מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "כולל"
| (4)
|
האם התכוונת ל- כלל

כולל פירוש

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] מַקיף, לא נכנס לִפרָטים: פורט בתחילה וכולל בסוף (ספרי קרח לט)
2. [תמ] מַכניס לִכלָל: אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות עמהן (ראש השנה ד, ה)
3. [עח] קובֵעַ כּלָל, מנַסֵחַ חוק: המורה כלל כללים להתנהגות בשעת השיעור
4. [תנ] משַכלֵל, מַשלים, מֵביא לידֵי שלֵמוּת: בוניך כללו יָפיך (יחזקאל כז 4)
all-out, generalize
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
נרדפות וניגודים

1.[עח] שֶיֵש בּו (עִם עוד דברים), אוצֵר בּקִרבּו, כגון משפָּט כּולֵל (בּתחביר) מִשפָּט שֶיֵש בּו נושׂאים אחדים, נשׂוּאים אחדים או חֶלקֵי מִשפָּט אחֵרים החוזרים פּעמים אחדות: המשפט "השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי" (בראשית לז 9) הוא משפט כולל
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
וּבִכלָל זה, כגון: הכּניסה אסוּרה לִכלֵי רֶכֶב כּולל אופַנַיִים (לא תקני)
include
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה

1. כינוי מקובל בקרב חוגי היהודים החרדים לקבוצה של יהודים יוצאי אותה עיר או ארץ שהתיישבו במרוכז בארץ ישראל והקדישו עצמם ללימוד תורה. הכולל נושא את שמה של העיר (החרדים מבטאים את המילה במלעיל: כּוֹילל)
2. [עח] כּינוּי למוסד ללומדֵי תורה נשואים החיים מִכַּספֵּי תרוּמות כמענק לימוד חודשי לפרנסת משפחתם

כולל פרוש | כולל פירוש | כולל מילון | כולל הגדרה מילונית | כולל מילון עברי | כולל מילון אנציקלופדי | כולל אנציקלופדיה | כולל תרגום
כולל פירוש השם | כולל פירוש המילה | כולל משמעות המילה | כולל ביטויים | כולל דקדוק | כולל לשון | כולל ניבים | כולל אטימולוגיה
כולל מילים נרדפות | כולל ניגודים | כולל חריזה | כולל חרוזים | כולל צירופים | כולל פתגמים | כולל ניבים | כולל תחביר
כולל ביטויים | כולל ציטוטים | כולל ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications