מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

ריבית

" | מעות - אגרון כלכלה
| (2)
פירוש

ריבית

(ביטוח וניהול סיכונים)
כל תמורה הניתנת בקשר עם מִלווה (ישיר או בצורת איגרת חוב) ויש בה משום תוספת לקרן.
interest
פירוש

ריבית

(כלכלה וסטטיסטיקה)

1. הביטוי למחיר הכסף בתקופה נתונה, מחיר הנובע מהיכולת להמיר את הכסף בנכסי הון לשם ייצור. מכאן שמחיר הכסף נקבע על ידי ערך השימוש האלטרנטיבי בו לצורך השקעה. הריבית היא תמורה המשולמת לבעלים על הנזרותו מהשימוש בכסף, תמורה בשל ויתור על צריכה (שימוש בכסף) בהווה. תפקידה העיקרי של הריבית - כמו של מחירים אחרים של סחורות ושירותים - הוא לאזן את ההיצע של קרנות הון זמניות עם הביקוש להן. כדי שלמונח 'ריבית' תהיה משמעות יש להוסיף גם את המלה שנתית. אם הכוונה היא לתקופה אחרת יש לציין את התקופה.
2. אחת מצורות ההכנסה מרכוש, במקביל לדיבידנד, רנטה ורווחים. בשימוש המקובל המונח ריבית מתייחס לשיעור הגידול בערכן של הלוואות, להבדיל מתשואה המתיחס לשיעור הגידול בערכם של נכסים שונים. מבחינה כלכלית אין חשיבות להבחנה זו.
3.בחוק, כל תמורה הניתנת בקשר עם מִלווה ושיש בה משום תוספת לקרן, לרבות דמי עמילות ודמי ניכיון המשתלמים כאמור, בין שהם נקראים בשם ריבית ובין שהם נקראים בשם אחר.
interest

ריבית פרוש | ריבית פירוש | ריבית מילון | ריבית הגדרה מילונית | ריבית מילון עברי | ריבית מילון אנציקלופדי | ריבית אנציקלופדיה | ריבית תרגום
ריבית פירוש השם | ריבית פירוש המילה | ריבית משמעות המילה | ריבית ביטויים | ריבית דקדוק | ריבית לשון | ריבית ניבים | ריבית אטימולוגיה
ריבית מילים נרדפות | ריבית ניגודים | ריבית חריזה | ריבית חרוזים | ריבית צירופים | ריבית פתגמים | ריבית ניבים | ריבית תחביר
ריבית ביטויים | ריבית ציטוטים | ריבית ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications