מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

חשבון

פירוש
חֶשְׁבּוֹן

1. [עח] תורת המספרים והפעולות הנעשׂות בהם (בלועזית: אריטמֶתיקה)
2. [תנ] סיכום של מספרים שונים: ראה זה מצאתי... אחת לאחת למצוא חֶשבּון (קוהלת ז, 23)
3. [עח] עסק של לקוח בּבּנק - ניהול הפקדותיו והוצאותיו וכד' (ראו גם: חֶשבּון בנק)
4. [תנ] הערכת עובדות וייחוסן זו לזו, היגיון, עיון, חישוב: סבּוֹתי אני ולבי לדעת לתור ובקש חכמה וחֶשבון (קוהלת ז, 25)
5. [עח] רשימת המצרכים והסחורות שניתנוּ ללקוח בפירוט הכמויות, המחירים והסכום הכולל (גם: חֶשבּונית)
6. [עח] טופס מודפס המפרט את החיובים: חברת החשמל שולחת חֶשבונות לצרכנים
7. [עח] מאזן במשך תקופת מס, המראה את היתרה
8. [תנ] ישוּב, עִיון, היגָיון, טַעַם: אַחַת לְאַחַת לִמְצֹא חֶשְׁבּוֹן (קוהלת ז, 27)
9. [עח] רישום או תעודה מסחריים המציינים סכום המגיע מאדם לחברו בעד סחורה, שירות וכדומה (להרחבה ראה מעות)
10. [עח] מסמך המצביע על יחס מסחרי בין ארגון עסקי לבין לקוח, כגון היתרה של לקוח שקונה אצל ספק סחורות או שירותים באופן סדיר ומקבל אצלו סוג מסויים של אשראי מסחרי
11. [עח] בהנהלת חשבונות זהו רישום עסקות ומועדם שנתבצעו על ידי ארגון מסוים בחיובים וזיכויים כספיים, אם כי יכול שיבוטא גם בערכם שווי כסף, ומראים את היתרה השוטפת. חשבון הוא, אפוא, רשימה שבה נרשמים השינויים החלים בסעיף מסוים של רכוש, של התחייבות, או של הון, עקב ביצוע עסקה כלשהי
12. [עח] בפרסום, כינוי ללקוח של משרד פרסום
13. [עח] באינטרנט, רישום המאפשר לגולש ליצור דפי אינטרנט
אנגלית: account, arithmetic, invoice

חשבון דקדוק


[ש"ע; ז'; חֶשבּון-, חֶשבּונות, חֶשבּונות-, חֶשבּונו] <חשב>

חשבון ניבים וצירופים

חשבון אטימולוגיה

במקרא חשבון באה מלשון מחשבה ובלשון חכמים חשבון באה במשמעות פרופורציה, יחס. למשל, על הפסוק וְרָדְפוּ מִכֶּם חֲמִשָּׁה מֵאָה וּמֵאָה מִכֶּם רְבָבָה יִרְדֹּפוּ (ויקרא כו, ח) שואלים חז"ל (תורת כהנים, בחקותי ב, ד) "וכי כך הואהחשבון? והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו". כלומר אין כאן פרופורציה נכונה ויחס נכון בין הנרדפים, כי היחס בין הנרדפים (100:10,000) אינו שווה ליחס בין הרודפים (5:100). (מפרסומי האקדמיה ללשון)

חשבון נרדפות וניגודים

חשבון חריזה

גִיבון, גַרבון, דובון, חֶלְבון, חֶרְבון, חֶשְבון, טְרומְבון, סַבון, עֶלְבון, רִיבון, דְאָבון, דָרְבון, חרָבון, כוכָבון, לְתֵאָבון, מַחְשְבון, מַעַרְבון, מְשִיבון, נָבון, ניבון, סְבִיבון, סֵיאָבון, עָוון, עִיזָבון, עִיצָבון, עֵירָבון, קִישָבון, רִיקָבון, רְעָבון, תֵיאָבון, אִיבון, בַבון, דִרְבון, הרָגון, זבון, טַאבון, טְרִיבון, יְגַבון, לִיבון, סִיבון, הִבון, אִבון, גִבון, הִידְרוקַרְבון, בון, הִשָבון, דורבון, אַבובון, אַרְנָבון, היבון, איבון, גיבון, הישָבון, דְבִיבון, בונְבון, דבון, בובון, דַאבון, גַבון, דַרְבון, בתֵיאָבון, חִלְבון, חִשָבון, חישָבון, יִכבון, יִלבון, כִזָבון, טַבון, ילבון, כְתִיבון, כַלבון, כָבון, כיזָבון, לְבָבון, לִבון, לִכבון, לִיסְבון, לִיסַבון, לִלבון, מַגְבון, מַערָבון, ליבון, ללבון, סֵאָבון, סִבון, סיבון, צְהבון, צִהָבון, צהובון, עִכָבון, עורְבון, צֵירָבון, צובון, עִצָבון, עִזָבון, עִנְבון, צֵרָבון, עֵרָבון, צַהבון, עַקְרַבון, ציהבון, עיכָבון, עיצָבון, עיזָבון, תַאבון, תְבון, תֵאָבון, תְשובון, שַאבון, שַרְבְבון, זְבובון, נִיבון, נומְבון, רִבון, רִטָבון, רִקָבון, ריבון, ריטָבון, ריקָבון, קִשָבון, קַרְבון, קישָבון, אבות החֶשבון, אוכֵל חֶרבון, אוכֵל לִרעָבון, אוכֵל לְתֵאָבון, אוכל נבלות לתיאבון, דופֵק חֶשבון, אופֶרַת סַבון, הִתמַצה החֶשבון, הַגבָלַת חֶשבון, אַרבַע פעולות החֶשבון, אָכַל חֶרבון, דין וחֶשבון, דַרְכו שֶל לוקֵחַ לִתֵן עֵרָבון, בָא בחֶשבון, בָא חֶשבון, בָאו חֶשבון, אֶבֶן סַבון, חֲכָם ונָבון, כָל בָאֶיהָ לא יְשובון, לא דופֵק חֶשבון, מֵביא בחֶשבון, מובָא בחֶשבון, לוחַ חֶשבון, מומָר לְתֵאָבון, מִצוי הַחֶשְבון, מַבְלִיעַ לו בְחֶשְבון, מַגִיש חֶשְבון, לא בָא בחֶשבון, מעיל דובון, עִם האוכֶל בָא התֵיאָבון, עולֶה בחֶשבון, עַד לחֶשבון, עַל חֶשבון, פורֵע אֶת החֶשבון, פָסוק בִזְמַנו כְלֶחֶם בִשְעַת רְעָבון, פָרַע אֶת הַחֶשבון, פתותֵי סַבון, שבירַת רעָבון, שֶבֶר רעָבון, נִתְמַצָה הַחֶשְבון, רואֶה חֶשבון

להרחבה ראה:
און, נאון, ארנבון, אפיגון, פנטגון, אבדון, אוזון, אקרוסטיכון, אזבסטון, מרתון, אביון, אוסטרקון, אורלון, אגמון, גנון, אלכסון, אצבעון, פצפון, אלפון, טלפון, חיצון, לקסיקון, אווירון, אמפיתאטרון, אידשון

חשבון פרוש | חשבון פירוש | חשבון מילון | חשבון הגדרה מילונית | חשבון מילון עברי | חשבון מילון אנציקלופדי | חשבון אנציקלופדיה | חשבון תרגום
חשבון פירוש השם | חשבון פירוש המילה | חשבון משמעות המילה | חשבון ביטויים | חשבון דקדוק | חשבון לשון | חשבון ניבים | חשבון אטימולוגיה
חשבון מילים נרדפות | חשבון ניגודים | חשבון חריזה | חשבון חרוזים | חשבון צירופים | חשבון פתגמים | חשבון ניבים | חשבון תחביר
חשבון ביטויים | חשבון ציטוטים | חשבון ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications