מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

חשבון פירוש

פירוש
חֶשְׁבּוֹן <sup>1</sup>

1. [עח] תורת המספרים והפעולות הנעשׂות בהם (בלועזית: אריטמֶתיקה);
2. [תנ] סיכום של מספרים שונים: ״ראה זה מצאתי... אחת לאחת למצוא חֶשבּון״ (קוהלת ז, 23);
3. [עח] עסק של לקוח בּבּנק - ניהול הפקדותיו והוצאותיו וכד' (ראו גם: חֶשבּון בנק);
4. [עח] מאזן במשך תקופת מס, המראה את היתרה
אנגלית: account, arithmetic

דקדוק למילה חשבון


[ש"ע; ז'; חֶשבּון-, חֶשבּונות, חֶשבּונות-, חֶשבּונו] <חשב>

ביטויים עם המילה חשבון

מקור המילה חשבון (אטימולוגיה)

במקרא חשבון באה מלשון מחשבה ובלשון חכמים חשבון באה במשמעות פרופורציה, יחס. למשל, על הפסוק וְרָדְפוּ מִכֶּם חֲמִשָּׁה מֵאָה וּמֵאָה מִכֶּם רְבָבָה יִרְדֹּפוּ (ויקרא כו, ח) שואלים חז"ל (תורת כהנים, בחקותי ב, ד) "וכי כך הואהחשבון? והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו". כלומר אין כאן פרופורציה נכונה ויחס נכון בין הנרדפים, כי היחס בין הנרדפים (100:10,000) אינו שווה ליחס בין הרודפים (5:100). (מפרסומי האקדמיה ללשון)

מילים נרדפות למילה חשבון

חרוזים למילה חשבון

גִיבון, גַרבון, דובון, חֶלְבון, חֶרְבון, חֶשְבון, טְרומְבון, סַבון, עֶלְבון, רִיבון, דְאָבון, דָרְבון, חרָבון, כוכָבון, לְתֵאָבון, מַחְשְבון, מַעַרְבון, מְשִיבון, נָבון, ניבון, סְבִיבון, סֵיאָבון, עָוון, עִיזָבון, עִיצָבון, עֵירָבון, קִישָבון, רִיקָבון, רְעָבון, תֵיאָבון, אִיבון, בַבון, דִרְבון, הרָגון, זבון, טַאבון, טְרִיבון, יְגַבון, לִיבון, סִיבון, הִבון, אִבון, גִבון, הִידְרוקַרְבון, בון, הִשָבון, דורבון, אַבובון, אַרְנָבון, היבון, איבון, גיבון, הישָבון, דְבִיבון, בונְבון, דבון, בובון, דַאבון, גַבון, דַרְבון, בתֵיאָבון, חִלְבון, חִשָבון, חישָבון, יִכבון, יִלבון, כִזָבון, טַבון, ילבון, כְתִיבון, כַלבון, כָבון, כיזָבון, לְבָבון, לִבון, לִכבון, לִיסְבון, לִיסַבון, לִלבון, מַגְבון, מַערָבון, ליבון, ללבון, סֵאָבון, סִבון, סיבון, צְהבון, צִהָבון, צהובון, עִכָבון, עורְבון, צֵירָבון, צובון, עִצָבון, עִזָבון, עִנְבון, צֵרָבון, עֵרָבון, צַהבון, עַקְרַבון, ציהבון, עיכָבון, עיצָבון, עיזָבון, תַאבון, תְבון, תֵאָבון, תְשובון, שַאבון, שַרְבְבון, זְבובון, נִיבון, נומְבון, רִבון, רִטָבון, רִקָבון, ריבון, ריטָבון, ריקָבון, קִשָבון, קַרְבון, קישָבון, בורְבון, דֻֻבון, חֲרָבון, טַמְבון, עִצְבון, צְפונְבון, שַאֲבון, אבות החֶשבון, אוכֵל חֶרבון, אוכֵל לִרעָבון, אוכֵל לְתֵאָבון, אוכל נבלות לתיאבון, דופֵק חֶשבון, אופֶרַת סַבון, הִתמַצה החֶשבון, הַגבָלַת חֶשבון, אַרבַע פעולות החֶשבון, אָכַל חֶרבון, דין וחֶשבון, דַרְכו שֶל לוקֵחַ לִתֵן עֵרָבון, בָא בחֶשבון, בָא חֶשבון, בָאו חֶשבון, אֶבֶן סַבון, חֲכָם ונָבון, כָל בָאֶיהָ לא יְשובון, לא דופֵק חֶשבון, מֵביא בחֶשבון, מובָא בחֶשבון, לוחַ חֶשבון, מומָר לְתֵאָבון, מִצוי הַחֶשְבון, מַבְלִיעַ לו בְחֶשְבון, מַגִיש חֶשְבון, לא בָא בחֶשבון, מעיל דובון, עִם האוכֶל בָא התֵיאָבון, עולֶה בחֶשבון, עַד לחֶשבון, עַל חֶשבון, פורֵע אֶת החֶשבון, פָסוק בִזְמַנו כְלֶחֶם בִשְעַת רְעָבון, פָרַע אֶת הַחֶשבון, פתותֵי סַבון, שבירַת רעָבון, שֶבֶר רעָבון, נִתְמַצָה הַחֶשְבון, רואֶה חֶשבון, לא עושֶׂה לו חֶשבון, שֶבֶר רְעָבון

להרחבה ראה:
און, נאון, ארנבון, אפיגון, פנטגון, אבדון, אוזון, אקרוסטיכון, אזבסטון, מרתון, אביון, אוסטרקון, אורלון, אגמון, גנון, אלכסון, אצבעון, פצפון, אלפון, טלפון, חיצון, לקסיקון, אווירון, אמפיתאטרון, אידשון

חשבון פרוש | חשבון פירוש | חשבון מילון | חשבון הגדרה מילונית | חשבון מילון עברי | חשבון מילון אנציקלופדי | חשבון אנציקלופדיה | חשבון תרגום
חשבון פירוש השם | חשבון פירוש המילה | חשבון משמעות המילה | חשבון ביטויים | חשבון דקדוק | חשבון לשון | חשבון ניבים | חשבון אטימולוגיה
חשבון מילים נרדפות | חשבון ניגודים | חשבון חריזה | חשבון חרוזים | חשבון צירופים | חשבון פתגמים | חשבון ניבים | חשבון תחביר
חשבון ביטויים | חשבון ציטוטים | חשבון ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications