגון: עֶמדַת מַפתֵח מעמדו של איש בַּעל השפעה
4. [תנ] מקום לעמוד בו: יקח מכם עמדתו (מיכה א 11)
5. [עח] המקום בחברה או במקצוע, בייחוד שם טוב: הוא בעל עמדה גבוהה
6. [עח] מקום קבוע לעמידה: עֶמדַת הצופה ביערות
7. [עח] מקום או מעמד יחסיים של אדם כלשהו: עמדה מכובדת
8. [עח] (בהתעמלות) מַצב, אופֶן עמידה בעת ביצוע תרגילים מסוימים
9. [עח] (ברפואה) תנוחת הגוף או יציבתו
10. [עח] (באתולוגיה ובפסיכולוגיה משווה) כוונת פעולה
11. [עח] (בפסיכולוגיה של האישיות ובפסיכולוגיה חברתית) אפקטיבית פנימית שיכולה להסביר את פעולותיו של אדם (בלועזית: אוריֶינטַציה)
12. [עח] (בתפיסה) נקודת מבטו של הצופה ביחס למיקומו של אובייקט
13. [עח] (בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה חברתית) המיקום בַּמעמד החֶברתי
14. [עח] (באתולוגיה) מִדרַג השליטה
15. [עח] (על-פי תורת השדה של לוין) מֶרחַב החיים שבו מתרחש אירוע
16. [עח] נטייה, או יחס מוגדר, לגבי עניין מסויים או גירוי מסויים. לשון אחר: הדרך שבה אדם מסתכל על דבר מה, או מראה נטייה להתנהג כלפיו, בדרך כלל כתוצאה של הערכה. (להרחבה ראה מעות)
17. התקן המשמש להפעלת המחשב (במחשבים גדולים) לבקרה, לפיקוח ולהפעלת תכניות המחשב.
18. מצבו של יחיד בארגון המוגדר על פי זכויותיו, מידת חסינותו, משימות בארגון, חובותיו ההגבלות על התנהגותו וכד'. (בלועזית: פוזיציה).
position attitude console

עמדה פרוש | עמדה פירוש | עמדה מילון | עמדה הגדרה מילונית | עמדה מילון עברי | עמדה מילון אנציקלופדי | עמדה אנציקלופדיה | עמדה תרגום
עמדה פירוש השם | עמדה פירוש המילה | עמדה משמעות המילה | עמדה ביטויים | עמדה דקדוק | עמדה לשון | עמדה ניבים | עמדה אטימולוגיה
עמדה מילים נרדפות | עמדה ניגודים | עמדה חריזה | עמדה חרוזים | עמדה צירופים | עמדה פתגמים | עמדה ניבים | עמדה תחביר
עמדה ביטויים | עמדה ציטוטים | עמדה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications